למד לKbb Mishnayos #1
שלושים / יארצייט

THIS FIRST CYCLE HAS BEEN ACCOUNTED FOR

TO SIGN UP FOR ADDITIONAL MISHNAYOS SEE THE NEXT LIST.

ר' שמואל בנימין בן יהודה הרצג זצ"ל

Rav Shmuel Binyomin Herzog Zt"l

משניות to be finished by the שלושים on Shabbos יד סיון-פרשת נשא

(before סעודה שלישית on שבת June 6.)

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 14 Sivan 5780 (Saturday, June 06, 2020) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aaron Stefanskyמכשירין
2Yechezkel Menachem Pillerהוריות, מעשרות
2Arele Pillerמעשר שני, קינים
1Yanky Pillerעדויות
1Mordechai G. Pillerשביעית
1Avraham mordechai herzogנידה
1Avrohom Moshe Pillerעירובין
1Baruch Pillerמנחות
2yoel ehrmanכריתות, דמאי
1Dov Behr Stefanskyתמיד
1R' Shlomo Zalman Schorrראש השנה
1Avrohom Schorrאבות
1Shimon Levovitzסוכה
1Rabbi Gedaliah Schorrסוכה
1Menachem Mordechai Schorrבבא בתרא
1Yisroel Ganzweig1-12/Nosson Fried 13-24שבת
1Rabbi Pinchos Brodyפסחים
1Elimelech Dovid Schorrגיטין
1Gedalya Schorrחגיגה
1Shragie gelbfishכתובות
1R' Chaim Yehoshua Schorrשבועות
1Froyim Freidמקוואות
2Yehuda gelbfishיבמות, אהלות
1Rabbi Simcha Schorrברכות
1Yechezkel Aron Schorrקידושין
1Reb Tzvi Straussסוטה
1Kasriel blumנזיר
1Yossie parnesעבודה זרה
1Moshe haikensנגעים
1Motty Goodmanמועד קטן
1Nisanel Ehrmanשקלים
1Michel Weissmanמגילה
2Yosef Herzogחלה, ערלה
1Ahron Straussיומא
1Shloimy gelbfishזבחים
1Tuvia Horowitzביצה
1Toiva Freundפיאה
1Mordechai Frostביכורים
1Biyomin shapiroנדרים
1Yosef leib shapiroמכות
1Tzvi Kleinטבול יום
1Usher Pillerזבים
1Yakov Yitzchok Pillerתרומות
2Yechezkel Lipa Pillerחולין, בכורות
1Yechiel weissערלה
1Yehuda Mandelסנהדרין
1Yesachar freundפרה
1Tzvi goldכלאיים
1Chaim tzvi steinfendעוקצים
1Binyomin rabinowitzערכין
1Binyomin gehlerכלים
1Yisroel Ganzviבבא מציעא
1Avraham yitzchok shapiroבבא קמא
2Binyomin Straussמעילה, תמורה
1Zalmen keib berensteinטהרות
1Binyomin Ledererידיים
1Yisroel meir Shapiroתענית
1yisroel straussנידה
1Yossel freundמידות
      59 אנשים נרשמו ל 66 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.