למד לנפתלי בן הרב אהרן משה (Dr. Naphtali Gutstein)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 17 Iyyar 5782 (Wednesday, May 18, 2022) שקיעה.
2 סיומים

משנה סיום הוא 79% נרשם
(415/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nesanel And Sophie
פרק 2 - Nesanel And Sophie
פרק 3 - Nesanel And Sophie
פרק 4 - Nesanel And Sophie
פרק 5 - Nesanel And Sophie
פרק 6 - Nesanel And Sophie
פרק 7 - Nesanel And Sophie
פרק 8 - Nesanel And Sophie
פרק 9 - Nesanel And Sophie
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yechiel Brumer
פרק 2 - Yechiel Brumer
פרק 3 - Yechiel Brumer
פרק 4 - Yechiel Brumer
פרק 5 - Yechiel Brumer
פרק 6 - Yechiel Brumer
פרק 7 - Yechiel Brumer
פרק 8 - Yechiel Brumer
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Talya Sandel
פרק 2 - Talya Sandel
פרק 3 - Talya Sandel
פרק 4 - Lenny Schwartz
פרק 5 - Lenny Schwartz
פרק 6 - Lenny Schwartz
פרק 7 - Lenny Schwartz
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Gutstein
פרק 2 - Avi Gutstein
פרק 3 - Avi Gutstein
פרק 4 - Avi Gutstein
פרק 5 - Avi Gutstein
פרק 6 - Avi Gutstein
פרק 7 - Avi Gutstein
פרק 8 - Avi Gutstein
פרק 9 - Avi Gutstein
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonah Gutstein
פרק 2 - Yonah Gutstein
פרק 3 - Yonah Gutstein
פרק 4 - Perry Fox
פרק 5 - Perry Fox
פרק 6 - Perry Fox
פרק 7 - Perry Fox
פרק 8 - Perry Fox
פרק 9 - Perry Fox
פרק 10 - Perry Fox
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shimy
פרק 2 - Shimy
פרק 3 - Shimy
פרק 4 - Shimy
פרק 5 - Yehuda And Tani
פרק 6 - Yehuda And Tani
פרק 7 - Yehuda And Tani
פרק 8 - Yehuda And Tani
פרק 9 - Yehuda And Tani
פרק 10 - Yehuda And Tani
פרק 11 - Yehuda And Tani
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehuda And Tani
פרק 2 - Yehuda And Tani
פרק 3 - Yehuda And Tani
פרק 4 - Yehuda And Tani
פרק 5 - Yehuda And Tani
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehuda And Tani
פרק 2 - Yehuda And Tani
פרק 3 - Yehuda And Tani
פרק 4 - Yehuda And Tani
פרק 5 - Yehuda And Tani
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yosef Goldblatt, Yehuda And Tani
פרק 2 - Yosef Goldblatt, Yehuda And Tani
פרק 3 - Yosef Goldblatt, Yehuda And Tani
פרק 4 - Yosef Goldblatt, Yehuda And Tani
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ezri & Shai, Yehuda And Tani
פרק 2 - Ezri & Shai, Yehuda And Tani
פרק 3 - Ezri & Shai, Yehuda And Tani
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ezri & Shai, Yehuda And Tani
פרק 2 - Ezri & Shai, Yehuda And Tani
פרק 3 - Ezri & Shai, Yehuda And Tani
פרק 4 - Ezri & Shai, Yehuda And Tani
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Brumer
פרק 2 - Brumer
פרק 3 - Brumer
פרק 4 - Brumer
פרק 5 - Brumer
פרק 6 - Brumer
פרק 7 - Brumer
פרק 8 - Brumer
פרק 9 - Brumer
פרק 10 - Brumer
פרק 11 - Brumer
פרק 12 - Brumer
פרק 13 - Brumer
פרק 14 - Brumer
פרק 15 - Brumer
פרק 16 - Brumer
פרק 17 - Brumer
פרק 18 - Brumer
פרק 19 - Brumer
פרק 20 - Brumer
פרק 21 - Brumer
פרק 22 - Brumer
פרק 23 - Brumer
פרק 24 - Brumer
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aharon
פרק 2 - Aharon
פרק 3 - Aharon
פרק 4 - Aharon
פרק 5 - Aharon
פרק 6 - Aharon
פרק 7 - Aharon
פרק 8 - Aharon
פרק 9 - Aharon
פרק 10 - Aharon
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel B Gutstein
פרק 2 - Daniel B Gutstein
פרק 3 - Daniel B Gutstein
פרק 4 - Daniel B Gutstein
פרק 5 - Moshe Eliezer Brumer
פרק 6 - Moshe Eliezer Brumer
פרק 7 - Moshe Eliezer Brumer
פרק 8 - Moshe Eliezer Brumer
פרק 9 - Moshe Eliezer Brumer
פרק 10 - Daniel B Gutstein
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yair Olstein, Yair Olstein
פרק 2 - Yair Olstein, Yair Olstein
פרק 3 - Yair Olstein, Yair Olstein
פרק 4 - Yair Olstein, Yair Olstein
פרק 5 - Yair Olstein, Yair Olstein
פרק 6 - Yair Olstein, Yair Olstein
פרק 7 - Yair Olstein, Yair Olstein
פרק 8 - Yair Olstein, Yair Olstein
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel A
פרק 2 - Daniel A
פרק 3 - Daniel A
פרק 4 - Daniel A
פרק 5 - Daniel A
פרק 6 - Daniel A
פרק 7 - Daniel A
פרק 8 - Daniel A
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sruli Gutstein
פרק 2 - Sruli Gutstein
פרק 3 - Sruli Gutstein
פרק 4 - Sruli Gutstein
פרק 5 - Sruli Gutstein
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yona Greenman
פרק 2 - Yona Greenman
פרק 3 - Yona Greenman
פרק 4 - Yona Greenman
פרק 5 - Yona Greenman
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aley Addison
פרק 2 - Aley Addison
פרק 3 - Aley Addison
פרק 4 - Aley Addison
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aley
פרק 2 - Aley
פרק 3 - Aley
פרק 4 - Aley
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Eliezer Brumer
פרק 2 - Moshe Eliezer Brumer
פרק 3 - Moshe Eliezer Brumer
פרק 4 - יערה
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Greenman
פרק 2 - Moshe Greenman
פרק 3 - Moshe Greenman
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Eliezer Brumer
פרק 2 - Moshe Eliezer Brumer
פרק 3 - Moshe Eliezer Brumer

נשים

יבמות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (10)
פרק 3 (10)
פרק 4 (13)
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (6)
פרק 10 (9)
פרק 11 (7)
פרק 12 (6)
פרק 13 (13)
פרק 14 (9)
פרק 15 (10)
פרק 16 (7)
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Gutstein
פרק 2 - Avi Gutstein
פרק 3 - Avi Gutstein
פרק 4 - Avi Gutstein
פרק 5 - Avi Gutstein
פרק 6 - Avi Gutstein
פרק 7 - Avi Gutstein
פרק 8 - Avi Gutstein
פרק 9 - Avi Gutstein
פרק 10 - Avi Gutstein
פרק 11 - Avi Gutstein
פרק 12 - Avi Gutstein
פרק 13 - Avi Gutstein
נדרים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (8)
פרק 5 (6)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
פרק 11 (12)
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Telz
פרק 2 - Telz
פרק 3 - Telz
פרק 4 - Telz
פרק 5 - Telz
פרק 6 - Telz
פרק 7 - Telz
פרק 8 - Telz
פרק 9 - Telz
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nesanel And Sophie
פרק 2 - Nesanel And Sophie
פרק 3 - Nesanel And Sophie
פרק 4 - Nesanel And Sophie
פרק 5 - Nesanel And Sophie
פרק 6 - Nesanel And Sophie
פרק 7 - Nesanel And Sophie
פרק 8 - Nesanel And Sophie
פרק 9 - Nesanel And Sophie
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nesanel Gutstein
פרק 2 - Nesanel Gutstein
פרק 3 - Nesanel Gutstein
פרק 4 - Nesanel Gutstein
פרק 5 - Nesanel Gutstein
פרק 6 - Nesanel Gutstein
פרק 7 - Nesanel Gutstein
פרק 8 - Nesanel Gutstein
פרק 9 - Nesanel Gutstein
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yakov Y
פרק 2 - Yakov Y
פרק 3 - Yakov Y
פרק 4 - Yakov Y
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Perry Fox
פרק 2 - Perry Fox
פרק 3 - Perry Fox
פרק 4 - Perry Fox
פרק 5 - Perry Fox
פרק 6 - Perry Fox
פרק 7 - Perry Fox
פרק 8 - Perry Fox
פרק 9 - Perry Fox
פרק 10 - Perry Fox
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Scott
פרק 2 - Scott
פרק 3 - Scott
פרק 4 - Scott
פרק 5 - Scott
פרק 6 - Scott
פרק 7 - Scott
פרק 8 - Scott
פרק 9 - Scott
פרק 10 - Scott
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Telz
פרק 2 - Telz
פרק 3 - Telz
פרק 4 - Telz
פרק 5 - Telz
פרק 6 - Telz
פרק 7 - Telz
פרק 8 - Telz
פרק 9 - Telz
פרק 10 - Telz
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sammy Kahn
פרק 2 - Sammy Kahn
פרק 3 - Sammy Kahn
פרק 4 - Sammy Kahn
פרק 5 - Sammy Kahn
פרק 6 - Sammy Kahn
פרק 7 - Sammy Kahn
פרק 8 - Sammy Kahn
פרק 9 - Sammy Kahn
פרק 10 - Sammy Kahn
פרק 11 - Sammy Kahn
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shuey Goldstein
פרק 2 - Shuey Goldstein
פרק 3 - Shuey Goldstein
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Telz
פרק 2 - Telz
פרק 3 - Telz
פרק 4 - Telz
פרק 5 - Telz
פרק 6 - Telz
פרק 7 - Telz
פרק 8 - Telz
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Telz
פרק 2 - Telz
פרק 3 - Telz
פרק 4 - Telz
פרק 5 - Telz
פרק 6 - Telz
פרק 7 - Telz
פרק 8 - Telz
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - דינה ליבוביץ
פרק 2 - דינה ליבוביץ
פרק 3 - דינה ליבוביץ
פרק 4 - דינה ליבוביץ
פרק 5 - דינה ליבוביץ
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Naomi
פרק 2 - Naomi
פרק 3 - Naomi
פרק 4 - Naomi
פרק 5 - Naomi
פרק 6 - Naomi
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Mark
פרק 2 - Shlomo Mark
פרק 3 - Shlomo Mark
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Telz
פרק 2 - Telz
פרק 3 - Telz
פרק 4 - Telz
פרק 5 - Telz
פרק 6 - Telz
פרק 7 - Telz
פרק 8 - Telz
פרק 9 - Telz
פרק 10 - Telz
פרק 11 - Telz
פרק 12 - Telz
פרק 13 - Telz
פרק 14 - Telz
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Menachem Greenman
פרק 2 - Menachem Greenman
פרק 3 - Menachem Greenman
פרק 4 - Menachem Greenman
פרק 5 - Menachem Greenman
פרק 6 - Menachem Greenman
פרק 7 - Menachem Greenman
פרק 8 - Menachem Greenman
פרק 9 - Menachem Greenman
פרק 10 - Menachem Greenman
פרק 11 - Menachem Greenman
פרק 12 - Menachem Greenman
פרק 13 - Menachem Greenman
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Menachem Greenman
פרק 2 - Menachem Greenman
פרק 3 - Menachem Greenman
פרק 4 - Menachem Greenman
פרק 5 - Menachem Greenman
פרק 6 - Menachem Greenman
פרק 7 - Menachem Greenman
פרק 8 - Menachem Greenman
פרק 9 - Menachem Greenman
פרק 10 - Menachem Greenman
פרק 11 - Menachem Greenman
פרק 12 - Menachem Greenman
בכורות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (9)
פרק 3 (4)
פרק 4 (10)
פרק 5 (6)
פרק 6 (12)
פרק 7 (7)
פרק 8 (10)
פרק 9 (8)
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Telz
פרק 2 - Telz
פרק 3 - Telz
פרק 4 - Telz
פרק 5 - Telz
פרק 6 - Telz
פרק 7 - Telz
פרק 8 - Telz
פרק 9 - Telz
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Telz
פרק 2 - Telz
פרק 3 - Telz
פרק 4 - Telz
פרק 5 - Telz
פרק 6 - Telz
פרק 7 - Telz
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Telz
פרק 2 - Telz
פרק 3 - Telz
פרק 4 - Telz
פרק 5 - Telz
פרק 6 - Telz
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Telz
פרק 2 - Telz
פרק 3 - Telz
פרק 4 - Telz
פרק 5 - Telz
פרק 6 - Telz
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aharon M Gutstein
פרק 2 - Aharon M Gutstein
פרק 3 - Aharon M Gutstein
פרק 4 - Aharon M Gutstein
פרק 5 - Aharon M Gutstein
פרק 6 - Aharon M Gutstein
פרק 7 - Aharon M Gutstein
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - S. Freed
פרק 2 - S. Freed
פרק 3 - S. Freed
פרק 4 - S. Freed
פרק 5 - S. Freed
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - S. Freed
פרק 2 - S. Freed
פרק 3 - S. Freed
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (4)
פרק 5 (11)
פרק 6 (4)
פרק 7 (6)
פרק 8 (11)
פרק 9 (8)
פרק 10 (8)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (8)
פרק 14 (8)
פרק 15 (6)
פרק 16 (8)
פרק 17 (17)
פרק 18 (9)
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
פרק 30 (4)
אהלות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (7)
פרק 3 (7)
פרק 4 (3)
פרק 5 (7)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (16)
פרק 10 (7)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (6)
פרק 14 (7)
פרק 15 (10)
פרק 16 (5)
פרק 17 (5)
פרק 18 (10)
נגעים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (5)
פרק 3 (8)
פרק 4 (11)
פרק 5 (5)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (10)
פרק 9 (3)
פרק 10 (10)
פרק 11 (12)
פרק 12 (7)
פרק 13 (12)
פרק 14 (13)
פרה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (4)
פרק 5 (9)
פרק 6 (5)
פרק 7 (12)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (9)
פרק 12 (11)
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Moskovitz
פרק 2 - Ari Moskovitz
פרק 3 - Ari Moskovitz
פרק 4 - Ari Moskovitz
פרק 5 - Ari Moskovitz
פרק 6 - Ari Moskovitz
פרק 7 - Ari Moskovitz
פרק 8 - Ari Moskovitz
פרק 9 - Ari Moskovitz
פרק 10 - Ari Moskovitz
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Moskovitz
פרק 2 - Ari Moskovitz
פרק 3 - Ari Moskovitz
פרק 4 - Ari Moskovitz
פרק 5 - Ari Moskovitz
פרק 6 - Ari Moskovitz
פרק 7 - Ari Moskovitz
פרק 8 - Ari Moskovitz
פרק 9 - Ari Moskovitz
פרק 10 - Ari Moskovitz
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Moskovitz
פרק 2 - Ari Moskovitz
פרק 3 - Ari Moskovitz
פרק 4 - Ari Moskovitz
פרק 5 - Ari Moskovitz
פרק 6 - Ari Moskovitz
פרק 7 - Ari Moskovitz
פרק 8 - Ari Moskovitz
פרק 9 - Ari Moskovitz
פרק 10 - Ari Moskovitz
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Moskovitz
פרק 2 - Ari Moskovitz
פרק 3 - Ari Moskovitz
פרק 4 - Ari Moskovitz
פרק 5 - Ari Moskovitz
פרק 6 - Ari Moskovitz
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Moskovitz
פרק 2 - Ari Moskovitz
פרק 3 - Ari Moskovitz
פרק 4 - Ari Moskovitz
פרק 5 - Ari Moskovitz
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Moskovitz
פרק 2 - Ari Moskovitz
פרק 3 - Ari Moskovitz
פרק 4 - Ari Moskovitz
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - יערה
פרק 2 - יערה
פרק 3 - יערה
פרק 4 - יערה
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Talya Sandel
פרק 2 - Talya Sandel
פרק 3 - Talya Sandel

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
77Telzנזיר פרקים 1-9; בבא בתרא פרקים 1-10; שבועות פרקים 1-8; עדויות פרקים 1-8; זבחים פרקים 1-14; ערכין פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7; כריתות פרקים 1-6; מעילה פרקים 1-6
10Aharonעירובין פרקים 1-10
4Lenny Schwartzדמאי פרקים 4-7
7Aharon M Gutsteinתמיד פרקים 1-7
4Aleyתענית פרקים 1-4
4Aley Addisonראש השנה פרקים 1-4
45Ari Moskovitzטהרות פרקים 1-10; מקוואות פרקים 1-10; נידה פרקים 1-10; מכשירין פרקים 1-6; זבים פרקים 1-5; טבול יום פרקים 1-4
22Avi Gutsteinכלאיים פרקים 1-9; כתובות פרקים 1-13
8Daniel Aיומא פרקים 1-8
7Ezri & Shaiערלה פרקים 1-3; ביכורים פרקים 1-4
24Brumerשבת פרקים 1-24
25Menachem Greenmanמנחות פרקים 1-13; חולין פרקים 1-12
8Yechiel Brumerפיאה פרקים 1-8
5Yona Greenmanביצה פרקים 1-5
11Moshe Eliezer Brumerפסחים פרקים 5-9; מגילה פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3
3Moshe Greenmanמועד קטן פרקים 1-3
6Naomiאבות פרקים 1-6
18Nesanel and Sophieברכות פרקים 1-9; סוטה פרקים 1-9
9Nesanel Gutsteinגיטין פרקים 1-9
17Perry Foxשביעית פרקים 4-10; בבא קמא פרקים 1-10
8S. Freedמידות פרקים 1-5; קינים פרקים 1-3
11Sammy Kahnסנהדרין פרקים 1-11
10Scottבבא מציעא פרקים 1-10
4Shimyתרומות פרקים 1-4
3Shlomo Markהוריות פרקים 1-3
3Shuey Goldsteinמכות פרקים 1-3
5Sruli Gutsteinסוכה פרקים 1-5
6Talya Sandelדמאי פרקים 1-3; עוקצים פרקים 1-3
16Yair Olsteinשקלים פרקים 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8
4Yakov Yקידושין פרקים 1-4
5Daniel B Gutsteinפסחים פרקים 1-4, 10
28Yehuda and Taniתרומות פרקים 5-11; מעשרות פרקים 1-5; מעשר שני פרקים 1-5; חלה פרקים 1-4; ערלה פרקים 1-3; ביכורים פרקים 1-4
3Yonah Gutsteinשביעית פרקים 1-3
5יערהמגילה פרק 4; ידיים פרקים 1-4
4Yosef Goldblattחלה פרקים 1-4
5דינה ליבוביץעבודה זרה פרקים 1-5
      36 אנשים נרשמו ל 434 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.