למד לראובן בן אליעזר נתן (Ron Kreitman)
שלושים / יארצייט

נא לסיים עד שבת ה' באייר.

הצעה: כדאי לעיין גם בפירוש "תוספת יום טוב" בלימוד המסכת, הואיל והנפטר הוא צאצא של מפרש זה...

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 5 Iyyar 5781 (Saturday, April 17, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 46% נרשם
(29/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) √שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
√ביצה (5) ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
√פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Avi Kolanאבות
3Martin Lipczerשקלים, מגילה, ביצה
1Shaul Stampferברכות
3Yossi Kir-onתענית, מועד קטן, פרה
17אוריאל פרנקסוטה, הוריות, קידושין, כלים, מכות, כתובות, עדויות, עבודה זרה, נזיר, גיטין, זבחים, ידיים, עוקצים, סנהדרין, יבמות, שבועות, נדרים
2דובי ואלקנהחגיגה, תמיד
1חביבהפסחים
1איאן מלניקשביעית
      8 אנשים נרשמו ל 29 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.