למד לMoshe Ben Yosef (Moses Gerbi z"l)
שלושים / יארצייט

Our very dear friend, Moses Gerbi z"l, passed away on Thursday 8th Tammuz 5782 (7th July 2022).

There is a time-honoured tradition to learn Mishnayot for an illui neshama, the elevation of the soul.

Please choose a tractate from Seder Mo'ed and complete the study before Shabbat 6th August. We will hold a Siyum in the Sephardi Servce Kiddush that Shabbat.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Av 5782 (Friday, August 05, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(105.6%)
(1 הרשמה מלאה + 5 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Abraham
פרק 2 - Rabbi Abraham
פרק 3 - Rabbi Abraham
פרק 4 - Rabbi Abraham
פרק 5 - Rabbi Abraham
פרק 6 - Rabbi Abraham
פרק 7 - Rabbi Abraham
פרק 8 - Rabbi Abraham
פרק 9 - Rabbi Abraham
פרק 10 - Rabbi Abraham
פרק 11 - Rabbi Abraham
פרק 12 - Rabbi Abraham
פרק 13 - Sharon Gerbi Remmert
פרק 14 - Sharon Gerbi Remmert
פרק 15 - Sharon Gerbi Remmert
פרק 16 - Sharon Gerbi Remmert
פרק 17 - Sharon Gerbi Remmert
פרק 18 - Sharon Gerbi Remmert
פרק 19 - Sharon Gerbi Remmert
פרק 20 - Sharon Gerbi Remmert
פרק 21 - Sharon Gerbi Remmert
פרק 22 - Sharon Gerbi Remmert
פרק 23 - Sharon Gerbi Remmert
פרק 24 - Sharon Gerbi Remmert
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Armand Benslous
פרק 2 - Armand Benslous
פרק 3 - Armand Benslous
פרק 4 - Armand Benslous
פרק 5 - Armand Benslous
פרק 6 - Avner Kidoushim
פרק 7 - Avner Kidoushim
פרק 8 - Avner Kidoushim
פרק 9 - Avner Kidoushim
פרק 10 - Avner Kidoushim
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Annabel Gerbi
פרק 2 - Annabel Gerbi
פרק 3 - Annabel Gerbi
פרק 4 - Annabel Gerbi
פרק 5 - Annabel Gerbi
פרק 6 - Annabel Gerbi
פרק 7 - Annabel Gerbi
פרק 8 - Annabel Gerbi
פרק 9 - Annabel Gerbi
פרק 10 - Annabel Gerbi
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Benjamin Gerbi
פרק 2 - Benjamin Gerbi
פרק 3 - Benjamin Gerbi
פרק 4 - Benjamin Gerbi
פרק 5 - Benjamin Gerbi
פרק 6 - Benjamin Gerbi
פרק 7 - Benjamin Gerbi
פרק 8 - Benjamin Gerbi
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Netanel Amar
פרק 2 - Netanel Amar
פרק 3 - Netanel Amar
פרק 4 - Netanel Amar
פרק 5 - Netanel Amar
פרק 6 - Netanel Amar
פרק 7 - Netanel Amar
פרק 8 - Netanel Amar
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Ezra
פרק 2 - Eli Ezra
פרק 3 - Eli Ezra
פרק 4 - Eli Ezra
פרק 5 - Eli Ezra
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Victor Amar(jerusalem), Victor Amar(jerusalem)
פרק 2 - Victor Amar(jerusalem), Victor Amar(jerusalem)
פרק 3 - Victor Amar(jerusalem), Victor Amar(jerusalem)
פרק 4 - Victor Amar(jerusalem), Victor Amar(jerusalem)
פרק 5 - Victor Amar(jerusalem), Victor Amar(jerusalem)
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Isaac Jebreel
פרק 2 - Isaac Jebreel
פרק 3 - Isaac Jebreel
פרק 4 - Isaac Jebreel
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Salme Gerbi
פרק 2 - Salme Gerbi
פרק 3 - Salme Gerbi
פרק 4 - Salme Gerbi
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avner Kidoushim
פרק 2 - Avner Kidoushim
פרק 3 - Avner Kidoushim
פרק 4 - Avner Kidoushim
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eliahu Suissa
פרק 2 - Eliahu Suissa
פרק 3 - Eliahu Suissa
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avner Kidoushim
פרק 2 - Avner Kidoushim
פרק 3 - Avner Kidoushim

סדר נשים (לא מופעל)

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
10Annabel Gerbiפסחים פרקים 1-10
5Armand Benslousעירובין פרקים 1-5
12Avner Kidoushimעירובין פרקים 6-10; מגילה פרקים 1-4; חגיגה פרקים 1-3
8Benjamin Gerbiשקלים פרקים 1-8
8Netanel Amarיומא פרקים 1-8
5Eli Ezraסוכה פרקים 1-5
3Eliahu suissaמועד קטן פרקים 1-3
4Isaac Jebreelראש השנה פרקים 1-4
12Rabbi Abrahamשבת פרקים 1-12
4Salme Gerbiתענית פרקים 1-4
12Sharon Gerbi Remmertשבת פרקים 13-24
10victor amar(jerusalem)ביצה פרקים 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5
      12 אנשים נרשמו ל 93 פרקים   יצוא

 

 

Français |עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.