למד ללע"נ בנימין בן אפרים שלמה (Reb Benny Goldstein )
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Shevat 5781 (Thursday, January 14, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 80.9% נרשם
(51/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
√בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
√כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2AA Helbergמכות, חגיגה
1Ari Rothbardעירובין
1Aryeh Kalmanברכות
1AY Spectorגיטין
3Moishe Hassellשבועות, בבא קמא, בבא מציעא
1Mordche (maxi) Goldsteinמקוואות
5Dovid Goldsteinזבים, ידיים, מכשירין, כלים, טבול יום
1Tzvi (harry) Goldsteinמועד קטן
3Eli Pickדמאי, חלה, תרומות
1Eli Rothbardביכורים
1gershon goldsteinאהלות
1Gershon Pickזבחים
1Gershon Roseסוכה
1Hershey Leaderפסחים
1Jonathan Spectorראש השנה
1Michael Gilbertlשקלים
1Gershon Hassellפיאה
1N Dewhurstביצה
1Oren Rechtמעשרות
1shmuel schorקינים
1SHIMMY Gאבות
1Shloime Weinsteinהוריות
1Shloime Zalmen Blierכריתות
1Rabbi Samuel Binyamin Krauszטהרות
1Reitzerמידות
1Leibel Grunhatעדויות
1Avrohom Gluckבכורות
1Shloime Yida Freedrichפרה
1Samuel Gershon Grattתמיד
1Sender Grunhatכתובות
1Yedidya sheldonסוטה
1Uriel Pickיבמות
1Yisrael Leichterכלאיים
1Yoel weissשבת
1Yosef Modche Dubavikעבודה זרה
1Yossi Reissערלה
3YY Goldsteinיומא, מגילה, תענית
1YY Spectorקידושין
1אפרים שלמה כהןעוקצים
1שמואל ונקרטסנהדרין
      40 אנשים נרשמו ל 51 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.