למד לZahav Shlomo Ben Ha Rav Abraham Mordechai Ve Rivka Mirel (Zahav Green)
שלושים / יארצייט

We are learning the entirety of the Mishna in memory of Zahav Green, the brother of our friend Reza Green. Please help us out with a perek or more.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 23 Elul 5781 (Tuesday, August 31, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 74.6% נרשם
(392/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - Behzad Hakakian
√ פרק 2 - Behzad Hakakian
√ פרק 3 - Behzad Hakakian
√ פרק 4 - Behzad Hakakian
√ פרק 5 - Behzad Hakakian
√ פרק 6 - Behzad Hakakian
√ פרק 7 - Behzad Hakakian
√ פרק 8 - Behzad Hakakian
√ פרק 9 - Behzad Hakakian
פיאה
הוקצו
√ פרק 1 - Shmuel Greene
√ פרק 2 - Shmuel Greene
√ פרק 3 - Shmuel Greene
√ פרק 4 - Shmuel Greene
√ פרק 5 - Shmuel Greene
√ פרק 6 - Shmuel Greene
√ פרק 7 - Shmuel Greene
√ פרק 8 - Shmuel Greene
דמאי
הוקצו
√ פרק 1 - TBF
√ פרק 2 - TBF
√ פרק 3 - TBF
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - TBF
√ פרק 6 - TBF
√ פרק 7 - TBF
כלאיים
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomo
√ פרק 2 - Shlomo
√ פרק 3 - Shlomo
√ פרק 4 - Shlomo
√ פרק 5 - Shlomo
√ פרק 6 - Shlomo
√ פרק 7 - Shlomo
√ פרק 8 - Shlomo
√ פרק 9 - Shlomo
שביעית
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomo
√ פרק 2 - Shlomo
√ פרק 3 - Shlomo
√ פרק 4 - Shlomo
√ פרק 5 - Shlomo
√ פרק 6 - Shlomo
√ פרק 7 - Shlomo
√ פרק 8 - Shlomo
√ פרק 9 - Shlomo
√ פרק 10 - Shlomo
תרומות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (6)
פרק 3 (9)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (12)
פרק 9 (7)
פרק 10 (12)
פרק 11 (10)
מעשרות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (8)
פרק 3 (10)
פרק 4 (6)
פרק 5 (8)
מעשר שני
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (13)
פרק 4 (12)
פרק 5 (15)
חלה
הוקצו
√ פרק 1 - TBF
√ פרק 2 - TBF
√ פרק 3 - TBF
√ פרק 4 - TBF
ערלה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (17)
פרק 3 (9)
ביכורים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11)
פרק 2 (11)
פרק 3 (12)
פרק 4 (5)
 

מועד

שבת
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Bell/Leiter
√ פרק 2 - Bell/Leiter
√ פרק 3 - Bell/Leiter
√ פרק 4 - Bell/Leiter
√ פרק 5 - Bell/Leiter
√ פרק 6 - Bell/Leiter
√ פרק 7 - Bell/Leiter
√ פרק 8 - Yisrael Meir Gorinstein (grandson Of Adrienne Orani)
√ פרק 9 - Yisrael Meir Gorinstein (grandson Of Adrienne Orani)
√ פרק 10 - Yisrael Meir Gorinstein (grandson Of Adrienne Orani)
פרק 11 (6)
פרק 12 (6)
פרק 13 (7)
פרק 14 (4)
פרק 15 (3)
פרק 16 (8)
פרק 17 (8)
פרק 18 (3)
פרק 19 (6)
פרק 20 (5)
פרק 21 (3)
פרק 22 (6)
פרק 23 (5)
פרק 24 (5)
עירובין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (6)
פרק 3 (9)
פרק 4 (11)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (11)
פרק 8 (11)
פרק 9 (4)
פרק 10 (15)
פסחים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Larry Lennhoff
√ פרק 2 - Larry Lennhoff
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
פרק 5 (10)
פרק 6 (6)
פרק 7 (13)
פרק 8 (8)
פרק 9 (11)
פרק 10 (9)
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Susan And Justin
√ פרק 2 - Susan And Justin
√ פרק 3 - Susan And Justin
√ פרק 4 - Susan And Justin
√ פרק 5 - Susan And Justin
√ פרק 6 - Susan And Justin
√ פרק 7 - Susan And Justin
√ פרק 8 - Susan And Justin
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Silver
√ פרק 2 - Moshe Silver
√ פרק 3 - Moshe Silver
√ פרק 4 - Moshe Silver
√ פרק 5 - Moshe Silver
√ פרק 6 - Moshe Silver
√ פרק 7 - Moshe Silver
√ פרק 8 - Moshe Silver
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - RIVKA Himmel
√ פרק 2 - RIVKA Himmel
√ פרק 3 - RIVKA Himmel
√ פרק 4 - RIVKA Himmel
√ פרק 5 - RIVKA Himmel
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - David Silber
√ פרק 2 - David Silber
√ פרק 3 - David Silber
√ פרק 4 - David Silber
√ פרק 5 - David Silber
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Silver
√ פרק 2 - Moshe Silver
√ פרק 3 - Moshe Silver
√ פרק 4 - Moshe Silver
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Elissa Kaplan
√ פרק 2 - Elissa Kaplan
√ פרק 3 - Elissa Kaplan
√ פרק 4 - Elissa Kaplan
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - T.D. Ritch De Herrera
√ פרק 2 - T.D. Ritch De Herrera
√ פרק 3 - T.D. Ritch De Herrera
√ פרק 4 - T.D. Ritch De Herrera
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Elissa Kaplan
√ פרק 2 - Elissa Kaplan
√ פרק 3 - Elissa Kaplan
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Silver
√ פרק 2 - Moshe Silver
√ פרק 3 - Moshe Silver

נשים

יבמות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (10)
פרק 3 (10)
פרק 4 (13)
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (6)
פרק 10 (9)
פרק 11 (7)
פרק 12 (6)
פרק 13 (13)
פרק 14 (9)
פרק 15 (10)
פרק 16 (7)
כתובות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (10)
פרק 3 (9)
פרק 4 (12)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (10)
פרק 8 (8)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (6)
פרק 12 (4)
פרק 13 (11)
נדרים
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Silver
√ פרק 2 - Moshe Silver
√ פרק 3 - Moshe Silver
√ פרק 4 - Moshe Silver
√ פרק 5 - Moshe Silver
√ פרק 6 - Moshe Silver
√ פרק 7 - Moshe Silver
√ פרק 8 - Moshe Silver
√ פרק 9 - Moshe Silver
√ פרק 10 - Moshe Silver
√ פרק 11 - Moshe Silver
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - David Silber
√ פרק 2 - David Silber
√ פרק 3 - David Silber
√ פרק 4 - David Silber
√ פרק 5 - David Silber
√ פרק 6 - David Silber
√ פרק 7 - David Silber
√ פרק 8 - David Silber
√ פרק 9 - David Silber
סוטה
הוקצו
√ פרק 1 - Susan And Justin
√ פרק 2 - Susan And Justin
√ פרק 3 - Susan And Justin
√ פרק 4 - Susan And Justin
√ פרק 5 - Susan And Justin
√ פרק 6 - Susan And Justin
√ פרק 7 - Susan And Justin
√ פרק 8 - Susan And Justin
√ פרק 9 - Susan And Justin
גיטין
הוקצו
√ פרק 1 - Devora Steinmetz
√ פרק 2 - Devora Steinmetz
√ פרק 3 - Devora Steinmetz
√ פרק 4 - Devora Steinmetz
√ פרק 5 - Devora Steinmetz
√ פרק 6 - Devora Steinmetz
√ פרק 7 - Devora Steinmetz
√ פרק 8 - Devora Steinmetz
√ פרק 9 - Devora Steinmetz
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Janet Podell
√ פרק 2 - Janet Podell
√ פרק 3 - Janet Podell
√ פרק 4 - Janet Podell
  

נזיקין

בבא קמא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (6)
פרק 3 (11)
פרק 4 (9)
פרק 5 (7)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (7)
פרק 9 (12)
פרק 10 (10)
בבא מציעא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (11)
פרק 3 (12)
פרק 4 (12)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
פרק 7 (11)
פרק 8 (9)
פרק 9 (13)
פרק 10 (6)
בבא בתרא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (14)
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
פרק 7 (4)
פרק 8 (8)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - Yonason Wolff
√ פרק 2 - Yonason Wolff
√ פרק 3 - Yonason Wolff
√ פרק 4 - Yonason Wolff
√ פרק 5 - Yonason Wolff
√ פרק 6 - Yonason Wolff
√ פרק 7 - Yonason Wolff
√ פרק 8 - Yonason Wolff
√ פרק 9 - Yonason Wolff
√ פרק 10 - Yonason Wolff
√ פרק 11 - Yonason Wolff
מכות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (8)
פרק 3 (16)
שבועות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (13)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (8)
פרק 8 (6)
עדויות
הוקצו
√ פרק 1 - TBF
√ פרק 2 - TBF
√ פרק 3 - TBF
√ פרק 4 - TBF
√ פרק 5 - TBF
√ פרק 6 - TBF
√ פרק 7 - TBF
√ פרק 8 - TBF
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Ami Silver
√ פרק 2 - Ami Silver
√ פרק 3 - Ami Silver
√ פרק 4 - Ami Silver
√ פרק 5 - Ami Silver
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - Beruria Steinmetz-silber
√ פרק 2 - Beruria Steinmetz-silber
√ פרק 3 - Beruria Steinmetz-silber
√ פרק 4 - Beruria Steinmetz-silber
√ פרק 5 - Beruria Steinmetz-silber
√ פרק 6 - Beruria Steinmetz-silber
הוריות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (7)
פרק 3 (8)
  

קדשים

זבחים
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
√ פרק 8 - N/A
√ פרק 9 - N/A
√ פרק 10 - N/A
√ פרק 11 - N/A
√ פרק 12 - N/A
√ פרק 13 - N/A
√ פרק 14 - N/A
מנחות
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
√ פרק 8 - N/A
√ פרק 9 - N/A
√ פרק 10 - N/A
√ פרק 11 - N/A
√ פרק 12 - N/A
√ פרק 13 - N/A
חולין
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
√ פרק 8 - N/A
√ פרק 9 - N/A
√ פרק 10 - N/A
√ פרק 11 - N/A
√ פרק 12 - N/A
בכורות
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
√ פרק 8 - N/A
√ פרק 9 - N/A
ערכין
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
√ פרק 8 - N/A
√ פרק 9 - N/A
תמורה
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
כריתות
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
מעילה
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
תמיד
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
מידות
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
קינים
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
 

טהרות

כלים
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
√ פרק 8 - N/A
√ פרק 9 - N/A
√ פרק 10 - N/A
√ פרק 11 - N/A
√ פרק 12 - N/A
√ פרק 13 - N/A
√ פרק 14 - N/A
√ פרק 15 - N/A
√ פרק 16 - N/A
√ פרק 17 - N/A
√ פרק 18 - N/A
√ פרק 19 - N/A
√ פרק 20 - N/A
√ פרק 21 - N/A
√ פרק 22 - N/A
√ פרק 23 - N/A
√ פרק 24 - N/A
√ פרק 25 - N/A
√ פרק 26 - N/A
√ פרק 27 - N/A
√ פרק 28 - N/A
√ פרק 29 - N/A
√ פרק 30 - N/A
אהלות
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
√ פרק 8 - N/A
√ פרק 9 - N/A
√ פרק 10 - N/A
√ פרק 11 - N/A
√ פרק 12 - N/A
√ פרק 13 - N/A
√ פרק 14 - N/A
√ פרק 15 - N/A
√ פרק 16 - N/A
√ פרק 17 - N/A
√ פרק 18 - N/A
נגעים
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
√ פרק 8 - N/A
√ פרק 9 - N/A
√ פרק 10 - N/A
√ פרק 11 - N/A
√ פרק 12 - N/A
√ פרק 13 - N/A
√ פרק 14 - N/A
פרה
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
√ פרק 8 - N/A
√ פרק 9 - N/A
√ פרק 10 - N/A
√ פרק 11 - N/A
√ פרק 12 - N/A
טהרות
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
√ פרק 8 - N/A
√ פרק 9 - N/A
√ פרק 10 - N/A
מקוואות
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
√ פרק 8 - N/A
√ פרק 9 - N/A
√ פרק 10 - N/A
נידה
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
√ פרק 7 - N/A
√ פרק 8 - N/A
√ פרק 9 - N/A
√ פרק 10 - N/A
מכשירין
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
√ פרק 6 - N/A
זבים
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
√ פרק 5 - N/A
טבול יום
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
ידיים
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A
√ פרק 4 - N/A
עוקצים
הוקצו
√ פרק 1 - N/A
√ פרק 2 - N/A
√ פרק 3 - N/A

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
5Ami Silverעבודה זרה פרקים 1-5
9Behzad Hakakianברכות פרקים 1-9
7Bell/Leiterשבת פרקים 1-7
218N/Aדמאי פרק 4; זבחים פרקים 1-14; מנחות פרקים 1-13; חולין פרקים 1-12; בכורות פרקים 1-9; ערכין פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7; כריתות פרקים 1-6; מעילה פרקים 1-6; תמיד פרקים 1-7; מידות פרקים 1-5; קינים פרקים 1-3; כלים פרקים 1-30; אהלות פרקים 1-18; נגעים פרקים 1-14; פרה פרקים 1-12; טהרות פרקים 1-10; מקוואות פרקים 1-10; נידה פרקים 1-10; מכשירין פרקים 1-6; זבים פרקים 1-5; טבול יום פרקים 1-4; ידיים פרקים 1-4; עוקצים פרקים 1-3
6beruria steinmetz-silberאבות פרקים 1-6
14david silberביצה פרקים 1-5; נזיר פרקים 1-9
9Devora Steinmetzגיטין פרקים 1-9
7Elissa Kaplanתענית פרקים 1-4; מועד קטן פרקים 1-3
4Janet Podellקידושין פרקים 1-4
2Larry Lennhoffפסחים פרקים 1-2
3Yisrael Meir Gorinstein (grandson of Adrienne Orani)שבת פרקים 8-10
26moshe silverיומא פרקים 1-8; ראש השנה פרקים 1-4; חגיגה פרקים 1-3; נדרים פרקים 1-11
5RIVKA Himmelסוכה פרקים 1-5
19Shlomoכלאיים פרקים 1-9; שביעית פרקים 1-10
8Shmuel Greeneפיאה פרקים 1-8
17Susan and Justinשקלים פרקים 1-8; סוטה פרקים 1-9
4T.D. Ritch de Herreraמגילה פרקים 1-4
18TBFדמאי פרקים 1-3, 5-7; חלה פרקים 1-4; עדויות פרקים 1-8
11Yonason Wolffסנהדרין פרקים 1-11
      19 אנשים נרשמו ל 392 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.