למד לAryeh Leib Ben Yaakov Yechiel Hakohen (Leibish Mandelbaum )
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 15 Sivan 5781 (Wednesday, May 26, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 39.6% נרשם
(25/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
√נזיר (9) סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) √מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1aharon machlisשקלים
1Avi Statfeldבבא קמא
1Avraham Tzvi Machlisראש השנה
1Dovid Herskowitzמכשירין
2Eli Wienerנזיר, זבחים
1Josh Hartmanפסחים
1Moshe Hartmanמועד קטן
1Yonah Hartmanביצה
1Shlomo Orbachסנהדרין
1sturmאבות
2Takenעבודה זרה, מגילה
1Tzvi Statfeldשבועות
4Yaakov Wakterשבת, גיטין, בבא מציעא, קידושין
1Y. Wakterעירובין
1Spitzerחגיגה
1Maytelesביכורים
1M. Markowitzתענית
1Yitzy Hartmanמכות
1Yonah Robertsסוכה
1Dovid Robertsיומא
      20 אנשים נרשמו ל 25 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.