למד לMoshe Zev Ben Avrohom Eliezer (Mel Siegel)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Iyyar 5781 (Friday, April 30, 2021) שקיעה.
2 סיומים

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(120.6%)
(1 הרשמה מלאה + 13 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Akiva Gornishביצה
2A. Friedmanמעשרות, זבים
4Kiryat Sefer personפיאה, דמאי, עדויות, שקלים
1Avromi Zuberסנהדרין
1Avi Zuberשבת
2Pinchas Dovid Zuberאהלות, מידות
1Avrohom Chaim Zuberסוכה
1Avrum Leizer Norkinשבועות
1Binyamin Goldsteinאבות
1Benjamin Mermelsteinברכות
1Avigdor Yosef Adlerשביעית
1Daniסוכה
1David Shapiroנגעים
1Yisroel aharon Kaluszynerמגילה
3Gershon Norkinכלאיים, קינים, חולין
1M. Friedmanבבא מציעא
1Mayer Krochmalפרה
2Mayor Langerחגיגה
2Mordechai Y Rossזבחים, הוריות
2Menachem mendle rossתענית, יומא
2Alter baruch rossפסחים, שבת
1Shalom rossביכורים
1Simcha Friedmanכתובות
1Avrohom Moshe Rosenhanנידה
1Nossen Schaferמנחות
10Rabbi Zuberעוקצים, נדרים, שבועות, תמורה, טבול יום, יבמות, מכשירין, בבא בתרא, בכורות, טהרות
2Shalom Izrailevעבודה זרה, נזיר
1shalom kaluszynerגיטין
1Yochanan Kaluszynerמועד קטן
3Shalom Norkinמעשר שני, ערלה, חלה
1Shimon Helfgottתמיד
1Shmuel Friedmanמנחות
1Shmuel Klatzkinערכין
1shmuel silbermanראש השנה
2Tovia Norkinכלים, מקוואות
1Pinchos Dovid Zuberעירובין
1Yair Baruch Schatzמנחות
2Yitzchak Adlerמעילה, כריתות
2Yisroel Meyerידיים, מכות
1Yitzyעירובין
3ברוך נארקיןקידושין, חלה, בבא קמא
1יעקב בדרתרומות
2Aryeh Friedmanפרה, נגעים
1Isser Zalman Handlerמידות
1Chaim Beigelסוטה
1Shmuel Mu'alimחולין
1שמעון מלמדמגילה
      47 אנשים נרשמו ל 76 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.