למד לכתריאל בן משה יהודה זײל (Kitchi Chaimovic)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 15 Adar 5781 (Saturday, February 27, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(100.5%)
(1 הרשמה מלאה + 3 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Kitsberg
פרק 2 - Yossi Kitsberg
פרק 3 - Yossi Kitsberg
פרק 4 - Yossi Kitsberg
פרק 5 - Yossi Kitsberg
פרק 6 - Yossi Kitsberg
פרק 7 - Yossi Kitsberg
פרק 8 - Yossi Kitsberg
פרק 9 - Yossi Kitsberg
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mordy Weiler
פרק 2 - Mordy Weiler
פרק 3 - Mordy Weiler
פרק 4 - Mordy Weiler
פרק 5 - Mordy Weiler
פרק 6 - Mordy Weiler
פרק 7 - Mordy Weiler
פרק 8 - Mordy Weiler
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moishe Wieder (Manchester)
פרק 2 - Moishe Wieder (Manchester)
פרק 3 - Moishe Wieder (Manchester)
פרק 4 - Moishe Wieder (Manchester)
פרק 5 - Moishe Wieder (Manchester)
פרק 6 - Moishe Wieder (Manchester)
פרק 7 - Moishe Wieder (Manchester)
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Menashe Kitsberg
פרק 2 - Menashe Kitsberg
פרק 3 - Menashe Kitsberg
פרק 4 - Menashe Kitsberg
פרק 5 - Menashe Kitsberg
פרק 6 - Menashe Kitsberg
פרק 7 - Menashe Kitsberg
פרק 8 - Menashe Kitsberg
פרק 9 - Menashe Kitsberg
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jo Nevies
פרק 2 - Jo Nevies
פרק 3 - Jo Nevies
פרק 4 - Jo Nevies
פרק 5 - Jo Nevies
פרק 6 - Jo Nevies
פרק 7 - Jo Nevies
פרק 8 - Jo Nevies
פרק 9 - Jo Nevies
פרק 10 - Jo Nevies
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - אברהם דוד רוז
פרק 2 - אברהם דוד רוז
פרק 3 - אברהם דוד רוז
פרק 4 - Shmuel Nevies
פרק 5 - Shmuel Nevies
פרק 6 - Shmuel Nevies
פרק 7 - Shmuel Nevies
פרק 8 - Shmuel Nevies
פרק 9 - Shmuel Nevies
פרק 10 - Shmuel Nevies
פרק 11 - Shmuel Nevies
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Doniel Wieder
פרק 2 - Doniel Wieder
פרק 3 - Doniel Wieder
פרק 4 - Doniel Wieder
פרק 5 - Doniel Wieder
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jesse Shemen
פרק 2 - Jesse Shemen
פרק 3 - Jesse Shemen
פרק 4 - Jesse Shemen
פרק 5 - Jesse Shemen
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lisa Maurice
פרק 2 - Lisa Maurice
פרק 3 - Lisa Maurice
פרק 4 - Lisa Maurice
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anat Danny Singer
פרק 2 - Anat Danny Singer
פרק 3 - Anat Danny Singer
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Judah Taub
פרק 2 - Judah Taub
פרק 3 - Judah Taub
פרק 4 - Judah Taub
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zac
פרק 2 - Zac
פרק 3 - Zac
פרק 4 - Zac
פרק 5 - Zac
פרק 6 - Zac
פרק 7 - Zac
פרק 8 - Zac
פרק 9 - Zac
פרק 10 - Zac
פרק 11 - Zac
פרק 12 - Zac
פרק 13 - Zac
פרק 14 - Zac
פרק 15 - Zac
פרק 16 - Zac
פרק 17 - Zac
פרק 18 - Zac
פרק 19 - Zac
פרק 20 - Zac
פרק 21 - Zac
פרק 22 - Zac
פרק 23 - Zac
פרק 24 - Zac
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Nussbaum
פרק 2 - Stephen Wieder
פרק 3 - Stephen Wieder
פרק 4 - Stephen Wieder
פרק 5 - Stephen Wieder
פרק 6 - Stephen Wieder
פרק 7 - Stephen Wieder
פרק 8 - Stephen Wieder
פרק 9 - Stephen Wieder
פרק 10 - Stephen Wieder
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jo Nevies
פרק 2 - Jo Nevies
פרק 3 - Jo Nevies
פרק 4 - Jo Nevies
פרק 5 - Jo Nevies
פרק 6 - Jo Nevies
פרק 7 - Jo Nevies
פרק 8 - Jo Nevies
פרק 9 - Jo Nevies
פרק 10 - Jo Nevies
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Younger
פרק 2 - Eli Younger
פרק 3 - Eli Younger
פרק 4 - Eli Younger
פרק 5 - Eli Younger
פרק 6 - Eli Younger
פרק 7 - Eli Younger
פרק 8 - Eli Younger
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dov, Ariel And Joey Nevies
פרק 2 - Dov, Ariel And Joey Nevies
פרק 3 - Dov, Ariel And Joey Nevies
פרק 4 - Dov, Ariel And Joey Nevies
פרק 5 - Dov, Ariel And Joey Nevies
פרק 6 - Dov, Ariel And Joey Nevies
פרק 7 - Dov, Ariel And Joey Nevies
פרק 8 - Dov, Ariel And Joey Nevies
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Kitsberg
פרק 2 - Yossi Kitsberg
פרק 3 - Yossi Kitsberg
פרק 4 - Yossi Kitsberg
פרק 5 - Yossi Kitsberg
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Johny Gross
פרק 2 - Johny Gross
פרק 3 - Johny Gross
פרק 4 - Johny Gross
פרק 5 - Johny Gross
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Kitsberg
פרק 2 - Yossi Kitsberg
פרק 3 - Yossi Kitsberg
פרק 4 - Yossi Kitsberg
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Effie Kleinberg
פרק 2 - Effie Kleinberg
פרק 3 - Effie Kleinberg
פרק 4 - Effie Kleinberg
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - מיכל קיצברג
פרק 2 - מיכל קיצברג
פרק 3 - מיכל קיצברג
פרק 4 - מיכל קיצברג
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Wiggi
פרק 2 - Wiggi
פרק 3 - Wiggi
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mordy Weiler
פרק 2 - Mordy Weiler
פרק 3 - Mordy Weiler

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - אמיר
פרק 2 - אמיר
פרק 3 - אמיר
פרק 4 - אמיר
פרק 5 - אמיר
פרק 6 - אמיר
פרק 7 - אמיר
פרק 8 - אמיר
פרק 9 - אמיר
פרק 10 - אמיר
פרק 11 - אמיר
פרק 12 - אמיר
פרק 13 - אמיר
פרק 14 - אמיר
פרק 15 - אמיר
פרק 16 - אמיר
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alan Nevies
פרק 2 - Alan Nevies
פרק 3 - Alan Nevies
פרק 4 - Alan Nevies
פרק 5 - Alan Nevies
פרק 6 - Alan Nevies
פרק 7 - Alan Nevies
פרק 8 - Alan Nevies
פרק 9 - Alan Nevies
פרק 10 - Alan Nevies
פרק 11 - Alan Nevies
פרק 12 - Alan Nevies
פרק 13 - Alan Nevies
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aharon Kitsberg
פרק 2 - Aharon Kitsberg
פרק 3 - Aharon Kitsberg
פרק 4 - Aharon Kitsberg
פרק 5 - Aharon Kitsberg
פרק 6 - Aharon Kitsberg
פרק 7 - Aharon Kitsberg
פרק 8 - Aharon Kitsberg
פרק 9 - Aharon Kitsberg
פרק 10 - Aharon Kitsberg
פרק 11 - Aharon Kitsberg
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Carl Linde
פרק 2 - Carl Linde
פרק 3 - Carl Linde
פרק 4 - Carl Linde
פרק 5 - Carl Linde
פרק 6 - Carl Linde
פרק 7 - Carl Linde
פרק 8 - Carl Linde
פרק 9 - Carl Linde
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - שירה ברייטברד
פרק 2 - שירה ברייטברד
פרק 3 - שירה ברייטברד
פרק 4 - שירה ברייטברד
פרק 5 - שירה ברייטברד
פרק 6 - שירה ברייטברד
פרק 7 - שירה ברייטברד
פרק 8 - שירה ברייטברד
פרק 9 - שירה ברייטברד
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Binny Berlin
פרק 2 - Binny Berlin
פרק 3 - Binny Berlin
פרק 4 - Binny Berlin
פרק 5 - Binny Berlin
פרק 6 - Binny Berlin
פרק 7 - Binny Berlin
פרק 8 - Binny Berlin
פרק 9 - Binny Berlin
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danny Kitsberg
פרק 2 - Danny Kitsberg
פרק 3 - Danny Kitsberg
פרק 4 - Danny Kitsberg
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jonny Kitsberg
פרק 2 - Jonny Kitsberg
פרק 3 - Jonny Kitsberg
פרק 4 - Jonny Kitsberg
פרק 5 - Jonny Kitsberg
פרק 6 - Jonny Kitsberg
פרק 7 - Jonny Kitsberg
פרק 8 - Jonny Kitsberg
פרק 9 - Jonny Kitsberg
פרק 10 - Jonny Kitsberg
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jonny Kitsberg
פרק 2 - Jonny Kitsberg
פרק 3 - Jonny Kitsberg
פרק 4 - Jonny Kitsberg
פרק 5 - Jonny Kitsberg
פרק 6 - Jonny Kitsberg
פרק 7 - Jonny Kitsberg
פרק 8 - Jonny Kitsberg
פרק 9 - Jonny Kitsberg
פרק 10 - Jonny Kitsberg
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Efry Spitzer
פרק 2 - Efry Spitzer
פרק 3 - Efry Spitzer
פרק 4 - Elliot Nussbaum
פרק 5 - Elliot Nussbaum
פרק 6 - Elliot Nussbaum
פרק 7 - Elliot Nussbaum
פרק 8 - Rael
פרק 9 - Rael
פרק 10 - Rael
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Hart
פרק 2 - Shmuel Hart
פרק 3 - Shmuel Hart
פרק 4 - Shmuel Hart
פרק 5 - Shmuel Hart
פרק 6 - Shmuel Hart
פרק 7 - Shmuel Hart
פרק 8 - Shmuel Hart
פרק 9 - Shmuel Hart
פרק 10 - Shmuel Hart
פרק 11 - Shmuel Hart
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mark Nevies, Mark Nevies
פרק 2 - Mark Nevies, Mark Nevies
פרק 3 - Mark Nevies, Mark Nevies
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehudah Nevies
פרק 2 - Yehudah Nevies
פרק 3 - Yehudah Nevies
פרק 4 - Yehudah Nevies
פרק 5 - Yehudah Nevies
פרק 6 - Yehudah Nevies
פרק 7 - Yehudah Nevies
פרק 8 - Yehudah Nevies
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Finn
פרק 2 - David Finn
פרק 3 - David Finn
פרק 4 - David Finn
פרק 5 - David Finn
פרק 6 - David Finn
פרק 7 - David Finn
פרק 8 - David Finn
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Raphy Goldberg
פרק 2 - Raphy Goldberg
פרק 3 - Raphy Goldberg
פרק 4 - Raphy Goldberg
פרק 5 - Raphy Goldberg
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gedaliah Borvick
פרק 2 - Gedaliah Borvick
פרק 3 - Gedaliah Borvick
פרק 4 - Gedaliah Borvick
פרק 5 - Gedaliah Borvick
פרק 6 - Gedaliah Borvick
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Raphy Goldberg
פרק 2 - Raphy Goldberg
פרק 3 - Raphy Goldberg
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tal Nevies
פרק 2 - Tal Nevies
פרק 3 - Tal Nevies
פרק 4 - Tal Nevies
פרק 5 - Tal Nevies
פרק 6 - Tal Nevies
פרק 7 - Tal Nevies
פרק 8 - Tal Nevies
פרק 9 - Tal Nevies
פרק 10 - Tal Nevies
פרק 11 - Tal Nevies
פרק 12 - Tal Nevies
פרק 13 - Tal Nevies
פרק 14 - Tal Nevies
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jonathan Chaimovic
פרק 2 - Jonathan Chaimovic
פרק 3 - Jonathan Chaimovic
פרק 4 - Jonathan Chaimovic
פרק 5 - Jonathan Chaimovic
פרק 6 - Jonathan Chaimovic
פרק 7 - Jonathan Chaimovic
פרק 8 - Jonathan Chaimovic
פרק 9 - Jonathan Chaimovic
פרק 10 - Jonathan Chaimovic
פרק 11 - Jonathan Chaimovic
פרק 12 - Jonathan Chaimovic
פרק 13 - Jonathan Chaimovic
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Wieder
פרק 2 - Michael Wieder
פרק 3 - Michael Wieder
פרק 4 - Michael Wieder
פרק 5 - Michael Wieder
פרק 6 - Michael Wieder
פרק 7 - Michael Wieder
פרק 8 - Michael Wieder
פרק 9 - Michael Wieder
פרק 10 - Michael Wieder
פרק 11 - Michael Wieder
פרק 12 - Michael Wieder
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Nevies
פרק 2 - Daniel Nevies
פרק 3 - Daniel Nevies
פרק 4 - Daniel Nevies
פרק 5 - Daniel Nevies
פרק 6 - Daniel Nevies
פרק 7 - Daniel Nevies
פרק 8 - Daniel Nevies
פרק 9 - Daniel Nevies
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Kitsburg
פרק 2 - Yossi Kitsburg
פרק 3 - Yossi Kitsburg
פרק 4 - Yossi Kitsburg
פרק 5 - Yossi Kitsburg
פרק 6 - Yossi Kitsburg
פרק 7 - Yossi Kitsburg
פרק 8 - Yossi Kitsburg
פרק 9 - Yossi Kitsburg
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Kitsberg
פרק 2 - Noam Kitsberg
פרק 3 - Noam Kitsberg
פרק 4 - Noam Kitsberg
פרק 5 - Noam Kitsberg
פרק 6 - Noam Kitsberg
פרק 7 - Noam Kitsberg
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Paul Freud
פרק 2 - Paul Freud
פרק 3 - Paul Freud
פרק 4 - Paul Freud
פרק 5 - Paul Freud
פרק 6 - Paul Freud
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aharon Kitsberg
פרק 2 - Aharon Kitsberg
פרק 3 - Aharon Kitsberg
פרק 4 - Aharon Kitsberg
פרק 5 - Aharon Kitsberg
פרק 6 - Aharon Kitsberg
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - אברהם דוד רוז
פרק 2 - אברהם דוד רוז
פרק 3 - אברהם דוד רוז
פרק 4 - אברהם דוד רוז
פרק 5 - אברהם דוד רוז
פרק 6 - אברהם דוד רוז
פרק 7 - אברהם דוד רוז
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Menachem Wieder
פרק 2 - Menachem Wieder
פרק 3 - Menachem Wieder
פרק 4 - Menachem Wieder
פרק 5 - Menachem Wieder
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Deutsh
פרק 2 - Chaim Deutsh
פרק 3 - Chaim Deutsh
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Nevies
פרק 2 - Ari Nevies
פרק 3 - Ari Nevies
פרק 4 - Ari Nevies
פרק 5 - Ari Nevies
פרק 6 - Ari Nevies
פרק 7 - Ari Nevies
פרק 8 - Ari Nevies
פרק 9 - Ari Nevies
פרק 10 - Ari Nevies
פרק 11 - Ari Nevies
פרק 12 - Ari Nevies
פרק 13 - Ari Nevies
פרק 14 - Ari Nevies
פרק 15 - Ari Nevies
פרק 16 - Ari Nevies
פרק 17 - Ari Nevies
פרק 18 - Ari Nevies
פרק 19 - Ari Nevies
פרק 20 - Ari Nevies
פרק 21 - Ari Nevies
פרק 22 - Ari Nevies
פרק 23 - Ari Nevies
פרק 24 - Ari Nevies
פרק 25 - Ari Nevies
פרק 26 - Ari Nevies
פרק 27 - Ari Nevies
פרק 28 - Ari Nevies
פרק 29 - Ari Nevies
פרק 30 - Ari Nevies
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aryeh Maurice
פרק 2 - Aryeh Maurice
פרק 3 - Aryeh Maurice
פרק 4 - Aryeh Maurice
פרק 5 - Aryeh Maurice
פרק 6 - Aryeh Maurice
פרק 7 - Aryeh Maurice
פרק 8 - Aryeh Maurice
פרק 9 - Aryeh Maurice
פרק 10 - Aryeh Maurice
פרק 11 - Aryeh Maurice
פרק 12 - Aryeh Maurice
פרק 13 - Aryeh Maurice
פרק 14 - Aryeh Maurice
פרק 15 - Aryeh Maurice
פרק 16 - Aryeh Maurice
פרק 17 - Aryeh Maurice
פרק 18 - Aryeh Maurice
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tal Nevies
פרק 2 - Tal Nevies
פרק 3 - Tal Nevies
פרק 4 - Tal Nevies
פרק 5 - Tal Nevies
פרק 6 - Tal Nevies
פרק 7 - Tal Nevies
פרק 8 - Avraham Benezra
פרק 9 - Avraham Benezra
פרק 10 - Avraham Benezra
פרק 11 - Avraham Benezra
פרק 12 - Avraham Benezra
פרק 13 - Avraham Benezra
פרק 14 - Avraham Benezra
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham Benezra
פרק 2 - Avraham Benezra
פרק 3 - Avraham Benezra
פרק 4 - Avraham Benezra
פרק 5 - Avraham Benezra
פרק 6 - Avraham Benezra
פרק 7 - Avraham Benezra
פרק 8 - Avraham Benezra
פרק 9 - Avraham Benezra
פרק 10 - Avraham Benezra
פרק 11 - Avraham Benezra
פרק 12 - Avraham Benezra
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Nevies
פרק 2 - Ari Nevies
פרק 3 - Ari Nevies
פרק 4 - Ari Nevies
פרק 5 - Ari Nevies
פרק 6 - Ari Nevies
פרק 7 - Ari Nevies
פרק 8 - Ari Nevies
פרק 9 - Ari Nevies
פרק 10 - Ari Nevies
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tal Nevies
פרק 2 - Tal Nevies
פרק 3 - Tal Nevies
פרק 4 - Tal Nevies
פרק 5 - Tal Nevies
פרק 6 - Tal Nevies
פרק 7 - Tal Nevies
פרק 8 - Tal Nevies
פרק 9 - Tal Nevies
פרק 10 - Tal Nevies
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ariel Finn
פרק 2 - Ariel Finn
פרק 3 - Ariel Finn
פרק 4 - Ariel Finn
פרק 5 - Ariel Finn
פרק 6 - Ariel Finn
פרק 7 - Ariel Finn
פרק 8 - Ariel Finn
פרק 9 - Ariel Finn
פרק 10 - Ariel Finn
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tzvi Escott
פרק 2 - Tzvi Escott
פרק 3 - Tzvi Escott
פרק 4 - Tzvi Escott
פרק 5 - Tzvi Escott
פרק 6 - Tzvi Escott
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tzvi Escott
פרק 2 - Tzvi Escott
פרק 3 - Tzvi Escott
פרק 4 - Tzvi Escott
פרק 5 - Tzvi Escott
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Brendan Stern
פרק 2 - Brendan Stern
פרק 3 - Brendan Stern
פרק 4 - Brendan Stern
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehudah Nevies
פרק 2 - Yehudah Nevies
פרק 3 - Yehudah Nevies
פרק 4 - Yehudah Nevies
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Brendan Stern
פרק 2 - Brendan Stern
פרק 3 - Brendan Stern

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
17Aharon kitsbergנדרים פרקים 1-11; מעילה פרקים 1-6
13Alan Neviesכתובות פרקים 1-13
10Ariel Finnנידה פרקים 1-10
18Aryeh mauriceאהלות פרקים 1-18
9Binny Berlinגיטין פרקים 1-9
7Brendan Sternטבול יום פרקים 1-4; עוקצים פרקים 1-3
9Carl Lindeנזיר פרקים 1-9
9Daniel Neviesבכורות פרקים 1-9
4Danny Kitsbergקידושין פרקים 1-4
3Anat danny singerערלה פרקים 1-3
8David Finnעדויות פרקים 1-8
1David Nussbaumעירובין פרק 1
5Doniel wiederמעשרות פרקים 1-5
8Dov, Ariel and Joey Neviesיומא פרקים 1-8
4Effie Kleinbergתענית פרקים 1-4
3Efry Spitzerבבא בתרא פרקים 1-3
8Eli Youngerשקלים פרקים 1-8
4Elliot Nussbaumבבא בתרא פרקים 4-7
6Gedaliah Borvickאבות פרקים 1-6
5Jesse Shemenמעשר שני פרקים 1-5
20Jo Neviesשביעית פרקים 1-10; פסחים פרקים 1-10
5Johny Grossביצה פרקים 1-5
20Jonny Kitsbergבבא קמא פרקים 1-10; בבא מציעא פרקים 1-10
4Judah Taubביכורים פרקים 1-4
4Lisa Mauriceחלה פרקים 1-4
7Moishe Wieder (Manchester)דמאי פרקים 1-7
6Mark Neviesמכות פרקים 1, 1-2, 2-3, 3
5Menachem Wiederמידות פרקים 1-5
9Menashe kitsbergכלאיים פרקים 1-9
40Ari Neviesכלים פרקים 1-30; טהרות פרקים 1-10
12Michael Wiederחולין פרקים 1-12
11Mordy Weilerפיאה פרקים 1-8; חגיגה פרקים 1-3
6Paul Freudכריתות פרקים 1-6
3Raelבבא בתרא פרקים 8-10
8Raphy Goldbergעבודה זרה פרקים 1-5; הוריות פרקים 1-3
11Shmuel Hartסנהדרין פרקים 1-11
8Shmuel neviesתרומות פרקים 4-11
9Stephen Wiederעירובין פרקים 2-10
3Chaim Deutshקינים פרקים 1-3
9Yossi Kitsburgערכין פרקים 1-9
31Tal Neviesזבחים פרקים 1-14; נגעים פרקים 1-7; מקוואות פרקים 1-10
13Jonathan Chaimovicמנחות פרקים 1-13
11Tzvi Escottמכשירין פרקים 1-6; זבים פרקים 1-5
3Wiggiמועד קטן פרקים 1-3
12Yehudah Neviesשבועות פרקים 1-8; ידיים פרקים 1-4
18yossi kitsbergברכות פרקים 1-9; סוכה פרקים 1-5; ראש השנה פרקים 1-4
24zacשבת פרקים 1-24
7Noam Kitsbergתמורה פרקים 1-7
10אברהם דוד רוזתרומות פרקים 1-3; תמיד פרקים 1-7
16אמיריבמות פרקים 1-16
4מיכל קיצברגמגילה פרקים 1-4
19Avraham Benezraנגעים פרקים 8-14; פרה פרקים 1-12
9שירה ברייטברדסוטה פרקים 1-9
      53 אנשים נרשמו ל 528 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.