למד לRaizel Bas Shlomo (Roslyn Feld)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 5 Nisan 5781 (Thursday, March 18, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.5%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Aaמעשרות, מעשר שני
5Aaron Zuckermanמנחות, תמורה, זבחים, חולין, כריתות
1Alter baruch Rossכלים
1יוסי ווקשלטוקמכות
1Shmuel Yeshayahuהוריות
1Dovid Madorמכשירין
1Shneur Hakohenכלאיים
1Aron Leibשביעית
1Avroham Y Rossערכין
2Shalom kaluszynerברכות, פיאה
1Amitai Coplonסוטה
1Shloimeכתובות
1Shimon Helfgottנדרים
1Coby Ackermanערלה
1David Mסנהדרין
4Avrohom rossשבועות, בבא קמא, בבא בתרא, בבא מציעא
1Eliחגיגה
1Menachem Rossנזיר
1Mendel Rossתמיד
11Mordechai Rossעדויות, פסחים, יומא, ביצה, תענית, עירובין, מועד קטן, שקלים, סוכה, ראש השנה, מגילה
2Moshe colinנידה, פרה
1Moshe Kreimanמקוואות
7Rabbi Zuberידיים, אהלות, טהרות, טבול יום, עוקצים, נגעים, זבים
1Yeshayohu Zirkindשבת
1Akiva Gelbartעבודה זרה
1Chussidשבועות
1Sholom Rossחלה
1Tomer sinayביכורים
1Yehuda Gorkinיבמות
1יוסף הערמאןאבות
4Yisroel rossמעילה, קינים, קידושין, מידות
1Shalom Baderגיטין
1Yosef Nugentדמאי
1יצחק בדרתרומות
1יוסף מלמדבכורות
      35 אנשים נרשמו ל 64 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.