למד לרב חיים בן דסי (Rab Jaim Charbit ben Dessy )
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

משנה סיום הוא 68.2% נרשם
(43/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) √אהלות (18) נגעים (14)
√פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) √זבים (5)
טבול יום (4) √ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1AARON MAMIYE SUTTONביצה
2Rab Yosef romanoחלה, הוריות
1Beto Casabכתובות
1R Ariel Beharעירובין
1Jack senadoשבת
4Abraham beharבבא קמא, מכות, מעשרות, שבועות
1R moshe Cabazoסנהדרין
1Rab Itzjak Shlomianskiערלה
1Zury Michanמועד קטן
1R Ariel entebiאבות
1R Shlomo weissנזיר
1Rab abraham Millerנדרים
1Yosef mochanעבודה זרה
1Ari Holtzתענית
1charly saadiaמקוואות
1David cherem Betechאהלות
2Abraham Credi Dabbahתמיד, מגילה
1Eli Suttonתרומות
3Fidel Chayo sסוטה, קינים, גיטין
1Isaac Suttonשקלים
1Isaac Tussieשביעית
1Moy Chayoחגיגה
1Moy Zaedזבים
1Rab Moni Shamyמידות
1Reuben Aronzonפיאה
1Salomón jasquiידיים
3Saul Laniado kablyמעשר שני, דמאי, ביכורים
2Simon Chocronסוכה, פסחים
1Sury cattanפרה
1בני לוייומא
2דניאל לויקידושין, ברכות
1ראובן צרורראש השנה
      32 אנשים נרשמו ל 43 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.