למד לברכה רחל בת צבי הכהן (Beryl Shisler)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 3 Shevat 5782 (Wednesday, January 05, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(100.7%)
(1 הרשמה מלאה + 4 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aaron Rosenberg
פרק 2 - Aaron Rosenberg
פרק 3 - Aaron Rosenberg
פרק 4 - Aaron Rosenberg
פרק 5 - Aaron Rosenberg
פרק 6 - Aaron Rosenberg
פרק 7 - Aaron Rosenberg
פרק 8 - Aaron Rosenberg
פרק 9 - Aaron Rosenberg
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovi Lebrett
פרק 2 - Dovi Lebrett
פרק 3 - Dovi Lebrett
פרק 4 - Dovi Lebrett
פרק 5 - Dovi Lebrett
פרק 6 - Dovi Lebrett
פרק 7 - Dovi Lebrett
פרק 8 - Dovi Lebrett
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh Daniel
פרק 2 - Josh Daniel
פרק 3 - Josh Daniel
פרק 4 - Josh Daniel
פרק 5 - Josh Daniel
פרק 6 - Josh Daniel
פרק 7 - Josh Daniel
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Shahar
פרק 2 - David Shahar
פרק 3 - David Shahar
פרק 4 - David Shahar
פרק 5 - David Shahar
פרק 6 - David Shahar
פרק 7 - David Shahar
פרק 8 - David Shahar
פרק 9 - David Shahar
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moishie
פרק 2 - Netanel Lyons
פרק 3 - Netanel Lyons
פרק 4 - Netanel Lyons
פרק 5 - Tuvyeh Gordon
פרק 6 - Tuvyeh Gordon
פרק 7 - Tuvyeh Gordon
פרק 8 - Tuvyeh Gordon
פרק 9 - Tuvyeh Gordon
פרק 10 - Tuvyeh Gordon
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Malinsky
פרק 2 - Mikey Kahan
פרק 3 - Mikey Kahan
פרק 4 - Mikey Kahan
פרק 5 - Mikey Kahan
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
פרק 11 - Anonymous
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yair Caplan
פרק 2 - Yair Caplan
פרק 3 - Yair Caplan
פרק 4 - Yair Caplan
פרק 5 - Yair Caplan
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adam Herszaft
פרק 2 - Adam Herszaft
פרק 3 - Adam Herszaft
פרק 4 - Adam Herszaft
פרק 5 - Adam Herszaft
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - NR
פרק 2 - NR
פרק 3 - NR
פרק 4 - NR
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Lustman
פרק 2 - Daniel Lustman
פרק 3 - Daniel Lustman
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - NR
פרק 2 - NR
פרק 3 - NR
פרק 4 - NR
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Solomon
פרק 2 - Benjamin Coplin
פרק 3 - Benjamin Coplin
פרק 4 - Benjamin Coplin
פרק 5 - Benjamin Coplin
פרק 6 - Benjamin Coplin
פרק 7 - Moshe Davis
פרק 8 - Moshe Davis
פרק 9 - Moshe Davis
פרק 10 - Moshe Davis
פרק 11 - Moshe Davis
פרק 12 - Moshe Davis
פרק 13 - Moshe Davis
פרק 14 - Moshe Davis
פרק 15 - Moshe Davis
פרק 16 - Moshe Davis
פרק 17 - Moshe Davis
פרק 18 - Moshe Davis
פרק 19 - Moshe Davis
פרק 20 - Moshe Davis
פרק 21 - Moshe Davis
פרק 22 - Moshe Davis
פרק 23 - Moshe Davis
פרק 24 - Moshe Davis
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adam Lang
פרק 2 - Adam Lang
פרק 3 - Adam Lang
פרק 4 - Adam Lang
פרק 5 - Adam Lang
פרק 6 - Adam Lang
פרק 7 - Adam Lang
פרק 8 - Adam Lang
פרק 9 - Adam Lang
פרק 10 - Adam Lang
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ronnie Passe
פרק 2 - Ronnie Passe
פרק 3 - Ronnie Passe
פרק 4 - Ronnie Passe
פרק 5 - Ronnie Passe
פרק 6 - Ronnie Passe
פרק 7 - Ronnie Passe
פרק 8 - Ronnie Passe
פרק 9 - Ronnie Passe
פרק 10 - Ronnie Passe
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Mann
פרק 2 - Daniel Mann
פרק 3 - Daniel Mann
פרק 4 - Daniel Mann
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - AK
פרק 2 - AK
פרק 3 - AK
פרק 4 - AK
פרק 5 - Gavriel Seitler
פרק 6 - Gavriel Seitler
פרק 7 - Gavriel Seitler
פרק 8 - Gavriel Seitler
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joel Ecker-Fierstone
פרק 2 - Joel Ecker-Fierstone
פרק 3 - Joel Ecker-Fierstone
פרק 4 - Joel Ecker-Fierstone
פרק 5 - Joel Ecker-Fierstone
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sam Rothstein
פרק 2 - Sam Rothstein
פרק 3 - Sam Rothstein
פרק 4 - Sam Rothstein
פרק 5 - Sam Rothstein
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sam Kaufman
פרק 2 - Sam Kaufman
פרק 3 - Sam Kaufman
פרק 4 - Sam Kaufman
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adam And Jamie, Sam Kaufman
פרק 2 - Adam And Jamie, Sam Kaufman
פרק 3 - Adam And Jamie, Sam Kaufman
פרק 4 - Adam And Jamie, Sam Kaufman
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sam Kaufman
פרק 2 - Sam Kaufman
פרק 3 - Sam Kaufman
פרק 4 - Sam Kaufman
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Geoffrey Shisler
פרק 2 - Rabbi Geoffrey Shisler
פרק 3 - Rabbi Geoffrey Shisler
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gavriel Goldin
פרק 2 - Gavriel Goldin
פרק 3 - Gavriel Goldin

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - KBY
פרק 2 - KBY
פרק 3 - KBY
פרק 4 - KBY
פרק 5 - KBY
פרק 6 - KBY
פרק 7 - KBY
פרק 8 - KBY
פרק 9 - KBY
פרק 10 - KBY
פרק 11 - KBY
פרק 12 - KBY
פרק 13 - KBY
פרק 14 - KBY
פרק 15 - KBY
פרק 16 - KBY
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gidon
פרק 2 - Gidon
פרק 3 - Gidon
פרק 4 - Gidon
פרק 5 - Gidon
פרק 6 - Gidon
פרק 7 - Gidon
פרק 8 - Gidon
פרק 9 - Gidon
פרק 10 - Gidon
פרק 11 - Gidon
פרק 12 - Gidon
פרק 13 - Gidon
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Friedman
פרק 2 - Chaim Friedman
פרק 3 - Chaim Friedman
פרק 4 - Chaim Friedman
פרק 5 - Chaim Friedman
פרק 6 - Chaim Friedman
פרק 7 - Chaim Friedman
פרק 8 - Chaim Friedman
פרק 9 - Chaim Friedman
פרק 10 - Chaim Friedman
פרק 11 - Chaim Friedman
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid Kesselman
פרק 2 - Dovid Kesselman
פרק 3 - Dovid Kesselman
פרק 4 - Dovid Kesselman
פרק 5 - Dovid Kesselman
פרק 6 - Dovid Kesselman
פרק 7 - Dovid Kesselman
פרק 8 - Dovid Kesselman
פרק 9 - Dovid Kesselman
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Seth Marcus
פרק 2 - Seth Marcus
פרק 3 - Seth Marcus
פרק 4 - Seth Marcus
פרק 5 - Seth Marcus
פרק 6 - Seth Marcus
פרק 7 - Seth Marcus
פרק 8 - Seth Marcus
פרק 9 - Seth Marcus
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eitan Kalman
פרק 2 - Eitan Kalman
פרק 3 - Eitan Kalman
פרק 4 - Eitan Kalman
פרק 5 - Eitan Kalman
פרק 6 - Eitan Kalman
פרק 7 - Eitan Kalman
פרק 8 - Eitan Kalman
פרק 9 - Eitan Kalman
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gidon Schwartz
פרק 2 - Gidon Schwartz
פרק 3 - Gidon Schwartz
פרק 4 - Gidon Schwartz
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joeyfrank
פרק 2 - Joeyfrank
פרק 3 - Joeyfrank
פרק 4 - Joeyfrank
פרק 5 - Joeyfrank
פרק 6 - Joeyfrank
פרק 7 - Joeyfrank
פרק 8 - Joeyfrank
פרק 9 - Joeyfrank
פרק 10 - Joeyfrank
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Friedman
פרק 2 - Chaim Friedman
פרק 3 - Chaim Friedman
פרק 4 - Chaim Friedman
פרק 5 - Chaim Friedman
פרק 6 - Chaim Friedman
פרק 7 - Chaim Friedman
פרק 8 - Chaim Friedman
פרק 9 - Chaim Friedman
פרק 10 - Chaim Friedman
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehoshua Rose
פרק 2 - Yehoshua Rose
פרק 3 - Yehoshua Rose
פרק 4 - Yehoshua Rose
פרק 5 - Yehoshua Rose
פרק 6 - Yehoshua Rose
פרק 7 - Yehoshua Rose
פרק 8 - Yehoshua Rose
פרק 9 - Yehoshua Rose
פרק 10 - Yehoshua Rose
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yisroel Menczer
פרק 2 - Yisroel Menczer
פרק 3 - Yisroel Menczer
פרק 4 - Yisroel Menczer
פרק 5 - Yisroel Menczer
פרק 6 - Yisroel Menczer
פרק 7 - Yisroel Menczer
פרק 8 - Yisroel Menczer
פרק 9 - Yisroel Menczer
פרק 10 - Yisroel Menczer
פרק 11 - Yisroel Menczer
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rafi Davis
פרק 2 - Rafi Davis
פרק 3 - Rafi Davis
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zechariah Creeger
פרק 2 - Zechariah Creeger
פרק 3 - Zechariah Creeger
פרק 4 - Zechariah Creeger
פרק 5 - Zechariah Creeger
פרק 6 - Zechariah Creeger
פרק 7 - Zechariah Creeger
פרק 8 - Zechariah Creeger
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Brian Deutsch
פרק 2 - Brian Deutsch
פרק 3 - Brian Deutsch
פרק 4 - Brian Deutsch
פרק 5 - Brian Deutsch
פרק 6 - Brian Deutsch
פרק 7 - Brian Deutsch
פרק 8 - Brian Deutsch
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh Sinclair
פרק 2 - Josh Sinclair
פרק 3 - Josh Sinclair
פרק 4 - Josh Sinclair
פרק 5 - Josh Sinclair
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Brafman
פרק 2 - Brafman
פרק 3 - Brafman
פרק 4 - Brafman
פרק 5 - Brafman
פרק 6 - Brafman
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rafi Davis
פרק 2 - Rafi Davis
פרק 3 - Rafi Davis
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elazar Mermelstein
פרק 2 - Elazar Mermelstein
פרק 3 - Elazar Mermelstein
פרק 4 - Elazar Mermelstein
פרק 5 - Elazar Mermelstein
פרק 6 - Elazar Mermelstein
פרק 7 - Elazar Mermelstein
פרק 8 - Elazar Mermelstein
פרק 9 - Elazar Mermelstein
פרק 10 - Elazar Mermelstein
פרק 11 - Elazar Mermelstein
פרק 12 - Elazar Mermelstein
פרק 13 - Elazar Mermelstein
פרק 14 - Elazar Mermelstein
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Amram Torczyner
פרק 2 - Amram Torczyner
פרק 3 - Amram Torczyner
פרק 4 - Amram Torczyner
פרק 5 - Amram Torczyner
פרק 6 - Amram Torczyner
פרק 7 - Amram Torczyner
פרק 8 - Amram Torczyner
פרק 9 - Amram Torczyner
פרק 10 - Amram Torczyner
פרק 11 - Amram Torczyner
פרק 12 - Amram Torczyner
פרק 13 - Amram Torczyner
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Davis
פרק 2 - Moshe Davis
פרק 3 - Moshe Davis
פרק 4 - Moshe Davis
פרק 5 - Moshe Davis
פרק 6 - Moshe Davis
פרק 7 - Moshe Davis
פרק 8 - Moshe Davis
פרק 9 - Moshe Davis
פרק 10 - Moshe Davis
פרק 11 - Moshe Davis
פרק 12 - Moshe Davis
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Davis
פרק 2 - Moshe Davis
פרק 3 - Moshe Davis
פרק 4 - Moshe Davis
פרק 5 - Moshe Davis
פרק 6 - Moshe Davis
פרק 7 - Moshe Davis
פרק 8 - Moshe Davis
פרק 9 - Moshe Davis
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Saul Marks
פרק 2 - Saul Marks
פרק 3 - Saul Marks
פרק 4 - Saul Marks
פרק 5 - Saul Marks
פרק 6 - Saul Marks
פרק 7 - Saul Marks
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Deutsch
פרק 2 - Michael Deutsch
פרק 3 - Michael Deutsch
פרק 4 - Michael Deutsch
פרק 5 - Michael Deutsch
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Amram Torczyner
פרק 2 - Amram Torczyner
פרק 3 - Amram Torczyner
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chananya Roselaar
פרק 2 - Chananya Roselaar
פרק 3 - Chananya Roselaar
פרק 4 - Chananya Roselaar
פרק 5 - Chananya Roselaar
פרק 6 - Chananya Roselaar
פרק 7 - Chananya Roselaar
פרק 8 - Josh Harris
פרק 9 - Josh Harris
פרק 10 - Josh Harris
פרק 11 - Josh Harris
פרק 12 - Josh Harris
פרק 13 - Koby Itzhak
פרק 14 - Koby Itzhak
פרק 15 - Koby Itzhak
פרק 16 - Koby Itzhak
פרק 17 - Koby Itzhak
פרק 18 - Koby Itzhak
פרק 19 - Koby Itzhak
פרק 20 - Koby Itzhak
פרק 21 - Koby Itzhak
פרק 22 - Koby Itzhak
פרק 23 - Koby Itzhak
פרק 24 - Koby Itzhak
פרק 25 - Koby Itzhak
פרק 26 - Koby Itzhak
פרק 27 - Koby Itzhak
פרק 28 - Koby Itzhak
פרק 29 - Koby Itzhak
פרק 30 - Koby Itzhak
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shalom Moise
פרק 2 - Shalom Moise
פרק 3 - Shalom Moise
פרק 4 - Alex Rosenfield
פרק 5 - Alex Rosenfield
פרק 6 - Alex Rosenfield
פרק 7 - Alex Rosenfield
פרק 8 - Alex Rosenfield
פרק 9 - Alex Rosenfield
פרק 10 - Alex Rosenfield
פרק 11 - Alex Rosenfield
פרק 12 - Alex Rosenfield
פרק 13 - Alex Rosenfield
פרק 14 - Alex Rosenfield
פרק 15 - Alex Rosenfield
פרק 16 - Alex Rosenfield
פרק 17 - Alex Rosenfield
פרק 18 - Alex Rosenfield
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alex Rosenfield
פרק 2 - Alex Rosenfield
פרק 3 - Alex Rosenfield
פרק 4 - Alex Rosenfield
פרק 5 - Alex Rosenfield
פרק 6 - Alex Rosenfield
פרק 7 - Alex Rosenfield
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
פרק 11 - Anonymous
פרק 12 - Anonymous
פרק 13 - Anonymous
פרק 14 - Anonymous
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchok Shmidman
פרק 2 - Yitzchok Shmidman
פרק 3 - Yitzchok Shmidman
פרק 4 - Yitzchok Shmidman
פרק 5 - Yitzchok Shmidman
פרק 6 - Yitzchok Shmidman
פרק 7 - Yitzchok Shmidman
פרק 8 - Yitzchok Shmidman
פרק 9 - Yitzchok Shmidman
פרק 10 - Yitzchok Shmidman
פרק 11 - Yitzchok Shmidman
פרק 12 - Yitzchok Shmidman
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anon
פרק 2 - Anon
פרק 3 - Anon
פרק 4 - Anon
פרק 5 - Anon
פרק 6 - Anon
פרק 7 - Anon
פרק 8 - Anon
פרק 9 - Anon
פרק 10 - Anon
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Brafman
פרק 2 - Brafman
פרק 3 - Brafman
פרק 4 - Brafman
פרק 5 - Brafman
פרק 6 - Brafman
פרק 7 - Brafman
פרק 8 - Brafman
פרק 9 - Brafman
פרק 10 - Brafman
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adam Lang
פרק 2 - Koby Itzhak
פרק 3 - Koby Itzhak
פרק 4 - Koby Itzhak
פרק 5 - Koby Itzhak
פרק 6 - Koby Itzhak
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ben Samuel
פרק 2 - Ben Samuel
פרק 3 - Ben Samuel
פרק 4 - Ben Samuel
פרק 5 - Ben Samuel
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rafi Davis
פרק 2 - Rafi Davis
פרק 3 - Rafi Davis
פרק 4 - Rafi Davis
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Amram Torczyner
פרק 2 - Amram Torczyner
פרק 3 - Amram Torczyner
פרק 4 - Amram Torczyner
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
1Daniel Malinskyתרומות פרק 1
9Aaron Rosenbergברכות פרקים 1-9
5Adam Herszaftמעשר שני פרקים 1-5
11Adam Langעירובין פרקים 1-10; מכשירין פרק 1
4Adam and Jamieתענית פרקים 1-4
4AKיומא פרקים 1-4
1akiva solomonשבת פרק 1
3Shalom Moiseאהלות פרקים 1-3
22Alex Rosenfieldאהלות פרקים 4-18; נגעים פרקים 1-7
20Amram Torczynerמנחות פרקים 1-13; קינים פרקים 1-3; ידיים פרקים 1-4
5Ben Samuelזבים פרקים 1-5
21Chaim Friedmanנדרים פרקים 1-11; בבא מציעא פרקים 1-10
5Benjamin Coplinשבת פרקים 2-6
8Brian Deutschעדויות פרקים 1-8
7Chananya Roselaarכלים פרקים 1-7
5Michael Deutschמידות פרקים 1-5
3Daniel Lustmanערלה פרקים 1-3
4Daniel Mannשקלים פרקים 1-4
8Dovi Lebrettפיאה פרקים 1-8
9Dovid kesselmanנזיר פרקים 1-9
9Eitan Kalmanגיטין פרקים 1-9
14Elazar Mermelsteinזבחים פרקים 1-14
3Gavriel Goldinחגיגה פרקים 1-3
4Gavriel Seitlerיומא פרקים 5-8
4Gidon Schwartzקידושין פרקים 1-4
9David Shaharכלאיים פרקים 1-9
16Brafmanאבות פרקים 1-6; נידה פרקים 1-10
58Anonymousתרומות פרקים 6-11; שקלים פרקים 5-8; ערכין פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7; כריתות פרקים 1-6; מעילה פרקים 1-6; נגעים פרקים 8-14; טהרות פרקים 1-10; עוקצים פרקים 1-3
5Joel Ecker-Fierstoneסוכה פרקים 1-5
13Gidonכתובות פרקים 1-13
10Joeyfrankבבא קמא פרקים 1-10
7Josh Danielדמאי פרקים 1-7
5Josh Harrisכלים פרקים 8-12
5Josh Sinclairעבודה זרה פרקים 1-5
23Koby Itzhakכלים פרקים 13-30; מכשירין פרקים 2-6
4Mikey Kahanתרומות פרקים 2-5
1Moishieשביעית פרק 1
39Moshe Davisשבת פרקים 7-24; חולין פרקים 1-12; בכורות פרקים 1-9
3Netanel lyonsשביעית פרקים 2-4
8NRחלה פרקים 1-4; ביכורים פרקים 1-4
3Rabbi Geoffrey Shislerמועד קטן פרקים 1-3
16KBYיבמות פרקים 1-16
10Rafi Davisמכות פרקים 1-3; הוריות פרקים 1-3; טבול יום פרקים 1-4
10Ronnie Passeפסחים פרקים 1-10
12Sam Kaufmanראש השנה פרקים 1-4; תענית פרקים 1-4; מגילה פרקים 1-4
5Sam Rothsteinביצה פרקים 1-5
7Saul Marksתמיד פרקים 1-7
9Seth Marcusסוטה פרקים 1-9
10Anonמקוואות פרקים 1-10
6Tuvyeh Gordonשביעית פרקים 5-10
5Yair Caplanמעשרות פרקים 1-5
10Yehoshua Roseבבא בתרא פרקים 1-10
11Yisroel Menczerסנהדרין פרקים 1-11
12Yitzchok Shmidmanפרה פרקים 1-12
8Zechariah Creegerשבועות פרקים 1-8
      55 אנשים נרשמו ל 529 פרקים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.