למד לEsther Bas Julius V'Chana Ruth Z"l ( Elaine Esther Weisman z"l)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 24 Adar 5781 (Monday, March 08, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(106.3%)
(1 הרשמה מלאה + 4 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Alex Lorbertעירובין
4Asher Lewisערכין, כריתות, בכורות, תמורה
1Avrohom Siegelמעילה
1Bentzy Stolikראש השנה
1Daniel and Yehuda Mosesבבא קמא
1David Grossmanזבים
1David Marwickמגילה
1DIDI REICHNERשביעית
1Eli backmanכתובות
2Eliyahu Lמכות, גיטין
2Ezzy Bronsteinמועד קטן, ברכות
1Fred Friedmanקידושין
1Jonathan Marksיומא
2Jorden Brinnמנחות, זבחים
1Kasriel and Yaffa Shemtovבבא מציעא
1Larry Rothenbergכלאיים
3Lawton Cooperנגעים, טהרות, פרה
1Leviשבועות
2Levi alteinמעשר שני, תמיד
1Malkitzedek Zirkindאהלות
1Max Rudmannעדויות
1R' Uri Kaplounפסחים
2Itzik Shacharביצה, תרומות
2Michoel Weismanסוכה, יבמות
1Rabbi Alter Bukietחגיגה
1Rabbi Michoel Frank: Perukim 7---24שבת
1Moti Tsikavshviliחלה
1Sam Weismanהוריות
1Rabbi Berel Wolvovskyדמאי
1Rabbi Yehuda Fleischmannסוטה
1I. Weismanברכות
1Azik Schwecterבבא בתרא
1Michoel Weisman: Perukim 1---6שבת
1Mike Aloni and Allen Treisterמעשרות
1Moshe Chaim Blateעבודה זרה
1Natani Goldfeizבבא בתרא
1aaron lopianskyידיים
1Reuven Gaisinשקלים
1Royi Zhahחולין
1David Daneshמידות
1Shmuel Leighתענית
1Sholom Deitschעוקצים
2Tim Meushawביכורים, ערלה
1Shumli Shustermanפיאה
1Yaacov Shustermanסנהדרין
1Yitzchakנדרים
1Yossi Kaganקינים
1Yossi Kovacsנזיר
1Zalman Osterאבות
1Zev Hochbergדמאי
5Shlomo Yaffeכלים, נידה, טבול יום, מקוואות, מכשירין
      51 אנשים נרשמו ל 67 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.