למד לNaftoli Ben Dovid (Tully Weinstock)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 23 Tevet 5782 (Monday, December 27, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miriam Fehler
פרק 2 - Gershon Roth
פרק 3 - Elad Daniel
פרק 4 - Elad Daniel
פרק 5 - Elad Daniel
פרק 6 - Elad Daniel
פרק 7 - Elad Daniel
פרק 8 - Gershon Roth
פרק 9 - Gershon Roth
פרק 10 - Gershon Roth
פרק 11 - Akiva Fehler
פרק 12 - Akiva Fehler
פרק 13 - Akiva Fehler
פרק 14 - Akiva Fehler
פרק 15 - Akiva Fehler
פרק 16 - Chayli Fehler
פרק 17 - Chayli Fehler
פרק 18 - Chayli Fehler
פרק 19 - Chayli Fehler
פרק 20 - Chayli Fehler
פרק 21 - Yisroel Fehler
פרק 22 - Yisroel Fehler
פרק 23 - Yisroel Fehler
פרק 24 - Yisroel Fehler
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovi Kornbluth
פרק 2 - Dovi Kornbluth
פרק 3 - Dovi Kornbluth
פרק 4 - Dovi Kornbluth
פרק 5 - David Schreiber
פרק 6 - David Schreiber
פרק 7 - David Schreiber
פרק 8 - David Schreiber
פרק 9 - David Schreiber
פרק 10 - David Schreiber
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mendy
פרק 2 - Mendy
פרק 3 - Mendy
פרק 4 - Mendy
פרק 5 - Mendy
פרק 6 - Mendy
פרק 7 - Mendy
פרק 8 - Mendy
פרק 9 - Mendy
פרק 10 - Mendy
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Benji Schreiber
פרק 2 - Benji Schreiber
פרק 3 - Benji Schreiber
פרק 4 - Benji Schreiber
פרק 5 - Benji Schreiber
פרק 6 - Benji Schreiber
פרק 7 - Benji Schreiber
פרק 8 - Benji Schreiber
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Johny Finn
פרק 2 - Johny Finn
פרק 3 - Johny Finn
פרק 4 - Johny Finn
פרק 5 - Johny Finn
פרק 6 - Johny Finn
פרק 7 - Johny Finn
פרק 8 - Johny Finn
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ariel Finn
פרק 2 - Ariel Finn
פרק 3 - Ariel Finn
פרק 4 - Ariel Finn
פרק 5 - Ariel Finn
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Morris
פרק 2 - Moshe Morris
פרק 3 - Moshe Morris
פרק 4 - Moshe Morris
פרק 5 - Moshe Morris
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh Morris
פרק 2 - Josh Morris
פרק 3 - Josh Morris
פרק 4 - Josh Morris
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - רננה הוכשטיין
פרק 2 - רננה הוכשטיין
פרק 3 - רננה הוכשטיין
פרק 4 - רננה הוכשטיין
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Graham Morris
פרק 2 - Graham Morris
פרק 3 - Graham Morris
פרק 4 - Graham Morris
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Schreiber
פרק 2 - Akiva Schreiber
פרק 3 - Akiva Schreiber
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim
פרק 2 - Chaim
פרק 3 - Chaim

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Arye
פרק 2 - Arye
פרק 3 - Arye
פרק 4 - Arye
פרק 5 - Arye
פרק 6 - Arye
פרק 7 - Arye
פרק 8 - Arye
פרק 9 - Arye
פרק 10 - Arye
פרק 11 - Arye
פרק 12 - Arye
פרק 13 - Arye
פרק 14 - Arye
פרק 15 - Arye
פרק 16 - Arye
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sam Morris
פרק 2 - Sam Morris
פרק 3 - Sam Morris
פרק 4 - Sam Morris
פרק 5 - Yishai Daniel
פרק 6 - Yishai Daniel
פרק 7 - Yishai Daniel
פרק 8 - Yishai Daniel
פרק 9 - Yishai Daniel
פרק 10 - Yishai Daniel
פרק 11 - Yishai Daniel
פרק 12 - Yishai Daniel
פרק 13 - Yishai Daniel
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Raphy Goldberg
פרק 2 - Raphy Goldberg
פרק 3 - Raphy Goldberg
פרק 4 - Raphy Goldberg
פרק 5 - Raphy Goldberg
פרק 6 - Raphy Goldberg
פרק 7 - Raphy Goldberg
פרק 8 - Raphy Goldberg
פרק 9 - Raphy Goldberg
פרק 10 - Raphy Goldberg
פרק 11 - Raphy Goldberg
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eitan
פרק 2 - Eitan
פרק 3 - Eitan
פרק 4 - Eitan
פרק 5 - Eitan
פרק 6 - Eitan
פרק 7 - Eitan
פרק 8 - Eitan
פרק 9 - Eitan
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alan Goldberg
פרק 2 - Alan Goldberg
פרק 3 - Alan Goldberg
פרק 4 - Alan Goldberg
פרק 5 - Alan Goldberg
פרק 6 - Alan Goldberg
פרק 7 - Alan Goldberg
פרק 8 - Alan Goldberg
פרק 9 - Alan Goldberg
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzy Efune
פרק 2 - Yitzy Efune
פרק 3 - Yitzy Efune
פרק 4 - Yitzy Efune
פרק 5 - Yitzy Efune
פרק 6 - Yitzy Efune
פרק 7 - Yitzy Efune
פרק 8 - Yitzy Efune
פרק 9 - Yitzy Efune
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Penina Efune
פרק 2 - Penina Efune
פרק 3 - Penina Efune
פרק 4 - Penina Efune
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sarel Daniel
פרק 2 - Sarel Daniel
פרק 3 - Sarel Daniel
פרק 4 - Sarel Daniel
פרק 5 - Sarel Daniel
פרק 6 - Sarel Daniel
פרק 7 - Danny Morris
פרק 8 - Danny Morris
פרק 9 - Danny Morris
פרק 10 - Danny Morris
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonatan Schreiber
פרק 2 - Yonatan Schreiber
פרק 3 - Yonatan Schreiber
פרק 4 - Yonatan Schreiber
פרק 5 - Yonatan Schreiber
פרק 6 - Yonatan Schreiber
פרק 7 - Yonatan Schreiber
פרק 8 - Yonatan Schreiber
פרק 9 - Yonatan Schreiber
פרק 10 - Yonatan Schreiber
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Berele Morris
פרק 2 - Berele Morris
פרק 3 - Berele Morris
פרק 4 - Berele Morris
פרק 5 - Shimon
פרק 6 - Shimon
פרק 7 - Shimon
פרק 8 - Shimon
פרק 9 - Shimon
פרק 10 - Shimon
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eliezer Kramer
פרק 2 - Eliezer Kramer
פרק 3 - Eliezer Kramer
פרק 4 - Eliezer Kramer
פרק 5 - Eliav Schreiber
פרק 6 - Eliav Schreiber
פרק 7 - Eliav Schreiber
פרק 8 - Eliav Schreiber
פרק 9 - Eliav Schreiber
פרק 10 - Liya Daniel
פרק 11 - Liya Daniel
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gabi Luknar
פרק 2 - Gabi Luknar
פרק 3 - Gabi Luknar
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Morris
פרק 2 - Ari Morris
פרק 3 - Ari Morris
פרק 4 - Ari Morris
פרק 5 - Ari Morris
פרק 6 - Ari Morris
פרק 7 - Ari Morris
פרק 8 - Ari Morris
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dan Roth
פרק 2 - Dan Roth
פרק 3 - Dan Roth
פרק 4 - Dan Roth
פרק 5 - Shimon
פרק 6 - Shimon
פרק 7 - Shimon
פרק 8 - Shimon
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gedaliah Rabinowitz
פרק 2 - Gedaliah Rabinowitz
פרק 3 - Gedaliah Rabinowitz
פרק 4 - Gedaliah Rabinowitz
פרק 5 - Gedaliah Rabinowitz
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Johny Finn
פרק 2 - Johny Finn
פרק 3 - Johny Finn
פרק 4 - Johny Finn
פרק 5 - Johny Finn
פרק 6 - Johny Finn
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shia Schreiber
פרק 2 - Shia Schreiber
פרק 3 - Shia Schreiber
  

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
5Akiva Fehlerשבת פרקים 11-15
9Alan Goldbergסוטה פרקים 1-9
8Ari Morrisשבועות פרקים 1-8
5Ariel Finnסוכה פרקים 1-5
16Aryeיבמות פרקים 1-16
3Akiva Schreiberמועד קטן פרקים 1-3
8Benji Schreiberשקלים פרקים 1-8
4Berele Morrisבבא בתרא פרקים 1-4
3Chaimחגיגה פרקים 1-3
5Chayli Fehlerשבת פרקים 16-20
4Danny Morrisבבא קמא פרקים 7-10
6David Schreiberעירובין פרקים 5-10
4Dovi Kornbluthעירובין פרקים 1-4
9Eitanנזיר פרקים 1-9
5Elad Danielשבת פרקים 3-7
4Eliezer Kramerסנהדרין פרקים 1-4
3Gabi Luknarמכות פרקים 1-3
5Gedaliah Rabinowitzעבודה זרה פרקים 1-5
4gershon rothשבת פרקים 2, 8-10
4Graham Morrisמגילה פרקים 1-4
14Johny Finnיומא פרקים 1-8; אבות פרקים 1-6
4Josh Morrisראש השנה פרקים 1-4
2Liya Danielסנהדרין פרקים 10-11
10Mendyפסחים פרקים 1-10
1Miriam Fehlerשבת פרק 1
5Moshe Morrisביצה פרקים 1-5
11Raphy Goldbergנדרים פרקים 1-11
4Sam Morrisכתובות פרקים 1-4
6Sarel Danielבבא קמא פרקים 1-6
3Shia Schreiberהוריות פרקים 1-3
10Shimonבבא בתרא פרקים 5-10; עדויות פרקים 5-8
4Penina Efuneקידושין פרקים 1-4
9Yishai Danielכתובות פרקים 5-13
4Yisroel Fehlerשבת פרקים 21-24
9Yitzy Efuneגיטין פרקים 1-9
10Yonatan Schreiberבבא מציעא פרקים 1-10
4Dan Rothעדויות פרקים 1-4
5Eliav Schreiberסנהדרין פרקים 5-9
4רננה הוכשטייןתענית פרקים 1-4
      39 אנשים נרשמו ל 233 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.