למד לאברהם בן אברהם (רוברט/פאפא robert/papa)
שלושים / יארצייט

לזכר סבא שלי או המוכר לכולם פאפא, החלטנו ללמוד את מסכת מועד לזיכרו. פאפא מאוד אהב לחגוג את שבת ואת החגים ביחד עם המשפחה, זה אחד הדברים שהוא הכי אהב בעולם. בעזרת ה׳ שבזכות הלימוד נשמתו תקבל עליה

In hounr of Papa's life, we've decided to learn about some of his favorite things- Shabbat and Chagim. Papa loved spending these special moments with his family. My his Neshama have an Aliya!

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 14 Adar 5781 (Friday, February 26, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.4%)
(1 הרשמה מלאה + 3 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - משפחת לודרדייל
פרק 2 - משפחת לודרדייל
פרק 3 - משפחת לודרדייל
פרק 4 - משפחת לודרדייל
פרק 5 - משפחת לודרדייל
פרק 6 - משפחת לודרדייל
פרק 7 - משפחת לודרדייל
פרק 8 - משפחת לודרדייל
פרק 9 - משפחת לודרדייל
פרק 10 - משפחת לודרדייל
פרק 11 - משפחת לודרדייל
פרק 12 - משפחת לודרדייל
פרק 13 - משפחת לודרדייל
פרק 14 - משפחת לודרדייל
פרק 15 - משפחת לודרדייל
פרק 16 - משפחת לודרדייל
פרק 17 - משפחת לודרדייל
פרק 18 - משפחת לודרדייל
פרק 19 - משפחת לודרדייל
פרק 20 - משפחת לודרדייל
פרק 21 - משפחת לודרדייל
פרק 22 - משפחת לודרדייל
פרק 23 - משפחת לודרדייל
פרק 24 - משפחת לודרדייל
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - מוריה שרייבר
פרק 2 - מוריה שרייבר
פרק 3 - עניה
פרק 4 - עניה
פרק 5 - יעל לואיס
פרק 6 - יעל לואיס
פרק 7 - יעל לואיס
פרק 8 - יעל לואיס
פרק 9 - גיטל
פרק 10 - גיטל
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - הילה ומאירה
פרק 2 - הילה ומאירה
פרק 3 - הילה ומאירה
פרק 4 - יעל זליס
פרק 5 - יעל זליס
פרק 6 - יעל זליס
פרק 7 - אמונה
פרק 8 - אמונה
פרק 9 - אמונה
פרק 10 - אמונה
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miriam Fisch
פרק 2 - Miriam Fisch
פרק 3 - Miriam Fisch
פרק 4 - Miriam Fisch
פרק 5 - Miriam Fisch
פרק 6 - Miriam Fisch
פרק 7 - Miriam Fisch
פרק 8 - Miriam Fisch
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miryam Reifman
פרק 2 - Miryam Reifman
פרק 3 - Miryam Reifman
פרק 4 - Miryam Reifman
פרק 5 - Miryam Reifman
פרק 6 - Miryam Reifman
פרק 7 - Miryam Reifman
פרק 8 - Miryam Reifman
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - אילנה, Ilana Epstein
פרק 2 - אילנה
פרק 3 - אביטל
פרק 4 - לרה יעקובוביץ, דניאלה
פרק 5 - דניאלה, לרה יעקובוביץ
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - יעל לואיס
פרק 2 - Eliana Malkiel
פרק 3 - Eliana Malkiel
פרק 4 - מאירה
פרק 5 - מאירה
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lev
פרק 2 - Lev
פרק 3 - Lev
פרק 4 - Lev
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - שיר
פרק 2 - שיר
פרק 3 - שיר
פרק 4 - שיר
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - עדיה פינקלשטיין
פרק 2 - Meira Blaustein
פרק 3 - Meira Blaustein
פרק 4 - עדיה פינקלשטיין
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rosa Pearlman
פרק 2 - Rosa Pearlman
פרק 3 - Rosa Pearlman
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hadassa Roshwalb
פרק 2 - Hadassa Roshwalb
פרק 3 - Hadassa Roshwalb

סדר נשים (לא מופעל)

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
2מאירהביצה פרקים 4-5
1אביטלסוכה פרק 3
1Ilana Epsteinסוכה פרק 1
2Eliana Malkielביצה פרקים 2-3
3Hadassa roshwalbחגיגה פרקים 1-3
4Levראש השנה פרקים 1-4
2Meira Blausteinמגילה פרקים 2-3
4אמונהפסחים פרקים 7-10
8Miryam Reifmanיומא פרקים 1-8
2אילנהסוכה פרקים 1-2
2דניאלהסוכה פרקים 4-5
2עניהעירובין פרקים 3-4
4שירתענית פרקים 1-4
2גיטלעירובין פרקים 9-10
8Miriam Fischשקלים פרקים 1-8
3Rosa Pearlmanמועד קטן פרקים 1-3
5יעל לואיסעירובין פרקים 5-8; ביצה פרק 1
2מוריה שרייברעירובין פרקים 1-2
3הילה ומאירהפסחים פרקים 1-3
2לרה יעקובוביץסוכה פרקים 4-5
24משפחת לודרדיילשבת פרקים 1-24
2עדיה פינקלשטייןמגילה פרקים 1, 4
3יעל זליספסחים פרקים 4-6
      23 אנשים נרשמו ל 91 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.