למד לבנדיט סיני בן ברוך (Benjamin Rosenstark)
שלושים / יארצייט

Siyum for Yahrtzeit of Benjamin Rosenstark

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 20 Iyyar 5782 (Saturday, May 21, 2022) שקיעה.

משנה סיום הוא 42.9% נרשם
(139/324 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11)
פרק 2 (7)
פרק 3 (6)
פרק 4 (2)
פרק 5 (4)
פרק 6 (10)
פרק 7 (4)
פרק 8 (7)
פרק 9 (7)
פרק 10 (6)
פרק 11 (6)
פרק 12 (6)
פרק 13 (7)
פרק 14 (4)
פרק 15 (3)
פרק 16 (8)
פרק 17 (8)
פרק 18 (3)
פרק 19 (6)
פרק 20 (5)
פרק 21 (3)
פרק 22 (6)
פרק 23 (5)
פרק 24 (5)
עירובין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (6)
פרק 3 (9)
פרק 4 (11)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (11)
פרק 8 (11)
פרק 9 (4)
פרק 10 (15)
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Danny Buk
√ פרק 2 - Danny Buk
√ פרק 3 - Danny Buk
√ פרק 4 - Danny Buk
√ פרק 5 - Danny Buk
√ פרק 6 - Danny Buk
√ פרק 7 - Danny Buk
√ פרק 8 - Danny Buk
√ פרק 9 - Danny Buk
√ פרק 10 - Danny Buk
שקלים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (5)
פרק 3 (4)
פרק 4 (9)
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (8)
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Yael
√ פרק 2 - Yael
√ פרק 3 - Yael
√ פרק 4 - Yael
√ פרק 5 - Yael
√ פרק 6 - Yael
√ פרק 7 - Yael
√ פרק 8 - Yael
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Yael
√ פרק 2 - Yael
√ פרק 3 - Yael
√ פרק 4 - Yael
√ פרק 5 - Yael
ביצה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (10)
פרק 3 (8)
פרק 4 (7)
פרק 5 (7)
ראש השנה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (9)
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Margalit
√ פרק 2 - Margalit
√ פרק 3 - Margalit
√ פרק 4 - Margalit
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Shir
√ פרק 2 - Shir
√ פרק 3 - Shir
√ פרק 4 - Shir
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Margalit
√ פרק 2 - Margalit
√ פרק 3 - Margalit
חגיגה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (7)
פרק 3 (8)

נשים

יבמות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (10)
פרק 3 (10)
פרק 4 (13)
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (6)
פרק 10 (9)
פרק 11 (7)
פרק 12 (6)
פרק 13 (13)
פרק 14 (9)
פרק 15 (10)
פרק 16 (7)
כתובות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (10)
פרק 3 (9)
פרק 4 (12)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (10)
פרק 8 (8)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (6)
פרק 12 (4)
פרק 13 (11)
נדרים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (8)
פרק 5 (6)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
פרק 11 (12)
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - David Rosenstark
√ פרק 2 - David Rosenstark
√ פרק 3 - David Rosenstark
√ פרק 4 - David Rosenstark
√ פרק 5 - David Rosenstark
√ פרק 6 - David Rosenstark
√ פרק 7 - David Rosenstark
√ פרק 8 - David Rosenstark
√ פרק 9 - David Rosenstark
סוטה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (6)
פרק 3 (8)
פרק 4 (5)
פרק 5 (5)
פרק 6 (4)
פרק 7 (8)
פרק 8 (7)
פרק 9 (15)
גיטין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (7)
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (9)
פרק 8 (10)
פרק 9 (10)
קידושין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (10)
פרק 3 (13)
פרק 4 (14)
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
√ פרק 1 - Reuven Rosenstark
√ פרק 2 - Reuven Rosenstark
√ פרק 3 - Reuven Rosenstark
√ פרק 4 - Reuven Rosenstark
√ פרק 5 - Reuven Rosenstark
√ פרק 6 - Reuven Rosenstark
√ פרק 7 - Reuven Rosenstark
√ פרק 8 - Reuven Rosenstark
√ פרק 9 - Reuven Rosenstark
√ פרק 10 - Reuven Rosenstark
בבא מציעא
הוקצו
√ פרק 1 - Pnina And Margalit
√ פרק 2 - Pnina And Margalit
√ פרק 3 - Pnina And Margalit
√ פרק 4 - Pnina And Margalit
√ פרק 5 - Pnina And Margalit
√ פרק 6 - Pnina And Margalit
√ פרק 7 - Pnina And Margalit
√ פרק 8 - Pnina And Margalit
√ פרק 9 - Pnina And Margalit
√ פרק 10 - Pnina And Margalit
בבא בתרא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (14)
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
פרק 7 (4)
פרק 8 (8)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - Racheli
√ פרק 2 - Racheli
√ פרק 3 - Racheli
√ פרק 4 - Racheli
√ פרק 5 - Racheli
√ פרק 6 - Racheli
√ פרק 7 - Racheli
√ פרק 8 - Racheli
√ פרק 9 - Racheli
√ פרק 10 - Racheli
√ פרק 11 - Racheli
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - Reuven Rosenstark
√ פרק 2 - Reuven Rosenstark
√ פרק 3 - Reuven Rosenstark
שבועות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (13)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (8)
פרק 8 (6)
עדויות
הוקצו
√ פרק 1 - Margalit
√ פרק 2 - Margalit
√ פרק 3 - Margalit
√ פרק 4 - Margalit
√ פרק 5 - Margalit
√ פרק 6 - Margalit
√ פרק 7 - Margalit
√ פרק 8 - Margalit
עבודה זרה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (7)
פרק 3 (10)
פרק 4 (12)
פרק 5 (12)
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - רחלי רוזנשטרק
√ פרק 2 - רחלי רוזנשטרק
√ פרק 3 - רחלי רוזנשטרק
√ פרק 4 - רחלי רוזנשטרק
√ פרק 5 - רחלי רוזנשטרק
√ פרק 6 - רחלי רוזנשטרק
הוריות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (7)
פרק 3 (8)
  

קדשים

זבחים
הוקצו
√ פרק 1 - Margalit
√ פרק 2 - Margalit
√ פרק 3 - Margalit
√ פרק 4 - Margalit
√ פרק 5 - Margalit
√ פרק 6 - Margalit
√ פרק 7 - Margalit
√ פרק 8 - Margalit
√ פרק 9 - Margalit
√ פרק 10 - Margalit
√ פרק 11 - Margalit
√ פרק 12 - Margalit
√ פרק 13 - Margalit
√ פרק 14 - Margalit
מנחות
הוקצו
√ פרק 1 - אלישע
√ פרק 2 - אלישע
√ פרק 3 - אלישע
√ פרק 4 - אלישע
√ פרק 5 - אלישע
√ פרק 6 - אלישע
√ פרק 7 - אלישע
√ פרק 8 - אלישע
√ פרק 9 - אלישע
√ פרק 10 - אלישע
√ פרק 11 - אלישע
√ פרק 12 - אלישע
√ פרק 13 - אלישע
חולין
הוקצו
√ פרק 1 - אלישע
√ פרק 2 - אלישע
√ פרק 3 - אלישע
√ פרק 4 - אלישע
√ פרק 5 - אלישע
√ פרק 6 - אלישע
√ פרק 7 - אלישע
√ פרק 8 - אלישע
√ פרק 9 - אלישע
√ פרק 10 - אלישע
√ פרק 11 - אלישע
√ פרק 12 - אלישע
בכורות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (9)
פרק 3 (4)
פרק 4 (10)
פרק 5 (6)
פרק 6 (12)
פרק 7 (7)
פרק 8 (10)
פרק 9 (8)
ערכין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (6)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (5)
פרק 8 (7)
פרק 9 (8)
תמורה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (3)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (6)
כריתות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (6)
פרק 3 (10)
פרק 4 (3)
פרק 5 (8)
פרק 6 (9)
מעילה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (9)
פרק 3 (8)
פרק 4 (6)
פרק 5 (5)
פרק 6 (6)
תמיד
הוקצו
√ פרק 1 - רחלי רוזנשטרק
√ פרק 2 - רחלי רוזנשטרק
√ פרק 3 - רחלי רוזנשטרק
√ פרק 4 - רחלי רוזנשטרק
√ פרק 5 - רחלי רוזנשטרק
√ פרק 6 - רחלי רוזנשטרק
√ פרק 7 - רחלי רוזנשטרק
מידות
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Shir Rosenstark
√ פרק 2 - Shir Rosenstark
פרק 3 (8)
פרק 4 (7)
פרק 5 (4)
קינים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (6)
 

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
9David Rosenstarkנזיר פרקים 1-9
25אלישעמנחות פרקים 1-13; חולין פרקים 1-12
29Margalitתענית פרקים 1-4; מועד קטן פרקים 1-3; עדויות פרקים 1-8; זבחים פרקים 1-14
10pnina and margalitבבא מציעא פרקים 1-10
4Shirמגילה פרקים 1-4
11Racheliסנהדרין פרקים 1-11
13רחלי רוזנשטרקאבות פרקים 1-6; תמיד פרקים 1-7
13Reuven Rosenstarkבבא קמא פרקים 1-10; מכות פרקים 1-3
2Shir Rosenstarkמידות פרקים 1-2
13Yaelיומא פרקים 1-8; סוכה פרקים 1-5
10Danny Bukפסחים פרקים 1-10
      11 אנשים נרשמו ל 139 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.