למד לר צבי בן ר משה (Hershy Fischer)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 24 Nisan 5781 (Tuesday, April 06, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 98.4% נרשם
(62/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
3Aryeh Swadronחלה, ביכורים, ערלה
2Avrumi Fischerקידושין, גיטין
1Avrumi Neuhausיומא
2Chaim Zagelbaumמידות, תמיד
1Ari Fischerטהרות
1Lazer Schlesingerסוכה
5Lipa Fischerכלאיים, ברכות, דמאי, שביעית, פיאה
1Menachem Fischerחגיגה
2Menachem Kleinמנחות, זבחים
1Mendy Mullerתענית
2Moishe Neuhausכתובות, ראש השנה
1Mutty bernfeldנגעים
1Avrohom shmuel bernfeldמכשירין
1Mutty Brezelערכין
1Yossi Fischerמקוואות
1Pesach Kovalenkoאבות
1reuven shimoniנזיר
1Mutty Bernfeldנגעים
1Nussi leiserסנהדרין
1shuly sמכות
2Sruli Neuhausבבא מציעא, בבא קמא
1Tuli leiserנדרים
2Zevys hershyמעילה, נידה
1Mutty Schwartzאהלות
3Aron Rosenbaumתמורה, מעשרות, כריתות
1What's englemanפרה
2Efraim Swadromמעשר שני, יבמות
1Yehuda Shlomo Schwartxזבים
1Aron Luzer Mullerבכורות
1Yisroel meir Ferberקינים
1Yossi Schwartzבבא בתרא
1Avrohom Chaim Schwartzעבודה זרה
3Yakov Moshe Kleinידיים, טבול יום, עוקצים
1Yochanan Schwartzכלים
1Yehuda Arye Schwartzעדויות
1Mutty Mullerחולין
1Yechiel Bernfeldסוטה
1Zevi Neuhausביצה
2Yitzchok Swadronהוריות, תרומות
3Yonti Neuhausשקלים, מועד קטן, מגילה
3Yossi jankovitsשבת, פסחים, עירובין
      41 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.