למד ליהושע בן גרשון (Joshua Adler)
שלושים / יארצייט

Josh Adler loved to learn and analyze Torah. In his zechut, please join me in learning all of seder mishnayot to commemorate his shloshim.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 12 Nisan 5781 (Thursday, March 25, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(106.3%)
(1 הרשמה מלאה + 4 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aaron Dobrinskyמנחות
1Aaron Friedmanשבועות
1Ari Plautתמורה
1Pliya Plaut and Debby Adlerאהלות
1Aviel Taubeנזיר
2Brian Racerמעשרות, תענית
1Charles Eisenbergנידה
2David Haberמגילה, ראש השנה
1David Jacobowitzיבמות
1David Schiffערכין
2Dovid Edelkopfטהרות, פרה
1Eric Rosenזבחים
3Ethan naimעבודה זרה, עדויות, הוריות
1Gadi Kalmanאבות
1Hillel Adlerגיטין
1Itzy Silverשקלים
1Jacob Steinbergפיאה
2Jakie Birmanסנהדרין, פסחים
1Dr. James Nussbaumסוכה
1Joel Krimנדרים
1Liran Taiebשבת
1Manny Adlerידיים
1Mark Teicherבבא בתרא
1Martin Tollinskyתרומות
1Max Nussbaumברכות
1Mayer Grosserבכורות
1Mendy Kanofskyביצה
1Michael Richmondמכשירין
1Moish Kranzlerעוקצים
1Mordy Meyersשקלים
2Nesanel Gutsteinקינים, מידות
1Pinhas Friedenbergטבול יום
1Pinchas Pinney Wolmanשביעית
1Ralph Rothschildכלאיים
2Remy Tamirביכורים, חלה
1Robert Hoenigנגעים
1S. Gelbידיים
1Sam Ramrasזבים
1Seymour and Rivki Adlerחולין
1Shaya Liebermanיומא
1Shimshon Jacobכלים
1Simcha Hochmanמעשר שני
1Solomon Princeסוטה
2Uriel Gulichערלה, דמאי
1Ira Rothסנהדרין
1Yaacov Neuerחגיגה
2Yehuda Weissמקוואות
1Yitzchak Hollanderתמיד
1Yosef adlerכתובות
3Yossi Lestzבבא מציעא, בבא קמא, קידושין
2Zachary Adlerמעילה, כריתות
1Zachary Wolfמועד קטן
1Josh Mintzמכות
1ארי פרידמןעירובין
      54 אנשים נרשמו ל 67 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.