למד לYehudis Bas Yisroel Tzvi (Judy Ray Levin)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 30 Shevat 5782 (Tuesday, February 01, 2022) שקיעה.

משנה סיום הוא 62.6% נרשם
(329/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - Michael Zuckerman
√ פרק 2 - Michael Zuckerman
√ פרק 3 - Michael Zuckerman
√ פרק 4 - Michael Zuckerman
√ פרק 5 - Michael Zuckerman
√ פרק 6 - Michael Zuckerman
√ פרק 7 - Michael Zuckerman
√ פרק 8 - Michael Zuckerman
√ פרק 9 - Michael Zuckerman
פיאה
הוקצו
√ פרק 1 - Nachman Treisman, Simi Mandelbaum
√ פרק 2 - Nachman Treisman, Simi Mandelbaum
√ פרק 3 - Simi Mandelbaum
√ פרק 4 - Simi Mandelbaum
√ פרק 5 - Simi Mandelbaum
√ פרק 6 - Avi Levin
√ פרק 7 - Avi Levin
√ פרק 8 - Avi Levin
דמאי
הוקצו
√ פרק 1 - A.N. Siegal
√ פרק 2 - A.N. Siegal
√ פרק 3 - A.N. Siegal
√ פרק 4 - A.N. Siegal
√ פרק 5 - Refoel Emert
√ פרק 6 - Refoel Emert
√ פרק 7 - Refoel Emert
כלאיים
הוקצו
√ פרק 1 - Refoel Emert
√ פרק 2 - Refoel Emert
√ פרק 3 - Refoel Emert
√ פרק 4 - Refoel Emert
√ פרק 5 - Refoel Emert
√ פרק 6 - Refoel Emert
√ פרק 7 - Refoel Emert
√ פרק 8 - Refoel Emert
√ פרק 9 - Refoel Emert
שביעית
הוקצו
√ פרק 1 - Shimon Ray
√ פרק 2 - Shimon Ray
√ פרק 3 - Shimon Ray
√ פרק 4 - Shimon Ray
√ פרק 5 - Shimon Ray
√ פרק 6 - Shimon Ray
√ פרק 7 - Shimon Ray
√ פרק 8 - Shimon Ray
√ פרק 9 - Shimon Ray
√ פרק 10 - Shimon Ray
תרומות
הוקצו
√ פרק 1 - Avrohom Brownstein
√ פרק 2 - Avi Levin
√ פרק 3 - Avi Levin
√ פרק 4 - Avi Levin
√ פרק 5 - Avi Levin
√ פרק 6 - Anonymous
√ פרק 7 - Anonymous
√ פרק 8 - Avi Levin
√ פרק 9 - Avi Levin
√ פרק 10 - Anonymous
√ פרק 11 - Anonymous
מעשרות
הוקצו
√ פרק 1 - Erez Baver
√ פרק 2 - Erez Baver
√ פרק 3 - Erez Baver
√ פרק 4 - Erez Baver
√ פרק 5 - Erez Baver
מעשר שני
הוקצו
√ פרק 1 - Matt Cohen
√ פרק 2 - Pesach Lebedinski
√ פרק 3 - Pesach Lebedinski
√ פרק 4 - Anonymous
√ פרק 5 - Anonymous
חלה
הוקצו
√ פרק 1 - Anonymous
√ פרק 2 - Anonymous
√ פרק 3 - Anonymous
√ פרק 4 - Anonymous
ערלה
הוקצו
√ פרק 1 - Refoel Emert
√ פרק 2 - Refoel Emert
√ פרק 3 - Refoel Emert
ביכורים
הוקצו
√ פרק 1 - Eitan Miretzky
√ פרק 2 - Eitan Miretzky
√ פרק 3 - Eitan Miretzky
√ פרק 4 - Eitan Miretzky
 

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - A.N. Siegal
√ פרק 2 - A.N. Siegal
√ פרק 3 - A.N. Siegal
√ פרק 4 - A.N. Siegal
√ פרק 5 - A.N. Siegal
√ פרק 6 - A.N. Siegal
√ פרק 7 - A.N. Siegal
√ פרק 8 - A.N. Siegal
√ פרק 9 - A.N. Siegal
√ פרק 10 - A.N. Siegal
√ פרק 11 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 12 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 13 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 14 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 15 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 16 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 17 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 18 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 19 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 20 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 21 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 22 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 23 - Yaakov M.Eisenbach
√ פרק 24 - Yaakov M.Eisenbach
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - Avi Zuckerman
√ פרק 2 - Avi Zuckerman
√ פרק 3 - Avi Zuckerman
√ פרק 4 - Avi Zuckerman
√ פרק 5 - Avi Zuckerman
√ פרק 6 - Avi Zuckerman
√ פרק 7 - Avi Zuckerman
√ פרק 8 - Avi Zuckerman
√ פרק 9 - Avi Zuckerman
√ פרק 10 - Avi Zuckerman
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Refoel Emert
√ פרק 2 - Refoel Emert
√ פרק 3 - Refoel Emert
√ פרק 4 - Refoel Emert
√ פרק 5 - Refoel Emert
√ פרק 6 - Refoel Emert
√ פרק 7 - Refoel Emert
√ פרק 8 - Refoel Emert
√ פרק 9 - Refoel Emert
√ פרק 10 - Refoel Emert
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Yosef Yaakov Ben-Zev
√ פרק 2 - Yosef Yaakov Ben-Zev
√ פרק 3 - Avraham Lobl
√ פרק 4 - Avraham Lobl
√ פרק 5 - Alfy Cherrick
√ פרק 6 - Alfy Cherrick
√ פרק 7 - Alfy Cherrick
√ פרק 8 - Alfy Cherrick
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Barry M Ray
√ פרק 2 - Barry M Ray
√ פרק 3 - Barry M Ray
√ פרק 4 - Barry M Ray
√ פרק 5 - Barry M Ray
√ פרק 6 - Barry M Ray
√ פרק 7 - Barry M Ray
√ פרק 8 - Barry M Ray
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe S Gluck
√ פרק 2 - Moshe S Gluck
√ פרק 3 - Moshe S Gluck
√ פרק 4 - Moshe S Gluck
√ פרק 5 - Moshe S Gluck
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Barry M Ray
√ פרק 2 - Barry M Ray
√ פרק 3 - Barry M Ray
√ פרק 4 - Barry M Ray
√ פרק 5 - Barry M Ray
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Reuven Zysman
√ פרק 2 - Reuven Zysman
√ פרק 3 - Reuven Zysman
√ פרק 4 - Reuven Zysman
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Eliezer Kessler
√ פרק 2 - Eliezer Kessler
√ פרק 3 - Eliezer Kessler
√ פרק 4 - Eliezer Kessler
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Ely Weisz, Barry M Ray
√ פרק 2 - Ely Weisz, Barry M Ray
√ פרק 3 - Ely Weisz, Barry M Ray
√ פרק 4 - Ely Weisz, Barry M Ray
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Barry M Ray
√ פרק 2 - Barry M Ray
√ פרק 3 - Barry M Ray
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Refoel Emert
√ פרק 2 - Refoel Emert
√ פרק 3 - Refoel Emert

נשים

יבמות
הוקצו
√ פרק 1 - YL Pickholtz
√ פרק 2 - YL Pickholtz
√ פרק 3 - YL Pickholtz
√ פרק 4 - YL Pickholtz
√ פרק 5 - Erez Baver
√ פרק 6 - Erez Baver
√ פרק 7 - Erez Baver
√ פרק 8 - Erez Baver
√ פרק 9 - Erez Baver
√ פרק 10 - Erez Baver
√ פרק 11 - Erez Baver
√ פרק 12 - Erez Baver
√ פרק 13 - Erez Baver
√ פרק 14 - Erez Baver
√ פרק 15 - Erez Baver
√ פרק 16 - Erez Baver
כתובות
הוקצו
√ פרק 1 - Yehuda Leib Ross
√ פרק 2 - Yehuda Leib Ross
√ פרק 3 - Anonymous
√ פרק 4 - Anonymous
√ פרק 5 - Anonymous
√ פרק 6 - Anonymous
√ פרק 7 - Ari Burian
√ פרק 8 - Ari Burian
√ פרק 9 - Anonymous
√ פרק 10 - Anonymous
√ פרק 11 - Anonymous
√ פרק 12 - Anonymous
√ פרק 13 - Anonymous
נדרים
הוקצו
√ פרק 1 - Avrohom Y Ausband
√ פרק 2 - Avrohom Y Ausband
√ פרק 3 - Avrohom Y Ausband
√ פרק 4 - Avrohom Y Ausband
√ פרק 5 - Avrohom Y Ausband
√ פרק 6 - Avrohom Y Ausband
√ פרק 7 - Avrohom Y Ausband
√ פרק 8 - Avrohom Y Ausband
√ פרק 9 - Avrohom Y Ausband
√ פרק 10 - Avrohom Y Ausband
√ פרק 11 - Avrohom Y Ausband
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - Anonymous
√ פרק 2 - Anonymous
√ פרק 3 - Anonymous
√ פרק 4 - Anonymous
√ פרק 5 - Anonymous
√ פרק 6 - Anonymous
√ פרק 7 - Anonymous
√ פרק 8 - Anonymous
√ פרק 9 - Anonymous
סוטה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (6)
פרק 3 (8)
פרק 4 (5)
פרק 5 (5)
פרק 6 (4)
פרק 7 (8)
פרק 8 (7)
פרק 9 (15)
גיטין
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Avi Levin
√ פרק 2 - Avi Levin
√ פרק 3 - Avi Levin
פרק 4 (9)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (9)
פרק 8 (10)
פרק 9 (10)
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Yaakov S. Gluck
√ פרק 2 - Yaakov S. Gluck
√ פרק 3 - Yaakov S. Gluck
√ פרק 4 - Yaakov S. Gluck
  

נזיקין

בבא קמא
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Tzvi Levin
√ פרק 2 - Tzvi Levin
פרק 3 (11)
פרק 4 (9)
פרק 5 (7)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (7)
פרק 9 (12)
פרק 10 (10)
בבא מציעא
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Alan Zahtz
√ פרק 2 - Alan Zahtz
פרק 3 (12)
פרק 4 (12)
√ פרק 5 - Yerachmiel Pickholtz
√ פרק 6 - Yerachmiel Pickholtz
√ פרק 7 - Yerachmiel Pickholtz
פרק 8 (9)
פרק 9 (13)
פרק 10 (6)
בבא בתרא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (14)
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
פרק 7 (4)
פרק 8 (8)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - Yosef Sharp
√ פרק 2 - Yosef Sharp
√ פרק 3 - Yosef Sharp
√ פרק 4 - Yosef Sharp
√ פרק 5 - Yosef Sharp
√ פרק 6 - Yosef Sharp
√ פרק 7 - Yosef Sharp
√ פרק 8 - Yosef Sharp
√ פרק 9 - Yosef Sharp
√ פרק 10 - Yosef Sharp
√ פרק 11 - Yosef Sharp
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - Ely Weisz
√ פרק 2 - Ely Weisz
√ פרק 3 - Ely Weisz
שבועות
הוקצו
√ פרק 1 - Jeffrey Zeller
√ פרק 2 - Jeffrey Zeller
√ פרק 3 - Jeffrey Zeller
√ פרק 4 - Jeffrey Zeller
√ פרק 5 - Jeffrey Zeller
√ פרק 6 - Jeffrey Zeller
√ פרק 7 - Jeffrey Zeller
√ פרק 8 - Jeffrey Zeller
עדויות
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Yehuda Leib Ross
√ פרק 2 - Yehuda Leib Ross
פרק 3 (12)
פרק 4 (12)
פרק 5 (7)
פרק 6 (3)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Yale Ray
√ פרק 2 - Yale Ray
√ פרק 3 - Yale Ray
√ פרק 4 - Yale Ray
√ פרק 5 - Yale Ray
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - Anonymous
√ פרק 2 - Anonymous
√ פרק 3 - Anonymous
√ פרק 4 - Anonymous
√ פרק 5 - Anonymous
√ פרק 6 - Anonymous
הוריות
הוקצו
√ פרק 1 - Anonymous
√ פרק 2 - Anonymous
√ פרק 3 - Anonymous
  

קדשים

זבחים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (6)
פרק 4 (6)
√ פרק 5 - Zev Kahn
√ פרק 6 - Zev Kahn
פרק 7 (6)
פרק 8 (12)
פרק 9 (7)
פרק 10 (8)
פרק 11 (8)
פרק 12 (6)
פרק 13 (8)
פרק 14 (10)
מנחות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (7)
פרק 4 (5)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (7)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
פרק 11 (9)
פרק 12 (5)
פרק 13 (11)
חולין
הוקצו
√ פרק 1 - Asher Zelig Krohn
√ פרק 2 - Asher Zelig Krohn
√ פרק 3 - Asher Zelig Krohn
√ פרק 4 - Asher Zelig Krohn
√ פרק 5 - Asher Zelig Krohn
√ פרק 6 - Asher Zelig Krohn
√ פרק 7 - Asher Zelig Krohn
√ פרק 8 - Asher Zelig Krohn
√ פרק 9 - Asher Zelig Krohn
√ פרק 10 - Asher Zelig Krohn
√ פרק 11 - Asher Zelig Krohn
√ פרק 12 - Asher Zelig Krohn
בכורות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (9)
פרק 3 (4)
פרק 4 (10)
פרק 5 (6)
פרק 6 (12)
פרק 7 (7)
פרק 8 (10)
פרק 9 (8)
ערכין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (6)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (5)
פרק 8 (7)
פרק 9 (8)
תמורה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (3)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (6)
כריתות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (6)
פרק 3 (10)
פרק 4 (3)
פרק 5 (8)
פרק 6 (9)
מעילה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (9)
פרק 3 (8)
פרק 4 (6)
פרק 5 (5)
פרק 6 (6)
תמיד
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (9)
פרק 4 (3)
פרק 5 (6)
פרק 6 (3)
פרק 7 (4)
מידות
הוקצו
√ פרק 1 - Barak Baver
√ פרק 2 - Barak Baver
√ פרק 3 - Barak Baver
√ פרק 4 - Barak Baver
√ פרק 5 - Barak Baver
קינים
הוקצו
√ פרק 1 - Simcha Smolensky
√ פרק 2 - Simcha Smolensky
√ פרק 3 - Simcha Smolensky
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Jay Meystel
√ פרק 2 - Jay Meystel
√ פרק 3 - Jay Meystel
√ פרק 4 - Jay Meystel
פרק 5 (11)
פרק 6 (4)
פרק 7 (6)
פרק 8 (11)
פרק 9 (8)
פרק 10 (8)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (8)
פרק 14 (8)
פרק 15 (6)
פרק 16 (8)
פרק 17 (17)
פרק 18 (9)
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
פרק 30 (4)
אהלות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (7)
פרק 3 (7)
פרק 4 (3)
פרק 5 (7)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (16)
פרק 10 (7)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (6)
פרק 14 (7)
פרק 15 (10)
פרק 16 (5)
פרק 17 (5)
פרק 18 (10)
נגעים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (5)
פרק 3 (8)
פרק 4 (11)
פרק 5 (5)
√ פרק 6 - YL Pickholtz
√ פרק 7 - YL Pickholtz
פרק 8 (10)
פרק 9 (3)
פרק 10 (10)
פרק 11 (12)
פרק 12 (7)
פרק 13 (12)
פרק 14 (13)
פרה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (4)
פרק 5 (9)
פרק 6 (5)
פרק 7 (12)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (9)
פרק 12 (11)
טהרות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (9)
פרק 9 (9)
פרק 10 (8)
מקוואות
הוקצו
√ פרק 1 - Dov Dubovick
√ פרק 2 - Dov Dubovick
√ פרק 3 - Dov Dubovick
√ פרק 4 - Dov Dubovick
√ פרק 5 - Dov Dubovick
√ פרק 6 - Dov Dubovick
√ פרק 7 - Dov Dubovick
√ פרק 8 - Dov Dubovick
√ פרק 9 - Dov Dubovick
√ פרק 10 - Dov Dubovick
נידה
הוקצו
√ פרק 1 - Dov Dubovick
√ פרק 2 - Dov Dubovick
√ פרק 3 - Dov Dubovick
√ פרק 4 - Dov Dubovick
√ פרק 5 - Dov Dubovick
√ פרק 6 - Dov Dubovick
√ פרק 7 - Dov Dubovick
√ פרק 8 - Dov Dubovick
√ פרק 9 - Dov Dubovick
√ פרק 10 - Dov Dubovick
מכשירין
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Nitekman
√ פרק 2 - Moshe Nitekman
√ פרק 3 - Moshe Nitekman
√ פרק 4 - Moshe Nitekman
√ פרק 5 - Moshe Nitekman
√ פרק 6 - Moshe Nitekman
זבים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (4)
פרק 3 (3)
פרק 4 (7)
פרק 5 (12)
טבול יום
הוקצו
√ פרק 1 - Dov Dubovick
√ פרק 2 - Dov Dubovick
√ פרק 3 - Dov Dubovick
√ פרק 4 - Dov Dubovick
ידיים
הוקצו
√ פרק 1 - Noach Sadoff
√ פרק 2 - Noach Sadoff
√ פרק 3 - Noach Sadoff
√ פרק 4 - Noach Sadoff
עוקצים
הוקצו
√ פרק 1 - Reuvain Fergusson
√ פרק 2 - Reuvain Fergusson
√ פרק 3 - Reuvain Fergusson

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
37Anonymousתרומות פרקים 6-7, 10-11; מעשר שני פרקים 4-5; חלה פרקים 1-4; כתובות פרקים 3-6, 9-13; נזיר פרקים 1-9; אבות פרקים 1-6; הוריות פרקים 1-3
2Alan Zahtzבבא מציעא פרקים 1-2
4alfy cherrickשקלים פרקים 5-8
2Ari Burianכתובות פרקים 7-8
10Shimon Rayשביעית פרקים 1-10
12Avi Levinפיאה פרקים 6-8; תרומות פרקים 2-5, 8-9; גיטין פרקים 1-3
10Avi Zuckermanעירובין פרקים 1-10
14Yaakov M.Eisenbachשבת פרקים 11-24
2Avraham Loblשקלים פרקים 3-4
14A.N. Siegalדמאי פרקים 1-4; שבת פרקים 1-10
1Avrohom Brownsteinתרומות פרק 1
11Avrohom Y Ausbandנדרים פרקים 1-11
5Barak Baverמידות פרקים 1-5
20Barry M Rayיומא פרקים 1-8; ביצה פרקים 1-5; מגילה פרקים 1-4; מועד קטן פרקים 1-3
24Dov Dubovickמקוואות פרקים 1-10; נידה פרקים 1-10; טבול יום פרקים 1-4
4Eitan Miretzkyביכורים פרקים 1-4
4Eliezer Kesslerתענית פרקים 1-4
12Asher Zelig Krohnחולין פרקים 1-12
7Ely Weiszמגילה פרקים 1-4; מכות פרקים 1-3
17Erez Baverמעשרות פרקים 1-5; יבמות פרקים 5-16
4Jay Meystelכלים פרקים 1-4
8Jeffrey Zellerשבועות פרקים 1-8
1Matt Cohenמעשר שני פרק 1
9Michael Zuckermanברכות פרקים 1-9
2Yosef Yaakov Ben-Zevשקלים פרקים 1-2
6Moshe Nitekmanמכשירין פרקים 1-6
5Moshe S Gluckסוכה פרקים 1-5
2Nachman Treismanפיאה פרקים 1-2
4Noach Sadoffידיים פרקים 1-4
2Pesach Lebedinskiמעשר שני פרקים 2-3
3Yerachmiel Pickholtzבבא מציעא פרקים 5-7
6YL Pickholtzיבמות פרקים 1-4; נגעים פרקים 6-7
28Refoel Emertדמאי פרקים 5-7; כלאיים פרקים 1-9; ערלה פרקים 1-3; פסחים פרקים 1-10; חגיגה פרקים 1-3
3Reuvain fergussonעוקצים פרקים 1-3
4Reuven Zysmanראש השנה פרקים 1-4
3Simcha Smolenskyקינים פרקים 1-3
5Simi Mandelbaumפיאה פרקים 1-5
2Tzvi Levinבבא קמא פרקים 1-2
4Yaakov S. Gluckקידושין פרקים 1-4
5Yale Rayעבודה זרה פרקים 1-5
4Yehuda Leib Rossכתובות פרקים 1-2; עדויות פרקים 1-2
11Yosef Sharpסנהדרין פרקים 1-11
2Zev Kahnזבחים פרקים 5-6
      43 אנשים נרשמו ל 335 פרקים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.