למד לChaya Bat Esriel (Dr. Chaya (Rosenfeld) Gorsetman)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 2 Kislev 5782 (Saturday, November 06, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103%)
(1 הרשמה מלאה + 16 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nina Bruder
פרק 2 - Nina Bruder
פרק 3 - Nina Bruder
פרק 4 - Steven Pretsfelder
פרק 5 - Steven Pretsfelder
פרק 6 - Steven Pretsfelder
פרק 7 - Steven Pretsfelder
פרק 8 - Steven Pretsfelder
פרק 9 - Steven Pretsfelder
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Malki Cymbalista
פרק 2 - Malki Cymbalista
פרק 3 - Malki Cymbalista
פרק 4 - Malki Cymbalista
פרק 5 - Malki Cymbalista
פרק 6 - Malki Cymbalista
פרק 7 - Malki Cymbalista
פרק 8 - Malki Cymbalista
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sara Labaton
פרק 2 - Sara Labaton
פרק 3 - Sara Labaton
פרק 4 - Danny Padwa
פרק 5 - Danny Padwa
פרק 6 - Danny Padwa
פרק 7 - Danny Padwa
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Penny Joel
פרק 2 - Penny Joel
פרק 3 - Penny Joel
פרק 4 - Alex Spira
פרק 5 - Alex Spira
פרק 6 - Alex Spira
פרק 7 - Alex Spira
פרק 8 - Alex Spira
פרק 9 - Joe Z
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Steven Exler
פרק 2 - Steven Exler
פרק 3 - Steven Exler
פרק 4 - Steven Exler
פרק 5 - Steven Exler
פרק 6 - Shai Berman
פרק 7 - Shai Berman
פרק 8 - Shai Berman
פרק 9 - Shai Berman
פרק 10 - Shai Berman
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Omri Flicker
פרק 2 - Omri Flicker
פרק 3 - Omri Flicker
פרק 4 - Omri Flicker
פרק 5 - Omri Flicker
פרק 6 - Omri Flicker
פרק 7 - Omri Flicker
פרק 8 - Omri Flicker
פרק 9 - Omri Flicker
פרק 10 - Omri Flicker
פרק 11 - Omri Flicker
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lerea Family
פרק 2 - Lerea Family
פרק 3 - Lerea Family
פרק 4 - Lerea Family
פרק 5 - Lerea Family
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Judah Lopatin
פרק 2 - David Noble
פרק 3 - David Noble
פרק 4 - Dr George And Barbara Gottlieb
פרק 5 - Dr George And Barbara Gottlieb
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shira Rosenfeld
פרק 2 - RM Rosenfeld
פרק 3 - Merav And Leah
פרק 4 - Merav And Leah
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yosef Avraham
פרק 2 - Yosef Avraham
פרק 3 - Yosef Avraham
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Judy Federbush
פרק 2 - Judy Federbush
פרק 3 - Judy Federbush
פרק 4 - Judy Federbush
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Omri Flicker
פרק 2 - Carmel Flicker
פרק 3 - Carmel Flicker
פרק 4 - Carmel Flicker
פרק 5 - Maayan Starr
פרק 6 - Maayan Starr
פרק 7 - Maayan Starr
פרק 8 - Maayan Starr
פרק 9 - Maayan Starr
פרק 10 - Merav Spira
פרק 11 - Merav Spira
פרק 12 - Merav Spira
פרק 13 - Merav Spira
פרק 14 - Moshe Rosenfeld
פרק 15 - Moshe Rosenfeld
פרק 16 - Moshe Rosenfeld
פרק 17 - Moshe Rosenfeld
פרק 18 - Moshe Rosenfeld
פרק 19 - Moshe Rosenfeld
פרק 20 - Moshe Rosenfeld
פרק 21 - Moshe Rosenfeld
פרק 22 - Moshe Rosenfeld
פרק 23 - Moshe Rosenfeld
פרק 24 - Moshe Rosenfeld
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ben Rosenfeld
פרק 2 - Ben Rosenfeld
פרק 3 - Ben Rosenfeld
פרק 4 - Ben Rosenfeld
פרק 5 - Ben Rosenfeld
פרק 6 - Ben Rosenfeld
פרק 7 - Ben Rosenfeld
פרק 8 - Ben Rosenfeld
פרק 9 - Ben Rosenfeld
פרק 10 - Ben Rosenfeld
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Beth Braunstein
פרק 2 - Beth Braunstein
פרק 3 - Beth Braunstein
פרק 4 - Beth Braunstein
פרק 5 - Beth Braunstein
פרק 6 - Sara Prager
פרק 7 - Sara Prager
פרק 8 - Sara Prager
פרק 9 - Sara Prager
פרק 10 - Sara Prager
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Kayla And Howard Weisband
פרק 2 - Kayla And Howard Weisband
פרק 3 - Zalman
פרק 4 - Zalman
פרק 5 - Zalman
פרק 6 - Barbara Gochberg
פרק 7 - Barbara Gochberg
פרק 8 - Barbara Gochberg
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ayelet And Lior
פרק 2 - Ayelet And Lior
פרק 3 - Ayelet And Lior
פרק 4 - Ayelet And Lior
פרק 5 - Ayelet And Lior
פרק 6 - Ayelet And Lior
פרק 7 - Ayelet And Lior
פרק 8 - Ayelet And Lior
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Rosenfeld
פרק 2 - Michael Rosenfeld
פרק 3 - Michael Rosenfeld
פרק 4 - Michael Rosenfeld
פרק 5 - Michael Rosenfeld
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ezra Starr
פרק 2 - Ezra Starr
פרק 3 - Ezra Starr
פרק 4 - Ezra Starr
פרק 5 - Ezra Starr
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Brian Spira
פרק 2 - Brian Spira
פרק 3 - Brian Spira
פרק 4 - Brian Spira
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Brian Spira
פרק 2 - Brian Spira
פרק 3 - Brian Spira
פרק 4 - Brian Spira
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yakira/Ezriel Starr
פרק 2 - Yakira/Ezriel Starr
פרק 3 - Yakira/Ezriel Starr
פרק 4 - Yakira/Ezriel Starr
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miriam Schacter, Miriam Schacter
פרק 2 - Miriam Schacter, Miriam Schacter
פרק 3 - Miriam Schacter, Miriam Schacter
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gitty Rosenfeld
פרק 2 - Gitty Rosenfeld
פרק 3 - Gitty Rosenfeld

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Brian And Shoshi Cohen
פרק 2 - Brian And Shoshi Cohen
פרק 3 - Brian And Shoshi Cohen
פרק 4 - Brian And Shoshi Cohen
פרק 5 - Brian And Shoshi Cohen
פרק 6 - Brian And Shoshi Cohen
פרק 7 - Brian And Shoshi Cohen
פרק 8 - Brian And Shoshi Cohen
פרק 9 - Beth Braunstein
פרק 10 - Joan Vander Walde
פרק 11 - Joan Vander Walde
פרק 12 - Joan Vander Walde
פרק 13 - Bloom Lesser Family
פרק 14 - Bloom Lesser Family
פרק 15 - Bloom Lesser Family
פרק 16 - Bloom Lesser Family
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gavri Lapin
פרק 2 - Gavri Lapin
פרק 3 - Devora And David
פרק 4 - Devora And David
פרק 5 - Devora And David
פרק 6 - Devora And David
פרק 7 - Devora And David
פרק 8 - Devora And David
פרק 9 - Devora And David
פרק 10 - Devora And David
פרק 11 - Devora And David
פרק 12 - Devora And David
פרק 13 - Devora And David
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - RM Rosenfeld
פרק 2 - RM Rosenfeld
פרק 3 - Eliana Raskas
פרק 4 - Eliana Raskas
פרק 5 - Eliana Raskas
פרק 6 - Eliana Raskas
פרק 7 - Lili Panitch
פרק 8 - Lili Panitch
פרק 9 - Lili Panitch
פרק 10 - Lili Panitch
פרק 11 - Lili Panitch
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shira And Judah
פרק 2 - Shira And Judah
פרק 3 - Shira And Judah
פרק 4 - Shira And Judah
פרק 5 - Shira And Judah
פרק 6 - Shira And Judah
פרק 7 - Shira And Judah
פרק 8 - Shira And Judah
פרק 9 - Shira And Judah
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dov And Chumi Kanner
פרק 2 - Dov And Chumi Kanner
פרק 3 - Dov And Chumi Kanner
פרק 4 - Dov And Chumi Kanner
פרק 5 - Dov And Chumi Kanner
פרק 6 - Dov And Chumi Kanner
פרק 7 - Dov And Chumi Kanner
פרק 8 - Dov And Chumi Kanner
פרק 9 - Dov And Chumi Kanner
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Braunstein
פרק 2 - David Braunstein
פרק 3 - David Braunstein
פרק 4 - David Braunstein
פרק 5 - David Braunstein
פרק 6 - Raquel Leifer
פרק 7 - Raquel Leifer
פרק 8 - Raquel Leifer
פרק 9 - Raquel Leifer
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elana Sztokman
פרק 2 - Elana Sztokman
פרק 3 - Elana Sztokman
פרק 4 - Elana Sztokman
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adi Berman
פרק 2 - Adi Berman
פרק 3 - Adi Berman
פרק 4 - Adi Berman
פרק 5 - Adi Berman
פרק 6 - Adi Berman
פרק 7 - Adi Berman
פרק 8 - Adi Berman
פרק 9 - Adi Berman
פרק 10 - Adi Berman
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lisa Licht Hirsch
פרק 2 - Lisa Licht Hirsch
פרק 3 - Lisa Licht Hirsch
פרק 4 - Lisa Licht Hirsch
פרק 5 - Mindy & Jay Cinnamon
פרק 6 - Mindy & Jay Cinnamon
פרק 7 - Atara Gorsetman
פרק 8 - Shoshana Stewart
פרק 9 - Shoshana Stewart
פרק 10 - Atara Gorsetman
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yael Balsam
פרק 2 - Yael Balsam
פרק 3 - Yael Balsam
פרק 4 - Yael Balsam
פרק 5 - Yael Balsam
פרק 6 - Yael Balsam
פרק 7 - Tzur Flicker
פרק 8 - Tzur Flicker
פרק 9 - Tzur Flicker
פרק 10 - Tzur Flicker
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adin Starr
פרק 2 - Adam Starr
פרק 3 - Adam Starr
פרק 4 - Adam Starr
פרק 5 - Adam Starr
פרק 6 - Yardena Flicker
פרק 7 - Yardena Flicker
פרק 8 - Yardena Flicker
פרק 9 - Yardena Flicker
פרק 10 - Yardena Flicker
פרק 11 - Yardena Flicker
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Batsheva Haber
פרק 2 - Batsheva Haber
פרק 3 - Batsheva Haber
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Schwartz
פרק 2 - David Schwartz
פרק 3 - David Schwartz
פרק 4 - David Schwartz
פרק 5 - David Schwartz
פרק 6 - David Schwartz
פרק 7 - David Schwartz
פרק 8 - David Schwartz
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shai Freedman
פרק 2 - Shai Freedman
פרק 3 - Shai Freedman
פרק 4 - Shai Freedman
פרק 5 - Shai Freedman
פרק 6 - Shai Freedman
פרק 7 - Shai Freedman
פרק 8 - Shai Freedman
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Kobi Starr
פרק 2 - Kobi Starr
פרק 3 - Kobi Starr
פרק 4 - Aytan And Shira Cohen
פרק 5 - Aytan And Shira Cohen
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - B Rosenfeld
פרק 2 - B Rosenfeld
פרק 3 - Arielle Altmann
פרק 4 - Arielle Altmann
פרק 5 - Arielle Altmann
פרק 6 - Brian And Shoshi Cohen
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzhak Halberstam
פרק 2 - Yitzhak Halberstam
פרק 3 - Yitzhak Halberstam
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Devorah Bar-David
פרק 2 - Devorah Bar-David
פרק 3 - Caroline Gold
פרק 4 - Caroline Gold
פרק 5 - Shoni Mirvis
פרק 6 - Shoni Mirvis
פרק 7 - Anita Stein And Jeff Stein
פרק 8 - Anita Stein And Jeff Stein
פרק 9 - Shifra Landowne
פרק 10 - Shifra Landowne
פרק 11 - Shifra Landowne
פרק 12 - Shifra Landowne
פרק 13 - Shifra Landowne
פרק 14 - Shifra Landowne
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Susie Senders
פרק 2 - Susie Senders
פרק 3 - Susie Senders
פרק 4 - Yehuda Safier
פרק 5 - Yehuda Safier
פרק 6 - Yehuda Safier
פרק 7 - Ellie Berger, Sylvan Wallenstein
פרק 8 - Ellie Berger, Sylvan Wallenstein
פרק 9 - Sylvan Wallenstein, Jill And Hugh Mainzer
פרק 10 - Sylvan Wallenstein, Jill And Hugh Mainzer
פרק 11 - Jill And Hugh Mainzer
פרק 12 - Jill And Hugh Mainzer
פרק 13 - Jill And Hugh Mainzer
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Arye Sokol
פרק 2 - Arye Sokol
פרק 3 - Arye Sokol
פרק 4 - Arye Sokol
פרק 5 - Arye Sokol
פרק 6 - Arye Sokol
פרק 7 - Arye Sokol
פרק 8 - Arye Sokol
פרק 9 - Arye Sokol
פרק 10 - Arye Sokol
פרק 11 - Arye Sokol
פרק 12 - Arye Sokol
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mark Hus/Shirley Stark
פרק 2 - Mark Hus/Shirley Stark
פרק 3 - Mark Hus/Shirley Stark
פרק 4 - Mark Hus/Shirley Stark
פרק 5 - Mark Hus/Shirley Stark
פרק 6 - Mark Hus/Shirley Stark
פרק 7 - Mark Hus/Shirley Stark
פרק 8 - Mark Hus/Shirley Stark
פרק 9 - Mark Hus/Shirley Stark
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Genie Tokayer
פרק 2 - Genie Tokayer
פרק 3 - Genie Tokayer
פרק 4 - Shira Bousbib
פרק 5 - Shira Bousbib
פרק 6 - Shira Bousbib
פרק 7 - Miriam Udel, Rachel Wallenstein
פרק 8 - Miriam Udel, Rachel Wallenstein
פרק 9 - Miriam Udel, Rachel Wallenstein
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nathaniel Helfgot
פרק 2 - Nathaniel Helfgot
פרק 3 - Nathaniel Helfgot
פרק 4 - Nathaniel Helfgot
פרק 5 - Nathaniel Helfgot
פרק 6 - Nathaniel Helfgot
פרק 7 - Nathaniel Helfgot
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeff Fox
פרק 2 - Jeff Fox
פרק 3 - Jeff Fox
פרק 4 - Jeff Fox
פרק 5 - Jeff Fox
פרק 6 - Jeff Fox
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Devorah Zlochower
פרק 2 - Devorah Zlochower
פרק 3 - Devorah Zlochower
פרק 4 - Devorah Zlochower
פרק 5 - Devorah Zlochower
פרק 6 - Devorah Zlochower
פרק 7 - Devorah Zlochower
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Devorah Zlochower
פרק 2 - Devorah Zlochower
פרק 3 - Devorah Zlochower
פרק 4 - Devorah Zlochower
פרק 5 - Devorah Zlochower
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dov Cymbalista, Dov Cymbalista
פרק 2 - Dov Cymbalista, Dov Cymbalista
פרק 3 - Dov Cymbalista, Dov Cymbalista
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mia Diamond Padwa
פרק 2 - Mia Diamond Padwa
פרק 3 - Nate Linsider, Elisa & Gavin Ellman
פרק 4 - Nate Linsider, Elisa & Gavin Ellman
פרק 5 - Rachel Anisfeld
פרק 6 - Rachel Anisfeld
פרק 7 - Rami Genauer
פרק 8 - Rami Genauer
פרק 9 - Rami Genauer
פרק 10 - Eli Geller
פרק 11 - Eli Geller
פרק 12 - Danny Lauer, Doni Fogel
פרק 13 - Doni Fogel
פרק 14 - Doni Fogel
פרק 15 - Yael Horowitz
פרק 16 - Yael Horowitz
פרק 17 - Yael Horowitz
פרק 18 - Shonny Solow
פרק 19 - Shonny Solow
פרק 20 - Amanda Cinnamon
פרק 21 - Eli Feen
פרק 22 - Eli Feen
פרק 23 - Eli Feen
פרק 24 - Anat Barber
פרק 25 - Rami Genauer
פרק 26 - Rami Genauer
פרק 27 - Stephanie Cohen
פרק 28 - Stephanie Cohen
פרק 29 - Etan And Judy Diamond
פרק 30 - Etan And Judy Diamond
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joshy Starr
פרק 2 - Joshy Starr
פרק 3 - Joshy Starr
פרק 4 - Joshy Starr
פרק 5 - Joshy Starr
פרק 6 - Joshy Starr
פרק 7 - Joshy Starr
פרק 8 - Joshy Starr
פרק 9 - Joshy Starr
פרק 10 - Joshy Starr
פרק 11 - Joshy Starr
פרק 12 - Joshy Starr
פרק 13 - Joshy Starr
פרק 14 - Joshy Starr
פרק 15 - Joshy Starr
פרק 16 - Joshy Starr
פרק 17 - Joshy Starr
פרק 18 - Joshy Starr
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sam Sperling
פרק 2 - Sam Sperling
פרק 3 - Sam Sperling
פרק 4 - Sam Sperling
פרק 5 - Sam Sperling
פרק 6 - Sam Sperling
פרק 7 - Sam Sperling
פרק 8 - Sam Sperling
פרק 9 - Sam Sperling
פרק 10 - Sam Sperling
פרק 11 - Sam Sperling
פרק 12 - Sam Sperling
פרק 13 - Sam Sperling
פרק 14 - Sam Sperling
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sam Sperling
פרק 2 - Sam Sperling
פרק 3 - Sam Sperling
פרק 4 - Sam Sperling
פרק 5 - Sam Sperling
פרק 6 - Sam Sperling
פרק 7 - Sam Sperling
פרק 8 - Sam Sperling
פרק 9 - Sam Sperling
פרק 10 - Sam Sperling
פרק 11 - Sam Sperling
פרק 12 - Sam Sperling
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaya Rayman
פרק 2 - Chaya Rayman
פרק 3 - Chaya Rayman
פרק 4 - Chaya Rayman
פרק 5 - Chaya Rayman
פרק 6 - Chaya Rayman
פרק 7 - Chaya Rayman
פרק 8 - Chaya Rayman
פרק 9 - Chaya Rayman
פרק 10 - Chaya Rayman
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Atara Gorsetman
פרק 2 - Atara Gorsetman
פרק 3 - Sara Hurwitz
פרק 4 - Sara Hurwitz
פרק 5 - Gillian Steinberg
פרק 6 - Gillian Steinberg
פרק 7 - Gillian Steinberg
פרק 8 - Joe Z
פרק 9 - Joe Z
פרק 10 - Joe Z
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaya Ross
פרק 2 - Chaya Ross
פרק 3 - Chaya Ross
פרק 4 - Chaya Ross
פרק 5 - Leah Fenster
פרק 6 - Leah Fenster
פרק 7 - Leah Fenster
פרק 8 - Leah Fenster
פרק 9 - Yonina Siegal
פרק 10 - Yonina Siegal
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danny Padwa
פרק 2 - Danny Padwa
פרק 3 - Danny Padwa
פרק 4 - Danny Padwa
פרק 5 - Danny Padwa
פרק 6 - Danny Padwa
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Esther Lefkowitz
פרק 2 - Esther Lefkowitz
פרק 3 - Esther Lefkowitz
פרק 4 - Esther Lefkowitz
פרק 5 - Esther Lefkowitz
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Leah Fenster
פרק 2 - Leah Fenster
פרק 3 - Leah Fenster
פרק 4 - Leah Fenster
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ronit Lewis
פרק 2 - Ronit Lewis
פרק 3 - Ronit Lewis

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
4Adam Starrסנהדרין פרקים 2-5
4Yakira/Ezriel Starrמגילה פרקים 1-4
1Adin Starrסנהדרין פרק 1
10Adi Bermanבבא קמא פרקים 1-10
5Alex Spiraכלאיים פרקים 4-8
1Amanda Cinnamonכלים פרק 20
1Anat Barberכלים פרק 24
2Anita Stein and Jeff steinזבחים פרקים 7-8
10Anonymousמעילה פרקים 1-6; טבול יום פרקים 1-4
3Arielle Altmannאבות פרקים 3-5
12Arye Sokolחולין פרקים 1-12
4Atara gorsetmanבבא מציעא פרקים 7, 10; מקוואות פרקים 1-2
8Ayelet and Liorיומא פרקים 1-8
2Aytan and Shira Cohenעבודה זרה פרקים 4-5
2B Rosenfeldאבות פרקים 1-2
3Barbara Gochbergשקלים פרקים 6-8
3Batsheva Haberמכות פרקים 1-3
6Beth braunsteinפסחים פרקים 1-5; יבמות פרק 9
4Bloom Lesser familyיבמות פרקים 13-16
4Brian and Shoshi Cohenיבמות פרקים 1-4
5Brian and Shoshi cohenיבמות פרקים 5-8; אבות פרק 6
8Brian Spiraראש השנה פרקים 1-4; תענית פרקים 1-4
2Caroline Goldזבחים פרקים 3-4
10Chaya Raymanטהרות פרקים 1-10
4Chaya rossנידה פרקים 1-4
1Danny Lauerכלים פרק 12
10Danny Padwaדמאי פרקים 4-7; מכשירין פרקים 1-6
5David Braunsteinגיטין פרקים 1-5
2David Nobleמעשר שני פרקים 2-3
8David Schwartzשבועות פרקים 1-8
11Devora and Davidכתובות פרקים 3-13
2Devorah Bar-Davidזבחים פרקים 1-2
12Devorah Zlochowerתמיד פרקים 1-7; מידות פרקים 1-5
3Doni Fogelכלים פרקים 12-14
9Dov and Chumi Kannerסוטה פרקים 1-9
6Dov Cymbalistaקינים פרקים 1, 1-2, 2-3, 3
4Elana Sztokmanקידושין פרקים 1-4
2Eli Gellerכלים פרקים 10-11
4Eliana Raskasנדרים פרקים 3-6
2Elisa & Gavin Ellmanכלים פרקים 3-4
2Ellie Bergerמנחות פרקים 7-8
5Esther Lefkowitzזבים פרקים 1-5
2Etan and Judy Diamondכלים פרקים 29-30
5Ezra Starrביצה פרקים 1-5
3Eli Feenכלים פרקים 21-23
2Gavri Lapinכתובות פרקים 1-2
3Genie Tokayerערכין פרקים 1-3
2Dr George and Barbara Gottliebמעשר שני פרקים 4-5
3Gillian Steinbergמקוואות פרקים 5-7
3Gitty Rosenfeldחגיגה פרקים 1-3
5Jill and Hugh Mainzerמנחות פרקים 9-13
3Joan Vander Waldeיבמות פרקים 10-12
4Joe Zכלאיים פרק 9; מקוואות פרקים 8-10
18Joshy Starrאהלות פרקים 1-18
1Judah Lopatinמעשר שני פרק 1
4Judy Federbushביכורים פרקים 1-4
2Kayla and Howard Weisbandשקלים פרקים 1-2
3Kobi Starrעבודה זרה פרקים 1-3
8Leah Fensterנידה פרקים 5-8; ידיים פרקים 1-4
5Lerea Familyמעשרות פרקים 1-5
5Lili Panitchנדרים פרקים 7-11
4Lisa Licht Hirschבבא מציעא פרקים 1-4
5Maayan Starrשבת פרקים 5-9
8Malki Cymbalistaפיאה פרקים 1-8
9Mark Hus/Shirley Starkבכורות פרקים 1-9
4Merav Spiraשבת פרקים 10-13
2Merav and Leahחלה פרקים 3-4
2Mia Diamond Padwaכלים פרקים 1-2
2Mindy & Jay Cinnamonבבא מציעא פרקים 5-6
6Miriam Schacterמועד קטן פרקים 1, 1-2, 2-3, 3
3Miriam Udelערכין פרקים 7-9
11Moshe Rosenfeldשבת פרקים 14-24
7Nathaniel Helfgotתמורה פרקים 1-7
3Nina Bruderברכות פרקים 1-3
12Omri Flickerתרומות פרקים 1-11; שבת פרק 1
3Carmel Flickerשבת פרקים 2-4
3Penny Joelכלאיים פרקים 1-3
26Sam Sperlingנגעים פרקים 1-14; פרה פרקים 1-12
3RM Rosenfeldחלה פרק 2; נדרים פרקים 1-2
5Michael Rosenfeldסוכה פרקים 1-5
6Jeff Foxכריתות פרקים 1-6
2Rachel Anisfeldכלים פרקים 5-6
3Rachel Wallensteinערכין פרקים 7-9
2Nate Linsiderכלים פרקים 3-4
5Rami Genauerכלים פרקים 7-9, 25-26
4Raquel Leiferגיטין פרקים 6-9
3Ronit Lewisעוקצים פרקים 1-3
10Ben Rosenfeldעירובין פרקים 1-10
2Sara Hurwitzמקוואות פרקים 3-4
3Sara Labatonדמאי פרקים 1-3
5Sara Pragerפסחים פרקים 6-10
5Shai Bermanשביעית פרקים 6-10
8Shai Freedmanעדויות פרקים 1-8
6Shifra Landowneזבחים פרקים 9-14
9Shira and Judahנזיר פרקים 1-9
3Shira Bousbibערכין פרקים 4-6
1Shira Rosenfeldחלה פרק 1
2Shoni mirvisזבחים פרקים 5-6
2Shonny Solowכלים פרקים 18-19
2Shoshana Stewartבבא מציעא פרקים 8-9
2Stephanie Cohenכלים פרקים 27-28
5Steven Exlerשביעית פרקים 1-5
6steven pretsfelderברכות פרקים 4-9
3Susie Sendersמנחות פרקים 1-3
4Sylvan Wallensteinמנחות פרקים 7-10
4Tzur Flickerבבא בתרא פרקים 7-10
6Yael Balsamבבא בתרא פרקים 1-6
3Yael Horowitzכלים פרקים 15-17
6Yardena Flickerסנהדרין פרקים 6-11
3Yehuda Safierמנחות פרקים 4-6
3Yitzhak Halberstamהוריות פרקים 1-3
2Yonina Siegalנידה פרקים 9-10
3Yosef Avrahamערלה פרקים 1-3
3Zalmanשקלים פרקים 3-5
      114 אנשים נרשמו ל 541 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.