למד לSura Bracha Bat Chaim Guedalia A''h (Susie a''h)
שלושים / יארצייט

שלום שלום ב'ה

Yortzeit 21 Kislev

Tikun Haklali 16 32 41 42 59 77 90 105 137 150 (Rabbenu HaQadoch veHanorah Rabbi Nachman ben Simcha ben Feigue zatsal)

Prakim Nivrachim 31 35 36 60 68 80 83 88 89 109 (HaRav Eliezer ben Ettya ben Chaim Berland shlita)

Tikun HaNefesh 1 6 20 24 67 91 100 111 121 144 145 150 (HaRav Yochiahou Yossef Pinto ben Rabbanite Zahri Pinto shlita, pessukim before and after Tehilim)

Sefer Devarim HaShalem on Shabbos Kodesh

חזק ואמץ ממש תודה רבה לאל ממש

תודה רבה לאל ממש

תודה רבה להקב'ה

טוב לי ממש

Tziku leMitsvot ממש

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 11 Kislev 5782 (Monday, November 15, 2021) שקיעה.
2 סיומים + מצוות הרשמה

משנה סיום הוא 81% נרשם
(81/100 פרקים)

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
פרק 11 - Anonymous
פרק 12 - Anonymous
פרק 13 - Anonymous
פרק 14 - Anonymous
פרק 15 - Anonymous
פרק 16 - Anonymous
פרק 17 - Anonymous
פרק 18 - Anonymous
פרק 19 - Anonymous
פרק 20 - Anonymous
פרק 21 - Anonymous
פרק 22 - Anonymous
פרק 23 - Anonymous
פרק 24 - Anonymous
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
פסחים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
פרק 5 (10)
פרק 6 (6)
פרק 7 (13)
פרק 8 (8)
פרק 9 (11)
פרק 10 (9)
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov, Anonymous
פרק 2 - Yaakov, Anonymous
פרק 3 - Yaakov, Anonymous
פרק 4 - Yaakov, Anonymous
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous

סדר נשים (לא מופעל)

נזיקין

בבא קמא לא מופעלבבא מציעא לא מופעלבבא בתרא לא מופעל
סנהדרין לא מופעלמכות לא מופעלשבועות לא מופעל
עדויות לא מופעלעבודה זרה לא מופעלאבות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (18)
פרק 2 (16)
פרק 3 (18)
פרק 4 (22)
פרק 5 (23)
פרק 6 (11)
הוריות לא מופעל  

קדשים

זבחים לא מופעלמנחות לא מופעלחולין לא מופעל
בכורות לא מופעלערכין לא מופעלתמורה לא מופעל
כריתות לא מופעלמעילה לא מופעלתמיד לא מופעל
מידות לא מופעלקינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
 

טהרות

כלים לא מופעלאהלות לא מופעלנגעים לא מופעל
פרה לא מופעלטהרות לא מופעלמקוואות לא מופעל
נידה לא מופעלמכשירין לא מופעלזבים לא מופעל
טבול יום לא מופעלידיים לא מופעלעוקצים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (10)
פרק 3 (12)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים + מצוות הרשמה
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
81Anonymousשבת פרקים 1-24; עירובין פרקים 1-10; שקלים פרקים 1-8; יומא פרקים 1-8; סוכה פרקים 1-5; ביצה פרקים 1-5; ראש השנה פרקים 1-4; תענית פרקים 1-4; מגילה פרקים 1-4; מועד קטן פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3; קינים פרקים 1-3
4Yaakovמגילה פרקים 1-4
      2 אנשים נרשמו ל 85 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.