למד לKalman Mordechai Ben Rav Tzvi (Kalman Kahan Z"L)
שלושים / יארצייט

We are an organizing a siyum for the shloshim of R' Kalman Kahan who worked at the FRBNY for approximately 40 years. We will start with Moed and add another seder if it gets filled up. We would like to finish so that a siyum can be made by the end of Shloshim, May 27. Please finish by May 26.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 15 Sivan 5781 (Wednesday, May 26, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 84.2% נרשם
(16/19 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) √נדרים (11)
נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Daniel Martinשקלים
1Dovid Wolbromגיטין
1Eddie Steinbergמגילה
1Elchanan Aberbachסוטה
1eli yasnyiיומא
1Yossi KKעירובין
1Isaac Gסוכה
1Israel Sendrovicפסחים
1Jeff Grunsteinקידושין
1Larry Nussbaumחגיגה
1Moshe Dovid Katzשבת
1Pinchas Beckerביצה
1Shaun Azariנדרים
1Shmuel Foxmanראש השנה
1Yisroel (Sidney) Straussתענית
1Zvi Brickmanמועד קטן
      16 אנשים נרשמו ל 16 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.