למד ללבנה בת קדן ושלמה- Levana Bat Kaden VeShelomo (Levana Chikorel)
שלושים / יארצייט

Thank-you for taking part in this learning Leilui Nishmat our mother and grandmother

Tizku LeMitzvot


להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 10 Kislev 5781 (Thursday, November 26, 2020) שקיעה.

משנה סיום הוא 57.1% נרשם
(36/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
√כלאיים (9) שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) √נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Abraham Cohenקינים
1aharon ashkenaziחגיגה
1Aharon Bibasבבא קמא
3Amitai Dadonאבות, עבודה זרה, הוריות
1BZסנהדרין
1Dani Benaimקידושין
1David Benadyשבועות
1David Cohenמעשר שני
1Eduardo roditiמכות
1Elchanan Simcha Meyerחלה
1Avi Bibasתענית
1Benny Bibasתרומות
1Eliyahu Ashkenaziבבא מציעא
1Ephraim Meyerמועד קטן
1Eric David Kramerמעשרות
1Gav Meyerביצה
2Levy Y Cazesנידה, מקוואות
1Michael Mosesנגעים
1Michael Saul Meyerעוקצים
1Moshe Benamorביכורים
1Moshe Levyתמיד
1NJ Hassettברכות
2R. Hassidשבת, עירובין
2Rabbi Zuberמנחות, חולין
1Yaakov Shimon Nachmaniכלאיים
1Yoel Meyerראש השנה
1Moshe Meyerסוכה
1Kovi Meyerיומא
1Yonathan Meyerמגילה
1Yosef Cazesערלה
1Yossef Laniadoשקלים
      31 אנשים נרשמו ל 36 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.