למד ליענטע יהודית בת זלמן (June Alter)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 24 Nisan 5781 (Tuesday, April 06, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(105.9%)
(1 הרשמה מלאה + 31 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mya Rosenberg And Zaza
פרק 2 - Mya Rosenberg And Zaza
פרק 3 - Mya Rosenberg And Zaza
פרק 4 - Mya Rosenberg And Zaza
פרק 5 - Mya Rosenberg And Zaza
פרק 6 - Mya Rosenberg And Zaza
פרק 7 - Andrea And Ella Alter
פרק 8 - Andrea And Ella Alter
פרק 9 - Andrea And Ella Alter
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Emily Z And Shoshi
פרק 2 - Emily Z And Shoshi
פרק 3 - Emily Z And Shoshi
פרק 4 - Emily Z And Shoshi
פרק 5 - Emily Z And Shoshi
פרק 6 - Emily Z And Shoshi
פרק 7 - Emily Z And Shoshi
פרק 8 - Emily Z And Shoshi
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danya Helperin
פרק 2 - Danya Helperin
פרק 3 - Danya Helperin
פרק 4 - Danya Helperin
פרק 5 - Danya Helperin
פרק 6 - Danya Helperin
פרק 7 - Danya Helperin
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Carrie Ebbin
פרק 2 - Carrie Ebbin
פרק 3 - Carrie Ebbin
פרק 4 - Carrie Ebbin
פרק 5 - Josh Ebbin
פרק 6 - Josh Ebbin
פרק 7 - Josh Ebbin
פרק 8 - Josh Ebbin
פרק 9 - Josh Ebbin
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - L. Matanky
פרק 2 - L. Matanky
פרק 3 - L. Matanky
פרק 4 - Aliza Rosenbaum
פרק 5 - Aliza Rosenbaum
פרק 6 - Aliza Rosenbaum
פרק 7 - Hayley Schreiber
פרק 8 - Hayley Schreiber
פרק 9 - Hayley Schreiber
פרק 10 - Hayley Schreiber
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Meyers
פרק 2 - Ari Meyers
פרק 3 - Ari Meyers
פרק 4 - Ari Meyers
פרק 5 - Ari Meyers
פרק 6 - Ari Meyers
פרק 7 - Ari Meyers
פרק 8 - Ari Meyers
פרק 9 - Ari Meyers
פרק 10 - Ari Meyers
פרק 11 - Ari Meyers
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Meyers
פרק 2 - Ari Meyers
פרק 3 - Ari Meyers
פרק 4 - Ari Meyers
פרק 5 - Ari Meyers
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Kira Elbaum
פרק 2 - Kira Elbaum
פרק 3 - Kira Elbaum
פרק 4 - Max Miller
פרק 5 - Max Miller
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Erin Grossman
פרק 2 - Erin Grossman
פרק 3 - Erin Grossman
פרק 4 - Erin Grossman
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli And Jesse Fisch
פרק 2 - Eli And Jesse Fisch
פרק 3 - Eli And Jesse Fisch
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Beth Alter
פרק 2 - Beth Alter
פרק 3 - Beth Alter
פרק 4 - Beth Alter
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bayla Alter
פרק 2 - Bayla Alter
פרק 3 - Bayla Alter
פרק 4 - Bayla Alter
פרק 5 - Bayla Alter
פרק 6 - Bayla Alter
פרק 7 - Bayla Alter
פרק 8 - Bayla Alter
פרק 9 - Bayla Alter
פרק 10 - Bayla Alter
פרק 11 - Bayla Alter
פרק 12 - Bayla Alter
פרק 13 - Bayla Alter
פרק 14 - Aliza Shloush
פרק 15 - Aliza Shloush
פרק 16 - Aliza Shloush
פרק 17 - Aliza Shloush
פרק 18 - Aliza Shloush
פרק 19 - Aliza Shloush
פרק 20 - Aliza Shloush
פרק 21 - Aliza Shloush
פרק 22 - Aliza Shloush
פרק 23 - Aliza Shloush
פרק 24 - Aliza Shloush
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yair Meyers
פרק 2 - Yair Meyers
פרק 3 - Yair Meyers
פרק 4 - Yair Meyers
פרק 5 - Yair Meyers
פרק 6 - Yair Meyers
פרק 7 - Yair Meyers
פרק 8 - Yair Meyers
פרק 9 - Yair Meyers
פרק 10 - Yair Meyers
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Kayla Jurkevich
פרק 2 - Kayla Jurkevich
פרק 3 - Uncle Marc
פרק 4 - Uncle Marc
פרק 5 - Uncle Marc
פרק 6 - Uncle Marc
פרק 7 - Kayla Jurkevich
פרק 8 - Uncle Marc
פרק 9 - Uncle Marc
פרק 10 - Vanessa
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Kayla Aaron
פרק 2 - Kayla Aaron
פרק 3 - Kayla Aaron
פרק 4 - Kayla Aaron
פרק 5 - Kayla Aaron
פרק 6 - Kayla Aaron
פרק 7 - Kayla Aaron
פרק 8 - Kayla Aaron
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tamara Spitz
פרק 2 - Tamara Spitz
פרק 3 - Tamara Spitz
פרק 4 - Tamara Spitz
פרק 5 - Tamara Spitz
פרק 6 - Tamara Spitz
פרק 7 - Tamara Spitz
פרק 8 - Tamara Spitz
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rachel Gelb
פרק 2 - Rachel Gelb
פרק 3 - Rachel Gelb
פרק 4 - Rachel Gelb
פרק 5 - Rachel Gelb
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - MSS
פרק 2 - MSS
פרק 3 - MSS
פרק 4 - MSS
פרק 5 - MSS
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Natalie And Sara
פרק 2 - Natalie And Sara
פרק 3 - Natalie And Sara
פרק 4 - Natalie And Sara
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sarina Shields
פרק 2 - Sarina Shields
פרק 3 - Sarina Shields
פרק 4 - Sarina Shields
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bayla Alter
פרק 2 - Bayla Alter
פרק 3 - Bayla Alter
פרק 4 - Bayla Alter
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yocheved Hartman
פרק 2 - Yocheved Hartman
פרק 3 - Yocheved Hartman
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sarina Shields
פרק 2 - Sarina Shields
פרק 3 - Sarina Shields

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Casey And Reina
פרק 2 - Casey And Reina
פרק 3 - Casey And Reina
פרק 4 - Casey And Reina
פרק 5 - Casey And Reina
פרק 6 - Casey And Reina
פרק 7 - Casey And Reina
פרק 8 - Casey And Reina
פרק 9 - Casey And Reina
פרק 10 - Casey And Reina
פרק 11 - Casey And Reina
פרק 12 - Casey And Reina
פרק 13 - Casey And Reina
פרק 14 - Casey And Reina
פרק 15 - Casey And Reina
פרק 16 - Casey And Reina
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nechama Goldman Barash
פרק 2 - Nechama Goldman Barash
פרק 3 - Nechama Goldman Barash
פרק 4 - Nechama Goldman Barash
פרק 5 - Nechama Goldman Barash
פרק 6 - Nechama Goldman Barash
פרק 7 - Nechama Goldman Barash
פרק 8 - Nechama Goldman Barash
פרק 9 - Nechama Goldman Barash
פרק 10 - Nechama Goldman Barash
פרק 11 - Nechama Goldman Barash
פרק 12 - Nechama Goldman Barash
פרק 13 - Nechama Goldman Barash
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Susanna Horowitz
פרק 2 - Susanna Horowitz
פרק 3 - Susanna Horowitz
פרק 4 - Susanna Horowitz
פרק 5 - Susanna Horowitz
פרק 6 - Susanna Horowitz
פרק 7 - Susanna Horowitz
פרק 8 - Susanna Horowitz
פרק 9 - Susanna Horowitz
פרק 10 - Susanna Horowitz
פרק 11 - Susanna Horowitz
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Margy Ramirez, Margy Ramirez
פרק 2 - Margy Ramirez, Margy Ramirez
פרק 3 - Margy Ramirez, Margy Ramirez
פרק 4 - Margy Ramirez, Margy Ramirez
פרק 5 - Margy Ramirez, Margy Ramirez
פרק 6 - Margy Ramirez, Margy Ramirez
פרק 7 - Margy Ramirez, Margy Ramirez
פרק 8 - Margy Ramirez, Margy Ramirez
פרק 9 - Margy Ramirez, Margy Ramirez
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Molly And Lizzy
פרק 2 - Molly And Lizzy
פרק 3 - Molly And Lizzy
פרק 4 - Molly And Lizzy
פרק 5 - Molly And Lizzy
פרק 6 - Molly And Lizzy
פרק 7 - Molly And Lizzy
פרק 8 - Molly And Lizzy
פרק 9 - Molly And Lizzy
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alan Gershman
פרק 2 - Alan Gershman
פרק 3 - Alan Gershman
פרק 4 - Alan Gershman
פרק 5 - Alan Gershman
פרק 6 - Leila And Renee
פרק 7 - Leila And Renee
פרק 8 - Leila And Renee
פרק 9 - Leila And Renee
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Molly And Lizzy
פרק 2 - Molly And Lizzy
פרק 3 - Molly And Lizzy
פרק 4 - Molly And Lizzy
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Esther Eisenstat
פרק 2 - Esther Eisenstat
פרק 3 - Esther Eisenstat
פרק 4 - Esther Eisenstat
פרק 5 - Esther Eisenstat
פרק 6 - Esther Eisenstat
פרק 7 - Esther Eisenstat
פרק 8 - Esther Eisenstat
פרק 9 - Esther Eisenstat
פרק 10 - Esther Eisenstat
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tali And Michael
פרק 2 - Tali And Michael
פרק 3 - Tali And Michael
פרק 4 - Tali And Michael
פרק 5 - Tali And Michael
פרק 6 - Avi Lerer
פרק 7 - Kayla G And Jenny
פרק 8 - Kayla G And Jenny
פרק 9 - Mark Kirshner
פרק 10 - Mark Kirshner
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Leila And Renee
פרק 2 - Leila And Renee
פרק 3 - Leila And Renee
פרק 4 - Leila And Renee
פרק 5 - Jonathan Neuman
פרק 6 - Jonathan Neuman
פרק 7 - Kayla Wrotslavsky
פרק 8 - Kayla Wrotslavsky
פרק 9 - Rita Geller
פרק 10 - Rita Geller
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ariel Brasch, Ariel Brasch
פרק 2 - Ariel Brasch, Ariel Brasch
פרק 3 - Ariel Brasch, Ariel Brasch
פרק 4 - Ariel Brasch, Ariel Brasch
פרק 5 - Ariel Brasch, Ariel Brasch
פרק 6 - Ariel Brasch, Ariel Brasch
פרק 7 - Ariel Brasch, Ariel Brasch
פרק 8 - Ariel Brasch, Ariel Brasch
פרק 9 - Ariel Brasch, Ariel Brasch
פרק 10 - Ariel Brasch, Ariel Brasch
פרק 11 - Ariel Brasch, Ariel Brasch
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Erin Grossman
פרק 2 - Erin Grossman
פרק 3 - Erin Grossman
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham Meyers
פרק 2 - Avraham Meyers
פרק 3 - Avraham Meyers
פרק 4 - Avraham Meyers
פרק 5 - Avraham Meyers
פרק 6 - Avraham Meyers
פרק 7 - Avraham Meyers
פרק 8 - Avraham Meyers
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tsachi Meyers
פרק 2 - Tsachi Meyers
פרק 3 - Tsachi Meyers
פרק 4 - Tsachi Meyers
פרק 5 - Tsachi Meyers
פרק 6 - Tsachi Meyers
פרק 7 - Tsachi Meyers
פרק 8 - Tsachi Meyers
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shoshi Fogelman
פרק 2 - Shoshi Fogelman
פרק 3 - Shoshi Fogelman
פרק 4 - Shoshi Fogelman
פרק 5 - Shoshi Fogelman
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joey Greenberg, Natalie And Micol
פרק 2 - Joey Greenberg, Natalie And Micol
פרק 3 - Natalie And Micol
פרק 4 - Natalie And Micol
פרק 5 - Natalie And Micol
פרק 6 - Natalie And Micol
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hayley Schreiber
פרק 2 - Hayley Schreiber
פרק 3 - Hayley Schreiber
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nava Kahn
פרק 2 - Nava Kahn
פרק 3 - Nava Kahn
פרק 4 - Nava Kahn
פרק 5 - Nava Kahn
פרק 6 - Nava Kahn
פרק 7 - Nava Kahn
פרק 8 - Nava Kahn
פרק 9 - Rebecca Klein
פרק 10 - Rebecca Klein
פרק 11 - Rebecca Klein
פרק 12 - Rebecca Klein
פרק 13 - Rebecca Klein
פרק 14 - Rebecca Klein
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Liat Mott
פרק 2 - Liat Mott
פרק 3 - Liat Mott
פרק 4 - Liat Mott
פרק 5 - Leora Moskowitz
פרק 6 - Leora Moskowitz
פרק 7 - Leora Moskowitz
פרק 8 - Leora Moskowitz
פרק 9 - Leora Moskowitz
פרק 10 - Chana Waintraub
פרק 11 - Chana Waintraub
פרק 12 - Chana Waintraub
פרק 13 - Chana Waintraub
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daya And Rachel
פרק 2 - Daya And Rachel
פרק 3 - Daya And Rachel
פרק 4 - Daya And Rachel
פרק 5 - Daya And Rachel
פרק 6 - Daya And Rachel
פרק 7 - Daya And Rachel
פרק 8 - Daya And Rachel
פרק 9 - Daya And Rachel
פרק 10 - Daya And Rachel
פרק 11 - Daya And Rachel
פרק 12 - Daya And Rachel
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ruth, Ma'ayan, Roni, Shilo, Yoel Dorf (Geller)
פרק 2 - Ruth, Ma'ayan, Roni, Shilo, Yoel Dorf (Geller)
פרק 3 - Ruth, Ma'ayan, Roni, Shilo, Yoel Dorf (Geller)
פרק 4 - Zevi
פרק 5 - Zevi
פרק 6 - Zevi
פרק 7 - Zevi
פרק 8 - Zevi
פרק 9 - Zevi
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hillel.meyers
פרק 2 - Hillel.meyers
פרק 3 - Hillel.meyers
פרק 4 - Hillel.meyers
פרק 5 - Hillel.meyers
פרק 6 - Hillel.meyers
פרק 7 - Hillel.meyers
פרק 8 - Hillel.meyers
פרק 9 - Hillel.meyers
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - YM
פרק 2 - YM
פרק 3 - YM
פרק 4 - YM
פרק 5 - YM
פרק 6 - YM
פרק 7 - YM
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shani Taragin
פרק 2 - Shani Taragin
פרק 3 - Shani Taragin
פרק 4 - Shani Taragin
פרק 5 - Shani Taragin
פרק 6 - Shani Taragin
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sarina Shields
פרק 2 - Sarina Shields
פרק 3 - Sarina Shields
פרק 4 - Sarina Shields
פרק 5 - Sarina Shields
פרק 6 - Sarina Shields
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - D
פרק 2 - D
פרק 3 - D
פרק 4 - D
פרק 5 - D
פרק 6 - D
פרק 7 - D
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - D
פרק 2 - D
פרק 3 - D
פרק 4 - D
פרק 5 - D
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hayley Schreiber
פרק 2 - Hayley Schreiber
פרק 3 - Hayley Schreiber
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zev Geller
פרק 2 - Zev Geller
פרק 3 - Zev Geller
פרק 4 - Zev Geller
פרק 5 - Zev Geller
פרק 6 - Zev Geller
פרק 7 - Zev Geller
פרק 8 - Zev Geller
פרק 9 - Zev Geller
פרק 10 - Zev Geller
פרק 11 - Zev Geller
פרק 12 - Zev Geller
פרק 13 - Zev Geller
פרק 14 - Zev Geller
פרק 15 - Zev Geller
פרק 16 - Zev Geller
פרק 17 - Zev Geller
פרק 18 - Zev Geller
פרק 19 - Zev Geller
פרק 20 - Zev Geller
פרק 21 - Zev Geller
פרק 22 - Zev Geller
פרק 23 - Zev Geller
פרק 24 - Zev Geller
פרק 25 - Zev Geller
פרק 26 - Zev Geller
פרק 27 - Zev Geller
פרק 28 - Zev Geller
פרק 29 - Zev Geller
פרק 30 - Zev Geller
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yochanan Posner
פרק 2 - Gabi And Jared
פרק 3 - Gabi And Jared
פרק 4 - Gabi And Jared
פרק 5 - Gabi And Jared
פרק 6 - Gabi And Jared
פרק 7 - Gabi And Jared
פרק 8 - Gabi And Jared
פרק 9 - Gabi And Jared
פרק 10 - Gabi And Jared
פרק 11 - Gabi And Jared
פרק 12 - Gabi And Jared
פרק 13 - Gabi And Jared
פרק 14 - Gabi And Jared
פרק 15 - Gabi And Jared
פרק 16 - Gabi And Jared
פרק 17 - Gabi And Jared
פרק 18 - Gabi And Jared
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jacob Miller
פרק 2 - Jacob Miller
פרק 3 - Jacob Miller
פרק 4 - Jacob Miller
פרק 5 - Jacob Miller
פרק 6 - Jacob Miller
פרק 7 - Jacob Miller
פרק 8 - Chana Waintraub
פרק 9 - Chana Waintraub
פרק 10 - Chana Waintraub
פרק 11 - Bayla Alter
פרק 12 - Bayla Alter
פרק 13 - Bayla Alter
פרק 14 - Bayla Alter
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Raanan Alter
פרק 2 - Raanan Alter
פרק 3 - Raanan Alter
פרק 4 - Raanan Alter
פרק 5 - Raanan Alter
פרק 6 - Raanan Alter
פרק 7 - Raanan Alter
פרק 8 - Raanan Alter
פרק 9 - Raanan Alter
פרק 10 - Raanan Alter
פרק 11 - Raanan Alter
פרק 12 - Raanan Alter
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Nussbaum
פרק 2 - Ari Nussbaum
פרק 3 - Ari Nussbaum
פרק 4 - Ari Nussbaum
פרק 5 - Ari Nussbaum
פרק 6 - Ari Nussbaum
פרק 7 - Ari Nussbaum
פרק 8 - Ari Nussbaum
פרק 9 - Ari Nussbaum
פרק 10 - Ari Nussbaum
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mendy Deitsch
פרק 2 - Mendy Deitsch
פרק 3 - Mendy Deitsch
פרק 4 - Mendy Deitsch
פרק 5 - Mendy Deitsch
פרק 6 - Mendy Deitsch
פרק 7 - Mendy Deitsch
פרק 8 - Mendy Deitsch
פרק 9 - Mendy Deitsch
פרק 10 - Mendy Deitsch
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehuda Seif
פרק 2 - Yehuda Seif
פרק 3 - Yehuda Seif
פרק 4 - Yehuda Seif
פרק 5 - Yehuda Seif
פרק 6 - Yehuda Seif
פרק 7 - Yehuda Seif
פרק 8 - Yehuda Seif
פרק 9 - Yehuda Seif
פרק 10 - Yehuda Seif
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Brad Alter, Brad Alter
פרק 2 - Brad Alter, Brad Alter
פרק 3 - Brad Alter, Brad Alter
פרק 4 - Brad Alter, Brad Alter
פרק 5 - Brad Alter, Brad Alter
פרק 6 - Brad Alter, Brad Alter
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bentzi Spitz
פרק 2 - Bentzi Spitz
פרק 3 - Bentzi Spitz
פרק 4 - Bentzi Spitz
פרק 5 - Bentzi Spitz
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hayley Schreiber
פרק 2 - Hayley Schreiber
פרק 3 - Hayley Schreiber
פרק 4 - Hayley Schreiber
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yair Meyers
פרק 2 - Yair Meyers
פרק 3 - Yair Meyers
פרק 4 - Yair Meyers
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yair Meyers, Joel Meyers
פרק 2 - Yair Meyers, Joel Meyers
פרק 3 - Yair Meyers, Joel Meyers

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
6Shani Taraginכריתות פרקים 1-6
5Alan Gershmanגיטין פרקים 1-5
3Aliza Rosenbaumשביעית פרקים 4-6
11Aliza Shloushשבת פרקים 14-24
3Andrea and Ella Alterברכות פרקים 7-9
16Ari Meyersתרומות פרקים 1-11; מעשרות פרקים 1-5
10Ari Nussbaumטהרות פרקים 1-10
22Ariel Braschסנהדרין פרקים 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11
1Avi Lererבבא מציעא פרק 6
8Avraham Meyersשבועות פרקים 1-8
21bayla alterשבת פרקים 1-13; מגילה פרקים 1-4; נגעים פרקים 11-14
5Bentzi Spitzזבים פרקים 1-5
4Beth Alterביכורים פרקים 1-4
12Brad Alterמכשירין פרקים 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6
4carrie ebbinכלאיים פרקים 1-4
16Casey and Reinaיבמות פרקים 1-16
7Chana Waintraubמנחות פרקים 10-13; נגעים פרקים 8-10
12Dתמיד פרקים 1-7; מידות פרקים 1-5
7Danya Helperinדמאי פרקים 1-7
12Daya and Rachelחולין פרקים 1-12
6Uncle Marcפסחים פרקים 3-6, 8-9
6Mya Rosenberg and Zazaברכות פרקים 1-6
13Molly and Lizzyסוטה פרקים 1-9; קידושין פרקים 1-4
3Eli and Jesse Fischערלה פרקים 1-3
7Erin grossmanחלה פרקים 1-4; מכות פרקים 1-3
10Esther Eisenstatבבא קמא פרקים 1-10
17Gabi and Jaredאהלות פרקים 2-18
14Hayley Schreiberשביעית פרקים 7-10; הוריות פרקים 1-3; קינים פרקים 1-3; טבול יום פרקים 1-4
9Hillel.meyersערכין פרקים 1-9
7Jacob Millerנגעים פרקים 1-7
3Joel Meyersעוקצים פרקים 1-3
2Joey Greenbergאבות פרקים 1-2
2Jonathan Neumanבבא בתרא פרקים 5-6
8Kayla Aaronשקלים פרקים 1-8
2Kayla G and Jennyבבא מציעא פרקים 7-8
2Kayla Wrotslavskyבבא בתרא פרקים 7-8
3Kira Elbaumמעשר שני פרקים 1-3
3L. Matankyשביעית פרקים 1-3
8Leila and Reneeגיטין פרקים 6-9; בבא בתרא פרקים 1-4
5Leora Moskowitzמנחות פרקים 5-9
4Liat Mottמנחות פרקים 1-4
18Margy Ramirezנזיר פרקים 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9
2Mark Kirshnerבבא מציעא פרקים 9-10
2Max Millerמעשר שני פרקים 4-5
5MSSביצה פרקים 1-5
10Mendy Deitschמקוואות פרקים 1-10
3Kayla Jurkevichפסחים פרקים 1-2, 7
4Natalie and saraראש השנה פרקים 1-4
8Nava Kahnזבחים פרקים 1-8
13Nechama Goldman Barashכתובות פרקים 1-13
12Raanan Alterפרה פרקים 1-12
5Rachel Gelbסוכה פרקים 1-5
6Rebecca Kleinזבחים פרקים 9-14
3Ruth, Ma'ayan, Roni, Shilo, Yoel Dorf (Geller)בכורות פרקים 1-3
13Sarina Shieldsתענית פרקים 1-4; חגיגה פרקים 1-3; מעילה פרקים 1-6
2Rita Gellerבבא בתרא פרקים 9-10
5Shoshi Fogelmanעבודה זרה פרקים 1-5
8Emily Z and Shoshiפיאה פרקים 1-8
11Susanna Horowitzנדרים פרקים 1-11
5Tali and Michaelבבא מציעא פרקים 1-5
8Tamara Spitzיומא פרקים 1-8
8Tsachi Meyersעדויות פרקים 1-8
1Vanessaפסחים פרק 10
17Yair Meyersעירובין פרקים 1-10; ידיים פרקים 1-4; עוקצים פרקים 1-3
10Yehuda Seifנידה פרקים 1-10
6Natalie and micolאבות פרקים 1-6
7YMתמורה פרקים 1-7
1Yochanan Posnerאהלות פרק 1
3Yocheved Hartmanמועד קטן פרקים 1-3
5Josh Ebbinכלאיים פרקים 5-9
30Zev Gellerכלים פרקים 1-30
6Zeviבכורות פרקים 4-9
      72 אנשים נרשמו ל 556 פרקים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.