למד לRuchama Bas Pesach Halevi (Rosalyn Bayever)
שלושים / יארצייט

Please help in finishing Shishei Sidrei Mishna in time for the Shloshim of our dear Bubby Rosalyn Bayever (aka Bubby LA)

Hamakom Yenachem Eschem Besoch Shaarei Aveilei Tzion V'yerushalayim

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 23 Kislev 5783 (Saturday, December 17, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(100.5%)
(1 הרשמה מלאה + 3 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shua Pariser
פרק 2 - Shua Pariser
פרק 3 - Shua Pariser
פרק 4 - Shua Pariser
פרק 5 - Shua Pariser
פרק 6 - Shua Pariser
פרק 7 - Shua Pariser
פרק 8 - Shua Pariser
פרק 9 - Shua Pariser
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Leichter
פרק 2 - David Leichter
פרק 3 - David Leichter
פרק 4 - David Leichter
פרק 5 - David Leichter
פרק 6 - David Leichter
פרק 7 - David Leichter
פרק 8 - David Leichter
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ariel Kramer
פרק 2 - Ariel Kramer
פרק 3 - Ariel Kramer
פרק 4 - Ariel Kramer
פרק 5 - Ariel Kramer
פרק 6 - Ariel Kramer
פרק 7 - Ariel Kramer
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Azzi
פרק 2 - Azzi
פרק 3 - Azzi
פרק 4 - Azzi
פרק 5 - Azzi
פרק 6 - Azzi
פרק 7 - Azzi
פרק 8 - Azzi
פרק 9 - Azzi
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Levi Hirsch
פרק 2 - Levi Hirsch
פרק 3 - Levi Hirsch
פרק 4 - Levi Hirsch
פרק 5 - Levi Hirsch
פרק 6 - Levi Hirsch
פרק 7 - Levi Hirsch
פרק 8 - Levi Hirsch
פרק 9 - Levi Hirsch
פרק 10 - Levi Hirsch
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Russell Kramer
פרק 2 - Russell Kramer
פרק 3 - Russell Kramer
פרק 4 - Russell Kramer
פרק 5 - Russell Kramer
פרק 6 - Russell Kramer
פרק 7 - Russell Kramer
פרק 8 - Russell Kramer
פרק 9 - Russell Kramer
פרק 10 - Russell Kramer
פרק 11 - Russell Kramer
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shneur Agronin
פרק 2 - Shneur Agronin
פרק 3 - Shneur Agronin
פרק 4 - Shneur Agronin
פרק 5 - Shneur Agronin
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alan Engel
פרק 2 - Alan Engel
פרק 3 - Alan Engel
פרק 4 - Alan Engel
פרק 5 - Alan Engel
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hershel Katz
פרק 2 - Hershel Katz
פרק 3 - Hershel Katz
פרק 4 - Hershel Katz
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Klatzko
פרק 2 - David Klatzko
פרק 3 - David Klatzko
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonasan Rutta
פרק 2 - Yonasan Rutta
פרק 3 - Yonasan Rutta
פרק 4 - Yonasan Rutta
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shua Pariser
פרק 2 - Shua Pariser
פרק 3 - Shua Pariser
פרק 4 - Shua Pariser
פרק 5 - Shua Pariser
פרק 6 - Aryeh Sheinson
פרק 7 - Aryeh Sheinson
פרק 8 - Aryeh Sheinson
פרק 9 - Aryeh Sheinson
פרק 10 - Aryeh Sheinson
פרק 11 - Aryeh Sheinson
פרק 12 - Eli Jedwab
פרק 13 - Eli Jedwab
פרק 14 - Eli Jedwab
פרק 15 - Eli Jedwab
פרק 16 - David Joseph
פרק 17 - David Joseph
פרק 18 - David Joseph
פרק 19 - Gershon Lerner
פרק 20 - Gershon Lerner
פרק 21 - Gershon Lerner
פרק 22 - Gershon Lerner
פרק 23 - Gershon Lerner
פרק 24 - Gershon Lerner
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Kanal
פרק 2 - Reuven Kanal
פרק 3 - Reuven Kanal
פרק 4 - Reuven Kanal
פרק 5 - Zev Pam
פרק 6 - Zev Pam
פרק 7 - Zev Pam
פרק 8 - Zev Pam
פרק 9 - Zev Pam
פרק 10 - Zev Pam
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yosef Masinter
פרק 2 - Yosef Masinter
פרק 3 - Yosef Masinter
פרק 4 - Yosef Masinter
פרק 5 - Yosef Masinter
פרק 6 - Yosef Masinter
פרק 7 - Yitzi Dear
פרק 8 - Yitzi Dear
פרק 9 - Yitzi Dear
פרק 10 - Yitzi Dear
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 2 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 3 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 4 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 5 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 6 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 7 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 8 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danny Strassman
פרק 2 - Danny Strassman
פרק 3 - Danny Strassman
פרק 4 - Danny Strassman
פרק 5 - Danny Strassman
פרק 6 - Danny Strassman
פרק 7 - Danny Strassman
פרק 8 - Danny Strassman
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eliezer Kessler
פרק 2 - Eliezer Kessler
פרק 3 - Eliezer Kessler
פרק 4 - Eliezer Kessler
פרק 5 - Eliezer Kessler
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aharon Cohen
פרק 2 - Aharon Cohen
פרק 3 - Aharon Cohen
פרק 4 - Avraham Levin
פרק 5 - Avraham Levin
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Levin
פרק 2 - Avi Levin
פרק 3 - Avi Levin
פרק 4 - Avi Levin
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Levin
פרק 2 - Avi Levin
פרק 3 - Avi Levin
פרק 4 - Avi Levin
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 2 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 3 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 4 - Avraham Tzvi Keehn
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gershon Lerner
פרק 2 - Gershon Lerner
פרק 3 - Gershon Lerner
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Kra, Yosef Masinter
פרק 2 - Akiva Kra, Yosef Masinter
פרק 3 - Akiva Kra, Yosef Masinter

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ariel Kramer
פרק 2 - Ariel Kramer
פרק 3 - Ariel Kramer
פרק 4 - Ariel Kramer
פרק 5 - Ariel Kramer
פרק 6 - Ariel Kramer
פרק 7 - Ariel Kramer
פרק 8 - Ariel Kramer
פרק 9 - Ariel Kramer
פרק 10 - Ariel Kramer
פרק 11 - Ariel Kramer
פרק 12 - Ariel Kramer
פרק 13 - Ariel Kramer
פרק 14 - Ariel Kramer
פרק 15 - Ariel Kramer
פרק 16 - Ariel Kramer
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 2 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 3 - Jonah Braverman
פרק 4 - Jonah Braverman
פרק 5 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 6 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 7 - Shlomo Homnick
פרק 8 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 9 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 10 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 11 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 12 - Yisroel Beck
פרק 13 - Yisroel Beck
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 2 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 3 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 4 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 5 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 6 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 7 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 8 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 9 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 10 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 11 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Elan
פרק 2 - Chaim Elan
פרק 3 - Chaim Elan
פרק 4 - Chaim Elan
פרק 5 - Chaim Elan
פרק 6 - Chaim Elan
פרק 7 - Chaim Elan
פרק 8 - Chaim Elan
פרק 9 - Chaim Elan
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Martin Kay
פרק 2 - Martin Kay
פרק 3 - Martin Kay
פרק 4 - Martin Kay
פרק 5 - Martin Kay
פרק 6 - Martin Kay
פרק 7 - Martin Kay
פרק 8 - Martin Kay
פרק 9 - Martin Kay
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Litenatsky
פרק 2 - Moshe Litenatsky
פרק 3 - Moshe Litenatsky
פרק 4 - Moshe Litenatsky
פרק 5 - Moshe Litenatsky
פרק 6 - Moshe Litenatsky
פרק 7 - Moshe Litenatsky
פרק 8 - Moshe Litenatsky
פרק 9 - Moshe Litenatsky
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Greer
פרק 2 - Daniel Greer
פרק 3 - Daniel Greer
פרק 4 - Daniel Greer
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmaryahu Friedman
פרק 2 - Shmaryahu Friedman
פרק 3 - Shmaryahu Friedman
פרק 4 - Shmaryahu Friedman
פרק 5 - Shmaryahu Friedman
פרק 6 - Shmaryahu Friedman
פרק 7 - Yair Levitz
פרק 8 - Yair Levitz
פרק 9 - Yair Levitz
פרק 10 - Yair Levitz
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tzvi Naftalowitz
פרק 2 - Gershon Lerner
פרק 3 - Meir Kreitman
פרק 4 - Jakey Rabinowitz
פרק 5 - Jakey Rabinowitz
פרק 6 - Gershon Lerner
פרק 7 - Gershon Lerner
פרק 8 - Gershon Lerner
פרק 9 - A Friend
פרק 10 - Tzvi Naftalowitz
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nachman Bayever
פרק 2 - Nachman Bayever
פרק 3 - Nachman Bayever
פרק 4 - Nachman Bayever
פרק 5 - Nachman Bayever
פרק 6 - Nachman Bayever
פרק 7 - Nachman Bayever
פרק 8 - Nachman Bayever
פרק 9 - Nachman Bayever
פרק 10 - Nachman Bayever
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gershon Lerner
פרק 2 - Gershon Lerner
פרק 3 - Gershon Lerner
פרק 4 - Gershon Lerner
פרק 5 - Gershon Lerner
פרק 6 - Gershon Lerner
פרק 7 - Eitan Karakowsky
פרק 8 - Eitan Karakowsky
פרק 9 - Gershon Lerner
פרק 10 - Eitan Karakowsky
פרק 11 - Gershon Lerner
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gershon Lerner
פרק 2 - Gershon Lerner
פרק 3 - Gershon Lerner
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - R S
פרק 2 - R S
פרק 3 - R S
פרק 4 - Gershon Lerner
פרק 5 - Gershon Lerner
פרק 6 - Gershon Lerner
פרק 7 - Gershon Lerner
פרק 8 - Gershon Lerner
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Schwarzmer
פרק 2 - Shmuel Schwarzmer
פרק 3 - Shmuel Schwarzmer
פרק 4 - Shmuel Schwarzmer
פרק 5 - Shmuel Schwarzmer
פרק 6 - Shmuel Schwarzmer
פרק 7 - Shmuel Schwarzmer
פרק 8 - Shmuel Schwarzmer
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Schwarzmer
פרק 2 - Shmuel Schwarzmer
פרק 3 - Shmuel Schwarzmer
פרק 4 - Shmuel Schwarzmer
פרק 5 - Shmuel Schwarzmer
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aryeh Sheinson
פרק 2 - Aryeh Sheinson
פרק 3 - Aryeh Sheinson
פרק 4 - Aryeh Sheinson
פרק 5 - Aryeh Sheinson
פרק 6 - Aryeh Sheinson
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 2 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 3 - Avraham Tzvi Keehn
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jason Bayever
פרק 2 - Jason Bayever
פרק 3 - Jason Bayever
פרק 4 - Jason Bayever
פרק 5 - Jason Bayever
פרק 6 - Jason Bayever
פרק 7 - Jason Bayever
פרק 8 - Jason Bayever
פרק 9 - Jason Bayever
פרק 10 - Jason Bayever
פרק 11 - Jason Bayever
פרק 12 - Jason Bayever
פרק 13 - Jason Bayever
פרק 14 - Jason Bayever
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Horowicz
פרק 2 - Avi Horowicz
פרק 3 - Avi Horowicz
פרק 4 - Avi Horowicz
פרק 5 - Avi Horowicz
פרק 6 - Avi Horowicz
פרק 7 - Avi Horowicz
פרק 8 - Avi Horowicz
פרק 9 - Avi Horowicz
פרק 10 - Avi Horowicz
פרק 11 - Avi Horowicz
פרק 12 - Avi Horowicz
פרק 13 - Avi Horowicz
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shua Pariser
פרק 2 - Shua Pariser
פרק 3 - Shua Pariser
פרק 4 - Shua Pariser
פרק 5 - Shua Pariser
פרק 6 - Shua Pariser
פרק 7 - Shua Pariser
פרק 8 - Shua Pariser
פרק 9 - Shua Pariser
פרק 10 - Shua Pariser
פרק 11 - Shua Pariser
פרק 12 - Shua Pariser
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Ludwick
פרק 2 - Yaakov Ludwick
פרק 3 - Yaakov Ludwick
פרק 4 - Yaakov Ludwick
פרק 5 - Yaakov Ludwick
פרק 6 - Menachem Elan
פרק 7 - Menachem Elan
פרק 8 - Menachem Elan
פרק 9 - Menachem Elan
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonatan Kosowsky
פרק 2 - Yonatan Kosowsky
פרק 3 - Yonatan Kosowsky
פרק 4 - Yonatan Kosowsky
פרק 5 - Yonatan Kosowsky
פרק 6 - Yonatan Kosowsky
פרק 7 - Yonatan Kosowsky
פרק 8 - Yonatan Kosowsky
פרק 9 - Yonatan Kosowsky
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Wayne Bayever
פרק 2 - Wayne Bayever
פרק 3 - Wayne Bayever
פרק 4 - Wayne Bayever
פרק 5 - Wayne Bayever
פרק 6 - Wayne Bayever
פרק 7 - Wayne Bayever
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonatan Kosowsky
פרק 2 - Yonatan Kosowsky
פרק 3 - Yonatan Kosowsky
פרק 4 - Yonatan Kosowsky
פרק 5 - Yonatan Kosowsky
פרק 6 - Yonatan Kosowsky
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Elan
פרק 2 - Chaim Elan
פרק 3 - Chaim Elan
פרק 4 - Chaim Elan
פרק 5 - Chaim Elan
פרק 6 - Chaim Elan
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Wakslak
פרק 2 - Yaakov Wakslak
פרק 3 - Yaakov Wakslak
פרק 4 - Yaakov Wakslak
פרק 5 - Yaakov Wakslak
פרק 6 - Yaakov Wakslak
פרק 7 - Yaakov Wakslak
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eliezer Kessler
פרק 2 - Eliezer Kessler
פרק 3 - Eliezer Kessler
פרק 4 - Eliezer Kessler
פרק 5 - Eliezer Kessler
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 2 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 3 - Avraham Tzvi Keehn
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Micha Bayever
פרק 2 - Micha Bayever
פרק 3 - Micha Bayever
פרק 4 - Micha Bayever
פרק 5 - Micha Bayever
פרק 6 - Micha Bayever
פרק 7 - Micha Bayever
פרק 8 - Micha Bayever
פרק 9 - Micha Bayever
פרק 10 - Micha Bayever
פרק 11 - Micha Bayever
פרק 12 - Micha Bayever
פרק 13 - Micha Bayever
פרק 14 - Micha Bayever
פרק 15 - Micha Bayever
פרק 16 - Micha Bayever
פרק 17 - Micha Bayever
פרק 18 - Micha Bayever
פרק 19 - Micha Bayever
פרק 20 - Micha Bayever
פרק 21 - Micha Bayever
פרק 22 - Micha Bayever
פרק 23 - Micha Bayever
פרק 24 - Micha Bayever
פרק 25 - Micha Bayever
פרק 26 - Micha Bayever
פרק 27 - Micha Bayever
פרק 28 - Micha Bayever
פרק 29 - Micha Bayever
פרק 30 - Micha Bayever
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 2 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 3 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 4 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 5 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 6 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 7 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 8 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 9 - Yedidyah/Akiva Rosenberg
פרק 10 - Ariel Kramer
פרק 11 - Ariel Kramer
פרק 12 - Ariel Kramer
פרק 13 - Ariel Kramer
פרק 14 - Ariel Kramer
פרק 15 - Ariel Kramer
פרק 16 - Ariel Kramer
פרק 17 - Ariel Kramer
פרק 18 - Ariel Kramer
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ariel Kramer
פרק 2 - Ariel Kramer
פרק 3 - Ariel Kramer
פרק 4 - Ariel Kramer
פרק 5 - Ariel Kramer
פרק 6 - Ariel Kramer
פרק 7 - Ariel Kramer
פרק 8 - Ariel Kramer
פרק 9 - Ariel Kramer
פרק 10 - Ariel Kramer
פרק 11 - Ariel Kramer
פרק 12 - Ariel Kramer
פרק 13 - Ariel Kramer
פרק 14 - Ariel Kramer
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - A Haberman
פרק 2 - A Haberman
פרק 3 - A Haberman
פרק 4 - A Haberman
פרק 5 - A Haberman
פרק 6 - A Haberman
פרק 7 - A Haberman
פרק 8 - A Haberman
פרק 9 - A Haberman
פרק 10 - A Haberman
פרק 11 - A Haberman
פרק 12 - A Haberman
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Wayne Bayever
פרק 2 - Wayne Bayever
פרק 3 - Wayne Bayever
פרק 4 - Wayne Bayever
פרק 5 - Wayne Bayever
פרק 6 - Wayne Bayever
פרק 7 - Wayne Bayever
פרק 8 - Wayne Bayever
פרק 9 - Wayne Bayever
פרק 10 - Wayne Bayever
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Farekas
פרק 2 - Moshe Farekas
פרק 3 - Moshe Farekas
פרק 4 - Moshe Farekas
פרק 5 - Moshe Farekas
פרק 6 - Moshe Farekas
פרק 7 - Moshe Farekas
פרק 8 - Moshe Farekas
פרק 9 - Moshe Farekas
פרק 10 - Moshe Farekas
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - A Liberman
פרק 2 - A Liberman
פרק 3 - A Liberman
פרק 4 - A Liberman
פרק 5 - A Liberman
פרק 6 - A Liberman
פרק 7 - A Liberman
פרק 8 - A Liberman
פרק 9 - A Liberman
פרק 10 - A Liberman
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - A Haberman
פרק 2 - A Haberman
פרק 3 - A Haberman
פרק 4 - A Haberman
פרק 5 - A Haberman
פרק 6 - A Haberman
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - A Haberman
פרק 2 - A Haberman
פרק 3 - A Haberman
פרק 4 - A Haberman
פרק 5 - A Haberman
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aryeh Davidowitz
פרק 2 - Aryeh Davidowitz
פרק 3 - Aryeh Davidowitz
פרק 4 - Aryeh Davidowitz
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shimon Wildes
פרק 2 - Shimon Wildes
פרק 3 - Shimon Wildes
פרק 4 - Shimon Wildes
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yoav Elan
פרק 2 - Yoav Elan
פרק 3 - Yoav Elan

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
23A Habermanפרה פרקים 1-12; מכשירין פרקים 1-6; זבים פרקים 1-5
3Aharon Cohenביצה פרקים 1-3
4Yitzi Dearפסחים פרקים 7-10
3Akiva Kraחגיגה פרקים 1-3
4Yonasan Ruttaביכורים פרקים 1-4
5Alan Engelמעשר שני פרקים 1-5
46Ariel Kramerדמאי פרקים 1-7; יבמות פרקים 1-16; אהלות פרקים 10-18; נגעים פרקים 1-14
4Aryeh Davidowitzטבול יום פרקים 1-4
12Aryeh Sheinsonשבת פרקים 6-11; אבות פרקים 1-6
13Avi Horowiczמנחות פרקים 1-13
2Avraham Levinביצה פרקים 4-5
8Avi Levinראש השנה פרקים 1-4; תענית פרקים 1-4
18Avraham Tzvi Keehnמגילה פרקים 1-4; כתובות פרקים 1-2, 5-6, 8-11; הוריות פרקים 1-3; קינים פרקים 1-3
15chaim elanנזיר פרקים 1-9; מעילה פרקים 1-6
4Daniel Greerקידושין פרקים 1-4
2Yisroel Beckכתובות פרקים 12-13
8Danny Strassmanיומא פרקים 1-8
3David Josephשבת פרקים 16-18
3David Klatzkoערלה פרקים 1-3
8David Leichterפיאה פרקים 1-8
3Eitan Karakowskyסנהדרין פרקים 7-8, 10
9Azziכלאיים פרקים 1-9
2Jakey Rabinowitzבבא מציעא פרקים 4-5
10Eliezer Kesslerסוכה פרקים 1-5; מידות פרקים 1-5
29Gershon Lernerשבת פרקים 19-24; מועד קטן פרקים 1-3; בבא מציעא פרקים 2, 6-8; סנהדרין פרקים 1-6, 9, 11; מכות פרקים 1-3; שבועות פרקים 4-8
4Hershel Katzחלה פרקים 1-4
14Jason Bayeverזבחים פרקים 1-14
4Eli Jedwabשבת פרקים 12-15
2Jonah Bravermanכתובות פרקים 3-4
10Levi Hirschשביעית פרקים 1-10
9Martin kayסוטה פרקים 1-9
4Menachem Elanבכורות פרקים 6-9
30Micha Bayeverכלים פרקים 1-30
10Moshe Farekasמקוואות פרקים 1-10
9Moshe Litenatskyגיטין פרקים 1-9
10Nachman Bayeverבבא בתרא פרקים 1-10
3R Sשבועות פרקים 1-3
4Reuven Kanalעירובין פרקים 1-4
11Russell Kramerתרומות פרקים 1-11
4Shimon Wildesידיים פרקים 1-4
1Shlomo Homnickכתובות פרק 7
6Shmaryahu Friedmanבבא קמא פרקים 1-6
13Shmuel Schwarzmerעדויות פרקים 1-8; עבודה זרה פרקים 1-5
5Shneur Agroninמעשרות פרקים 1-5
26Shua Pariserברכות פרקים 1-9; שבת פרקים 1-5; חולין פרקים 1-12
1A friendבבא מציעא פרק 9
2Tzvi Naftalowitzבבא מציעא פרקים 1, 10
1Meir Kreitmanבבא מציעא פרק 3
5Yaakov Ludwickבכורות פרקים 1-5
10A Libermanנידה פרקים 1-10
7Yaakov Wakslakתמיד פרקים 1-7
4Yair Levitzבבא קמא פרקים 7-10
28Yedidyah/Akiva Rosenbergשקלים פרקים 1-8; נדרים פרקים 1-11; אהלות פרקים 1-9
3Yoav Elanעוקצים פרקים 1-3
17Wayne Bayeverתמורה פרקים 1-7; טהרות פרקים 1-10
15Yonatan Kosowskyערכין פרקים 1-9; כריתות פרקים 1-6
9Yosef Masinterפסחים פרקים 1-6; חגיגה פרקים 1-3
6Zev Pamעירובין פרקים 5-10
      58 אנשים נרשמו ל 528 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.