למד לMordechai Yitzchak Ben Reuven Menachem VeChana (Martin Pulver (Grandpa))
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 13 Nisan 5781 (Friday, March 26, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yoni Israel
פרק 2 - Yoni Israel
פרק 3 - Yoni Israel
פרק 4 - Yoni Israel
פרק 5 - Elisha Fried
פרק 6 - Elisha Fried
פרק 7 - Elisha Fried
פרק 8 - Elisha Fried
פרק 9 - Judith Jelen
פרק 10 - Judith Jelen
פרק 11 - Ephraim Karp
פרק 12 - Ephraim Karp
פרק 13 - Ephraim Karp
פרק 14 - Ephraim Karp
פרק 15 - Sammy Rosenberg
פרק 16 - Sammy Rosenberg
פרק 17 - Sammy Rosenberg
פרק 18 - Sammy Rosenberg
פרק 19 - Sammy Rosenberg
פרק 20 - Sammy Rosenberg
פרק 21 - Yair Kosowsky-Sachs
פרק 22 - Yair Kosowsky-Sachs
פרק 23 - Yair Kosowsky-Sachs
פרק 24 - Yair Kosowsky-Sachs
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eytan Israel
פרק 2 - Eytan Israel
פרק 3 - Eytan Israel
פרק 4 - Eytan Israel
פרק 5 - Eytan Israel
פרק 6 - Charlie Kramer
פרק 7 - Charlie Kramer
פרק 8 - Yona Diamond
פרק 9 - Yona Diamond
פרק 10 - Yona Diamond
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ethan Burian
פרק 2 - Ethan Burian
פרק 3 - Ethan Burian
פרק 4 - Liat Fischer
פרק 5 - Yehuda Fuchs
פרק 6 - Yehuda Fuchs
פרק 7 - Yehuda Fuchs
פרק 8 - Yehuda Fuchs
פרק 9 - Yehuda Fuchs
פרק 10 - Ari Israel
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Israel
פרק 2 - Ari Israel
פרק 3 - Ari Israel
פרק 4 - Ari Israel
פרק 5 - Sam Tuchman
פרק 6 - Sam Tuchman
פרק 7 - Yoni Saks
פרק 8 - Yoni Saks
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Davi Frank
פרק 2 - Davi Frank
פרק 3 - Davi Frank
פרק 4 - Davi Frank
פרק 5 - Davi Frank
פרק 6 - Davi Frank
פרק 7 - Davi Frank
פרק 8 - Davi Frank
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Batya Sarna
פרק 2 - Batya Sarna
פרק 3 - Liat Fischer
פרק 4 - Liat Fischer
פרק 5 - Jack
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Henry Goldberg
פרק 2 - Henry Goldberg
פרק 3 - Henry Goldberg
פרק 4 - Shaya Speter
פרק 5 - Shaya Speter
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jack
פרק 2 - Jack
פרק 3 - Jack
פרק 4 - Jack
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dina Fried
פרק 2 - Dina Fried
פרק 3 - Dina Fried
פרק 4 - Dina Fried
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adina Fried
פרק 2 - Adina Fried
פרק 3 - Adina Fried
פרק 4 - Adina Fried
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zachy Krauss
פרק 2 - Zachy Krauss
פרק 3 - Zachy Krauss
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sam Tuchman
פרק 2 - Sam Tuchman
פרק 3 - Sam Tuchman

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mark Wagshul
פרק 2 - Mark Wagshul
פרק 3 - Mark Wagshul
פרק 4 - Mark Wagshul
פרק 5 - Mark Wagshul
פרק 6 - Mark Wagshul
פרק 7 - Sam Meyers
פרק 8 - Sam Meyers
פרק 9 - Sam Meyers
פרק 10 - Shira Levie
פרק 11 - Shira Levie
פרק 12 - Shira Levie
פרק 13 - Abe Schoen
פרק 14 - Abe Schoen
פרק 15 - Abe Schoen
פרק 16 - Abe Schoen
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeffrey Cahn
פרק 2 - Jeffrey Cahn
פרק 3 - Jeffrey Cahn
פרק 4 - Jeffrey Cahn
פרק 5 - Jeffrey Cahn
פרק 6 - Jeffrey Cahn
פרק 7 - Ron Muroff
פרק 8 - Ron Muroff
פרק 9 - Ron Muroff
פרק 10 - Cohen Family
פרק 11 - Cohen Family
פרק 12 - Jubas Family
פרק 13 - Jubas Family
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shara Israel
פרק 2 - Shara Israel
פרק 3 - Mishah Aryeh
פרק 4 - Mishah Aryeh
פרק 5 - Mishah Aryeh
פרק 6 - Mishah Aryeh
פרק 7 - Mishah Aryeh
פרק 8 - Mishah Aryeh
פרק 9 - Adam Zahler
פרק 10 - Adam Zahler
פרק 11 - Adam Zahler
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh Wohlberg
פרק 2 - Josh Wohlberg
פרק 3 - Jonah Chill
פרק 4 - Jonah Chill
פרק 5 - Jonah Chill
פרק 6 - Moshe Inger
פרק 7 - Moshe Inger
פרק 8 - Moshe Inger
פרק 9 - Moshe Inger
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gil Orbach
פרק 2 - Avi Chefitz
פרק 3 - Avi Chefitz
פרק 4 - Avi Chefitz
פרק 5 - Daniel Zolty
פרק 6 - Daniel Zolty
פרק 7 - Gil Orbach
פרק 8 - Gil Orbach
פרק 9 - Shani Cohen
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lazer Schlesinger
פרק 2 - Lazer Schlesinger
פרק 3 - Lazer Schlesinger
פרק 4 - Lazer Schlesinger
פרק 5 - Jacob Wiesenfeld
פרק 6 - Jacob Wiesenfeld
פרק 7 - Jacob Wiesenfeld
פרק 8 - Moshe Inger
פרק 9 - Moshe Inger
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Simeon Wohlberg
פרק 2 - Simeon Wohlberg
פרק 3 - Justin Bocian
פרק 4 - Justin Bocian
  

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
4Abe schoenיבמות פרקים 13-16
3adam zahlerנדרים פרקים 9-11
4Adina Friedמגילה פרקים 1-4
5Ari Israelפסחים פרק 10; שקלים פרקים 1-4
3Avi Chefitzסוטה פרקים 2-4
2Batya Sarnaסוכה פרקים 1-2
2Charlie Kramerעירובין פרקים 6-7
2Cohen Familyכתובות פרקים 10-11
2Daniel Zoltyסוטה פרקים 5-6
8Davi Frankיומא פרקים 1-8
4Dina Friedתענית פרקים 1-4
4Elisha Friedשבת פרקים 5-8
4Ephraim Karpשבת פרקים 11-14
3Ethan Burianפסחים פרקים 1-3
5Eytan Israelעירובין פרקים 1-5
3Gil Orbachסוטה פרקים 1, 7-8
3Henry Goldbergביצה פרקים 1-3
3Shira Levieיבמות פרקים 10-12
5Jackסוכה פרק 5; ראש השנה פרקים 1-4
3Jacob Wiesenfeldגיטין פרקים 5-7
6Jeffrey Cahnכתובות פרקים 1-6
3Jonah Chillנזיר פרקים 3-5
2Jubas familyכתובות פרקים 12-13
2Judith Jelenשבת פרקים 9-10
2Justin Bocianקידושין פרקים 3-4
4Lazer Schlesingerגיטין פרקים 1-4
3Liat Fischerפסחים פרק 4; סוכה פרקים 3-4
6Mishah Aryehנדרים פרקים 3-8
6Mark Wagshulיבמות פרקים 1-6
6Moshe Ingerנזיר פרקים 6-9; גיטין פרקים 8-9
2Josh Wohlbergנזיר פרקים 1-2
3Ron Muroffכתובות פרקים 7-9
3Sam Meyersיבמות פרקים 7-9
5Sam Tuchmanשקלים פרקים 5-6; חגיגה פרקים 1-3
6Sammy Rosenbergשבת פרקים 15-20
1Shani Cohenסוטה פרק 9
2Shara Israelנדרים פרקים 1-2
2Shaya Speterביצה פרקים 4-5
2simeon wohlbergקידושין פרקים 1-2
4Yair Kosowsky-Sachsשבת פרקים 21-24
5Yehuda Fuchsפסחים פרקים 5-9
3Yona Diamondעירובין פרקים 8-10
4Yoni Israelשבת פרקים 1-4
2Yoni Saksשקלים פרקים 7-8
3Zachy Kraussמועד קטן פרקים 1-3
      45 אנשים נרשמו ל 159 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.