למד לR' Pinchas Ben R' Avrohom Mordechai Z"l (R' Pinchas Klahr)
שלושים / יארצייט

Yartzheit, Siyum L'iluy Nishmas R' Pinchas ben R' Avrohom Mordechai z"l

(R' Pinchas Klahr)

Yarthzeit is the first night of Chanukah.


להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 24 Kislev 5783 (Sunday, December 18, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Osher Klahr
פרק 2 - Osher Klahr
פרק 3 - Osher Klahr
פרק 4 - Osher Klahr
פרק 5 - Osher Klahr
פרק 6 - Osher Klahr
פרק 7 - Osher Klahr
פרק 8 - Osher Klahr
פרק 9 - Osher Klahr
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Dvorkes
פרק 2 - Yaakov Dvorkes
פרק 3 - Yaakov Dvorkes
פרק 4 - Yaakov Dvorkes
פרק 5 - Yaakov Dvorkes
פרק 6 - Yaakov Dvorkes
פרק 7 - Yaakov Dvorkes
פרק 8 - Yaakov Dvorkes
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - SMK
פרק 2 - SMK
פרק 3 - SMK
פרק 4 - SMK
פרק 5 - SMK
פרק 6 - SMK
פרק 7 - SMK
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
פרק 7 - Avreichim
פרק 8 - Avreichim
פרק 9 - Avreichim
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
פרק 7 - Avreichim
פרק 8 - Avreichim
פרק 9 - Avreichim
פרק 10 - Avreichim
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Naftali Klahr
פרק 2 - Naftali Klahr
פרק 3 - Naftali Klahr
פרק 4 - Naftali Klahr
פרק 5 - Naftali Klahr
פרק 6 - Naftali Klahr
פרק 7 - Naftali Klahr
פרק 8 - Naftali Klahr
פרק 9 - Naftali Klahr
פרק 10 - Naftali Klahr
פרק 11 - Naftali Klahr
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Azriel Tratner
פרק 2 - Azriel Tratner
פרק 3 - Azriel Tratner
פרק 4 - Azriel Tratner
פרק 5 - Azriel Tratner
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dov Klahr
פרק 2 - Dov Klahr
פרק 3 - Dov Klahr
פרק 4 - Dov Klahr
פרק 5 - Dov Klahr
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Zwick
פרק 2 - Reuven Zwick
פרק 3 - Reuven Zwick
פרק 4 - Reuven Zwick
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Berger
פרק 2 - Moshe Berger
פרק 3 - Moshe Berger
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Azriel Tratner
פרק 2 - Azriel Tratner
פרק 3 - Azriel Tratner
פרק 4 - Azriel Tratner
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Slaist
פרק 2 - Eli Slaist
פרק 3 - Eli Slaist
פרק 4 - Eli Slaist
פרק 5 - Eli Slaist
פרק 6 - Eli Slaist
פרק 7 - Eli Slaist
פרק 8 - Eli Slaist
פרק 9 - Eli Slaist
פרק 10 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 11 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 12 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 13 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 14 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 15 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 16 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 17 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 18 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 19 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 20 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 21 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 22 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 23 - Yossi And Shimmy Klahr
פרק 24 - Yossi And Shimmy Klahr
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham M Klahr
פרק 2 - Avraham M Klahr
פרק 3 - Avraham M Klahr
פרק 4 - Avraham M Klahr
פרק 5 - Avraham M Klahr
פרק 6 - Avraham M Klahr
פרק 7 - Avraham M Klahr
פרק 8 - Avraham M Klahr
פרק 9 - Avraham M Klahr
פרק 10 - Avraham M Klahr
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eytan Rosenbaum
פרק 2 - Eytan Rosenbaum
פרק 3 - Eytan Rosenbaum
פרק 4 - Eytan Rosenbaum
פרק 5 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 6 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 7 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 8 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 9 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 10 - Yoni Klahr - Cherry Hill
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - A M Llahr
פרק 2 - A M Llahr
פרק 3 - A M Llahr
פרק 4 - A M Llahr
פרק 5 - A M Llahr
פרק 6 - A M Llahr
פרק 7 - A M Llahr
פרק 8 - A M Llahr
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Naftali Klahr
פרק 2 - Naftali Klahr
פרק 3 - Naftali Klahr
פרק 4 - Naftali Klahr
פרק 5 - Naftali Klahr
פרק 6 - Naftali Klahr
פרק 7 - Naftali Klahr
פרק 8 - Naftali Klahr
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaimy
פרק 2 - Chaimy
פרק 3 - Chaimy
פרק 4 - Chaimy
פרק 5 - Chaimy
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid Kaplan
פרק 2 - Dovid Kaplan
פרק 3 - Dovid Kaplan
פרק 4 - Dovid Kaplan
פרק 5 - Dovid Kaplan
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sholom Skaist
פרק 2 - Sholom Skaist
פרק 3 - Sholom Skaist
פרק 4 - Sholom Skaist
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zalman Naftali Ludzker
פרק 2 - Zalman Naftali Ludzker
פרק 3 - Zalman Naftali Ludzker
פרק 4 - Zalman Naftali Ludzker
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rafi
פרק 2 - Rafi
פרק 3 - Rafi
פרק 4 - Rafi
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sholom Skaist
פרק 2 - Sholom Skaist
פרק 3 - Sholom Skaist
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sholom Skaist
פרק 2 - Sholom Skaist
פרק 3 - Sholom Skaist

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchak Skaist
פרק 2 - Yitzchak Skaist
פרק 3 - Yitzchak Skaist
פרק 4 - Yitzchak Skaist
פרק 5 - Yitzchak Skaist
פרק 6 - Yitzchak Skaist
פרק 7 - Yitzchak Skaist
פרק 8 - Yitzchak Skaist
פרק 9 - Yitzchak Skaist
פרק 10 - Yitzchak Skaist
פרק 11 - Yitzchak Skaist
פרק 12 - Yitzchak Skaist
פרק 13 - Yitzchak Skaist
פרק 14 - Yitzchak Skaist
פרק 15 - Yitzchak Skaist
פרק 16 - Yitzchak Skaist
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Friedman
פרק 2 - Yossi Friedman
פרק 3 - Yossi Friedman
פרק 4 - Yossi Friedman
פרק 5 - Yossi Friedman
פרק 6 - Yossi Friedman
פרק 7 - Yossi Friedman
פרק 8 - Yossi Friedman
פרק 9 - Yossi Friedman
פרק 10 - Yossi Friedman
פרק 11 - Yossi Friedman
פרק 12 - Yossi Friedman
פרק 13 - Yossi Friedman
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Baruch Menachem Klahr - Lakewood
פרק 2 - Baruch Menachem Klahr - Lakewood
פרק 3 - Baruch Menachem Klahr - Lakewood
פרק 4 - Baruch Menachem Klahr - Lakewood
פרק 5 - Baruch Menachem Klahr - Lakewood
פרק 6 - Baruch Menachem Klahr - Lakewood
פרק 7 - Baruch Menachem Klahr - Lakewood
פרק 8 - Baruch Menachem Klahr - Lakewood
פרק 9 - Baruch Menachem Klahr - Lakewood
פרק 10 - Baruch Menachem Klahr - Lakewood
פרק 11 - Baruch Menachem Klahr - Lakewood
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sroliyohu Yelen
פרק 2 - Sroliyohu Yelen
פרק 3 - Sroliyohu Yelen
פרק 4 - Sroliyohu Yelen
פרק 5 - Sroliyohu Yelen
פרק 6 - Sroliyohu Yelen
פרק 7 - Sroliyohu Yelen
פרק 8 - Sroliyohu Yelen
פרק 9 - Sroliyohu Yelen
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sholom Skaist
פרק 2 - Sholom Skaist
פרק 3 - Sholom Skaist
פרק 4 - Sholom Skaist
פרק 5 - Sholom Skaist
פרק 6 - Sholom Skaist
פרק 7 - Sholom Skaist
פרק 8 - Sholom Skaist
פרק 9 - Sholom Skaist
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - A M Klahr
פרק 2 - A M Klahr
פרק 3 - A M Klahr
פרק 4 - A M Klahr
פרק 5 - A M Klahr
פרק 6 - A M Klahr
פרק 7 - A M Klahr
פרק 8 - A M Klahr
פרק 9 - A M Klahr
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rafi
פרק 2 - Rafi
פרק 3 - Rafi
פרק 4 - Rafi
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham M Klahr
פרק 2 - Avraham M Klahr
פרק 3 - Avraham M Klahr
פרק 4 - Avraham M Klahr
פרק 5 - Avraham M Klahr
פרק 6 - Avraham M Klahr
פרק 7 - Avraham M Klahr
פרק 8 - A M Klahr
פרק 9 - Avraham M Klahr
פרק 10 - Avraham M Klahr
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 2 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 3 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 4 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 5 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 6 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 7 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 8 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 9 - Yoni Klahr - Cherry Hill
פרק 10 - Yoni Klahr - Cherry Hill
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham M Klahr
פרק 2 - Avraham M Klahr
פרק 3 - Avraham M Klahr
פרק 4 - Avraham M Klahr
פרק 5 - Avraham M Klahr
פרק 6 - Avraham M Klahr
פרק 7 - Avraham M Klahr
פרק 8 - Avraham M Klahr
פרק 9 - Avraham M Klahr
פרק 10 - Avraham M Klahr
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchok Klahr
פרק 2 - Yitzchok Klahr
פרק 3 - Yitzchok Klahr
פרק 4 - Yitzchok Klahr
פרק 5 - Avraham M Klahr
פרק 6 - Avraham M Klahr
פרק 7 - Avraham M Klahr
פרק 8 - Avraham M Klahr
פרק 9 - Avraham M Klahr
פרק 10 - Avraham M Klahr
פרק 11 - Avraham M Klahr
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sholom Skaist
פרק 2 - Sholom Skaist
פרק 3 - Sholom Skaist
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Caplan
פרק 2 - Shlomo Caplan
פרק 3 - Shlomo Caplan
פרק 4 - Shlomo Caplan
פרק 5 - Shlomo Caplan
פרק 6 - Shlomo Caplan
פרק 7 - Shlomo Caplan
פרק 8 - Shlomo Caplan
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Caplan
פרק 2 - Shlomo Caplan
פרק 3 - Shlomo Caplan
פרק 4 - Shlomo Caplan
פרק 5 - Shlomo Caplan
פרק 6 - Shlomo Caplan
פרק 7 - Shlomo Caplan
פרק 8 - Shlomo Caplan
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Caplan
פרק 2 - Shlomo Caplan
פרק 3 - Shlomo Caplan
פרק 4 - Shlomo Caplan
פרק 5 - Shlomo Caplan
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Caplan
פרק 2 - Shlomo Caplan
פרק 3 - Shlomo Caplan
פרק 4 - Shlomo Caplan
פרק 5 - Shlomo Caplan
פרק 6 - Shlomo Caplan
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sholom Skaist
פרק 2 - Sholom Skaist
פרק 3 - Sholom Skaist
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
פרק 7 - Avreichim
פרק 8 - Avreichim
פרק 9 - Avreichim
פרק 10 - Avreichim
פרק 11 - Avreichim
פרק 12 - Avreichim
פרק 13 - Avreichim
פרק 14 - Avreichim
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
פרק 7 - Avreichim
פרק 8 - Avreichim
פרק 9 - Avreichim
פרק 10 - Avreichim
פרק 11 - Avreichim
פרק 12 - Avreichim
פרק 13 - Avreichim
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
פרק 7 - Avreichim
פרק 8 - Avreichim
פרק 9 - Avreichim
פרק 10 - Avreichim
פרק 11 - Avreichim
פרק 12 - Avreichim
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dov Klahr
פרק 2 - Dov Klahr
פרק 3 - Dov Klahr
פרק 4 - Dov Klahr
פרק 5 - Dov Klahr
פרק 6 - Dov Klahr
פרק 7 - Dov Klahr
פרק 8 - Dov Klahr
פרק 9 - Dov Klahr
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
פרק 7 - Avreichim
פרק 8 - Avreichim
פרק 9 - Avreichim
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
פרק 7 - Avreichim
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - A M Klahr
פרק 2 - A M Klahr
פרק 3 - A M Klahr
פרק 4 - A M Klahr
פרק 5 - A M Klahr
פרק 6 - A M Klahr
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid Aryeh Dvorkes
פרק 2 - Dovid Aryeh Dvorkes
פרק 3 - Dovid Aryeh Dvorkes
פרק 4 - Dovid Aryeh Dvorkes
פרק 5 - Dovid Aryeh Dvorkes
פרק 6 - Dovid Aryeh Dvorkes
פרק 7 - Dovid Aryeh Dvorkes
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovi Klahr
פרק 2 - Dovi Klahr
פרק 3 - Dovi Klahr
פרק 4 - Dovi Klahr
פרק 5 - Dovi Klahr
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovi Klahr
פרק 2 - Dovi Klahr
פרק 3 - Dovi Klahr
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
פרק 7 - Avreichim
פרק 8 - Avreichim
פרק 9 - Avreichim
פרק 10 - Avreichim
פרק 11 - Avreichim
פרק 12 - Avreichim
פרק 13 - A M Klahr
פרק 14 - A M Klahr
פרק 15 - A M Klahr
פרק 16 - A M Klahr
פרק 17 - Avraham M Klahr
פרק 18 - Avraham M Klahr
פרק 19 - Avraham M Klahr
פרק 20 - Avraham M Klahr
פרק 21 - Avraham M Klahr
פרק 22 - Avraham M Klahr
פרק 23 - Avraham M Klahr
פרק 24 - Avraham M Klahr
פרק 25 - Avraham M Klahr
פרק 26 - Avraham M Klahr
פרק 27 - Avraham M Klahr
פרק 28 - Avraham M Klahr
פרק 29 - Avraham M Klahr
פרק 30 - Avraham M Klahr
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham M Klahr
פרק 2 - Avraham M Klahr
פרק 3 - Avraham M Klahr
פרק 4 - Avraham M Klahr
פרק 5 - Avraham M Klahr
פרק 6 - Avraham M Klahr
פרק 7 - Avraham M Klahr
פרק 8 - Avraham M Klahr
פרק 9 - Avraham M Klahr
פרק 10 - Avraham M Klahr
פרק 11 - Avraham M Klahr
פרק 12 - Avraham M Klahr
פרק 13 - Avraham M Klahr
פרק 14 - Avraham M Klahr
פרק 15 - Avraham M Klahr
פרק 16 - Avraham M Klahr
פרק 17 - Avraham M Klahr
פרק 18 - Avraham M Klahr
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 2 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 3 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 4 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 5 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 6 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 7 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 8 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 9 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 10 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 11 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 12 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 13 - Shloime Pinchas Ludzker
פרק 14 - Shloime Pinchas Ludzker
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
פרק 7 - Avreichim
פרק 8 - Avreichim
פרק 9 - Avreichim
פרק 10 - Avreichim
פרק 11 - Avreichim
פרק 12 - Avreichim
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
פרק 7 - Avreichim
פרק 8 - Avreichim
פרק 9 - Avreichim
פרק 10 - Avreichim
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
פרק 7 - Avreichim
פרק 8 - Avreichim
פרק 9 - Avreichim
פרק 10 - Avreichim
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham M Klahr
פרק 2 - Avraham M Klahr
פרק 3 - Avraham M Klahr
פרק 4 - Avraham M Klahr
פרק 5 - Avraham M Klahr
פרק 6 - Avraham M Klahr
פרק 7 - Avraham M Klahr
פרק 8 - Avraham M Klahr
פרק 9 - Avraham M Klahr
פרק 10 - Avraham M Klahr
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
פרק 6 - Avreichim
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avreichim
פרק 2 - Avreichim
פרק 3 - Avreichim
פרק 4 - Avreichim
פרק 5 - Avreichim
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dov Klahr
פרק 2 - Dov Klahr
פרק 3 - Dov Klahr
פרק 4 - Dov Klahr
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dov Klahr
פרק 2 - Dov Klahr
פרק 3 - Dov Klahr
פרק 4 - Dov Klahr
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sroliyohu Yelen
פרק 2 - Sroliyohu Yelen
פרק 3 - Sroliyohu Yelen

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
135Avreichimכלאיים פרקים 1-9; שביעית פרקים 1-10; זבחים פרקים 1-14; מנחות פרקים 1-13; חולין פרקים 1-12; ערכין פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7; כריתות פרקים 1-6; כלים פרקים 1-12; פרה פרקים 1-12; טהרות פרקים 1-10; מקוואות פרקים 1-10; מכשירין פרקים 1-6; זבים פרקים 1-5
11Baruch Menachem Klahr - Lakewoodנדרים פרקים 1-11
5Chaimyסוכה פרקים 1-5
8Yaakov Dvorkesפיאה פרקים 1-8
7Dovid Aryeh Dvorkesתמיד פרקים 1-7
5Dovid Kaplanביצה פרקים 1-5
9Eli Slaistשבת פרקים 1-9
4Eytan Rosenbaumפסחים פרקים 1-4
7SMKדמאי פרקים 1-7
27shlomo caplanשבועות פרקים 1-8; עדויות פרקים 1-8; עבודה זרה פרקים 1-5; אבות פרקים 1-6
3Moshe Bergerערלה פרקים 1-3
19Naftali Klahrתרומות פרקים 1-11; יומא פרקים 1-8
9Osher Klahrברכות פרקים 1-9
8Rafiמגילה פרקים 1-4; קידושין פרקים 1-4
4Reuven Zwickחלה פרקים 1-4
14Shloime Pinchas Ludzkerנגעים פרקים 1-14
4Zalman Naftali Ludzkerתענית פרקים 1-4
25sholom skaistראש השנה פרקים 1-4; מועד קטן פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3; סוטה פרקים 1-9; מכות פרקים 1-3; הוריות פרקים 1-3
12Sroliyohu Yelenנזיר פרקים 1-9; עוקצים פרקים 1-3
9Azriel Tratnerמעשרות פרקים 1-5; ביכורים פרקים 1-4
16Yitzchak Skaistיבמות פרקים 1-16
4Yitzchok Klahrסנהדרין פרקים 1-4
8Dovi Klahrמידות פרקים 1-5; קינים פרקים 1-3
78Avraham M Klahrעירובין פרקים 1-10; בבא קמא פרקים 1-7, 9-10; בבא בתרא פרקים 1-10; סנהדרין פרקים 5-11; כלים פרקים 17-30; אהלות פרקים 1-18; נידה פרקים 1-10
20A M Klahrגיטין פרקים 1-9; בבא קמא פרק 8; מעילה פרקים 1-6; כלים פרקים 13-16
8A M Llahrשקלים פרקים 1-8
22Dov Klahrמעשר שני פרקים 1-5; בכורות פרקים 1-9; טבול יום פרקים 1-4; ידיים פרקים 1-4
16Yoni Klahr - Cherry Hillפסחים פרקים 5-10; בבא מציעא פרקים 1-10
15Yossi and Shimmy Klahrשבת פרקים 10-24
13Yossi Friedmanכתובות פרקים 1-13
      30 אנשים נרשמו ל 525 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.