למד ל הבחור אבידן מיכאל הכהן ז"ל ר' דוד יוסף הכהן נ"י (Habachur Avidan Michoel Hakohen Gantshar)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 26 Nisan 5781 (Thursday, April 08, 2021) שקיעה.
3 סיומים

משנה סיום הוא 96.8% נרשם
(61/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) √אהלות (18) נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

3 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Adam Weissסוכה
2Ariel Fishmanבבא מציעא, נזיר
1Avraham Rosenthalעירובין
3Avrohom Latchawטבול יום, עוקצים, ידיים
1Bezalel Borsteinגיטין
4Binyamin Goldbergדמאי, שביעית, כלאיים, תרומות
1BINYAMIN Rothsteinסוטה
2Binyomin Leib Weissשבת, הוריות
1Raffi Levineתמורה
1Daniel Callerזבים
1Daniel Priceבבא בתרא
1Daniel Tellerנדרים
1Danny Cohenתמיד
1Dovid Gantsharנידה
2Eli Marksראש השנה, מגילה
2Eliavקינים, חולין
1Elisha Juliusפרה
1Eliyahu Rossחגיגה
1David Ickowiczמועד קטן
1JEREMY SPIERERעדויות
1Loren Spigelmanזבחים
1Yoni Palmerמידות
1Meir Silverערלה
3Moshe Schwartzמעשר שני, מעשרות, חלה
1Nerya panskiמנחות
1Netanel Riterמכות
1Netanel Zevinמכשירין
1Reuven Rosenbergיבמות
1robert airleyברכות
1Jonathan Wachtelשבועות
1K. Polinskyביצה
3Yehonathanhaim Breslerערכין, קינים, מעילה
1Shmuel Modesפסחים
1Yisroel Baumכתובות
1Todd Rosenblumמקוואות
1Yaacov Rosenthalביכורים
2Jacob Greenאבות, שקלים
1Yehoshua Samowitzיומא
1Yishai Gordonבבא קמא
1Yochanan Meislerסנהדרין
2Yoni Factorטהרות, בכורות
1Yosef Juliusאהלות
1Elisheva Ledeeכריתות
1Azaryah Yosef Morrisעבודה זרה
1בנימין קורנבליטפיאה
1Tani Rosensteinקידושין
1מנחם ויינרתענית
      47 אנשים נרשמו ל 62 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.