למד לFeiga Bas Mordechai (Feiga Bandos)
שלושים / יארצייט

לימוד משניות עבור פייגע בת מרדכי -פייגע בנדוס

Feiga Bandos was mother of: Marcus Bandos, Helen Breslow, and Marilyn Broder.

Due to the fact that the shiva was right before Pesach we were unable to coordinate the learning until now. Please try to make an effort to learn even though there are only 2 weeks left until the calendar Shloshim.

May the learning be an elevation for her neshama.

Thank you very much

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 2 Iyyar 5781 (Wednesday, April 14, 2021) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.5%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
I hope my signing in that I completed bikkurim came through. Sue g
Sue Ginsburg, 4 days ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Abie Eisenbachתמורה
2דביר זעפרניזבחים, מנחות
2Avraham Meyersשבועות, יבמות
1Ayson Ganelesמקוואות
1Daniella Teutschידיים
1david koenigsbergשבת
1Devorah Freedmanסוכה
1Dan Shalomמעשר שני
1Eddy Cohenגיטין
1אלחנן ליפשיץעבודה זרה
1Eyal talדמאי
1Gary and Debbie Bruceכריתות
1Gershon Bandosערלה
1Hindi Pקידושין
1isaac ortתענית
1Joel Bigmanעירובין
1Josh Danielכתובות
1Laurieפיאה
1Leah Breslowאבות
1Leon Epsteinנזיר
1Lewis familyמועד קטן
2mark breslowהוריות, חולין
1yosef markowitzנדרים
2yossi Dermanבכורות, עדויות
1Mark Struelביצה
1Miriam Tannenbaumמכות
1Murray Schaumתרומות
4Natan Breslowבבא בתרא, בבא מציעא, סנהדרין, סוטה
1rafi freudenbergerמגילה
1Rena Schaumחלה
2שרה ג’ו בן צביתענית, ראש השנה
1Shaya Meyerכלאיים
1Hubscher familyבבא קמא
1Simcha Karolyקינים
1Sue Ginsburgביכורים
1Tova Rheinיומא
2גרשון נחשוןפרה, נגעים
2Yair Meyersזבים, עוקצים
1David Eagleמעשרות
1Yechiel (Raphael) BRODERערכין
4Yisrael Binyamin Broderמכשירין, אהלות, טהרות, כלים
1Yehudit Broderמעילה
1Yitzhak Teutschמידות
1זלמן אייזנשטוקברכות
1דוד קאהןשקלים
1אבריחגיגה
1אפריםשביעית
1זהבה ביגמןפסחים
1יהודה בן צבינידה
1מאשה ברודר:)תמיד
1משה באוארטבול יום
      51 אנשים נרשמו ל 64 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.