למד לChana Bas Yeshua (Annette Birnbaum)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 3 Nisan 5782 (Monday, April 04, 2022) שקיעה.

משנה סיום הוא 58.7% נרשם
(37/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) √דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) √חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Alex Katzדמאי
1Avram Rothmanברכות
1baruch merlמועד קטן
12Chaim Kesslerידיים, נגעים, טהרות, מכשירין, טבול יום, אהלות, עוקצים, פרה, נידה, זבים, ביצה, מקוואות
1Eliezer A Alterתענית
1Jonathan Sherringtonשבת
10Kyle Zaldinמידות, מנחות, ערכין, כריתות, תמיד, זבחים, קינים, חולין, תמורה, מעילה
1Lev Mirlasחלה
1Marc Meislerראש השנה
1Mike Bazelonיומא
1MORDECHAI ROTHMANסוכה
2Mordechai Shichtmanשקלים, פסחים
1moshe yeresמגילה
1Shua Merlחגיגה
1rafi merlבכורות
1Yaakov Wealcatchקידושין
      16 אנשים נרשמו ל 37 מסכתות   יצוא

 

 

Français |עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.