למד לR' Shlomo Ben Yechiel (Mr Stephen Posen)
שלושים / יארצייט

Mr Stephen Posen zt"l, niftar on 18 Cheshvan 5781 / 5 November 2020.

It will be a tremendous merit for his neshomo if we could finish mishnayos in his memory.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Kislev 5781 (Friday, December 04, 2020) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(111.1%)
(1 הרשמה מלאה + 7 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
It's Nezikin, not Nezikim.
Dov Kaiser, 1 month ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ahron Kayeנידה
1Ariel Burtonפיאה
1Aryeh Kalmanפיאה
1Avi Rosenthalערלה
1Avi van Messelיבמות
1Aviv Bar-Ilanסוכה
1Avraham Massaranoתמיד
1Binyomin Posenפסחים
1Colev Posenבבא מציעא
1Daniel Wandererמכשירין
1Danny Kitsbergשקלים
1Danny Newmanתענית
1David Blachmanמעשרות
1David Lipsonמידות
2David Rosenthalחגיגה, יומא
1David Shoreבבא בתרא
4Dov Kaiserעבודה זרה, מכות
1Efrayim Toppermanעדויות
1Avrom Toppermanתמורה
1Moshe Aharon Toppermanבבא קמא
1Elia Gubbayמעשר שני
1Ezer Schwalbeמעשר שני
1Gav Martellערכין
1IVOR JOSEPHSONאהלות
1Jack Godfreyביכורים
1Jeremy Roseאבות
1Jonathan Lewisתמיד
1M Horwitzקידושין
2Menachem Robertsתרומות, חולין
1Toli Chesnerמעילה
1Michael Rosenthalנזיר
1Michael Hofbauerשבועות
1Morris Cohenראש השנה
1Mr Nathan Sobelכלים
1Naaman Adlerהוריות
1Neil Nachshenפרה
1Noam Weingartenסוטה
1osherדמאי
1Rabbi A.M. Goldblattכלאיים
1Michoel Moishe Kleinחלה
1H D Kleinברכות
1Reuven Colmanנגעים
1Roni nematnejadשבת
1Sammy Kormanקינים
1Yanki Freifeldטהרות
1Shea Gellerבכורות
1Shimon Posenעוקצים
1Shimon Traversזבים
1Shimon Woolfsonעירובין
1Yechiel Yaakov Kaiserטבול יום
1Aharon Kaiserשביעית
1Shlomo (Alan) Bendahanנדרים
1Simon Klingerביצה
1Simon Persoffסנהדרין
1Simon Wandererידיים
2R' Tzvi Heberמקוואות, נגעים
1Yaakov Nמגילה
1YCD COHENכריתות
1Yitzchak Abrahamמועד קטן
1Yoel B.גיטין
1Zacky Graffכתובות
1Zevi Halpernזבחים
1Zvi Wandererמנחות
1Raphael Schiffמקוואות
      64 אנשים נרשמו ל 70 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.