למד לShimon Ben Shlomo Aryeh (Mr. Simon Bronner)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 29 Heshvan 5783 (Wednesday, November 23, 2022) שקיעה.

משנה סיום הוא 42.6% נרשם
(224/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Spiegel
√ פרק 2 - Moshe Spiegel
√ פרק 3 - Moshe Spiegel
√ פרק 4 - Moshe Spiegel
√ פרק 5 - Moshe Spiegel
√ פרק 6 - Moshe Spiegel
√ פרק 7 - Moshe Spiegel
√ פרק 8 - Moshe Spiegel
√ פרק 9 - Moshe Spiegel
פיאה
הוקצו
√ פרק 1 - Ruvel Family
√ פרק 2 - Ruvel Family
√ פרק 3 - Ruvel Family
√ פרק 4 - Ruvel Family
√ פרק 5 - Ruvel Family
√ פרק 6 - Ruvel Family
√ פרק 7 - Ruvel Family
√ פרק 8 - Ruvel Family
דמאי
הוקצו
√ פרק 1 - Daniel Schreiber
√ פרק 2 - Daniel Schreiber
√ פרק 3 - Daniel Schreiber
√ פרק 4 - Daniel Schreiber
√ פרק 5 - Daniel Schreiber
√ פרק 6 - Daniel Schreiber
√ פרק 7 - Daniel Schreiber
כלאיים
הוקצו
√ פרק 1 - Eddy Cohen
√ פרק 2 - Eddy Cohen
√ פרק 3 - Eddy Cohen
√ פרק 4 - Eddy Cohen
√ פרק 5 - Eddy Cohen
√ פרק 6 - Eddy Cohen
√ פרק 7 - Eddy Cohen
√ פרק 8 - Eddy Cohen
√ פרק 9 - Eddy Cohen
שביעית
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (10)
פרק 3 (10)
פרק 4 (10)
פרק 5 (9)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
תרומות
הוקצו
√ פרק 1 - Nachman Weinstock
√ פרק 2 - Nachman Weinstock
√ פרק 3 - Nachman Weinstock
√ פרק 4 - Nachman Weinstock
√ פרק 5 - Nachman Weinstock
√ פרק 6 - Nachman Weinstock
√ פרק 7 - Nachman Weinstock
√ פרק 8 - Nachman Weinstock
√ פרק 9 - Nachman Weinstock
√ פרק 10 - Nachman Weinstock
√ פרק 11 - Nachman Weinstock
מעשרות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (8)
פרק 3 (10)
פרק 4 (6)
פרק 5 (8)
מעשר שני
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (13)
פרק 4 (12)
פרק 5 (15)
חלה
הוקצו
√ פרק 1 - Martin Tabaksblat
√ פרק 2 - Martin Tabaksblat
√ פרק 3 - Martin Tabaksblat
√ פרק 4 - Martin Tabaksblat
ערלה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (17)
פרק 3 (9)
ביכורים
הוקצו
√ פרק 1 - Joseph Schreiber
√ פרק 2 - Joseph Schreiber
√ פרק 3 - Joseph Schreiber
√ פרק 4 - Joseph Schreiber
 

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - Jeremy Goldberg, Mark Pomper
√ פרק 2 - Jeremy Goldberg
√ פרק 3 - Jeremy Goldberg
√ פרק 4 - Jeremy Goldberg
√ פרק 5 - Jeremy Goldberg
√ פרק 6 - Jeremy Goldberg
√ פרק 7 - Jeremy Goldberg
√ פרק 8 - Jeremy Goldberg
√ פרק 9 - Jeremy Goldberg
√ פרק 10 - Jeremy Goldberg
√ פרק 11 - Jeremy Goldberg
√ פרק 12 - Jeremy Goldberg
√ פרק 13 - Jeremy Goldberg
√ פרק 14 - Jeremy Goldberg
√ פרק 15 - Jeremy Goldberg
√ פרק 16 - Jeremy Goldberg
√ פרק 17 - Jeremy Goldberg
√ פרק 18 - Jeremy Goldberg
√ פרק 19 - Jeremy Goldberg
√ פרק 20 - Jeremy Goldberg
√ פרק 21 - Jeremy Goldberg
√ פרק 22 - Jeremy Goldberg
√ פרק 23 - Jeremy Goldberg
√ פרק 24 - Jeremy Goldberg
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - Yisroel Mordechai Ruvel
√ פרק 2 - Yisroel Mordechai Ruvel
√ פרק 3 - Yisroel Mordechai Ruvel
√ פרק 4 - Yisroel Mordechai Ruvel
√ פרק 5 - Yisroel Mordechai Ruvel
√ פרק 6 - Moishy Schwartz
√ פרק 7 - Moishy Schwartz
√ פרק 8 - Moishy Schwartz
√ פרק 9 - Moishy Schwartz
√ פרק 10 - Moishy Schwartz
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomowitz Family
√ פרק 2 - Shlomowitz Family
√ פרק 3 - Shlomowitz Family
√ פרק 4 - Shlomowitz Family
√ פרק 5 - Shlomowitz Family
√ פרק 6 - Yitzchok Eizik Ruvel
√ פרק 7 - Yitzchok Eizik Ruvel
√ פרק 8 - Yitzchok Eizik Ruvel
√ פרק 9 - Yitzchok Eizik Ruvel
√ פרק 10 - Yitzchok Eizik Ruvel
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Aaron Strassman
√ פרק 2 - Aaron Strassman
√ פרק 3 - Aaron Strassman
√ פרק 4 - Aaron Strassman
√ פרק 5 - Aaron Strassman
√ פרק 6 - Aaron Strassman
√ פרק 7 - Aaron Strassman
√ פרק 8 - Aaron Strassman
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Yisroel Mordechai Schwartz
√ פרק 2 - Yisroel Mordechai Schwartz
√ פרק 3 - Yisroel Mordechai Schwartz
√ פרק 4 - Yisroel Mordechai Schwartz
√ פרק 5 - Yisroel Mordechai Schwartz
√ פרק 6 - Yisroel Mordechai Schwartz
√ פרק 7 - Yisroel Mordechai Schwartz
√ פרק 8 - Yisroel Mordechai Schwartz
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Boruch Dovid Schwartz
√ פרק 2 - Boruch Dovid Schwartz
√ פרק 3 - Boruch Dovid Schwartz
√ פרק 4 - Boruch Dovid Schwartz
√ פרק 5 - Boruch Dovid Schwartz
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Yehoshua Schwartz
√ פרק 2 - Yehoshua Schwartz
√ פרק 3 - Yehoshua Schwartz
√ פרק 4 - Yehoshua Schwartz
√ פרק 5 - Yehoshua Schwartz
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Andrew Bronner
√ פרק 2 - Andrew Bronner
√ פרק 3 - Andrew Bronner
√ פרק 4 - Andrew Bronner
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Samuel Goldberg
√ פרק 2 - Samuel Goldberg
√ פרק 3 - Samuel Goldberg
√ פרק 4 - Samuel Goldberg
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Andrew Bronner
√ פרק 2 - Andrew Bronner
√ פרק 3 - Andrew Bronner
√ פרק 4 - Andrew Bronner
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Eric Berkowitz
√ פרק 2 - Eric Berkowitz
√ פרק 3 - Eric Berkowitz
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Michael Schik
√ פרק 2 - Michael Schik
√ פרק 3 - Michael Schik

נשים

יבמות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (10)
פרק 3 (10)
פרק 4 (13)
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (6)
פרק 10 (9)
פרק 11 (7)
פרק 12 (6)
פרק 13 (13)
פרק 14 (9)
פרק 15 (10)
פרק 16 (7)
כתובות
הוקצו
√ פרק 1 - Shraga Botwinick
√ פרק 2 - Shraga Botwinick
√ פרק 3 - Shraga Botwinick
√ פרק 4 - Shraga Botwinick
√ פרק 5 - Shraga Botwinick
√ פרק 6 - Shraga Botwinick
√ פרק 7 - Shraga Botwinick
√ פרק 8 - Shraga Botwinick
√ פרק 9 - Shraga Botwinick
√ פרק 10 - Shraga Botwinick
√ פרק 11 - Shraga Botwinick
√ פרק 12 - Shraga Botwinick
√ פרק 13 - Shraga Botwinick
נדרים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (8)
פרק 5 (6)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
פרק 11 (12)
נזיר
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (7)
פרק 6 (11)
פרק 7 (4)
פרק 8 (2)
פרק 9 (5)
סוטה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (6)
פרק 3 (8)
פרק 4 (5)
פרק 5 (5)
פרק 6 (4)
פרק 7 (8)
פרק 8 (7)
פרק 9 (15)
גיטין
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomo Aryeh Bronner
√ פרק 2 - Shlomo Aryeh Bronner
√ פרק 3 - Shlomo Aryeh Bronner
√ פרק 4 - Shlomo Aryeh Bronner
√ פרק 5 - Shlomo Aryeh Bronner
√ פרק 6 - Shlomo Aryeh Bronner
√ פרק 7 - Shlomo Aryeh Bronner
√ פרק 8 - Shlomo Aryeh Bronner
√ פרק 9 - Shlomo Aryeh Bronner
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Yisroel Gershon Kaufman
√ פרק 2 - Yisroel Gershon Kaufman
√ פרק 3 - Yisroel Gershon Kaufman
√ פרק 4 - Yisroel Gershon Kaufman
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
√ פרק 1 - Nati Schreiber
√ פרק 2 - Nati Schreiber
√ פרק 3 - Nati Schreiber
√ פרק 4 - Nati Schreiber
√ פרק 5 - Nati Schreiber
√ פרק 6 - Nati Schreiber
√ פרק 7 - Nati Schreiber
√ פרק 8 - Nati Schreiber
√ פרק 9 - Nati Schreiber
√ פרק 10 - Nati Schreiber
בבא מציעא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (11)
פרק 3 (12)
פרק 4 (12)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
פרק 7 (11)
פרק 8 (9)
פרק 9 (13)
פרק 10 (6)
בבא בתרא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (14)
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
פרק 7 (4)
פרק 8 (8)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
סנהדרין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (5)
פרק 3 (8)
פרק 4 (5)
פרק 5 (5)
פרק 6 (6)
פרק 7 (11)
פרק 8 (7)
פרק 9 (6)
פרק 10 (6)
פרק 11 (6)
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - Kevin Jacobs
√ פרק 2 - Kevin Jacobs
√ פרק 3 - Kevin Jacobs
שבועות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (13)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (8)
פרק 8 (6)
עדויות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (14)
פרק 2 (10)
פרק 3 (12)
פרק 4 (12)
פרק 5 (7)
פרק 6 (3)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Baruch Fischer
√ פרק 2 - Baruch Fischer
√ פרק 3 - Baruch Fischer
√ פרק 4 - Baruch Fischer
√ פרק 5 - Baruch Fischer
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - Naftali
√ פרק 2 - Naftali
√ פרק 3 - Naftali
√ פרק 4 - Naftali
√ פרק 5 - Naftali
√ פרק 6 - Naftali
הוריות
הוקצו
√ פרק 1 - Moti Gluck
√ פרק 2 - Moti Gluck
√ פרק 3 - Moti Gluck
  

קדשים

זבחים
הוקצו
√ פרק 1 - Joseph Schreiber
√ פרק 2 - Joseph Schreiber
√ פרק 3 - Joseph Schreiber
√ פרק 4 - Joseph Schreiber
√ פרק 5 - Joseph Schreiber
√ פרק 6 - Joseph Schreiber
√ פרק 7 - Joseph Schreiber
√ פרק 8 - Joseph Schreiber
√ פרק 9 - Joseph Schreiber
√ פרק 10 - Joseph Schreiber
√ פרק 11 - Joseph Schreiber
√ פרק 12 - Joseph Schreiber
√ פרק 13 - Joseph Schreiber
√ פרק 14 - Joseph Schreiber
מנחות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (7)
פרק 4 (5)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (7)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
פרק 11 (9)
פרק 12 (5)
פרק 13 (11)
חולין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (8)
פרק 10 (4)
פרק 11 (2)
פרק 12 (5)
בכורות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (9)
פרק 3 (4)
פרק 4 (10)
פרק 5 (6)
פרק 6 (12)
פרק 7 (7)
פרק 8 (10)
פרק 9 (8)
ערכין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (6)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (5)
פרק 8 (7)
פרק 9 (8)
תמורה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (3)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (6)
כריתות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (6)
פרק 3 (10)
פרק 4 (3)
פרק 5 (8)
פרק 6 (9)
מעילה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (9)
פרק 3 (8)
פרק 4 (6)
פרק 5 (5)
פרק 6 (6)
תמיד
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (9)
פרק 4 (3)
פרק 5 (6)
פרק 6 (3)
פרק 7 (4)
מידות
הוקצו
√ פרק 1 - Meir Leibowitz
√ פרק 2 - Meir Leibowitz
√ פרק 3 - Meir Leibowitz
√ פרק 4 - Meir Leibowitz
√ פרק 5 - Meir Leibowitz
קינים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (6)
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (4)
פרק 5 (11)
פרק 6 (4)
פרק 7 (6)
פרק 8 (11)
פרק 9 (8)
פרק 10 (8)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (8)
פרק 14 (8)
פרק 15 (6)
פרק 16 (8)
פרק 17 (17)
פרק 18 (9)
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
פרק 30 (4)
אהלות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (7)
פרק 3 (7)
פרק 4 (3)
פרק 5 (7)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (16)
פרק 10 (7)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (6)
פרק 14 (7)
פרק 15 (10)
פרק 16 (5)
פרק 17 (5)
פרק 18 (10)
נגעים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (5)
פרק 3 (8)
פרק 4 (11)
פרק 5 (5)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (10)
פרק 9 (3)
פרק 10 (10)
פרק 11 (12)
פרק 12 (7)
פרק 13 (12)
פרק 14 (13)
פרה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (4)
פרק 5 (9)
פרק 6 (5)
פרק 7 (12)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (9)
פרק 12 (11)
טהרות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (9)
פרק 9 (9)
פרק 10 (8)
מקוואות
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Yehuda Holzer
√ פרק 2 - Yehuda Holzer
√ פרק 3 - Yehuda Holzer
√ פרק 4 - Yehuda Holzer
√ פרק 5 - Yehuda Holzer
פרק 6 (11)
פרק 7 (7)
פרק 8 (5)
פרק 9 (7)
פרק 10 (8)
נידה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (7)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (9)
פרק 6 (14)
פרק 7 (5)
פרק 8 (4)
פרק 9 (11)
פרק 10 (8)
מכשירין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (11)
פרק 3 (8)
פרק 4 (10)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
זבים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (4)
פרק 3 (3)
פרק 4 (7)
פרק 5 (12)
טבול יום
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (8)
פרק 3 (6)
פרק 4 (7)
ידיים
הוקצו
√ פרק 1 - Avrumy Gober
√ פרק 2 - Avrumy Gober
√ פרק 3 - Avrumy Gober
√ פרק 4 - Avrumy Gober
עוקצים
הוקצו
√ פרק 1 - Andrew Bronner
√ פרק 2 - Andrew Bronner
√ פרק 3 - Andrew Bronner

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)




 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
8Aaron Strassmanשקלים פרקים 1-8
11Andrew Bronnerראש השנה פרקים 1-4; מגילה פרקים 1-4; עוקצים פרקים 1-3
4Avrumy Goberידיים פרקים 1-4
5Baruch Fischerעבודה זרה פרקים 1-5
7Daniel Schreiberדמאי פרקים 1-7
3Kevin Jacobsמכות פרקים 1-3
9Eddy Cohenכלאיים פרקים 1-9
3Eric Berkowitzמועד קטן פרקים 1-3
24Jeremy Goldbergשבת פרקים 1-24
18Joseph Schreiberביכורים פרקים 1-4; זבחים פרקים 1-14
1Mark pomperשבת פרק 1
4Martin Tabaksblatחלה פרקים 1-4
5Meir Leibowitzמידות פרקים 1-5
3Michael schikחגיגה פרקים 1-3
9Moshe Spiegelברכות פרקים 1-9
3Moti Gluckהוריות פרקים 1-3
11Nachman Weinstockתרומות פרקים 1-11
6Naftaliאבות פרקים 1-6
10Nati Schreiberבבא קמא פרקים 1-10
5Yisroel Mordechai Ruvelעירובין פרקים 1-5
8Ruvel Familyפיאה פרקים 1-8
5Yitzchok Eizik Ruvelפסחים פרקים 6-10
4Samuel Goldbergתענית פרקים 1-4
9Shlomo Aryeh Bronnerגיטין פרקים 1-9
5Shlomowitz Familyפסחים פרקים 1-5
13Shraga Botwinickכתובות פרקים 1-13
5Yehuda Holzerמקוואות פרקים 1-5
4Yisroel Gershon Kaufmanקידושין פרקים 1-4
5Boruch Dovid Schwartzסוכה פרקים 1-5
5Moishy Schwartzעירובין פרקים 6-10
8Yisroel Mordechai Schwartzיומא פרקים 1-8
5Yehoshua Schwartzביצה פרקים 1-5
      32 אנשים נרשמו ל 225 פרקים   יצוא

 

 



Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.