למד לMordechai Ben Nissan Hakohen (Mark Kopelowitz )
שלושים / יארצייט

Please help us make a Siyum on Shas Mishnayos לעילוי נשמת our dearest Mark, a guiding light to his children, wife, parents and all who knew him.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 6 Kislev 5782 (Wednesday, November 10, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104%)
(1 הרשמה מלאה + 21 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous, Yonny S
פרק 2 - Anonymous, Yonny S
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Craig F
פרק 2 - Craig F
פרק 3 - Craig F
פרק 4 - Craig F
פרק 5 - Craig F
פרק 6 - Craig F
פרק 7 - Craig F
פרק 8 - Craig F
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Kelly, Dov Rosengarten
פרק 3 - Kelly, Dov Rosengarten
פרק 4 - Kelly, Dov Rosengarten
פרק 5 - Dov Rosengarten
פרק 6 - Dov Rosengarten
פרק 7 - Dov Rosengarten
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Wendy L
פרק 2 - Ariella L
פרק 3 - Ovudya
פרק 4 - Greg Bank
פרק 5 - Greg Bank
פרק 6 - Greg Bank
פרק 7 - Greg Bank
פרק 8 - Greg Bank
פרק 9 - Greg Bank
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Kelly
פרק 2 - Kelly
פרק 3 - Mark, Fran And Leora Glajchen
פרק 4 - Mark, Fran And Leora Glajchen
פרק 5 - Mark, Fran And Leora Glajchen
פרק 6 - Netanel Rosen
פרק 7 - Netanel Rosen
פרק 8 - Netanel Rosen
פרק 9 - Netanel Rosen
פרק 10 - Netanel Rosen
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zach Gerber
פרק 2 - Zach Gerber
פרק 3 - Zach Gerber
פרק 4 - Zach Gerber
פרק 5 - Zach Gerber
פרק 6 - Zach Gerber
פרק 7 - Zach Gerber
פרק 8 - Zach Gerber
פרק 9 - Zach Gerber
פרק 10 - Zach Gerber
פרק 11 - Zach Gerber
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Craig F
פרק 2 - Craig F
פרק 3 - Craig F
פרק 4 - Craig F
פרק 5 - Craig F
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Orange
פרק 2 - Orange
פרק 3 - Orange
פרק 4 - Orange
פרק 5 - Orange
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - SC
פרק 2 - SC
פרק 3 - SC
פרק 4 - SC
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh K
פרק 2 - Josh K
פרק 3 - Josh K
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yishai
פרק 2 - Yishai
פרק 3 - Yishai
פרק 4 - Yishai
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joshua Sevitz
פרק 2 - Joshua Sevitz
פרק 3 - Joshua Sevitz
פרק 4 - Joshua Sevitz
פרק 5 - Joshua Sevitz
פרק 6 - Joshua Sevitz
פרק 7 - Joshua Sevitz
פרק 8 - Joshua Sevitz
פרק 9 - Joshua Sevitz
פרק 10 - Joshua Sevitz
פרק 11 - Joshua Sevitz
פרק 12 - Joshua Sevitz
פרק 13 - Joshua Sevitz
פרק 14 - Joshua Sevitz
פרק 15 - Joshua Sevitz
פרק 16 - Joshua Sevitz
פרק 17 - Joshua Sevitz
פרק 18 - Joshua Sevitz
פרק 19 - Joshua Sevitz
פרק 20 - Joshua Sevitz
פרק 21 - Joshua Sevitz
פרק 22 - Joshua Sevitz
פרק 23 - Joshua Sevitz
פרק 24 - Joshua Sevitz
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Kelly
פרק 2 - Luka Silverman
פרק 3 - Luka Silverman
פרק 4 - Luka Silverman
פרק 5 - Ari Lewis
פרק 6 - Ari Lewis
פרק 7 - Ari Lewis
פרק 8 - Ari Lewis
פרק 9 - Ari Lewis
פרק 10 - Ari Lewis
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shira And Kayla
פרק 2 - Shira And Kayla
פרק 3 - Shira And Kayla
פרק 4 - Shira And Kayla
פרק 5 - Shira And Kayla
פרק 6 - Dean Riesenburg
פרק 7 - Dean Riesenburg
פרק 8 - Kelly
פרק 9 - Audrey And Merav
פרק 10 - Audrey And Merav
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Silberg
פרק 2 - Eli Silberg
פרק 3 - Eli Silberg
פרק 4 - Eli Silberg
פרק 5 - Eli Silberg
פרק 6 - Eli Silberg
פרק 7 - Eli Silberg
פרק 8 - Eli Silberg
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yuval
פרק 2 - Yuval
פרק 3 - Yuval
פרק 4 - Yuval
פרק 5 - Yuval
פרק 6 - Yuval
פרק 7 - Yuval
פרק 8 - Yuval
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gaby
פרק 2 - Gaby
פרק 3 - Gaby
פרק 4 - Gaby
פרק 5 - Gaby
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aron Rozowski
פרק 2 - Aron Rozowski
פרק 3 - Aron Rozowski
פרק 4 - Aron Rozowski
פרק 5 - Aron Rozowski
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anthony Clacher
פרק 2 - Shmuli Kagan
פרק 3 - Shmuli Kagan
פרק 4 - Shmuli Kagan
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Skye And Maxine Solomon
פרק 2 - Skye And Maxine Solomon
פרק 3 - Skye And Maxine Solomon
פרק 4 - Skye And Maxine Solomon
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Uzi
פרק 2 - Uzi
פרק 3 - Uzi
פרק 4 - Uzi
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh K
פרק 2 - Josh K
פרק 3 - Josh K

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adam
פרק 2 - Adam
פרק 3 - Adam
פרק 4 - YG
פרק 5 - YG
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
פרק 11 - Anonymous
פרק 12 - Anonymous
פרק 13 - Marc Chipkin
פרק 14 - Marc Chipkin
פרק 15 - Marc Chipkin
פרק 16 - Marc Chipkin
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Chaitowitz
פרק 2 - Eli Chaitowitz
פרק 3 - Eli Chaitowitz
פרק 4 - Eli Chaitowitz
פרק 5 - Eli Chaitowitz
פרק 6 - Eli Chaitowitz
פרק 7 - Eli Chaitowitz
פרק 8 - Eli Chaitowitz
פרק 9 - Reuven
פרק 10 - Reuven
פרק 11 - Reuven
פרק 12 - Jarred Davis/Rabbi Tucker
פרק 13 - Steven Krawitz
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nachie Levin
פרק 2 - Nachie Levin
פרק 3 - Nachie Levin
פרק 4 - Nachie Levin
פרק 5 - Nachie Levin
פרק 6 - Nachie Levin
פרק 7 - Nachie Levin
פרק 8 - Nachie Levin
פרק 9 - Nachie Levin
פרק 10 - Nachie Levin
פרק 11 - Nachie Levin
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gary Michelson
פרק 2 - Gary Michelson
פרק 3 - Gary Michelson
פרק 4 - Gary Michelson
פרק 5 - Gary Michelson
פרק 6 - Gary Michelson
פרק 7 - Gary Michelson
פרק 8 - Gary Michelson
פרק 9 - Gary Michelson
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - A
פרק 2 - A
פרק 3 - A
פרק 4 - Barry Sacher
פרק 5 - Barry Sacher
פרק 6 - Barry Sacher
פרק 7 - Barry Sacher
פרק 8 - Barry Sacher
פרק 9 - Anonymous
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - LR
פרק 2 - LR
פרק 3 - LR
פרק 4 - Netanel Rosen
פרק 5 - Netanel Rosen
פרק 6 - Abby S
פרק 7 - Abby S
פרק 8 - Naftali & Tayla
פרק 9 - Naftali & Tayla
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jacob
פרק 2 - Jacob
פרק 3 - Jacob
פרק 4 - Jacob
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yechiel
פרק 2 - Yechiel
פרק 3 - Yechiel
פרק 4 - Yechiel
פרק 5 - Yechiel
פרק 6 - Yechiel
פרק 7 - Yechiel
פרק 8 - Yechiel
פרק 9 - Yechiel
פרק 10 - Yechiel
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Frichol
פרק 2 - Daniel Frichol
פרק 3 - Daniel Frichol
פרק 4 - Daniel Frichol
פרק 5 - Daniel Frichol
פרק 6 - Daniel Frichol
פרק 7 - Daniel Frichol
פרק 8 - Daniel Frichol
פרק 9 - Daniel Frichol
פרק 10 - Daniel Frichol
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe, Mike Smookler
פרק 2 - Moshe, Mike Smookler
פרק 3 - Moshe, Mike Smookler
פרק 4 - Moshe, Mike Smookler
פרק 5 - Moshe, Mike Smookler
פרק 6 - Moshe, Mike Smookler
פרק 7 - Moshe, Mike Smookler
פרק 8 - Moshe, Mike Smookler
פרק 9 - Moshe, Mike Smookler
פרק 10 - Moshe, Mike Smookler
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gaby
פרק 2 - Gaby
פרק 3 - Gaby
פרק 4 - Gaby
פרק 5 - Gaby
פרק 6 - Gaby
פרק 7 - Gaby
פרק 8 - Gaby
פרק 9 - Gaby
פרק 10 - Gaby
פרק 11 - Gaby
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mike Smookler
פרק 2 - Mike Smookler
פרק 3 - Mike Smookler
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rivka And Sara
פרק 2 - Rivka And Sara
פרק 3 - Rivka And Sara
פרק 4 - Royi
פרק 5 - Royi
פרק 6 - Royi
פרק 7 - Royi
פרק 8 - Royi
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yechiel Hummel
פרק 2 - Yechiel Hummel
פרק 3 - Yechiel Hummel
פרק 4 - Yechiel Hummel
פרק 5 - Yechiel Hummel
פרק 6 - Yechiel Hummel
פרק 7 - Yechiel Hummel
פרק 8 - Yechiel Hummel
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jonathan Altma
פרק 2 - Jonathan Altma
פרק 3 - Jonathan Altma
פרק 4 - Jonathan Altma
פרק 5 - Jonathan Altma
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Amber Solomon
פרק 2 - Amber Solomon
פרק 3 - Amber Solomon
פרק 4 - Ben And Adam
פרק 5 - Ben And Adam
פרק 6 - Natalie Altman
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehudah
פרק 2 - Yehudah
פרק 3 - Yehudah
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Doron Chitiz
פרק 2 - Doron Chitiz
פרק 3 - Doron Chitiz
פרק 4 - Doron Chitiz
פרק 5 - Doron Chitiz
פרק 6 - Doron Chitiz
פרק 7 - Doron Chitiz
פרק 8 - Doron Chitiz
פרק 9 - Doron Chitiz
פרק 10 - Doron Chitiz
פרק 11 - Doron Chitiz
פרק 12 - Doron Chitiz
פרק 13 - Doron Chitiz
פרק 14 - Doron Chitiz
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Avtzon
פרק 2 - Rabbi Avtzon
פרק 3 - Rabbi Avtzon
פרק 4 - Rabbi Avtzon
פרק 5 - Rabbi Avtzon
פרק 6 - Rabbi Avtzon
פרק 7 - Rabbi Avtzon
פרק 8 - Rabbi Avtzon
פרק 9 - Rabbi Avtzon
פרק 10 - Rabbi Avtzon
פרק 11 - Rabbi Avtzon
פרק 12 - Rabbi Avtzon
פרק 13 - Rabbi Avtzon
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Chaitowitz
פרק 2 - Eli Chaitowitz
פרק 3 - Eli Chaitowitz
פרק 4 - Craig Daitz
פרק 5 - Craig Daitz
פרק 6 - Craig Daitz
פרק 7 - Craig Daitz
פרק 8 - Craig Daitz
פרק 9 - Craig Daitz
פרק 10 - Josh Arenson/Matthew Tucker
פרק 11 - Josh Arenson/Matthew Tucker
פרק 12 - Josh Arenson/Matthew Tucker
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Megan
פרק 2 - Megan
פרק 3 - Megan
פרק 4 - Megan
פרק 5 - Megan
פרק 6 - Daniel Rabinovitch
פרק 7 - Daniel Rabinovitch
פרק 8 - Daniel Rabinovitch
פרק 9 - Daniel Rabinovitch
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - JONNY PHILLIPS
פרק 2 - JONNY PHILLIPS
פרק 3 - JONNY PHILLIPS
פרק 4 - JONNY PHILLIPS
פרק 5 - JONNY PHILLIPS
פרק 6 - JONNY PHILLIPS
פרק 7 - JONNY PHILLIPS
פרק 8 - JONNY PHILLIPS
פרק 9 - JONNY PHILLIPS
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yoni
פרק 2 - Yoni
פרק 3 - Yoni
פרק 4 - Yoni
פרק 5 - Yoni
פרק 6 - David Phillips
פרק 7 - David Phillips
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Phillips
פרק 2 - Michael Phillips
פרק 3 - Michael Phillips
פרק 4 - Michael Phillips
פרק 5 - Michael Phillips
פרק 6 - Michael Phillips
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anthony Phillips
פרק 2 - Anthony Phillips
פרק 3 - Anthony Phillips
פרק 4 - Anthony Phillips
פרק 5 - Anthony Phillips
פרק 6 - Anthony Phillips
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Meir Zaiden
פרק 2 - Meir Zaiden
פרק 3 - Meir Zaiden
פרק 4 - Meir Zaiden
פרק 5 - Meir Zaiden
פרק 6 - Meir Zaiden
פרק 7 - Meir Zaiden
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michaella Wald
פרק 2 - Michaella Wald
פרק 3 - Aden
פרק 4 - Aden
פרק 5 - Lexi Price
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Cole Kopelowitz’s
פרק 2 - Cole Kopelowitz’s
פרק 3 - Cole Kopelowitz’s
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nechama
פרק 2 - Nechama
פרק 3 - Nechama
פרק 4 - Neil Levitt
פרק 5 - Neil Levitt
פרק 6 - Shaina
פרק 7 - Miron Segal
פרק 8 - Miron Segal
פרק 9 - Liat Mindel
פרק 10 - Liat Mindel
פרק 11 - Liat Mindel
פרק 12 - Shlomo Wainer
פרק 13 - Shlomo Wainer
פרק 14 - Shlomo Wainer
פרק 15 - Shlomo Wainer
פרק 16 - Rabbi Gidon Fox, Norman Meskin
פרק 17 - Rabbi Gidon Fox, Norman Meskin
פרק 18 - Rabbi Gidon Fox, Norman Meskin
פרק 19 - Rabbi Gidon Fox, Norman Meskin
פרק 20 - Rabbi Gidon Fox, Norman Meskin
פרק 21 - Rabbi Gidon Fox, Norman Meskin
פרק 22 - Rabbi Gidon Fox
פרק 23 - Rabbi Gidon Fox
פרק 24 - Rabbi Gidon Fox
פרק 25 - Rabbi Gidon Fox
פרק 26 - Rabbi Gidon Fox
פרק 27 - Rabbi Gidon Fox
פרק 28 - Rabbi Gidon Fox
פרק 29 - Shaina R
פרק 30 - Shaina R
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Benji
פרק 2 - Benji
פרק 3 - Benji
פרק 4 - Benji
פרק 5 - Benji
פרק 6 - Benji
פרק 7 - Benji
פרק 8 - Benji
פרק 9 - Kai
פרק 10 - Kai
פרק 11 - Kai
פרק 12 - Kai
פרק 13 - Kai
פרק 14 - Kai
פרק 15 - Kai
פרק 16 - Kai
פרק 17 - Kai
פרק 18 - Kai
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Pesha Fischer
פרק 2 - Pesha Fischer
פרק 3 - Pesha Fischer
פרק 4 - Pesha Fischer
פרק 5 - Pesha Fischer
פרק 6 - Pesha Fischer
פרק 7 - Pesha Fischer
פרק 8 - Pesha Fischer
פרק 9 - Pesha Fischer
פרק 10 - Pesha Fischer
פרק 11 - Pesha Fischer
פרק 12 - Pesha Fischer
פרק 13 - Pesha Fischer
פרק 14 - Pesha Fischer
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - JM
פרק 2 - JM
פרק 3 - JM
פרק 4 - JM
פרק 5 - JM
פרק 6 - JM
פרק 7 - JM
פרק 8 - JM
פרק 9 - JM
פרק 10 - JM
פרק 11 - JM
פרק 12 - JM
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Asher
פרק 2 - Asher
פרק 3 - Asher
פרק 4 - Asher
פרק 5 - Asher
פרק 6 - Asher
פרק 7 - Asher
פרק 8 - Asher
פרק 9 - Asher
פרק 10 - Asher
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mike Smookler
פרק 2 - Mike Smookler
פרק 3 - Mike Smookler
פרק 4 - Mike Smookler
פרק 5 - Mike Smookler
פרק 6 - Mike Smookler
פרק 7 - Mike Smookler
פרק 8 - Mike Smookler
פרק 9 - Mike Smookler
פרק 10 - Mike Smookler
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gavriel Abramson
פרק 2 - Gavriel Abramson
פרק 3 - Chayim Liss
פרק 4 - Chayim Liss
פרק 5 - Chayim Liss
פרק 6 - Chayim Liss
פרק 7 - Chayim Liss
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Chayim Liss
פרק 10 - Chayim Liss
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Frichol
פרק 2 - Daniel Frichol
פרק 3 - Daniel Frichol
פרק 4 - Daniel Frichol
פרק 5 - Daniel Frichol
פרק 6 - Daniel Frichol
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Brandon Shneier
פרק 2 - Brandon Shneier
פרק 3 - Brandon Shneier
פרק 4 - Brandon Shneier
פרק 5 - Brandon Shneier
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aaron Berkman/Adam Waksman
פרק 2 - Aaron Berkman/Adam Waksman
פרק 3 - Aaron Berkman/Adam Waksman
פרק 4 - Aaron Berkman/Adam Waksman
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ariel Benbenishti
פרק 2 - Ariel Benbenishti
פרק 3 - Ariel Benbenishti

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
4Aaron Berkman/Adam Waksmanטבול יום פרקים 1-4
2Abby Sגיטין פרקים 6-7
2Gavriel Abramsonנידה פרקים 1-2
2Adenמידות פרקים 3-4
3Amber Solomonאבות פרקים 1-3
25Anonymousברכות פרקים 1-9; מועד קטן פרקים 1-3; יבמות פרקים 6-12; סוטה פרק 9; נידה פרק 8; ידיים פרקים 1-4
5Brandon Shneierזבים פרקים 1-5
1Ariella Lכלאיים פרק 2
1Anthony Clacherראש השנה פרק 1
6Anthony Phillipsמעילה פרקים 1-6
6Ari Lewisעירובין פרקים 5-10
5Aron Rozowskiביצה פרקים 1-5
10Asherטהרות פרקים 1-10
2Audrey and Meravפסחים פרקים 9-10
5Barry Sacherסוטה פרקים 4-8
2Ben and Adamאבות פרקים 4-5
10Mosheבבא בתרא פרקים 1-10
8Benjiאהלות פרקים 1-8
1anonymousדמאי פרק 1
7Chayim Lissנידה פרקים 3-7, 9-10
3Cole Kopelowitz’sקינים פרקים 1-3
6Craig Daitzחולין פרקים 4-9
16Daniel Fricholבבא מציעא פרקים 1-10; מכשירין פרקים 1-6
13Rabbi Avtzonמנחות פרקים 1-13
4Daniel Rabinovitchבכורות פרקים 6-9
2David Phillipsתמורה פרקים 6-7
6Dov Rosengartenדמאי פרקים 2-7
2Dean Riesenburgפסחים פרקים 6-7
14Doron Chitizזבחים פרקים 1-14
11Eli Chaitowitzכתובות פרקים 1-8; חולין פרקים 1-3
8Eli Silbergשקלים פרקים 1-8
16Gabyסוכה פרקים 1-5; סנהדרין פרקים 1-11
9Gary Michelsonנזיר פרקים 1-9
6Greg Bankכלאיים פרקים 4-9
4Jacobקידושין פרקים 1-4
1Jarred Davis/Rabbi Tuckerכתובות פרק 12
12JMפרה פרקים 1-12
5Jonathan Altmaעבודה זרה פרקים 1-5
9JONNY PHILLIPSערכין פרקים 1-9
3Josh Arenson/Matthew Tuckerחולין פרקים 10-12
6Josh Kערלה פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3
24Joshua Sevitzשבת פרקים 1-24
7Kellyדמאי פרקים 2-4; שביעית פרקים 1-2; עירובין פרק 1; פסחים פרק 8
1Lexi Priceמידות פרק 5
3Liat Mindelכלים פרקים 9-11
3LRגיטין פרקים 1-3
3Luka Silvermanעירובין פרקים 2-4
4Marc Chipkinיבמות פרקים 13-16
3Mark, Fran and Leora Glajchenשביעית פרקים 3-5
5Meganבכורות פרקים 1-5
7Meir Zaidenתמיד פרקים 1-7
6Michael Phillipsכריתות פרקים 1-6
2Michaella Waldמידות פרקים 1-2
23Mike Smooklerבבא בתרא פרקים 1-10; מכות פרקים 1-3; מקוואות פרקים 1-10
2Miron Segalכלים פרקים 7-8
13Craig Fפיאה פרקים 1-8; מעשרות פרקים 1-5
5Shira and Kaylaפסחים פרקים 1-5
4SCחלה פרקים 1-4
3Aסוטה פרקים 1-3
3Yehudahהוריות פרקים 1-3
1Wendy Lכלאיים פרק 1
11Nachie Levinנדרים פרקים 1-11
2Naftali & Taylaגיטין פרקים 8-9
3Nechamaכלים פרקים 1-3
1Neil levittכלים פרק 4
1Neil Levittכלים פרק 5
7Netanel Rosenשביעית פרקים 6-10; גיטין פרקים 4-5
6Norman Meskinכלים פרקים 16-21
5Orangeמעשר שני פרקים 1-5
5Yoniתמורה פרקים 1-5
14Pesha fischerנגעים פרקים 1-14
13Rabbi Gidon Foxכלים פרקים 16-28
3Reuvenכתובות פרקים 9-11
5Royiשבועות פרקים 4-8
2Shaina Rכלים פרקים 29-30
1Shainaכלים פרק 6
4Yishaiביכורים פרקים 1-4
4Shlomo Wainerכלים פרקים 12-15
3Shmuli Kaganראש השנה פרקים 2-4
4Skye And Maxine Solomonתענית פרקים 1-4
1Steven Krawitzכתובות פרק 13
4Uziמגילה פרקים 1-4
10Yechielבבא קמא פרקים 1-10
8Yechiel Hummelעדויות פרקים 1-8
10Kaiאהלות פרקים 9-18
1Natalie Altmanאבות פרק 6
3rivka and saraשבועות פרקים 1-3
3Adamיבמות פרקים 1-3
3Ariel Benbenishtiעוקצים פרקים 1-3
1Ovudyaכלאיים פרק 3
2YGיבמות פרקים 4-5
2yonny sברכות פרקים 1-2
8Yuvalיומא פרקים 1-8
11Zach Gerberתרומות פרקים 1-11
      94 אנשים נרשמו ל 546 פרקים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.