למד לSami Ben Victor (Sami Hayim)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 28 Heshvan 5783 (Tuesday, November 22, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sharone Naim
פרק 2 - Am
פרק 3 - Am
פרק 4 - Eliron Moyal
פרק 5 - Am
פרק 6 - Yaakov Benouaich
פרק 7 - Am
פרק 8 - Am
פרק 9 - Am
פרק 10 - Am
פרק 11 - Am
פרק 12 - Ari Hamer
פרק 13 - Am
פרק 14 - Am
פרק 15 - Ari Mermelstein
פרק 16 - Ari Mermelstein
פרק 17 - Ari Mermelstein
פרק 18 - Ari Mermelstein
פרק 19 - Ari Mermelstein
פרק 20 - Ari Mermelstein
פרק 21 - Eitan Ulitzky
פרק 22 - Eitan Ulitzky
פרק 23 - Am
פרק 24 - Am
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ariel Hayim
פרק 2 - Ben Amar
פרק 3 - Ben Amar
פרק 4 - Sammy Levy
פרק 5 - Sammy Levy
פרק 6 - Roy Naim
פרק 7 - Roy Naim
פרק 8 - Roy Naim
פרק 9 - Roy Naim
פרק 10 - Roy Naim
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Hamer
פרק 2 - Ari Hamer
פרק 3 - Ari Hamer
פרק 4 - Ari Hamer
פרק 5 - Ari Hamer
פרק 6 - Ari Hamer
פרק 7 - Ari Hamer
פרק 8 - Ari Hamer
פרק 9 - Ari Hamer
פרק 10 - Ari Hamer
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Js
פרק 2 - Js
פרק 3 - Js
פרק 4 - Js
פרק 5 - Js
פרק 6 - Js
פרק 7 - Js
פרק 8 - Js
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Isaac Beyda
פרק 2 - Binyamin Simkhaev
פרק 3 - Binyamin Simkhaev
פרק 4 - Binyamin Simkhaev
פרק 5 - Binyamin Simkhaev
פרק 6 - Maeyan Golasa
פרק 7 - Maeyan Golasa
פרק 8 - Maeyan Golasa
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Boaz Hamer
פרק 2 - Boaz Hamer
פרק 3 - Boaz Hamer
פרק 4 - Boaz Hamer
פרק 5 - Boaz Hamer
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nadelbach
פרק 2 - Nadelbach
פרק 3 - Nadelbach
פרק 4 - Nadelbach
פרק 5 - Nadelbach
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Howie Hershkovich
פרק 2 - Yahel Cohen
פרק 3 - Yahel Cohen
פרק 4 - Yahel Cohen
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Hamer
פרק 2 - Shlomo Hamer
פרק 3 - Shlomo Hamer
פרק 4 - Shlomo Hamer
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeffrey Stern
פרק 2 - Jeffrey Stern
פרק 3 - Jeffrey Stern
פרק 4 - Jeffrey Stern
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ikey Yadid
פרק 2 - Ikey Yadid
פרק 3 - Ikey Yadid
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Hamer
פרק 2 - Moshe Hamer
פרק 3 - Moshe Hamer

סדר נשים (לא מופעל)

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
11Ari Hamerשבת פרק 12; פסחים פרקים 1-10
6Ari Mermelsteinשבת פרקים 15-20
1Ariel Hayimעירובין פרק 1
5Nadelbachביצה פרקים 1-5
4Shlomo hamerתענית פרקים 1-4
2Ben Amarעירובין פרקים 2-3
5Boaz Hamerסוכה פרקים 1-5
8Jsשקלים פרקים 1-8
12Amשבת פרקים 2-3, 5, 7-11, 13-14, 23-24
2Eitan ulitzkyשבת פרקים 21-22
1eliron moyalשבת פרק 4
1Howie Hershkovichראש השנה פרק 1
3Ikey yadidמועד קטן פרקים 1-3
1Isaac Beydaיומא פרק 1
4Jeffrey Sternמגילה פרקים 1-4
4Binyamin Simkhaevיומא פרקים 2-5
3Moshe Hamerחגיגה פרקים 1-3
3Maeyan Golasaיומא פרקים 6-8
5Roy Naimעירובין פרקים 6-10
2Sammy Levyעירובין פרקים 4-5
1Sharone naimשבת פרק 1
1Yaakov Benouaichשבת פרק 6
3Yahel Cohenראש השנה פרקים 2-4
      23 אנשים נרשמו ל 88 פרקים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.