למד לצבי בן יעקב (Harold Klipper)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 26 Av 5782 (Tuesday, August 23, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - מרים
פרק 2 - מרים
פרק 3 - מרים
פרק 4 - אריאל מאיר יצהרי
פרק 5 - אריאל מאיר יצהרי
פרק 6 - אריאל מאיר יצהרי
פרק 7 - אריאל מאיר יצהרי
פרק 8 - אריאל מאיר יצהרי
פרק 9 - אריאל מאיר יצהרי
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - לואי ריפקין
פרק 2 - לואי ריפקין
פרק 3 - Nesher Broderick
פרק 4 - Nesher Broderick
פרק 5 - עמוס כהן
פרק 6 - עמוס כהן
פרק 7 - ברוך
פרק 8 - ברוך
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - שמעון גולן
פרק 2 - שמעון גולן
פרק 3 - שמעון גולן
פרק 4 - שמעון גולן
פרק 5 - שמעון גולן
פרק 6 - שמעון גולן
פרק 7 - שמעון גולן
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - מנחם שריידר
פרק 2 - מנחם שריידר
פרק 3 - מנחם שריידר
פרק 4 - מנחם שריידר
פרק 5 - מנחם שריידר
פרק 6 - מנחם שריידר
פרק 7 - מנחם שריידר
פרק 8 - מנחם שריידר
פרק 9 - מנחם שריידר
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - רחל ליבוביץ
פרק 2 - שרה ג'ו בן צבי
פרק 3 - שרה ג'ו בן צבי
פרק 4 - שרה ג'ו בן צבי
פרק 5 - ואלרי פרבר
פרק 6 - ואלרי פרבר
פרק 7 - ואלרי פרבר
פרק 8 - ואלרי פרבר
פרק 9 - דבורה ברקוביץ
פרק 10 - דבורה ברקוביץ
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jerry Schiff
פרק 2 - Jerry Schiff
פרק 3 - Jerry Schiff
פרק 4 - יוני
פרק 5 - יוני
פרק 6 - יוני
פרק 7 - יוני
פרק 8 - יוני
פרק 9 - David Schiff
פרק 10 - David Schiff
פרק 11 - David Schiff
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - ג'רמי גרבר
פרק 2 - ג'רמי גרבר
פרק 3 - ג'רמי גרבר
פרק 4 - ג'רמי גרבר
פרק 5 - ג'רמי גרבר
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - דני קור
פרק 2 - דני קור
פרק 3 - דני קור
פרק 4 - דני קור
פרק 5 - דני קור
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - סנפורד גיטל
פרק 2 - סנפורד גיטל
פרק 3 - סנפורד גיטל
פרק 4 - סנפורד גיטל
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Kahn
פרק 2 - Eli Kahn
פרק 3 - Eli Kahn
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - דורון דויטשר
פרק 2 - דורון דויטשר
פרק 3 - דורון דויטשר
פרק 4 - דורון דויטשר
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - שלמה
פרק 2 - שלמה מורגן
פרק 3 - שלמה מורגן
פרק 4 - שלמה מורגן
פרק 5 - שלמה מורגן
פרק 6 - שלמה מורגן
פרק 7 - שלמה מורגן
פרק 8 - שלמה מורגן
פרק 9 - שלמה מורגן
פרק 10 - שלמה מורגן
פרק 11 - שלמה מורגן
פרק 12 - שלמה מורגן
פרק 13 - שלמה מורגן
פרק 14 - שלמה מורגן
פרק 15 - שלמה מורגן
פרק 16 - שני קליפר
פרק 17 - שני קליפר
פרק 18 - שני קליפר
פרק 19 - Michael Kirshner
פרק 20 - Michael Kirshner
פרק 21 - Michael Kirshner
פרק 22 - Michael Kirshner
פרק 23 - Michael Kirshner
פרק 24 - Michael Kirshner
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Nussbaum
פרק 2 - Yossi Nussbaum
פרק 3 - Yossi Nussbaum
פרק 4 - Yossi Nussbaum
פרק 5 - Yossi Nussbaum
פרק 6 - ידידיה
פרק 7 - ידידיה
פרק 8 - ידידיה
פרק 9 - ידידיה
פרק 10 - ידידיה
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - יוני
פרק 2 - יוני
פרק 3 - יוני
פרק 4 - יוני
פרק 5 - יוני
פרק 6 - יוני
פרק 7 - יוני
פרק 8 - יוני
פרק 9 - יוני
פרק 10 - יוני
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - רפאל שיף
פרק 2 - רפאל שיף
פרק 3 - רפאל שיף
פרק 4 - רפאל שיף
פרק 5 - רפאל שיף
פרק 6 - רפאל שיף
פרק 7 - רפאל שיף
פרק 8 - רפאל שיף
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Yehuda Hollander
פרק 2 - Chaim Yehuda Hollander
פרק 3 - Chaim Yehuda Hollander
פרק 4 - Chaim Yehuda Hollander
פרק 5 - Chaim Yehuda Hollander
פרק 6 - Chaim Yehuda Hollander
פרק 7 - Chaim Yehuda Hollander
פרק 8 - Chaim Yehuda Hollander
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - תמר בונפיל
פרק 2 - תמר בונפיל
פרק 3 - תמר בונפיל
פרק 4 - תמר בונפיל
פרק 5 - תמר בונפיל
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Feifer
פרק 2 - Avi Feifer
פרק 3 - Avi Feifer
פרק 4 - Avi Feifer
פרק 5 - Avi Feifer
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Robbie
פרק 2 - Robbie
פרק 3 - Robbie
פרק 4 - Robbie
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Amichai Perl
פרק 2 - Amichai Perl
פרק 3 - Amichai Perl
פרק 4 - Amichai Perl
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - יונתן הולנד
פרק 2 - יונתן הולנד
פרק 3 - יונתן הולנד
פרק 4 - יונתן הולנד
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Pnina
פרק 2 - Pnina
פרק 3 - Pnina
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - יצחק שטרית
פרק 2 - יצחק שטרית
פרק 3 - יצחק שטרית

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - יונתן בונפיל
פרק 2 - יונתן בונפיל
פרק 3 - יונתן בונפיל
פרק 4 - יונתן בונפיל
פרק 5 - יונתן בונפיל
פרק 6 - יונתן בונפיל
פרק 7 - יונתן בונפיל
פרק 8 - יונתן בונפיל
פרק 9 - יונתן בונפיל
פרק 10 - יונתן בונפיל
פרק 11 - יונתן בונפיל
פרק 12 - יונתן בונפיל
פרק 13 - יונתן בונפיל
פרק 14 - יונתן בונפיל
פרק 15 - יונתן בונפיל
פרק 16 - יונתן בונפיל
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - משה נולמן
פרק 2 - משה נולמן
פרק 3 - משה נולמן
פרק 4 - משה נולמן
פרק 5 - משה נולמן
פרק 6 - משה נולמן
פרק 7 - משה נולמן
פרק 8 - משה נולמן
פרק 9 - משה נולמן
פרק 10 - משה נולמן
פרק 11 - משה נולמן
פרק 12 - משה נולמן
פרק 13 - משה נולמן
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - בני
פרק 2 - בני
פרק 3 - בני
פרק 4 - בני
פרק 5 - בני
פרק 6 - בני
פרק 7 - בני
פרק 8 - בני
פרק 9 - בני
פרק 10 - בני
פרק 11 - בני
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Berkowitz
פרק 2 - Michael Berkowitz
פרק 3 - Michael Berkowitz
פרק 4 - Michael Berkowitz
פרק 5 - Michael Berkowitz
פרק 6 - Shua JAffe
פרק 7 - יוני
פרק 8 - יוני
פרק 9 - יוני
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - אליהו יניגר
פרק 2 - אליהו יניגר
פרק 3 - אליהו יניגר
פרק 4 - אליהו יניגר
פרק 5 - אליהו יניגר
פרק 6 - אליהו יניגר
פרק 7 - אליהו יניגר
פרק 8 - אליהו יניגר
פרק 9 - אליהו יניגר
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - מאיר עוזרי
פרק 2 - מאיר עוזרי
פרק 3 - מאיר עוזרי
פרק 4 - מאיר עוזרי
פרק 5 - מאיר עוזרי
פרק 6 - מאיר עוזרי
פרק 7 - מאיר עוזרי
פרק 8 - מאיר עוזרי
פרק 9 - מאיר עוזרי
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Esther And Jeff Jaffe
פרק 2 - Esther And Jeff Jaffe
פרק 3 - Esther And Jeff Jaffe
פרק 4 - Esther And Jeff Jaffe
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - ראסל מאיר
פרק 2 - ראסל מאיר
פרק 3 - ראסל מאיר
פרק 4 - ראסל מאיר
פרק 5 - Yaakov
פרק 6 - שמואל אלירז
פרק 7 - שמואל אלירז
פרק 8 - שמואל אלירז
פרק 9 - שמואל אלירז
פרק 10 - שמואל אלירז
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeff Jaffe
פרק 2 - Jeff Jaffe
פרק 3 - Jeff Jaffe
פרק 4 - Jeff Jaffe
פרק 5 - Jeff Jaffe
פרק 6 - Jeff Jaffe
פרק 7 - Jeff Jaffe
פרק 8 - Jeff Jaffe
פרק 9 - Jeff Jaffe
פרק 10 - Jeff Jaffe
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - קובי קליפר
פרק 2 - קובי קליפר
פרק 3 - קובי קליפר
פרק 4 - קובי קליפר
פרק 5 - קובי קליפר
פרק 6 - קובי קליפר
פרק 7 - קובי קליפר
פרק 8 - קובי קליפר
פרק 9 - קובי קליפר
פרק 10 - קובי קליפר
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - שגיא
פרק 2 - שגיא
פרק 3 - שגיא
פרק 4 - שגיא
פרק 5 - שגיא
פרק 6 - שגיא
פרק 7 - שגיא
פרק 8 - שגיא
פרק 9 - שגיא
פרק 10 - שגיא
פרק 11 - שגיא
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - ג'ודי רוזנשטרק
פרק 2 - Nessa Jaffe
פרק 3 - ג'ודי רוזנשטרק
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Jaffe
פרק 2 - David Jaffe
פרק 3 - David Jaffe
פרק 4 - David Jaffe
פרק 5 - David Jaffe
פרק 6 - David Jaffe
פרק 7 - David Jaffe
פרק 8 - David Jaffe
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - אבי שפיגלמן
פרק 2 - אבי שפיגלמן
פרק 3 - אבי שפיגלמן
פרק 4 - אבי שפיגלמן
פרק 5 - אבי שפיגלמן
פרק 6 - אבי שפיגלמן
פרק 7 - אבי שפיגלמן
פרק 8 - אבי שפיגלמן
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - שגיא
פרק 2 - שגיא
פרק 3 - שגיא
פרק 4 - שגיא
פרק 5 - שגיא
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - צחי מייזליש
פרק 2 - צחי מייזליש
פרק 3 - צחי מייזליש
פרק 4 - צחי מייזליש
פרק 5 - צחי מייזליש
פרק 6 - צחי מייזליש
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Marion
פרק 2 - Marion
פרק 3 - Marion
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - שני קליפר
פרק 2 - שני קליפר
פרק 3 - Shabtai Atlow
פרק 4 - Shabtai Atlow
פרק 5 - Shabtai Atlow
פרק 6 - Shabtai Atlow
פרק 7 - Shabtai Atlow
פרק 8 - Shabtai Atlow
פרק 9 - Shabtai Atlow
פרק 10 - Shabtai Atlow
פרק 11 - Shabtai Atlow
פרק 12 - Shabtai Atlow
פרק 13 - Shabtai Atlow
פרק 14 - Shabtai Atlow
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Jaffe
פרק 2 - Yaakov Jaffe
פרק 3 - Yaakov Jaffe
פרק 4 - Yaakov Jaffe
פרק 5 - Yaakov Jaffe
פרק 6 - Yaakov Jaffe
פרק 7 - Yaakov Jaffe
פרק 8 - Yaakov Jaffe
פרק 9 - Yaakov Jaffe
פרק 10 - Yaakov Jaffe
פרק 11 - Yaakov Jaffe
פרק 12 - Yaakov Jaffe
פרק 13 - Yaakov Jaffe
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - ראובן
פרק 2 - ראובן
פרק 3 - ראובן
פרק 4 - ראובן
פרק 5 - ראובן
פרק 6 - ראובן
פרק 7 - ראובן
פרק 8 - ראובן
פרק 9 - ראובן
פרק 10 - ראובן
פרק 11 - ראובן
פרק 12 - ראובן
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - אריה פרבר
פרק 2 - אריה פרבר
פרק 3 - אריה פרבר
פרק 4 - אריה פרבר
פרק 5 - אריה פרבר
פרק 6 - אריה פרבר
פרק 7 - אריה פרבר
פרק 8 - אריה פרבר
פרק 9 - אריה פרבר
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - שלמה שהם
פרק 2 - שלמה שהם
פרק 3 - Yaakov JAffe
פרק 4 - Yaakov JAffe
פרק 5 - Yaakov JAffe
פרק 6 - Yaakov JAffe
פרק 7 - Yaakov JAffe
פרק 8 - Yaakov JAffe
פרק 9 - Yaakov JAffe
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari
פרק 2 - Ari
פרק 3 - Ari
פרק 4 - Ari
פרק 5 - Ari
פרק 6 - Ari
פרק 7 - Ari
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - דובי שפלר
פרק 2 - דובי שפלר
פרק 3 - דובי שפלר
פרק 4 - דובי שפלר
פרק 5 - דובי שפלר
פרק 6 - דובי שפלר
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - YS
פרק 2 - YS
פרק 3 - YS
פרק 4 - YS
פרק 5 - YS
פרק 6 - YS
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adina
פרק 2 - Adina
פרק 3 - Adina
פרק 4 - Adina
פרק 5 - Adina
פרק 6 - Adina
פרק 7 - Adina
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - מוטי אבנר
פרק 2 - מוטי אבנר
פרק 3 - מוטי אבנר
פרק 4 - מוטי אבנר
פרק 5 - מוטי אבנר
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Judy Lee
פרק 2 - Judy Lee
פרק 3 - Judy Lee
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh
פרק 2 - Josh
פרק 3 - Josh
פרק 4 - Josh
פרק 5 - Josh
פרק 6 - Josh
פרק 7 - Josh
פרק 8 - Josh
פרק 9 - Josh
פרק 10 - Josh
פרק 11 - Josh
פרק 12 - Josh
פרק 13 - Josh
פרק 14 - Josh
פרק 15 - Josh
פרק 16 - ראובן
פרק 17 - ראובן
פרק 18 - ראובן
פרק 19 - ראובן
פרק 20 - ראובן
פרק 21 - ראובן
פרק 22 - ראובן
פרק 23 - ראובן
פרק 24 - ראובן
פרק 25 - ראובן
פרק 26 - ראובן
פרק 27 - ראובן
פרק 28 - ראובן
פרק 29 - ראובן
פרק 30 - ראובן
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - אלחנן לואיס
פרק 2 - אלחנן לואיס
פרק 3 - אלחנן לואיס
פרק 4 - אלחנן לואיס
פרק 5 - אלחנן לואיס
פרק 6 - אלחנן לואיס
פרק 7 - אלחנן לואיס
פרק 8 - אלחנן לואיס
פרק 9 - אלחנן לואיס
פרק 10 - אלחנן לואיס
פרק 11 - אלחנן לואיס
פרק 12 - אלחנן לואיס
פרק 13 - אלחנן לואיס
פרק 14 - אלחנן לואיס
פרק 15 - אלחנן לואיס
פרק 16 - אלחנן לואיס
פרק 17 - אלחנן לואיס
פרק 18 - אלחנן לואיס
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - יוני
פרק 2 - יוני
פרק 3 - יוני
פרק 4 - בני ליבוביץ
פרק 5 - בני ליבוביץ
פרק 6 - בני ליבוביץ
פרק 7 - בני ליבוביץ
פרק 8 - בני ליבוביץ
פרק 9 - בני ליבוביץ
פרק 10 - בני ליבוביץ
פרק 11 - בני ליבוביץ
פרק 12 - בני ליבוביץ
פרק 13 - בני ליבוביץ
פרק 14 - בני ליבוביץ
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - שומרון כץ
פרק 2 - שומרון כץ
פרק 3 - שומרון כץ
פרק 4 - שומרון כץ
פרק 5 - אהרן ביג׳ל
פרק 6 - אהרן ביג׳ל
פרק 7 - אהרן ביג׳ל
פרק 8 - אהרן ביג׳ל
פרק 9 - אהרן ביג׳ל
פרק 10 - אהרן ביג׳ל
פרק 11 - אהרן ביג׳ל
פרק 12 - אהרן ביג׳ל
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yael Jaffe
פרק 2 - Yael Jaffe
פרק 3 - Yael Jaffe
פרק 4 - Yael Jaffe
פרק 5 - Yael Jaffe
פרק 6 - Yael Jaffe
פרק 7 - Yael Jaffe
פרק 8 - Yael Jaffe
פרק 9 - Yael Jaffe
פרק 10 - Yael Jaffe
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - חזקי
פרק 2 - חזקי
פרק 3 - חזקי
פרק 4 - חזקי
פרק 5 - חזקי
פרק 6 - חזקי
פרק 7 - חזקי
פרק 8 - חזקי
פרק 9 - חזקי
פרק 10 - חזקי
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Orel
פרק 2 - Orel
פרק 3 - Orel
פרק 4 - Orel
פרק 5 - Orel
פרק 6 - Orel
פרק 7 - Orel
פרק 8 - Orel
פרק 9 - Orel
פרק 10 - Orel
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miriam Jallander
פרק 2 - Miriam Jallander
פרק 3 - Miriam Jallander
פרק 4 - Miriam Jallander
פרק 5 - Miriam Jallander
פרק 6 - Miriam Jallander
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - בנימין מרקוס
פרק 2 - בנימין מרקוס
פרק 3 - בנימין מרקוס
פרק 4 - בנימין מרקוס
פרק 5 - בנימין מרקוס
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Judy Lee
פרק 2 - Judy Lee
פרק 3 - Judy Lee
פרק 4 - Judy Lee
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Odelya
פרק 2 - Odelya
פרק 3 - Odelya
פרק 4 - Odelya
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shifra
פרק 2 - Shifra
פרק 3 - Shifra

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
7Adinaתמיד פרקים 1-7
7Judy Leeקינים פרקים 1-3; טבול יום פרקים 1-4
5Avi Feiferביצה פרקים 1-5
16שגיאסנהדרין פרקים 1-11; עבודה זרה פרקים 1-5
4יונתן הולנדמגילה פרקים 1-4
8אבי שפיגלמןעדויות פרקים 1-8
5בנימין מרקוסזבים פרקים 1-5
8Chaim Yehuda Hollanderיומא פרקים 1-8
8David Jaffeשבועות פרקים 1-8
3David Schiffתרומות פרקים 9-11
2דבורה ברקוביץשביעית פרקים 9-10
3Eli Kahnערלה פרקים 1-3
4Esther and Jeff Jaffeקידושין פרקים 1-4
10Jeff Jaffeבבא מציעא פרקים 1-10
3Jerry Schiffתרומות פרקים 1-3
15Joshכלים פרקים 1-15
6Miriam Jallanderמכשירין פרקים 1-6
13Yaakov Jaffeמנחות פרקים 1-13
1Yaakovבבא קמא פרק 5
12Shabtai Atlowזבחים פרקים 3-14
3Marionהוריות פרקים 1-3
5דני קורמעשר שני פרקים 1-5
9מנחם שריידרכלאיים פרקים 1-9
5Michael Berkowitzנזיר פרקים 1-5
6Michael Kirshnerשבת פרקים 19-24
2Nesher Broderickפיאה פרקים 3-4
10Yael Jaffeטהרות פרקים 1-10
1Nessa Jaffeמכות פרק 2
1Shua JAffeנזיר פרק 6
10orelנידה פרקים 1-10
4Odelyaידיים פרקים 1-4
3Pninaמועד קטן פרקים 1-3
27ראובןחולין פרקים 1-12; כלים פרקים 16-30
4Robbieראש השנה פרקים 1-4
4ראסל מאירבבא קמא פרקים 1-4
3שרה ג'ו בן צבישביעית פרקים 2-4
3Shifraעוקצים פרקים 1-3
5תמר בונפילסוכה פרקים 1-5
7Yaakov JAffeערכין פרקים 3-9
6YSמעילה פרקים 1-6
21יוניתרומות פרקים 4-8; פסחים פרקים 1-10; נזיר פרקים 7-9; נגעים פרקים 1-3
16יונתן בונפיליבמות פרקים 1-16
2ברוךפיאה פרקים 7-8
5Yossi Nussbaumעירובין פרקים 1-5
8אהרן ביג׳לפרה פרקים 5-12
18אלחנן לואיסאהלות פרקים 1-18
9אליהו יניגרסוטה פרקים 1-9
7Ariתמורה פרקים 1-7
6אריאל מאיר יצהריברכות פרקים 4-9
9אריה פרברבכורות פרקים 1-9
11בנינדרים פרקים 1-11
11בני ליבוביץנגעים פרקים 4-14
2ג'ודי רוזנשטרקמכות פרקים 1, 3
5ג'רמי גרברמעשרות פרקים 1-5
6דובי שפלרכריתות פרקים 1-6
4דורון דויטשרביכורים פרקים 1-4
8רפאל שיףשקלים פרקים 1-8
6צחי מייזלישאבות פרקים 1-6
4ואלרי פרברשביעית פרקים 5-8
10חזקימקוואות פרקים 1-10
5ידידיהעירובין פרקים 6-10
3יצחק שטריתחגיגה פרקים 1-3
2לואי ריפקיןפיאה פרקים 1-2
9מאיר עוזריגיטין פרקים 1-9
5מוטי אבנרמידות פרקים 1-5
3מריםברכות פרקים 1-3
13משה נולמןכתובות פרקים 1-13
4סנפורד גיטלחלה פרקים 1-4
2עמוס כהןפיאה פרקים 5-6
4Amichai perlתענית פרקים 1-4
10קובי קליפרבבא בתרא פרקים 1-10
1רחל ליבוביץשביעית פרק 1
4שומרון כץפרה פרקים 1-4
14שלמה מורגןשבת פרקים 2-15
1שלמהשבת פרק 1
2שלמה שהםערכין פרקים 1-2
5שמואל אלירזבבא קמא פרקים 6-10
7שמעון גולןדמאי פרקים 1-7
5שני קליפרשבת פרקים 16-18; זבחים פרקים 1-2
      79 אנשים נרשמו ל 525 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.