למד להרב חיים שמואל בן ר יעקב יחיאל הלוי (Zaidy Niman -- Rabbi Shmuel Niman)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 2 Adar I 5782 (Thursday, February 03, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Naftali Niman
פרק 2 - Naftali Niman
פרק 3 - Naftali Niman
פרק 4 - Naftali Niman
פרק 5 - Naftali Niman
פרק 6 - Chananya Goldberger
פרק 7 - Chananya Goldberger
פרק 8 - Chananya Goldberger
פרק 9 - Chananya Goldberger
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe A Mandel
פרק 2 - Moshe A Mandel
פרק 3 - Moshe A Mandel
פרק 4 - Akiva Freilich
פרק 5 - Akiva Freilich
פרק 6 - Akiva Freilich
פרק 7 - ELI GLUCK
פרק 8 - ELI GLUCK
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avrohom Niman
פרק 2 - Avrohom Niman
פרק 3 - Avrohom Niman
פרק 4 - Avrohom Niman
פרק 5 - Avrohom Niman
פרק 6 - Avrohom Niman
פרק 7 - Avrohom Niman
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avrohom Niman
פרק 2 - Avrohom Niman
פרק 3 - Avrohom Niman
פרק 4 - Avrohom Niman
פרק 5 - Avrohom Niman
פרק 6 - Avrohom Niman
פרק 7 - Avrohom Niman
פרק 8 - Avrohom Niman
פרק 9 - Avrohom Niman
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Toras Chaim Bochurim
פרק 2 - Toras Chaim Bochurim
פרק 3 - Toras Chaim Bochurim
פרק 4 - Toras Chaim Bochurim
פרק 5 - Uriel Nashofer
פרק 6 - Uriel Nashofer
פרק 7 - Uriel Nashofer
פרק 8 - Uriel Nashofer
פרק 9 - Uriel Nashofer
פרק 10 - Uriel Nashofer
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Niman
פרק 2 - Moshe Niman
פרק 3 - Moshe Niman
פרק 4 - Moshe Niman
פרק 5 - Moshe Niman
פרק 6 - Moshe Niman
פרק 7 - Toras Chaim Bochurim
פרק 8 - Toras Chaim Bochurim
פרק 9 - Toras Chaim Bochurim
פרק 10 - Toras Chaim Bochurim
פרק 11 - Toras Chaim Bochurim
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Toras Chaim Bochurim
פרק 2 - Toras Chaim Bochurim
פרק 3 - Toras Chaim Bochurim
פרק 4 - Toras Chaim Bochurim
פרק 5 - Toras Chaim Bochurim
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Toras Chaim Bochurim
פרק 2 - Toras Chaim Bochurim
פרק 3 - Toras Chaim Bochurim
פרק 4 - Toras Chaim Bochurim
פרק 5 - Toras Chaim Bochurim
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ephraim Friedman
פרק 2 - Ephraim Friedman
פרק 3 - Ephraim Friedman
פרק 4 - Ephraim Friedman
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mordy Kramer
פרק 2 - Toras Chaim Bochurim
פרק 3 - Toras Chaim Bochurim
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 2 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 3 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 4 - Boruch Henoch Bin-Nun
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
פרק 11 - Anonymous
פרק 12 - Anonymous
פרק 13 - Anonymous
פרק 14 - Anonymous
פרק 15 - Anonymous
פרק 16 - Anonymous
פרק 17 - Anonymous
פרק 18 - Anonymous
פרק 19 - Anonymous
פרק 20 - Anonymous
פרק 21 - Anonymous
פרק 22 - Anonymous
פרק 23 - Anonymous
פרק 24 - Anonymous
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 2 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 3 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 4 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 5 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 6 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 7 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 8 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 9 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 10 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Grunblatt
פרק 2 - Akiva Grunblatt
פרק 3 - Akiva Grunblatt
פרק 4 - Akiva Grunblatt
פרק 5 - Akiva Grunblatt
פרק 6 - Akiva Grunblatt
פרק 7 - Akiva Grunblatt
פרק 8 - Akiva Grunblatt
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Grunblatt
פרק 2 - Akiva Grunblatt
פרק 3 - Akiva Grunblatt
פרק 4 - Akiva Grunblatt
פרק 5 - Akiva Grunblatt
פרק 6 - Akiva Grunblatt
פרק 7 - Akiva Grunblatt
פרק 8 - Akiva Grunblatt
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Svi
פרק 2 - Svi
פרק 3 - Svi
פרק 4 - Svi
פרק 5 - Svi
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Grunblatt
פרק 2 - Akiva Grunblatt
פרק 3 - Akiva Grunblatt
פרק 4 - Akiva Grunblatt
פרק 5 - Akiva Grunblatt
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovi Ehrenberg
פרק 2 - Dovi Ehrenberg
פרק 3 - Dovi Ehrenberg
פרק 4 - Dovi Ehrenberg
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Goldberger
פרק 2 - Moshe Goldberger
פרק 3 - Moshe Goldberger
פרק 4 - Moshe Goldberger
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchok Meir Bin-Nun
פרק 2 - Yitzchok Meir Bin-Nun
פרק 3 - Yitzchok Meir Bin-Nun
פרק 4 - Yitzchok Meir Bin-Nun
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aaron Bin-Nun
פרק 2 - Aaron Bin-Nun
פרק 3 - Aaron Bin-Nun
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aaron Bin-Nun
פרק 2 - Aaron Bin-Nun
פרק 3 - Aaron Bin-Nun

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Margolis
פרק 2 - Margolis
פרק 3 - Margolis
פרק 4 - Margolis
פרק 5 - Margolis
פרק 6 - Margolis
פרק 7 - Margolis
פרק 8 - Margolis
פרק 9 - Margolis
פרק 10 - Margolis
פרק 11 - Margolis
פרק 12 - Margolis
פרק 13 - Margolis
פרק 14 - Margolis
פרק 15 - Margolis
פרק 16 - Margolis
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Shmidman
פרק 2 - Yaakov Shmidman
פרק 3 - Yaakov Shmidman
פרק 4 - Yaakov Shmidman
פרק 5 - Yaakov Shmidman
פרק 6 - Yaakov Shmidman
פרק 7 - Yaakov Shmidman
פרק 8 - Yaakov Shmidman
פרק 9 - Yaakov Niman
פרק 10 - Yaakov Niman
פרק 11 - Yaakov Niman
פרק 12 - Yaakov Niman
פרק 13 - Yaakov Niman
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Kier
פרק 2 - Yaakov Kier
פרק 3 - Yaakov Kier
פרק 4 - Yaakov Kier
פרק 5 - Yaakov Kier
פרק 6 - Yaakov Kier
פרק 7 - Yaakov Kier
פרק 8 - Yaakov Kier
פרק 9 - Yaakov Kier
פרק 10 - Yaakov Kier
פרק 11 - Yaakov Kier
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Binnun
פרק 2 - Binnun
פרק 3 - Binnun
פרק 4 - Binnun
פרק 5 - Binnun
פרק 6 - Binnun
פרק 7 - Binnun
פרק 8 - Binnun
פרק 9 - Binnun
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 2 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 3 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 4 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 5 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 6 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 7 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 8 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 9 - Boruch Henoch Bin-Nun
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - YH Sharfman
פרק 2 - YH Sharfman
פרק 3 - YH Sharfman
פרק 4 - YH Sharfman
פרק 5 - Niman Israel
פרק 6 - Benzion Zachai
פרק 7 - Benzion Zachai
פרק 8 - Benzion Zachai
פרק 9 - Benzion Zachai
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov H Sharfman
פרק 2 - Yaakov H Sharfman
פרק 3 - Yaakov H Sharfman
פרק 4 - Yaakov H Sharfman
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chananya Bin-Nun
פרק 2 - Chananya Bin-Nun
פרק 3 - Chananya Bin-Nun
פרק 4 - Chananya Bin-Nun
פרק 5 - Chananya Bin-Nun
פרק 6 - Chananya Bin-Nun
פרק 7 - Chananya Bin-Nun
פרק 8 - Chananya Bin-Nun
פרק 9 - Chananya Bin-Nun
פרק 10 - Chananya Bin-Nun
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chananya Goldberger
פרק 2 - Henach Kier
פרק 3 - Henach Kier
פרק 4 - Chananya Binnun
פרק 5 - Chananya Binnun
פרק 6 - Chananya Binnun
פרק 7 - Chananya Binnun
פרק 8 - Chananya Binnun
פרק 9 - Chananya Binnun
פרק 10 - Chananya Binnun
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yisroel Niman
פרק 2 - Yisroel Niman
פרק 3 - Yisroel Niman
פרק 4 - Yisroel Niman
פרק 5 - Yisroel Niman
פרק 6 - Yisroel Niman
פרק 7 - Yisroel Niman
פרק 8 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 9 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 10 - Boruch Henoch Bin-Nun
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 2 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 3 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 4 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 5 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 6 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 7 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 8 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 9 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 10 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
פרק 11 - Yehuda Mordechai Bin-Nun
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Jakubovics
פרק 2 - Avi Jakubovics
פרק 3 - Avi Jakubovics
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eliezer Niman
פרק 2 - Eliezer Niman
פרק 3 - Eliezer Niman
פרק 4 - Eliezer Niman
פרק 5 - Eliezer Niman
פרק 6 - Eliezer Niman
פרק 7 - Eliezer Niman
פרק 8 - Eliezer Niman
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tuvyah Shirken
פרק 2 - Tuvyah Shirken
פרק 3 - Tuvyah Shirken
פרק 4 - Tuvyah Shirken
פרק 5 - Tuvyah Shirken
פרק 6 - Tuvyah Shirken
פרק 7 - Tuvyah Shirken
פרק 8 - Tuvyah Shirken
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aaron Bin-Nun
פרק 2 - Aaron Bin-Nun
פרק 3 - Aaron Bin-Nun
פרק 4 - Aaron Bin-Nun
פרק 5 - Aaron Bin-Nun
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yechiel Goldman
פרק 2 - Yechiel Goldman
פרק 3 - Yechiel Goldman
פרק 4 - Yechiel Goldman
פרק 5 - Yechiel Goldman
פרק 6 - Yechiel Goldman
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 2 - Boruch Henoch Bin-Nun
פרק 3 - Boruch Henoch Bin-Nun
  

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
16Margolisיבמות פרקים 1-16
21Yehuda Mordechai Bin-Nunפסחים פרקים 1-10; סנהדרין פרקים 1-11
34Anonymousשבת פרקים 1-24; עירובין פרקים 1-10
10Chananya Bin-Nunבבא קמא פרקים 1-10
19Boruch Henoch Bin-Nunביכורים פרקים 1-4; סוטה פרקים 1-9; בבא בתרא פרקים 8-10; הוריות פרקים 1-3
11Aaron Bin-Nunמועד קטן פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3; עבודה זרה פרקים 1-5
4Yitzchok Meir Bin-Nunמגילה פרקים 1-4
3Akiva Freilichפיאה פרקים 4-6
3Avi Jakubovicsמכות פרקים 1-3
16Avrohom Nimanדמאי פרקים 1-7; כלאיים פרקים 1-9
9binnunנזיר פרקים 1-9
7chananya binnunבבא מציעא פרקים 4-10
4benzion zachaiגיטין פרקים 6-9
4Dovi Ehrenbergראש השנה פרקים 1-4
2ELI GLUCKפיאה פרקים 7-8
8Eliezer Nimanשבועות פרקים 1-8
4Ephraim Friedmanחלה פרקים 1-4
21Akiva Grunblattשקלים פרקים 1-8; יומא פרקים 1-8; ביצה פרקים 1-5
1mordy kramerערלה פרק 1
4Moshe Goldbergerתענית פרקים 1-4
5Chananya Goldbergerברכות פרקים 6-9; בבא מציעא פרק 1
3Moshe A Mandelפיאה פרקים 1-3
6Yechiel Goldmanאבות פרקים 1-6
6Moshe Nimanתרומות פרקים 1-6
5Naftali nimanברכות פרקים 1-5
2Henach Kierבבא מציעא פרקים 2-3
5Sviסוכה פרקים 1-5
21toras chaim bochurimשביעית פרקים 1-4; תרומות פרקים 7-11; מעשרות פרקים 1-5; מעשר שני פרקים 1-5; ערלה פרקים 2-3
8Tuvyah Shirkenעדויות פרקים 1-8
6Uriel Nashoferשביעית פרקים 5-10
7yisroel nimanבבא בתרא פרקים 1-7
11Yaakov Kierנדרים פרקים 1-11
5Yaakov Nimanכתובות פרקים 9-13
1Niman Israelגיטין פרק 5
8Yaakov Shmidmanכתובות פרקים 1-8
4Yaakov h sharfmanקידושין פרקים 1-4
4YH Sharfmanגיטין פרקים 1-4
      37 אנשים נרשמו ל 308 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.