למד לSarah Bat Shmuel Leib VeLeeba (Cecille Hattin)
שלושים / יארצייט

Thank you so much for learning in our mother's memory. May your learning serve as a source of merit for our mother and blessing for all of us.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Kislev 5776 (Monday, November 30, 2015) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.6%)
(1 הרשמה מלאה + 19 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Meir Schweiger
פרק 2 - Meir Schweiger
פרק 3 - Meir Schweiger
פרק 4 - Meir Schweiger
פרק 5 - Meir Schweiger
פרק 6 - Meir Schweiger
פרק 7 - Meir Schweiger
פרק 8 - Meir Schweiger
פרק 9 - Leeba Hattin
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michelle J
פרק 2 - Michelle J
פרק 3 - Michelle J
פרק 4 - Nathaniel J.
פרק 5 - Nathaniel J.
פרק 6 - Batsheva Ruback
פרק 7 - Batsheva Ruback
פרק 8 - Susan Suna
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hayim Leiter
פרק 2 - Hayim Leiter
פרק 3 - Hayim Leiter
פרק 4 - Hayim Leiter
פרק 5 - Hayim Leiter
פרק 6 - Hayim Leiter
פרק 7 - Hayim Leiter
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Cathy Schechter
פרק 2 - Robert Blum
פרק 3 - Robert Blum
פרק 4 - Robert Blum
פרק 5 - Cathy Schechter
פרק 6 - Robert Blum
פרק 7 - Robert Blum
פרק 8 - Robert Blum
פרק 9 - Cathy Schechter
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rachel Friedrichs
פרק 2 - Rachel Friedrichs
פרק 3 - Rachel Friedrichs
פרק 4 - Nitzana Friedman
פרק 5 - Nitzana Friedman
פרק 6 - Nitzana Friedman
פרק 7 - Mali Brofsky
פרק 8 - Menachem Weinberg
פרק 9 - Menachem Weinberg
פרק 10 - Menachem Weinberg
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Netanel Haziza
פרק 2 - Netanel Haziza
פרק 3 - Netanel Haziza
פרק 4 - Netanel Haziza
פרק 5 - Netanel Haziza
פרק 6 - Netanel Haziza
פרק 7 - R Ziegler
פרק 8 - R Ziegler
פרק 9 - R Ziegler
פרק 10 - R Ziegler
פרק 11 - R Ziegler
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Erika Dahan
פרק 2 - Erika Dahan
פרק 3 - Erika Dahan
פרק 4 - Sarah Marx
פרק 5 - Sarah Marx
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aviva Golbert
פרק 2 - Aviva Golbert
פרק 3 - Brigitte Silverberg
פרק 4 - Brigitte Silverberg
פרק 5 - Brigitte Silverberg
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Victoria Raun
פרק 2 - Victoria Raun
פרק 3 - Victoria Raun
פרק 4 - Victoria Raun
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - DLK
פרק 2 - DLK
פרק 3 - DLK
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Y
פרק 2 - Y
פרק 3 - Rivka Epstein
פרק 4 - Y
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaya Hexter, Chaya
פרק 2 - Chaya Hexter, Chaya
פרק 3 - Ilana HaCohen
פרק 4 - Ilana HaCohen
פרק 5 - Ilana HaCohen
פרק 6 - Ilana HaCohen
פרק 7 - Meesh Hammer-Kossoy
פרק 8 - Meesh Hammer-Kossoy
פרק 9 - Meesh Hammer-Kossoy
פרק 10 - Meesh Hammer-Kossoy
פרק 11 - Zahara Zahav
פרק 12 - Zahara Zahav
פרק 13 - Zahara Zahav
פרק 14 - Ami K
פרק 15 - Ami K
פרק 16 - Ami K, Cole
פרק 17 - Ami K, Cole
פרק 18 - Ami K, Cole
פרק 19 - Ami K
פרק 20 - Meesh Hammer-Kossoy
פרק 21 - Dan Pelberg
פרק 22 - Dan Pelberg
פרק 23 - Dan Pelberg
פרק 24 - Dan Pelberg
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jamie Salter
פרק 2 - Jamie Salter
פרק 3 - Moshe Debow
פרק 4 - Moshe Debow
פרק 5 - Matt And Stef Susnow
פרק 6 - Matt And Stef Susnow
פרק 7 - Matt And Stef Susnow
פרק 8 - Moshe Debow
פרק 9 - Moshe Debow
פרק 10 - Meesh Hammer-Kossoy
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Derin
פרק 2 - David Derin
פרק 3 - David Derin
פרק 4 - David Derin
פרק 5 - David Derin
פרק 6 - David Derin
פרק 7 - David Derin
פרק 8 - David Derin
פרק 9 - David Derin
פרק 10 - David Derin
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Naphtali Lavenda
פרק 2 - Naphtali Lavenda
פרק 3 - Naphtali Lavenda
פרק 4 - Naphtali Lavenda
פרק 5 - Stuart Lavenda
פרק 6 - Stuart Lavenda
פרק 7 - Stuart Lavenda
פרק 8 - Stuart Lavenda
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Wallach
פרק 2 - David Wallach
פרק 3 - David Wallach
פרק 4 - David Wallach
פרק 5 - David Wallach
פרק 6 - David Wallach
פרק 7 - David Wallach
פרק 8 - David Wallach
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Wallach
פרק 2 - David Wallach
פרק 3 - David Wallach
פרק 4 - David Wallach
פרק 5 - David Wallach
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yisrael Krengel
פרק 2 - Yisrael Krengel
פרק 3 - Yisrael Krengel
פרק 4 - Yisrael Krengel
פרק 5 - Yisrael Krengel
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Howard Markose
פרק 2 - Howard Markose
פרק 3 - Howard Markose
פרק 4 - Johanna Press
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tovah Leah Nachmani
פרק 2 - Tovah Leah Nachmani
פרק 3 - Tovah Leah Nachmani
פרק 4 - Tovah Leah Nachmani
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - David I. Bernstein
פרק 2 - David I. Bernstein
פרק 3 - David I. Bernstein
פרק 4 - David I. Bernstein
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mike Feuer
פרק 2 - Mike Feuer
פרק 3 - Mike Feuer
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mike Feuer
פרק 2 - Mike Feuer
פרק 3 - Mike Feuer

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Feinberg
פרק 2 - Yaakov Feinberg
פרק 3 - Yaakov Feinberg
פרק 4 - Yaakov Feinberg
פרק 5 - Yaakov Feinberg
פרק 6 - Yaakov Feinberg
פרק 7 - Yaakov Feinberg
פרק 8 - Yaakov Feinberg
פרק 9 - Yaakov Feinberg
פרק 10 - Yaakov Feinberg
פרק 11 - Yaakov Feinberg
פרק 12 - Yaakov Feinberg
פרק 13 - Yaakov Feinberg
פרק 14 - Yaakov Feinberg
פרק 15 - Yaakov Feinberg
פרק 16 - Yaakov Feinberg
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elie Rosen
פרק 2 - Elie Rosen
פרק 3 - Elie Rosen
פרק 4 - Elie Rosen
פרק 5 - Elie Rosen
פרק 6 - Elie Rosen
פרק 7 - Elie Rosen
פרק 8 - Elie Rosen
פרק 9 - Elie Rosen
פרק 10 - Elie Rosen
פרק 11 - Elie Rosen
פרק 12 - Elie Rosen
פרק 13 - Elie Rosen
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Jacobs
פרק 2 - Ari Jacobs
פרק 3 - Ari Jacobs
פרק 4 - Ari Jacobs
פרק 5 - Ari Jacobs
פרק 6 - Ari Jacobs
פרק 7 - Ari Jacobs
פרק 8 - Ari Jacobs
פרק 9 - Ari Jacobs
פרק 10 - Ari Jacobs
פרק 11 - Ari Jacobs
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehudit Epstein
פרק 2 - Yehudit Epstein
פרק 3 - Yehudit Epstein
פרק 4 - Yehudit Epstein
פרק 5 - Yehudit Epstein
פרק 6 - Yehudit Epstein
פרק 7 - Yehudit Epstein
פרק 8 - Yehudit Epstein
פרק 9 - Yehudit Epstein
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniella Adler
פרק 2 - Daniella Adler
פרק 3 - Daniella Adler
פרק 4 - Daniella Adler
פרק 5 - Daniella Adler
פרק 6 - Daniella Adler
פרק 7 - Leah Rosenthal
פרק 8 - Leah Rosenthal
פרק 9 - Leah Rosenthal
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lisa Garman
פרק 2 - Lisa Garman
פרק 3 - Lisa Garman
פרק 4 - Rahel B
פרק 5 - Rahel B
פרק 6 - Lisa Garman
פרק 7 - Lisa Garman
פרק 8 - Lisa Garman
פרק 9 - Lisa Garman
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaffa Epstein
פרק 2 - Yaffa Epstein
פרק 3 - Yaffa Epstein
פרק 4 - Yaffa Epstein
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hillel Hattin
פרק 2 - Hillel Hattin
פרק 3 - Hillel Hattin
פרק 4 - Hillel Hattin
פרק 5 - Hillel Hattin
פרק 6 - Ezra Rosenfeld
פרק 7 - Ezra Rosenfeld
פרק 8 - Ezra Rosenfeld
פרק 9 - Ezra Rosenfeld
פרק 10 - Ezra Rosenfeld
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ezra Hexter
פרק 2 - Ezra Hexter
פרק 3 - Jason Goldstein
פרק 4 - Jason Goldstein
פרק 5 - Jason Goldstein
פרק 6 - Jason Goldstein
פרק 7 - Jason Goldstein
פרק 8 - Jason Goldstein
פרק 9 - Jason Goldstein
פרק 10 - Jason Goldstein
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jason Goldstein
פרק 2 - Jason Goldstein
פרק 3 - Jason Goldstein
פרק 4 - Jason Goldstein
פרק 5 - Jason Goldstein
פרק 6 - Jason Goldstein
פרק 7 - Shabtai Krengel
פרק 8 - Shabtai Krengel
פרק 9 - Shabtai Krengel
פרק 10 - Shabtai Krengel
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alex Israel
פרק 2 - Alex Israel
פרק 3 - Alex Israel
פרק 4 - Alex Israel
פרק 5 - Alex Israel
פרק 6 - Alex Israel
פרק 7 - Alex Israel
פרק 8 - Alex Israel
פרק 9 - Alex Israel
פרק 10 - Alex Israel
פרק 11 - Alex Israel
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alex Israel
פרק 2 - Alex Israel
פרק 3 - Alex Israel
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zachary Truboff
פרק 2 - Zachary Truboff
פרק 3 - Zachary Truboff
פרק 4 - Zachary Truboff
פרק 5 - Zachary Truboff
פרק 6 - Zachary Truboff
פרק 7 - Zachary Truboff
פרק 8 - Zachary Truboff
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elisha Ancselovits
פרק 2 - Elisha Ancselovits
פרק 3 - Elisha Ancselovits
פרק 4 - Elisha Ancselovits
פרק 5 - Elisha Ancselovits
פרק 6 - Elisha Ancselovits
פרק 7 - Elisha Ancselovits
פרק 8 - Elisha Ancselovits
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yisrael Donshik
פרק 2 - Yisrael Donshik
פרק 3 - Yisrael Donshik
פרק 4 - Yisrael Donshik
פרק 5 - Yisrael Donshik
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sara Krengel
פרק 2 - Sara Krengel
פרק 3 - Sara Krengel
פרק 4 - Sara Krengel
פרק 5 - Sara Krengel
פרק 6 - Sara Krengel
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eddy Epstein
פרק 2 - Rachel Dingman
פרק 3 - Rachel Dingman
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchak Krengel
פרק 2 - Yitzchak Krengel
פרק 3 - Yitzchak Krengel
פרק 4 - Yitzchak Krengel
פרק 5 - Yitzchak Krengel
פרק 6 - Yitzchak Krengel
פרק 7 - Yaakov Beasley
פרק 8 - Yaakov Beasley
פרק 9 - Yaakov Beasley
פרק 10 - Yaakov Beasley
פרק 11 - Yaakov Beasley
פרק 12 - Yaakov Beasley
פרק 13 - Yaakov Beasley
פרק 14 - Yaakov Beasley
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gershom Kutliroff
פרק 2 - Gershom Kutliroff
פרק 3 - Gershom Kutliroff
פרק 4 - Gershom Kutliroff
פרק 5 - Gershom Kutliroff
פרק 6 - Gershom Kutliroff
פרק 7 - Gershom Kutliroff
פרק 8 - Gershom Kutliroff
פרק 9 - Gershom Kutliroff
פרק 10 - Gershom Kutliroff
פרק 11 - Gershom Kutliroff
פרק 12 - Gershom Kutliroff
פרק 13 - Gershom Kutliroff
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Hattin
פרק 2 - Akiva Hattin
פרק 3 - Daniel Shibley, Matt And Stef Susnow
פרק 4 - Daniel Shibley, Matt And Stef Susnow
פרק 5 - Daniel Shibley, Matt And Stef Susnow
פרק 6 - Daniel Shibley, Matt And Stef Susnow
פרק 7 - Daniel Shibley, Matt And Stef Susnow
פרק 8 - Daniel Shibley, Matt And Stef Susnow
פרק 9 - Daniel Shibley, Matt And Stef Susnow
פרק 10 - Daniel Shibley, Matt And Stef Susnow
פרק 11 - Daniel Shibley, Matt And Stef Susnow
פרק 12 - Daniel Shibley, Matt And Stef Susnow
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav D. Landes
פרק 2 - Rav D. Landes
פרק 3 - Rav D. Landes
פרק 4 - Rav D. Landes
פרק 5 - Rav D. Landes
פרק 6 - Rav D. Landes
פרק 7 - Rav D. Landes
פרק 8 - Rav D. Landes
פרק 9 - Rav D. Landes
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ben Adler
פרק 2 - Ben Adler
פרק 3 - Ben Adler
פרק 4 - Ben Adler
פרק 5 - Ben Adler
פרק 6 - Ben Adler
פרק 7 - Ben Adler
פרק 8 - Ben Adler
פרק 9 - Ben Adler
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ben Adler
פרק 2 - Ben Adler
פרק 3 - Ben Adler
פרק 4 - Ben Adler
פרק 5 - Ben Adler
פרק 6 - Ben Adler
פרק 7 - Ben Adler
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bentzi Spitz
פרק 2 - Bentzi Spitz
פרק 3 - Bentzi Spitz
פרק 4 - Bentzi Spitz
פרק 5 - Bentzi Spitz
פרק 6 - Bentzi Spitz
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Debow
פרק 2 - Moshe Debow
פרק 3 - Moshe Debow
פרק 4 - Moshe Debow
פרק 5 - Moshe Debow
פרק 6 - Moshe Debow
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elchanan Hattin
פרק 2 - Elchanan Hattin
פרק 3 - Elchanan Hattin
פרק 4 - Elchanan Hattin
פרק 5 - Elchanan Hattin
פרק 6 - Elchanan Hattin
פרק 7 - Elchanan Hattin
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Binyamin Cohen
פרק 2 - Binyamin Cohen
פרק 3 - Binyamin Cohen
פרק 4 - Binyamin Cohen
פרק 5 - Binyamin Cohen
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dan Pelberg, Jeffrey Sidney
פרק 2 - Dan Pelberg, Jeffrey Sidney
פרק 3 - Dan Pelberg, Jeffrey Sidney
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Hattin
פרק 2 - Michael Hattin
פרק 3 - Michael Hattin
פרק 4 - Michael Hattin
פרק 5 - Michael Hattin
פרק 6 - Michael Hattin
פרק 7 - Michael Hattin
פרק 8 - Michael Hattin
פרק 9 - Michael Hattin
פרק 10 - Michael Hattin
פרק 11 - Michael Hattin
פרק 12 - Michael Hattin
פרק 13 - Michael Hattin
פרק 14 - Michael Hattin
פרק 15 - Michael Hattin
פרק 16 - Michael Hattin
פרק 17 - Michael Hattin
פרק 18 - Michael Hattin
פרק 19 - Michael Hattin
פרק 20 - Michael Hattin
פרק 21 - Michael Hattin
פרק 22 - Michael Hattin
פרק 23 - Michael Hattin
פרק 24 - Michael Hattin
פרק 25 - Michael Hattin
פרק 26 - Michael Hattin
פרק 27 - Michael Hattin
פרק 28 - Michael Hattin
פרק 29 - Michael Hattin
פרק 30 - Michael Hattin
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 2 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 3 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 4 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 5 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 6 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 7 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 8 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 9 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 10 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 11 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 12 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 13 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 14 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 15 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 16 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 17 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 18 - Chaim Yitzchak Yaffe
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh Hexter
פרק 2 - Josh Hexter
פרק 3 - Josh Hexter
פרק 4 - Josh Hexter
פרק 5 - Josh Hexter
פרק 6 - Josh Hexter
פרק 7 - Josh Hexter
פרק 8 - Josh Hexter
פרק 9 - Josh Hexter
פרק 10 - Josh Hexter
פרק 11 - Josh Hexter
פרק 12 - Josh Hexter
פרק 13 - Josh Hexter
פרק 14 - Josh Hexter
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Hattin
פרק 2 - Akiva Hattin
פרק 3 - Akiva Hattin
פרק 4 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 5 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 6 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 7 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 8 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 9 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 10 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 11 - Chaim Yitzchak Yaffe
פרק 12 - Chaim Yitzchak Yaffe
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hershel Fried
פרק 2 - Hershel Fried
פרק 3 - Hershel Fried
פרק 4 - Daniel Wolf
פרק 5 - Daniel Wolf
פרק 6 - Daniel Wolf
פרק 7 - Daniel Wolf
פרק 8 - Daniel Wolf
פרק 9 - Daniel Wolf
פרק 10 - Daniel Wolf
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ayelet Reiter
פרק 2 - Ayelet Reiter
פרק 3 - Ayelet Reiter
פרק 4 - Eliyahu Pinczower
פרק 5 - Eliyahu Pinczower
פרק 6 - Eliyahu Pinczower
פרק 7 - Eliyahu Pinczower
פרק 8 - Eliyahu Pinczower
פרק 9 - Eliyahu Pinczower
פרק 10 - Eliyahu Pinczower
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tamar Benus
פרק 2 - Tamar Benus
פרק 3 - Tamar Benus
פרק 4 - Tamar Benus
פרק 5 - Ayelet Reiter
פרק 6 - Ayelet Reiter
פרק 7 - Ayelet Reiter
פרק 8 - Tamar Benus
פרק 9 - Debra Berkowitz
פרק 10 - Moshe Debow
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Giulia Fleishman
פרק 2 - Giulia Fleishman
פרק 3 - Giulia Fleishman
פרק 4 - Giulia Fleishman
פרק 5 - Giulia Fleishman
פרק 6 - Giulia Fleishman
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Suna
פרק 2 - David Suna
פרק 3 - David Brofsky
פרק 4 - David Brofsky
פרק 5 - David Brofsky
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tamara Spitz
פרק 2 - Tamara Spitz
פרק 3 - Tamara Spitz
פרק 4 - Tamara Spitz
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jamie Schwartz
פרק 2 - Jamie Schwartz
פרק 3 - Jamie Schwartz
פרק 4 - Jamie Schwartz
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Giulia Fleishman, Levi Cooper
פרק 2 - Giulia Fleishman
פרק 3 - Giulia Fleishman

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
14Alex Israelסנהדרין פרקים 1-11; מכות פרקים 1-3
6Ami Kשבת פרקים 14-19
11ari jacobsנדרים פרקים 1-11
2Aviva Golbertמעשר שני פרקים 1-2
6Ayelet Reiterמקוואות פרקים 1-3; נידה פרקים 5-7
2Batsheva Rubackפיאה פרקים 6-7
16Ben Adlerערכין פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7
6Bentzi Spitzכריתות פרקים 1-6
5Binyamin Cohenמידות פרקים 1-5
3Brigitte Silverbergמעשר שני פרקים 3-5
3Cathy Schechterכלאיים פרקים 1, 5, 9
2Chayaשבת פרקים 1-2
2Chaya Hexterשבת פרקים 1-2
3Coleשבת פרקים 16-18
7Dan Pelbergשבת פרקים 21-24; קינים פרקים 1-3
10Daniel Shibleyחולין פרקים 3-12
7Daniel Wolfטהרות פרקים 4-10
6Daniella Adlerסוטה פרקים 1-6
3David Brofskyזבים פרקים 3-5
10David Derinפסחים פרקים 1-10
4david i. bernsteinמגילה פרקים 1-4
2David Sunaזבים פרקים 1-2
13David Wallachיומא פרקים 1-8; סוכה פרקים 1-5
1Debra Berkowitzנידה פרק 9
3DLKערלה פרקים 1-3
1eddy epsteinהוריות פרק 1
7Elchanan Hattinתמיד פרקים 1-7
13Elie Rosenכתובות פרקים 1-13
8Elisha Ancselovitsעדויות פרקים 1-8
7Eliyahu Pinczowerמקוואות פרקים 4-10
3Erika Dahanמעשרות פרקים 1-3
2Ezra Hexterבבא מציעא פרקים 1-2
5ezra rosenfeldבבא קמא פרקים 6-10
13Gershom Kutliroffמנחות פרקים 1-13
9Giulia Fleishmanמכשירין פרקים 1-6; עוקצים פרקים 1-3
7Hayim leiterדמאי פרקים 1-7
3Hershel Friedטהרות פרקים 1-3
5hillel hattinבבא קמא פרקים 1-5
3Howard Markoseראש השנה פרקים 1-3
4Ilana HaCohenשבת פרקים 3-6
2jamie salterעירובין פרקים 1-2
4Jamie Schwartzידיים פרקים 1-4
14Jason Goldsteinבבא מציעא פרקים 3-10; בבא בתרא פרקים 1-6
3Jeffrey Sidneyקינים פרקים 1-3
1Johanna Pressראש השנה פרק 4
14Josh Hexterנגעים פרקים 1-14
3Leah Rosenthalסוטה פרקים 7-9
1Leeba Hattinברכות פרק 9
1Levi Cooperעוקצים פרק 1
7Lisa Garmanגיטין פרקים 1-3, 6-9
1Mali Brofskyשביעית פרק 7
13Matt and Stef Susnowעירובין פרקים 5-7; חולין פרקים 3-12
6Meesh Hammer-Kossoyשבת פרקים 7-10, 20; עירובין פרק 10
8Meir Schweigerברכות פרקים 1-8
3Menachem Weinbergשביעית פרקים 8-10
1Rivka Epsteinביכורים פרק 3
30Michael Hattinכלים פרקים 1-30
27Chaim Yitzchak Yaffeאהלות פרקים 1-18; פרה פרקים 4-12
5Akiva Hattinחולין פרקים 1-2; פרה פרקים 1-3
3Michelle Jפיאה פרקים 1-3
6Mike Feuerמועד קטן פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3
11Moshe debowעירובין פרקים 3-4, 8-9; מעילה פרקים 1-6; נידה פרק 10
4Naphtali Lavendaשקלים פרקים 1-4
2Nathaniel J.פיאה פרקים 4-5
6Netanel Hazizaתרומות פרקים 1-6
3Nitzana Friedmanשביעית פרקים 4-6
5R Zieglerתרומות פרקים 7-11
2Rachel Dingmanהוריות פרקים 2-3
3Rachel Friedrichsשביעית פרקים 1-3
2Rahel bגיטין פרקים 4-5
9Rav D. Landesבכורות פרקים 1-9
6Robert Blumכלאיים פרקים 2-4, 6-8
2Sarah Marxמעשרות פרקים 4-5
4Stuart Lavendaשקלים פרקים 5-8
1susan sunaפיאה פרק 8
5Tamar Benusנידה פרקים 1-4, 8
4Tamara Spitzטבול יום פרקים 1-4
4Tovah Leah Nachmaniתענית פרקים 1-4
4Victoria Raunחלה פרקים 1-4
3Yביכורים פרקים 1-2, 4
8Yaakov Beasleyזבחים פרקים 7-14
16Yaakov Feinbergיבמות פרקים 1-16
4Yaffa Epsteinקידושין פרקים 1-4
9Yehudit Epsteinנזיר פרקים 1-9
5Yisrael Donshikעבודה זרה פרקים 1-5
4Shabtai Krengelבבא בתרא פרקים 7-10
6Sara Krengelאבות פרקים 1-6
5Yisrael Krengelביצה פרקים 1-5
6yitzchak krengelזבחים פרקים 1-6
8Zachary Truboffשבועות פרקים 1-8
3Zahara Zahavשבת פרקים 11-13
      91 אנשים נרשמו ל 544 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.