למד לישראל בן מרדכי (Irving Horwitz)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 6 Tevet 5781 (Monday, December 21, 2020) שקיעה.

משנה סיום הוא 23.8% נרשם
(15/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) √שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) עירובין (10) √פסחים (10)
שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
√מגילה (4) מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
√בכורות (9) ערכין (9) √תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Yaakov Horwitzפסחים
1Pesach Ledereichבכורות
1Pinchas Nebenhausסוכה
1Yehuda Chaplerחגיגה
1Yehuda Minchenbergשביעית
2Benny Pfeifferסנהדרין, שבועות
1Dovid Bibla and Y.M. Orensteinשבת
2Ayal Alterasיומא, ביכורים
1D. Levinתמורה
1Amitai Levinמגילה
1BZ Ledereichברכות
1S. Levinכתובות
1Nesanel Fuldaמכות
      13 אנשים נרשמו ל 15 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.