למד לרבקה מרים בת ר' ירמיהו דניאל יבלחט"א (Rivka Conway)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 19 Elul 5781 (Friday, August 27, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 87% נרשם
(47/54 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

סדר מועד (לא מופעל)

סדר נשים (לא מופעל)

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Anonymous
√ פרק 2 - Anonymous
√ פרק 3 - Anonymous
√ פרק 4 - Anonymous
√ פרק 5 - Anonymous
√ פרק 6 - Anonymous
√ פרק 7 - Anonymous
√ פרק 8 - Anonymous
√ פרק 9 - Anonymous
√ פרק 10 - Anonymous
√ פרק 11 - Yaakov Salzer
√ פרק 12 - Yaakov Salzer
√ פרק 13 - YY Lerner
√ פרק 14 - YY Lerner
√ פרק 15 - YY Lerner
√ פרק 16 - YY Lerner
√ פרק 17 - YY Lerner
√ פרק 18 - YY Lerner
√ פרק 19 - YY Lerner
√ פרק 20 - YY Lerner
√ פרק 21 - Dov Begal
√ פרק 22 - Dov Begal
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
√ פרק 30 - Anonymous
אהלות לא מופעלנגעים
הוקצו
√ פרק 1 - Anonymous
√ פרק 2 - Anonymous
√ פרק 3 - Anonymous
√ פרק 4 - Anonymous
√ פרק 5 - Anonymous
√ פרק 6 - Anonymous
√ פרק 7 - Anonymous
√ פרק 8 - Eliezer Cohen
√ פרק 9 - Eliezer Cohen
√ פרק 10 - Eliezer Cohen
√ פרק 11 - Binyamin Feldman
√ פרק 12 - Reuven Butler
√ פרק 13 - Reuven Butler
√ פרק 14 - Binyamin Feldman
פרה לא מופעלטהרות
הוקצו
√ פרק 1 - SY Raymon
√ פרק 2 - Yehoshua Beckman
√ פרק 3 - Yehoshua Beckman
√ פרק 4 - Binyamin Feldman
√ פרק 5 - Binyamin Feldman
√ פרק 6 - Binyamin Feldman
√ פרק 7 - Avrohom Jacobson
√ פרק 8 - Avrohom Jacobson
√ פרק 9 - Eliezer Cohen
√ פרק 10 - Eliezer Cohen
מקוואות לא מופעל
נידה לא מופעלמכשירין לא מופעלזבים לא מופעל
טבול יום לא מופעלידיים לא מופעלעוקצים לא מופעל

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
1anonymousכלים פרק 30
2Avrohom Jacobsonטהרות פרקים 7-8
5Binyamin Feldmanנגעים פרקים 11, 14; טהרות פרקים 4-6
2Dov Begalכלים פרקים 21-22
5eliezer cohenנגעים פרקים 8-10; טהרות פרקים 9-10
2Reuven Butlerנגעים פרקים 12-13
17Anonymousכלים פרקים 1-10; נגעים פרקים 1-7
8YY Lernerכלים פרקים 13-20
1SY Raymonטהרות פרק 1
2Yaakov Salzerכלים פרקים 11-12
2Yehoshua Beckmanטהרות פרקים 2-3
      11 אנשים נרשמו ל 47 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.