למד לחנה בת משה (Chantze Butler)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Iyyar 5782 (Sunday, May 22, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.7%)
(1 הרשמה מלאה + 9 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anat Jacobson
פרק 2 - Dani Wilner, Ari Mark
פרק 3 - Dani Wilner, Ari Mark
פרק 4 - Dani Wilner, Ari Mark
פרק 5 - Charlie Bendheim, Ari Mark
פרק 6 - Charlie Bendheim, Ari Mark
פרק 7 - Charlie Bendheim, Ari Mark
פרק 8 - Charlie Bendheim, Ari Mark
פרק 9 - Charlie Bendheim, Ari Mark
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joel Cohn
פרק 2 - Joel Cohn
פרק 3 - Joel Cohn
פרק 4 - Joel Cohn
פרק 5 - Joel Cohn
פרק 6 - Joel Cohn
פרק 7 - Joel Cohn
פרק 8 - Joel Cohn
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonina Bendheim Jacobson
פרק 2 - Yonina Bendheim Jacobson
פרק 3 - Yonina Bendheim Jacobson
פרק 4 - Yonina Bendheim Jacobson
פרק 5 - Arthur Quint
פרק 6 - Arthur Quint
פרק 7 - Arthur Quint
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ephraim Herrmann
פרק 2 - Ephraim Herrmann
פרק 3 - Ephraim Herrmann
פרק 4 - Ephraim Herrmann
פרק 5 - Ephraim Herrmann
פרק 6 - Leora
פרק 7 - Ephraim Herrmann
פרק 8 - Ephraim Herrmann
פרק 9 - Ephraim Herrmann
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
פרק 6 - Reuven Butler And Family
פרק 7 - Reuven Butler And Family
פרק 8 - Reuven Butler And Family
פרק 9 - Reuven Butler And Family
פרק 10 - Reuven Butler And Family
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hoodie T & E.F.
פרק 2 - Hoodie T & E.F.
פרק 3 - Hoodie T & E.F.
פרק 4 - Hoodie T & E.F.
פרק 5 - Hoodie T & E.F.
פרק 6 - Hoodie T & E.F.
פרק 7 - Hoodie T & E.F.
פרק 8 - Hoodie T & E.F.
פרק 9 - Hoodie T & E.F.
פרק 10 - Hoodie T & E.F.
פרק 11 - Hoodie T & E.F.
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chana Zweiter
פרק 2 - Chana Zweiter
פרק 3 - Chana Zweiter
פרק 4 - Chana Zweiter
פרק 5 - Chana Zweiter
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rebecca Deitcher / Mickey Pepper And Family
פרק 2 - Rebecca Deitcher / Mickey Pepper And Family
פרק 3 - Rebecca Deitcher / Mickey Pepper And Family
פרק 4 - Rebecca Deitcher / Mickey Pepper And Family
פרק 5 - Rebecca Deitcher / Mickey Pepper And Family
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tamar
פרק 2 - Tamar
פרק 3 - Tamar
פרק 4 - Tamar
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Bendheim
פרק 2 - Akiva Bendheim
פרק 3 - Akiva Bendheim
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gary Coleman
פרק 2 - Gary Coleman
פרק 3 - Gary Coleman
פרק 4 - Gary Coleman
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dani Bendheim
פרק 2 - Dani Bendheim
פרק 3 - Dani Bendheim
פרק 4 - Dani Bendheim
פרק 5 - Dani Bendheim
פרק 6 - Dani Bendheim
פרק 7 - Dani Bendheim
פרק 8 - Talia Mamann
פרק 9 - Talia Mamann
פרק 10 - Talia Mamann
פרק 11 - Talia Mamann
פרק 12 - Talia Mamann
פרק 13 - Yael Bleicher
פרק 14 - Yael Bleicher
פרק 15 - Yael Bleicher
פרק 16 - Yael Bleicher
פרק 17 - Yael Bleicher
פרק 18 - Yael Bleicher
פרק 19 - Yael Bleicher
פרק 20 - Yael Bleicher
פרק 21 - Yael Bleicher
פרק 22 - Yael Bleicher
פרק 23 - Yael Bleicher
פרק 24 - Yael Bleicher
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ephraim Jacobson
פרק 2 - Ephraim Jacobson
פרק 3 - Ephraim Jacobson
פרק 4 - Ephraim Jacobson
פרק 5 - Ephraim Jacobson
פרק 6 - Ephraim Jacobson
פרק 7 - Ephraim Jacobson
פרק 8 - Ephraim Jacobson
פרק 9 - Ephraim Jacobson
פרק 10 - Ephraim Jacobson
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Menachem Butler
פרק 2 - Menachem Butler
פרק 3 - Menachem Butler
פרק 4 - Menachem Butler
פרק 5 - Menachem Butler
פרק 6 - Menachem Butler
פרק 7 - Menachem Butler
פרק 8 - Menachem Butler
פרק 9 - Menachem Butler
פרק 10 - Menachem Butler
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gerald ZZahtz
פרק 2 - Liat Clark
פרק 3 - Liat Clark
פרק 4 - Hoodie T & E.F.
פרק 5 - Hoodie T & E.F.
פרק 6 - Hoodie T & E.F.
פרק 7 - Hoodie T & E.F.
פרק 8 - Hoodie T & E.F.
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gavriel Bleicher
פרק 2 - Gavriel Bleicher
פרק 3 - Bleicher Family
פרק 4 - Bleicher Family
פרק 5 - Bleicher Family
פרק 6 - Bleicher Family
פרק 7 - Bleicher Family
פרק 8 - Bleicher Family
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Arielle Leebee Shifra Bendheim
פרק 2 - Arielle Leebee Shifra Bendheim
פרק 3 - Arielle Leebee Shifra Bendheim
פרק 4 - Arielle Leebee Shifra Bendheim
פרק 5 - Arielle Leebee Shifra Bendheim
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Mark
פרק 2 - Ari Mark
פרק 3 - Ari Mark
פרק 4 - Ari Mark
פרק 5 - Ari Mark
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Mark
פרק 2 - Ari Mark
פרק 3 - Ari Mark
פרק 4 - Ari Mark
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Butler
פרק 2 - Moshe Butler
פרק 3 - Moshe Butler
פרק 4 - Moshe Butler
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elli Steinlauf
פרק 2 - Elli Steinlauf
פרק 3 - Elli Steinlauf
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yekutiel Koschitzky
פרק 2 - Yekutiel Koschitzky
פרק 3 - Yekutiel Koschitzky

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
פרק 6 - Reuven Butler And Family
פרק 7 - Reuven Butler And Family
פרק 8 - Reuven Butler And Family
פרק 9 - Reuven Butler And Family
פרק 10 - Reuven Butler And Family
פרק 11 - Reuven Butler And Family
פרק 12 - Reuven Butler And Family
פרק 13 - Reuven Butler And Family
פרק 14 - Reuven Butler And Family
פרק 15 - Reuven Butler And Family
פרק 16 - Reuven Butler And Family
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Arielle Frankston-Morris
פרק 2 - Arielle Frankston-Morris
פרק 3 - Julia Frankston-Morris
פרק 4 - Julia Frankston-Morris
פרק 5 - Shmarya Gasner
פרק 6 - Shmarya Gasner
פרק 7 - Boruch Koppel Helman
פרק 8 - Boruch Koppel Helman
פרק 9 - Boruch Koppel Helman
פרק 10 - Boruch Koppel Helman
פרק 11 - Boruch Koppel Helman
פרק 12 - Boruch Koppel Helman
פרק 13 - Boruch Koppel Helman
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jessica Bartel
פרק 2 - Hoodie T & E.F.
פרק 3 - Hoodie T & E.F.
פרק 4 - Hoodie T & E.F.
פרק 5 - Hoodie T & E.F.
פרק 6 - Hoodie T & E.F.
פרק 7 - Hoodie T & E.F.
פרק 8 - Hoodie T & E.F.
פרק 9 - Hoodie T & E.F.
פרק 10 - Hoodie T & E.F.
פרק 11 - Hoodie T & E.F.
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
פרק 6 - Reuven Butler And Family
פרק 7 - Reuven Butler And Family
פרק 8 - Reuven Butler And Family
פרק 9 - Reuven Butler And Family
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ayelet Jacobson
פרק 2 - Ayelet Jacobson
פרק 3 - Ayelet Jacobson
פרק 4 - Ayelet Jacobson
פרק 5 - Michael Bleicher
פרק 6 - Michael Bleicher
פרק 7 - Michael Bleicher
פרק 8 - Michael Bleicher
פרק 9 - Michael Bleicher
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michal And Steven Galla
פרק 2 - Michal And Steven Galla
פרק 3 - Michal And Steven Galla
פרק 4 - Michal And Steven Galla
פרק 5 - Michal And Steven Galla
פרק 6 - Chaya Fine
פרק 7 - Neil And Audrey Siegel
פרק 8 - Neil And Audrey Siegel
פרק 9 - Neil And Audrey Siegel
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shuli Steinlauf
פרק 2 - Shuli Steinlauf
פרק 3 - Shuli Steinlauf
פרק 4 - Shuli Steinlauf
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yakir Wachstock
פרק 2 - Yakir Wachstock
פרק 3 - Yakir Wachstock
פרק 4 - Yakir Wachstock
פרק 5 - Yakir Wachstock
פרק 6 - Yakir Wachstock
פרק 7 - Yakir Wachstock
פרק 8 - Yakir Wachstock
פרק 9 - Yakir Wachstock
פרק 10 - Yakir Wachstock
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ruth & Yonatan Bendheim
פרק 2 - Ruth & Yonatan Bendheim
פרק 3 - Ruth & Yonatan Bendheim
פרק 4 - Yonina Siegal
פרק 5 - Hoodie T & E.F.
פרק 6 - Hoodie T & E.F.
פרק 7 - Hoodie T & E.F.
פרק 8 - Hoodie T & E.F.
פרק 9 - Hoodie T & E.F.
פרק 10 - Hoodie T & E.F.
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Posy Family
פרק 2 - Posy Family
פרק 3 - Posy Family
פרק 4 - Posy Family
פרק 5 - Posy Family
פרק 6 - Posy Family
פרק 7 - Posy Family
פרק 8 - Posy Family
פרק 9 - Posy Family
פרק 10 - Posy Family
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - The Kobrins
פרק 2 - The Kobrins
פרק 3 - The Kobrins
פרק 4 - Yonah Fuld
פרק 5 - Yonah Fuld
פרק 6 - Yonah Fuld
פרק 7 - Yaacov And Abby Lerner
פרק 8 - Yaacov And Abby Lerner
פרק 9 - Yaacov And Abby Lerner
פרק 10 - Yaacov And Abby Lerner
פרק 11 - Yaacov And Abby Lerner
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gavi Steinlauf
פרק 2 - Gavi Steinlauf
פרק 3 - Gavi Steinlauf
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael And Debby Kramer
פרק 2 - Michael And Debby Kramer
פרק 3 - Michael And Debby Kramer
פרק 4 - Michael And Debby Kramer
פרק 5 - Daniella Jacobson
פרק 6 - Daniella Jacobson
פרק 7 - Daniella Jacobson
פרק 8 - Daniella Jacobson
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Wadler
פרק 2 - Shlomo Wadler
פרק 3 - Shlomo Wadler
פרק 4 - Shlomo Wadler
פרק 5 - Shlomo Wadler
פרק 6 - Shlomo Wadler
פרק 7 - Shlomo Wadler
פרק 8 - Shlomo Wadler
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Bleicher
פרק 2 - Michael Bleicher
פרק 3 - Michael Bleicher
פרק 4 - Michael Bleicher
פרק 5 - Michael Bleicher
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Etan Butler
פרק 2 - Etan Butler
פרק 3 - Etan Butler
פרק 4 - Etan Butler
פרק 5 - Etan Butler
פרק 6 - Etan Butler
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sam Bendheim
פרק 2 - Sam Bendheim
פרק 3 - Sam Bendheim
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
פרק 6 - Reuven Butler And Family
פרק 7 - Reuven Butler And Family
פרק 8 - Reuven Butler And Family
פרק 9 - Reuven Butler And Family
פרק 10 - Reuven Butler And Family
פרק 11 - Reuven Butler And Family
פרק 12 - Reuven Butler And Family
פרק 13 - Reuven Butler And Family
פרק 14 - Reuven Butler And Family
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
פרק 6 - Reuven Butler And Family
פרק 7 - Reuven Butler And Family
פרק 8 - Reuven Butler And Family
פרק 9 - Reuven Butler And Family
פרק 10 - Reuven Butler And Family
פרק 11 - Reuven Butler And Family
פרק 12 - Reuven Butler And Family
פרק 13 - Reuven Butler And Family
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
פרק 6 - Reuven Butler And Family
פרק 7 - Reuven Butler And Family
פרק 8 - Reuven Butler And Family
פרק 9 - Reuven Butler And Family
פרק 10 - Reuven Butler And Family
פרק 11 - Reuven Butler And Family
פרק 12 - Reuven Butler And Family
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
פרק 6 - Reuven Butler And Family
פרק 7 - Reuven Butler And Family
פרק 8 - Reuven Butler And Family
פרק 9 - Reuven Butler And Family
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
פרק 6 - Reuven Butler And Family
פרק 7 - Reuven Butler And Family
פרק 8 - Reuven Butler And Family
פרק 9 - Reuven Butler And Family
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
פרק 6 - Reuven Butler And Family
פרק 7 - Reuven Butler And Family
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
פרק 6 - Reuven Butler And Family
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
פרק 6 - Reuven Butler And Family
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
פרק 6 - Reuven Butler And Family
פרק 7 - Reuven Butler And Family
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
פרק 4 - Reuven Butler And Family
פרק 5 - Reuven Butler And Family
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Butler And Family
פרק 2 - Reuven Butler And Family
פרק 3 - Reuven Butler And Family
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yoel Rackovsky
פרק 2 - Yoel Rackovsky
פרק 3 - Yoel Rackovsky
פרק 4 - Yoel Rackovsky
פרק 5 - Yoel Rackovsky
פרק 6 - Yoel Rackovsky
פרק 7 - Yoel Rackovsky
פרק 8 - Yoel Rackovsky
פרק 9 - Yoel Rackovsky
פרק 10 - Yoel Rackovsky
פרק 11 - Yoel Rackovsky
פרק 12 - Yoel Rackovsky
פרק 13 - Yoel Rackovsky
פרק 14 - Yoel Rackovsky
פרק 15 - Yoel Rackovsky
פרק 16 - Yoel Rackovsky
פרק 17 - Yoel Rackovsky
פרק 18 - Yoel Rackovsky
פרק 19 - Yoel Rackovsky
פרק 20 - Yoel Rackovsky
פרק 21 - Yoel Rackovsky
פרק 22 - Yoel Rackovsky
פרק 23 - Yoel Rackovsky
פרק 24 - Yoel Rackovsky
פרק 25 - Yoel Rackovsky
פרק 26 - Yoel Rackovsky
פרק 27 - Yoel Rackovsky
פרק 28 - Yoel Rackovsky
פרק 29 - Yoel Rackovsky
פרק 30 - Yoel Rackovsky
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe And Dvora Gordon
פרק 2 - Moshe And Dvora Gordon
פרק 3 - Moshe And Dvora Gordon
פרק 4 - Hoodie T & E.F.
פרק 5 - Hoodie T & E.F.
פרק 6 - Hoodie T & E.F.
פרק 7 - Hoodie T & E.F.
פרק 8 - Hoodie T & E.F.
פרק 9 - Hoodie T & E.F.
פרק 10 - Hoodie T & E.F.
פרק 11 - Hoodie T & E.F.
פרק 12 - Hoodie T & E.F.
פרק 13 - Hoodie T & E.F.
פרק 14 - Hoodie T & E.F.
פרק 15 - Hoodie T & E.F.
פרק 16 - Hoodie T & E.F.
פרק 17 - Hoodie T & E.F.
פרק 18 - Hoodie T & E.F.
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Howard Margolin
פרק 2 - Howard Margolin
פרק 3 - Howard Margolin
פרק 4 - Howard Margolin
פרק 5 - Howard Margolin
פרק 6 - Howard Margolin
פרק 7 - Howard Margolin
פרק 8 - Howard Margolin
פרק 9 - Howard Margolin
פרק 10 - Howard Margolin
פרק 11 - Howard Margolin
פרק 12 - Howard Margolin
פרק 13 - Howard Margolin
פרק 14 - Howard Margolin
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonah Fuld
פרק 2 - Yonah Fuld
פרק 3 - Yonah Fuld
פרק 4 - Hoodie T & E.F.
פרק 5 - Hoodie T & E.F.
פרק 6 - Hoodie T & E.F.
פרק 7 - Hoodie T & E.F.
פרק 8 - Hoodie T & E.F.
פרק 9 - Hoodie T & E.F.
פרק 10 - Hoodie T & E.F.
פרק 11 - Hoodie T & E.F.
פרק 12 - Hoodie T & E.F.
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lisa Schlaff
פרק 2 - Lisa Schlaff
פרק 3 - Lisa Schlaff
פרק 4 - Ma’ayan Schwartz
פרק 5 - Ma’ayan Schwartz
פרק 6 - Ma’ayan Schwartz
פרק 7 - Ma’ayan Schwartz
פרק 8 - Ma’ayan Schwartz
פרק 9 - Ma’ayan Schwartz
פרק 10 - Yonah Fuld
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Natan Goldstein
פרק 2 - Natan Goldstein
פרק 3 - Natan Goldstein
פרק 4 - Natan Goldstein
פרק 5 - Natan Goldstein
פרק 6 - Natan Goldstein
פרק 7 - Natan Goldstein
פרק 8 - Natan Goldstein
פרק 9 - Natan Goldstein
פרק 10 - Natan Goldstein
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Geffie Kornhauser + Shira Halpern
פרק 2 - Geffie Kornhauser + Shira Halpern
פרק 3 - Geffie Kornhauser + Shira Halpern
פרק 4 - Sally Mendelsohn
פרק 5 - Sally Mendelsohn
פרק 6 - Sally Mendelsohn
פרק 7 - Sally Mendelsohn
פרק 8 - Sally Mendelsohn
פרק 9 - Sally Mendelsohn
פרק 10 - Sally Mendelsohn
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jessica Loeser
פרק 2 - Jessica Loeser
פרק 3 - Jessica Loeser
פרק 4 - Jessica Loeser
פרק 5 - Jessica Loeser
פרק 6 - Jessica Loeser
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - David&Raphael Butler
פרק 2 - David&Raphael Butler
פרק 3 - David&Raphael Butler
פרק 4 - David&Raphael Butler
פרק 5 - David&Raphael Butler
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Marc Kramer
פרק 2 - Marc Kramer
פרק 3 - Marc Kramer
פרק 4 - Marc Kramer
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Marc Kramer, Yossef Ben Harush
פרק 2 - Marc Kramer
פרק 3 - Marc Kramer
פרק 4 - Marc Kramer
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Marc Kramer
פרק 2 - Marc Kramer
פרק 3 - Marc Kramer

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
5Rebecca Deitcher / Mickey Pepper and familyמעשר שני פרקים 1-5
5Yaacov and Abby Lernerסנהדרין פרקים 7-11
3Akiva Bendheimערלה פרקים 1-3
3Yekutiel Koschitzkyחגיגה פרקים 1-3
1Anat jacobsonברכות פרק 1
3Arthur Quintדמאי פרקים 5-7
4Ayelet Jacobsonסוטה פרקים 1-4
7Boruch Koppel Helmanכתובות פרקים 7-13
5Chana Zweiterמעשרות פרקים 1-5
5Charlie Bendheimברכות פרקים 5-9
1Chaya Fineגיטין פרק 6
3Dani Wilnerברכות פרקים 2-4
7Dani Bendheimשבת פרקים 1-7
4Daniella Jacobsonשבועות פרקים 5-8
2Elli steinlaufמועד קטן פרקים 1-2
1Elli Steinlaufמועד קטן פרק 3
8Ephraim Herrmannכלאיים פרקים 1-5, 7-9
10Ephraim Jacobsonעירובין פרקים 1-10
6Etan Butlerאבות פרקים 1-6
4gary colemanביכורים פרקים 1-4
3Gavi Steinlaufמכות פרקים 1-3
3Geffie Kornhauser + Shira Halpernנידה פרקים 1-3
1Gerald zZahtzשקלים פרק 1
14Howard Margolinנגעים פרקים 1-14
1Jessica Bartelנדרים פרק 1
6Jessica Loeserמכשירין פרקים 1-6
8Joel Cohnפיאה פרקים 1-8
3Ruth & Yonatan Bendheimבבא מציעא פרקים 1-3
2Arielle Frankston-Morrisכתובות פרקים 1-2
2Julia Frankston-Morrisכתובות פרקים 3-4
1Leoraכלאיים פרק 6
2Liat Clarkשקלים פרקים 2-3
3Lisa Schlaffטהרות פרקים 1-3
11marc kramerטבול יום פרקים 1-4; ידיים פרקים 1-4; עוקצים פרקים 1-3
6Ma’ayan Schwartzטהרות פרקים 4-9
12Yael Bleicherשבת פרקים 13-24
10Menachem Butlerפסחים פרקים 1-10
4Michael and Debby Kramerשבועות פרקים 1-4
6Bleicher Familyיומא פרקים 3-8
10Michael Bleicherסוטה פרקים 5-9; עבודה זרה פרקים 1-5
2Gavriel Bleicherיומא פרקים 1-2
5Michal and Steven Gallaגיטין פרקים 1-5
3Moshe and Dvora Gordonאהלות פרקים 1-3
4Moshe Butlerמגילה פרקים 1-4
10Natan Goldsteinמקוואות פרקים 1-10
3Neil and Audrey Siegelגיטין פרקים 7-9
10Posy Familyבבא בתרא פרקים 1-10
17Ari Markברכות פרקים 2-9; ביצה פרקים 1-5; תענית פרקים 1-4
5David&Raphael Butlerזבים פרקים 1-5
130Reuven Butler and familyשביעית פרקים 1-10; ראש השנה פרקים 1-4; יבמות פרקים 1-16; נזיר פרקים 1-9; זבחים פרקים 1-14; מנחות פרקים 1-13; חולין פרקים 1-12; בכורות פרקים 1-9; ערכין פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7; כריתות פרקים 1-6; מעילה פרקים 1-6; תמיד פרקים 1-7; מידות פרקים 1-5; קינים פרקים 1-3
7sally mendelsohnנידה פרקים 4-10
3Sam Bendheimהוריות פרקים 1-3
5Arielle leebee Shifra Bendheimסוכה פרקים 1-5
8Shlomo Wadlerעדויות פרקים 1-8
2Shmarya Gasnerכתובות פרקים 5-6
4Shuli Steinlaufקידושין פרקים 1-4
5Talia Mamannשבת פרקים 8-12
4Tamarחלה פרקים 1-4
3The Kobrinsסנהדרין פרקים 1-3
10Yakir Wachstockבבא קמא פרקים 1-10
30yoel rackovskyכלים פרקים 1-30
7Yonah Fuldסנהדרין פרקים 4-6; פרה פרקים 1-3; טהרות פרק 10
4Yonina Bendheim Jacobsonדמאי פרקים 1-4
1Yonina Siegalבבא מציעא פרק 4
1Yossef Ben Harushידיים פרק 1
56Hoodie T & E.F.תרומות פרקים 1-11; שקלים פרקים 4-8; נדרים פרקים 2-11; בבא מציעא פרקים 5-10; אהלות פרקים 4-18; פרה פרקים 4-12
      66 אנשים נרשמו ל 534 פרקים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.