למד לשרגא פייבל בן נפתלי (Mr Philip Kornbluth z"l)
שלושים / יארצייט

ללמוד בל"נ עד ג' שבט

לעילוי נשמת ידידנו ר' שרגא פייבל בן נפתלי ז"ל

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 3 Shevat 5781 (Saturday, January 16, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 73% נרשם
(46/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
√בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) אהלות (18) √נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
√נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
√טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ahron Yosef Scharferביכורים
1Ari Wiesenfeldראש השנה
1Avi Werjukaחגיגה
2Avrumi Steinbachתענית, סוכה
1Avrumi Wiesenfeldמגילה
1Ben Tobinבבא בתרא
1Benny Scheinerשבועות
1Binyamin grinfeldבבא קמא
2Boruch Shimonמועד קטן, חלה
1Chaim Kornbluthסנהדרין
1David Feinerיבמות
1Doviבבא מציעא
1Eli Pickתרומות
1Elishaנידה
1Gabyתמיד
1Y Rothעירובין
1Jonny Linksמעשרות
1Laurence Fouxמידות
1Menachem budeברכות
1Michael Rosenthalאבות
1Moshe goldmeierפיאה
1Motti Pollakנדרים
1Yankey Wiesenfeldטבול יום
1ND Turnerבכורות
1Nussi Feinerקידושין
1Paul Josephשביעית
1Rabbi A.M. Goldblattיומא
1raphi klopmannדמאי
1Shiye Zeiligביצה
1Shloime stimlerשקלים
1Shmuel Rothנזיר
1Shmuli Wiesenfeldהוריות
1Simchyמכות
1Shloimeערלה
1Simon Tilsiterמעשר שני
1Moishe Beckנגעים
1Yankiכלים
1Yanky Galpertסוטה
1Moshe Yehuda Turnerעבודה זרה
1Yisrael Turnerגיטין
1Yitzi Kornbluthקינים
1Yitzi Turnerעדויות
1Zalmy Melinekנזיר
1Zvi Kornbluthשבת
1Roeyפסחים
      45 אנשים נרשמו ל 47 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.