למד לאביגיל בת ר' מנחם מענדל (Gayu Fischer (nee Jankovits))
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 12 Sivan 5781 (Sunday, May 23, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 39.6% נרשם
(25/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) √תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
√עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) √מכשירין (6) זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ari leiserעדויות
2Aron Rosenbaumכריתות, תמורה
3Aryeh Swadronערלה, חלה, ביכורים
1Avrohom Leiserסוכה
2Ephraim swadronכתובות, מכות
4Lipa Fischerיומא, עירובין, שקלים, פסחים
1Menachem Kleinזבחים
1Moshe Akiva Schwartzמכשירין
1reuven shimoniמעשר שני
1Yisroel Meir Ferberקינים
4Thomas Kleinטבול יום, עוקצים, מידות, ידיים
1Yochanan Schwartzכלים
1Mendy Fullerתענית
1Yossi Schwartzבבא בתרא
1Yoely Friedmanברכות
      15 אנשים נרשמו ל 25 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.