למד לAryeh Leib Ben Avraham (Larry Strauss)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 9 Iyyar 5780 (Sunday, May 03, 2020) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(119%)
(1 הרשמה מלאה + 12 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Andrew sakaבבא קמא
1Aryeh Rabinowitzשקלים
1Avi Wolmanעוקצים
1Avrum Shatzkesדמאי
2Azi Sharbaniברכות, מגילה
2Barry Schumanחולין, כריתות
1Ben Straussמנחות
1Binyomin Weilערלה
2Daniel sharbaniתענית, חגיגה
1Danny Stegerסנהדרין
1David sharbaniסוכה
1Doni Raskasשבת
1Doniel Goetzגיטין
1Dovi Zifferסוטה
1Eli Cohenטבול יום
1Eli Lidskyעבודה זרה
1Eliyahu schumanזבחים
1Elliot pepperיומא
2Charles and Dovie Givreשבועות, חלה
2Glenn Porcelainהוריות, ידיים
1Howie Friedmanמכות
3Tumy Yegerנידה, פרה, כלים
1Ivan Cohenאבות
1Jeremy Levinטהרות
1Jonathan Katzirשבועות
1joshua brodyערכין
1Kennerבכורות
1Kenny Friedmanקידושין
1Lauren karbenחלה
1Lazer Porterתמורה
1Mark Schwedנזיר
1Meilech Schillerקינים
1Menachem Rosenblatפיאה
1Naftali Chernitzkyפסחים
1Ozzie Marizanמעילה
1Rubin Rakovskyראש השנה
1Sachi Fishmanזבים
1Sammy Cohenמידות
1Senderowitz Shimonנדרים
1Seth faigenשקלים
1Shalom Kovacsכתובות
2Shimy Kleinטבול יום, מכשירין
2Shmuel Rosenbergנגעים, אהלות
1Shua Barberמעשר שני
1Shua Bierבבא מציעא
1Shuey Goldsteinיומא
3Simcha rosenbluthתרומות, שביעית, מעשרות
2Stephen Drazinמכות, ברכות
1Steve rachmaniמקוואות
1Steven Rybackבבא בתרא
1Strauss brothersמנחות
1Tzvi Feigenbaumעדויות
1Tzvi Shearעבודה זרה
1Yaakov Kesslerתמיד
1Yehuda Azoseיבמות
1Yitzy Sharbaniראש השנה
1Yitzy Teicherביכורים
1Yonah Zahlerעירובין
1Yoni Addiביצה
1Yoni Katzכלאיים
1Yossi Fisherמועד קטן
1Yossi Herskowitzחגיגה
1zachary mainstainתענית
      63 אנשים נרשמו ל 75 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.