למד לShalom Ben Yechezkel Hachoen (Stanley Goldstein )
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 7 Nisan 5783 (Wednesday, March 29, 2023) שקיעה.

משנה סיום הוא 29.3% נרשם
(154/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (8)
פרק 3 (6)
פרק 4 (7)
פרק 5 (5)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (8)
פרק 9 (5)
פיאה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (11)
פרק 5 (8)
פרק 6 (11)
פרק 7 (8)
פרק 8 (9)
דמאי
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (6)
פרק 4 (7)
פרק 5 (11)
פרק 6 (12)
פרק 7 (8)
כלאיים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (11)
פרק 3 (7)
פרק 4 (9)
פרק 5 (8)
פרק 6 (9)
פרק 7 (8)
פרק 8 (6)
פרק 9 (10)
שביעית
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (10)
פרק 3 (10)
פרק 4 (10)
פרק 5 (9)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
תרומות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (6)
פרק 3 (9)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (12)
פרק 9 (7)
פרק 10 (12)
פרק 11 (10)
מעשרות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (8)
פרק 3 (10)
פרק 4 (6)
פרק 5 (8)
מעשר שני
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (13)
פרק 4 (12)
פרק 5 (15)
חלה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (10)
פרק 4 (11)
ערלה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (17)
פרק 3 (9)
ביכורים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11)
פרק 2 (11)
פרק 3 (12)
פרק 4 (5)
 

מועד

שבת
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11)
פרק 2 (7)
פרק 3 (6)
פרק 4 (2)
פרק 5 (4)
פרק 6 (10)
פרק 7 (4)
פרק 8 (7)
פרק 9 (7)
פרק 10 (6)
פרק 11 (6)
פרק 12 (6)
פרק 13 (7)
פרק 14 (4)
פרק 15 (3)
פרק 16 (8)
פרק 17 (8)
פרק 18 (3)
פרק 19 (6)
פרק 20 (5)
פרק 21 (3)
פרק 22 (6)
פרק 23 (5)
פרק 24 (5)
עירובין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (6)
פרק 3 (9)
פרק 4 (11)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (11)
פרק 8 (11)
פרק 9 (4)
פרק 10 (15)
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Howard / Yerachmiel Reece
√ פרק 2 - Howard / Yerachmiel Reece
√ פרק 3 - Howard / Yerachmiel Reece
√ פרק 4 - Howard / Yerachmiel Reece
√ פרק 5 - Howard / Yerachmiel Reece
√ פרק 6 - Howard / Yerachmiel Reece
√ פרק 7 - Howard / Yerachmiel Reece
√ פרק 8 - Howard / Yerachmiel Reece
√ פרק 9 - Howard / Yerachmiel Reece
√ פרק 10 - Howard / Yerachmiel Reece
שקלים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (5)
פרק 3 (4)
פרק 4 (9)
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (8)
יומא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (7)
פרק 3 (11)
פרק 4 (6)
פרק 5 (7)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (9)
סוכה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11)
פרק 2 (9)
פרק 3 (15)
פרק 4 (10)
פרק 5 (8)
ביצה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (10)
פרק 3 (8)
פרק 4 (7)
פרק 5 (7)
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Yitzchak Leib Gove
√ פרק 2 - Yitzchak Leib Gove
√ פרק 3 - Yitzchak Leib Gove
√ פרק 4 - Yitzchak Leib Gove
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Yitzchak Leib Gove
√ פרק 2 - Yitzchak Leib Gove
√ פרק 3 - Yitzchak Leib Gove
√ פרק 4 - Yitzchak Leib Gove
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Chaim Moshe Gove
√ פרק 2 - Chaim Moshe Gove
√ פרק 3 - Chaim Moshe Gove
√ פרק 4 - Chaim Moshe Gove
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Chaim Moshe Gove
√ פרק 2 - Chaim Moshe Gove
√ פרק 3 - Chaim Moshe Gove
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Chaim Moshe Gove
√ פרק 2 - Chaim Moshe Gove
√ פרק 3 - Chaim Moshe Gove

נשים

יבמות
הוקצו
√ פרק 1 - Noam Miller
√ פרק 2 - Noam Miller
√ פרק 3 - Noam Miller
√ פרק 4 - Noam Miller
√ פרק 5 - Noam Miller
√ פרק 6 - Noam Miller
√ פרק 7 - Noam Miller
√ פרק 8 - Noam Miller
√ פרק 9 - Noam Miller
√ פרק 10 - Noam Miller
√ פרק 11 - Noam Miller
√ פרק 12 - Noam Miller
√ פרק 13 - Noam Miller
√ פרק 14 - Noam Miller
√ פרק 15 - Noam Miller
√ פרק 16 - Noam Miller
כתובות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (10)
פרק 3 (9)
פרק 4 (12)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (10)
פרק 8 (8)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (6)
פרק 12 (4)
פרק 13 (11)
נדרים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (8)
פרק 5 (6)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
פרק 11 (12)
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - Shmuly Reece
√ פרק 2 - Shmuly Reece
√ פרק 3 - Shmuly Reece
√ פרק 4 - Shmuly Reece
√ פרק 5 - Shmuly Reece
√ פרק 6 - Shmuly Reece
√ פרק 7 - Shmuly Reece
√ פרק 8 - Shmuly Reece
√ פרק 9 - Shmuly Reece
סוטה
הוקצו
√ פרק 1 - Shmuly Reece
√ פרק 2 - Shmuly Reece
√ פרק 3 - Shmuly Reece
√ פרק 4 - Shmuly Reece
√ פרק 5 - Shmuly Reece
√ פרק 6 - Shmuly Reece
√ פרק 7 - Shmuly Reece
√ פרק 8 - Shmuly Reece
√ פרק 9 - Shmuly Reece
גיטין
הוקצו
√ פרק 1 - Eitan Reiner
√ פרק 2 - Eitan Reiner
√ פרק 3 - Eitan Reiner
√ פרק 4 - Eitan Reiner
√ פרק 5 - Eitan Reiner
√ פרק 6 - Eitan Reiner
√ פרק 7 - Eitan Reiner
√ פרק 8 - Eitan Reiner
√ פרק 9 - Eitan Reiner
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Yitzchak Leib Gove
√ פרק 2 - Yitzchak Leib Gove
√ פרק 3 - Yitzchak Leib Gove
√ פרק 4 - Yitzchak Leib Gove
  

נזיקין

בבא קמא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (6)
פרק 3 (11)
פרק 4 (9)
פרק 5 (7)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (7)
פרק 9 (12)
פרק 10 (10)
בבא מציעא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (11)
פרק 3 (12)
פרק 4 (12)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
פרק 7 (11)
פרק 8 (9)
פרק 9 (13)
פרק 10 (6)
בבא בתרא
הוקצו
√ פרק 1 - Eitan Reiner
√ פרק 2 - Eitan Reiner
√ פרק 3 - Eitan Reiner
√ פרק 4 - Eitan Reiner
√ פרק 5 - Eitan Reiner
√ פרק 6 - Eitan Reiner
√ פרק 7 - Eitan Reiner
√ פרק 8 - Eitan Reiner
√ פרק 9 - Eitan Reiner
√ פרק 10 - Eitan Reiner
סנהדרין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (5)
פרק 3 (8)
פרק 4 (5)
פרק 5 (5)
פרק 6 (6)
פרק 7 (11)
פרק 8 (7)
פרק 9 (6)
פרק 10 (6)
פרק 11 (6)
מכות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (8)
פרק 3 (16)
שבועות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (13)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (8)
פרק 8 (6)
עדויות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (14)
פרק 2 (10)
פרק 3 (12)
פרק 4 (12)
פרק 5 (7)
פרק 6 (3)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
עבודה זרה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (7)
פרק 3 (10)
פרק 4 (12)
פרק 5 (12)
אבות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (18)
פרק 2 (16)
פרק 3 (18)
פרק 4 (22)
פרק 5 (23)
פרק 6 (11)
הוריות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (7)
פרק 3 (8)
  

קדשים

זבחים
הוקצו
√ פרק 1 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 2 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 3 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 4 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 5 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 6 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 7 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 8 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 9 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 10 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 11 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 12 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 13 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 14 - Dovid Shmuel Gove
מנחות
הוקצו
√ פרק 1 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 2 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 3 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 4 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 5 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 6 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 7 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 8 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 9 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 10 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 11 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 12 - Dovid Shmuel Gove
√ פרק 13 - Dovid Shmuel Gove
חולין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (8)
פרק 10 (4)
פרק 11 (2)
פרק 12 (5)
בכורות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (9)
פרק 3 (4)
פרק 4 (10)
פרק 5 (6)
פרק 6 (12)
פרק 7 (7)
פרק 8 (10)
פרק 9 (8)
ערכין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (6)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (5)
פרק 8 (7)
פרק 9 (8)
תמורה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (3)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (6)
כריתות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (6)
פרק 3 (10)
פרק 4 (3)
פרק 5 (8)
פרק 6 (9)
מעילה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (9)
פרק 3 (8)
פרק 4 (6)
פרק 5 (5)
פרק 6 (6)
תמיד
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (9)
פרק 4 (3)
פרק 5 (6)
פרק 6 (3)
פרק 7 (4)
מידות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (6)
פרק 3 (8)
פרק 4 (7)
פרק 5 (4)
קינים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (6)
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (4)
פרק 5 (11)
פרק 6 (4)
פרק 7 (6)
פרק 8 (11)
פרק 9 (8)
פרק 10 (8)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (8)
פרק 14 (8)
פרק 15 (6)
פרק 16 (8)
פרק 17 (17)
פרק 18 (9)
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
פרק 30 (4)
אהלות
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 2 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 3 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 4 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 5 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 6 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 7 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 8 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 9 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 10 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 11 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 12 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 13 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 14 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 15 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 16 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 17 - Shlomo Simcha Gove
√ פרק 18 - Shlomo Simcha Gove
נגעים
הוקצו
√ פרק 1 - Barry Reiner
√ פרק 2 - Barry Reiner
√ פרק 3 - Barry Reiner
√ פרק 4 - Barry Reiner
√ פרק 5 - Barry Reiner
√ פרק 6 - Barry Reiner
√ פרק 7 - Barry Reiner
√ פרק 8 - Barry Reiner
√ פרק 9 - Barry Reiner
√ פרק 10 - Barry Reiner
√ פרק 11 - Barry Reiner
√ פרק 12 - Barry Reiner
√ פרק 13 - Barry Reiner
√ פרק 14 - Barry Reiner
פרה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (4)
פרק 5 (9)
פרק 6 (5)
פרק 7 (12)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (9)
פרק 12 (11)
טהרות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (9)
פרק 9 (9)
פרק 10 (8)
מקוואות
הוקצו
√ פרק 1 - Yosef Gove
√ פרק 2 - Yosef Gove
√ פרק 3 - Yosef Gove
√ פרק 4 - Yosef Gove
√ פרק 5 - Yosef Gove
√ פרק 6 - Yosef Gove
√ פרק 7 - Yosef Gove
√ פרק 8 - Yosef Gove
√ פרק 9 - Yosef Gove
√ פרק 10 - Yosef Gove
נידה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (7)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (9)
פרק 6 (14)
פרק 7 (5)
פרק 8 (4)
פרק 9 (11)
פרק 10 (8)
מכשירין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (11)
פרק 3 (8)
פרק 4 (10)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
זבים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (4)
פרק 3 (3)
פרק 4 (7)
פרק 5 (12)
טבול יום
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (8)
פרק 3 (6)
פרק 4 (7)
ידיים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (4)
פרק 3 (5)
פרק 4 (8)
עוקצים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (10)
פרק 3 (12)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
19Eitan Reinerגיטין פרקים 1-9; בבא בתרא פרקים 1-10
14Barry Reinerנגעים פרקים 1-14
27Dovid Shmuel Goveזבחים פרקים 1-14; מנחות פרקים 1-13
18Shlomo Simcha Goveאהלות פרקים 1-18
10Yosef Goveמקוואות פרקים 1-10
12Yitzchak Leib Goveראש השנה פרקים 1-4; תענית פרקים 1-4; קידושין פרקים 1-4
10Chaim Moshe Goveמגילה פרקים 1-4; מועד קטן פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3
10Howard / Yerachmiel Reeceפסחים פרקים 1-10
18Shmuly Reeceנזיר פרקים 1-9; סוטה פרקים 1-9
16Noam millerיבמות פרקים 1-16
      10 אנשים נרשמו ל 154 פרקים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.