למד לAbraham Moshe Ben Chaim Yaakov Kopel (Max Blumenstein)
שלושים / יארצייט

Thank you so much for helping us in memory of our great friend, neighbor, Gabay, "Zeidy" Max Blumenstein.

Your learning in his memory is a great zechut for him.

The Mishnayot are available on Sefaria.

https://www.sefaria.org/texts/Mishnah

Thank you

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 7 Shevat 5781 (Wednesday, January 20, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.5%)
(1 הרשמה מלאה + 24 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid PFEFFER, Stuart Ditchek, Heshy Kallus
פרק 2 - Dovid PFEFFER, Stuart Ditchek, Heshy Kallus
פרק 3 - Dovid PFEFFER, Stuart Ditchek, Heshy Kallus
פרק 4 - Dovid PFEFFER, Heshy Kallus
פרק 5 - Dovid PFEFFER, Heshy Kallus
פרק 6 - Dovid PFEFFER, Heshy Kallus
פרק 7 - Dovid PFEFFER, Heshy Kallus
פרק 8 - Dovid PFEFFER, Heshy Kallus
פרק 9 - Dovid PFEFFER, Heshy Kallus
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shaya Silberman
פרק 2 - Shaya Silberman
פרק 3 - Shaya Silberman
פרק 4 - Shaya Silberman
פרק 5 - Shaya Silberman
פרק 6 - Shaya Silberman
פרק 7 - Shaya Silberman
פרק 8 - Shaya Silberman
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Etan Tokayer
פרק 2 - Etan Tokayer
פרק 3 - Etan Tokayer
פרק 4 - Etan Tokayer
פרק 5 - Etan Tokayer
פרק 6 - Etan Tokayer
פרק 7 - Etan Tokayer
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zev Marmurstein
פרק 2 - Zev Marmurstein
פרק 3 - Zev Marmurstein
פרק 4 - Zev Marmurstein
פרק 5 - Zev Marmurstein
פרק 6 - Zev Marmurstein
פרק 7 - Zev Marmurstein
פרק 8 - Zev Marmurstein
פרק 9 - Zev Marmurstein
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Weinstock
פרק 2 - Ari Weinstock
פרק 3 - Ari Weinstock
פרק 4 - Ari Weinstock
פרק 5 - Ari Weinstock
פרק 6 - Ari Weinstock
פרק 7 - Ari Weinstock
פרק 8 - Ari Weinstock
פרק 9 - Ari Weinstock
פרק 10 - Ari Weinstock
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Jacobs
פרק 2 - Ari Jacobs
פרק 3 - Ari Jacobs
פרק 4 - Ari Jacobs
פרק 5 - Ari Jacobs
פרק 6 - Ari Jacobs
פרק 7 - Ari Jacobs
פרק 8 - Ari Jacobs
פרק 9 - Ari Jacobs
פרק 10 - Ari Jacobs
פרק 11 - Ari Jacobs
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Jacobs
פרק 2 - Ari Jacobs
פרק 3 - Ari Jacobs
פרק 4 - Ari Jacobs
פרק 5 - Ari Jacobs
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elly Herskowitz
פרק 2 - Elly Herskowitz
פרק 3 - Elly Herskowitz
פרק 4 - Elly Herskowitz
פרק 5 - Elly Herskowitz
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Simcha Weinberger
פרק 2 - Simcha Weinberger
פרק 3 - Simcha Weinberger
פרק 4 - Simcha Weinberger
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mendy Mittelman
פרק 2 - Mendy Mittelman
פרק 3 - Mendy Mittelman
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Robby Lederman
פרק 2 - Robby Lederman
פרק 3 - Robby Lederman
פרק 4 - Robby Lederman
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Stuart Ditchek
פרק 2 - Stuart Ditchek
פרק 3 - Yoni Ditchek
פרק 4 - Yoni Ditchek
פרק 5 - Yoni Ditchek
פרק 6 - Yudell
פרק 7 - Yudell
פרק 8 - Yudell
פרק 9 - Yudell
פרק 10 - Yudell
פרק 11 - Assaf Sarig
פרק 12 - Assaf Sarig
פרק 13 - Assaf Sarig
פרק 14 - Assaf Sarig
פרק 15 - G Levy
פרק 16 - Assaf Sarig
פרק 17 - Assaf Sarig
פרק 18 - Elly & Dovid Slomowitz
פרק 19 - Elly & Dovid Slomowitz
פרק 20 - Elly & Dovid Slomowitz
פרק 21 - Elly & Dovid Slomowitz
פרק 22 - Elly & Dovid Slomowitz
פרק 23 - Elly & Dovid Slomowitz
פרק 24 - Elly & Dovid Slomowitz
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Simcha Whiteman
פרק 2 - Simcha Whiteman
פרק 3 - Simcha Whiteman
פרק 4 - Simcha Whiteman
פרק 5 - Simcha Whiteman
פרק 6 - Simcha Whiteman
פרק 7 - Simcha Whiteman
פרק 8 - Simcha Whiteman
פרק 9 - Simcha Whiteman
פרק 10 - Simcha Whiteman
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Isaac Shalita
פרק 2 - Isaac Shalita
פרק 3 - Isaac Shalita
פרק 4 - Isaac Shalita
פרק 5 - Isaac Shalita
פרק 6 - Isaac Shalita
פרק 7 - Isaac Shalita
פרק 8 - Isaac Shalita
פרק 9 - Isaac Shalita
פרק 10 - Isaac Shalita
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - ELLY SLOMOWITZ
פרק 2 - ELLY SLOMOWITZ
פרק 3 - ELLY SLOMOWITZ
פרק 4 - ELLY SLOMOWITZ
פרק 5 - ELLY SLOMOWITZ
פרק 6 - ELLY SLOMOWITZ
פרק 7 - ELLY SLOMOWITZ
פרק 8 - ELLY SLOMOWITZ
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid PFEFFER
פרק 2 - Dovid PFEFFER
פרק 3 - Dovid PFEFFER
פרק 4 - Dovid PFEFFER
פרק 5 - Dovid PFEFFER
פרק 6 - Dovid PFEFFER
פרק 7 - Dovid PFEFFER
פרק 8 - Dovid PFEFFER
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Duvi Rosenfeld
פרק 2 - Duvi Rosenfeld
פרק 3 - Duvi Rosenfeld
פרק 4 - Duvi Rosenfeld
פרק 5 - Duvi Rosenfeld
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Allan Treuhaft, Levi Lowinger
פרק 2 - Allan Treuhaft, Levi Lowinger
פרק 3 - Allan Treuhaft, Levi Lowinger
פרק 4 - Allan Treuhaft, Levi Lowinger
פרק 5 - Allan Treuhaft, Levi Lowinger
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Z Graber
פרק 2 - Z Graber
פרק 3 - Z Graber
פרק 4 - Z Graber
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Y Levy
פרק 2 - Y Levy
פרק 3 - Y Levy
פרק 4 - Y Levy
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - C Levy
פרק 2 - C Levy
פרק 3 - C Levy
פרק 4 - C Levy
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - R Weiss, Simcha Whiteman
פרק 2 - R Weiss, Simcha Whiteman
פרק 3 - R Weiss, Simcha Whiteman
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Wegh, Yechiel Rottenberg
פרק 2 - Daniel Wegh, Yechiel Rottenberg
פרק 3 - Daniel Wegh, Yechiel Rottenberg

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yakov Rekant
פרק 2 - Yakov Rekant
פרק 3 - Yakov Rekant
פרק 4 - Yakov Rekant
פרק 5 - Dovid Weinstock
פרק 6 - Dovid Weinstock
פרק 7 - Dovid Weinstock
פרק 8 - Dovid Weinstock
פרק 9 - Dovid Weinstock
פרק 10 - Dovid Weinstock
פרק 11 - Dovid Weinstock
פרק 12 - Dovid Weinstock
פרק 13 - Dovid Weinstock
פרק 14 - Dovid Weinstock
פרק 15 - Dovid Weinstock
פרק 16 - Dovid Weinstock
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zev Marmurstein
פרק 2 - Zev Marmurstein
פרק 3 - Zev Marmurstein
פרק 4 - Zev Marmurstein
פרק 5 - Zev Marmurstein
פרק 6 - Zev Marmurstein
פרק 7 - Zev Marmurstein
פרק 8 - Zev Marmurstein
פרק 9 - Zev Marmurstein
פרק 10 - Zev Marmurstein
פרק 11 - Zev Marmurstein
פרק 12 - Zev Marmurstein
פרק 13 - Zev Marmurstein
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Baruch Englard
פרק 2 - Baruch Englard
פרק 3 - Baruch Englard
פרק 4 - Baruch Englard
פרק 5 - Baruch Englard
פרק 6 - Baruch Englard
פרק 7 - Baruch Englard
פרק 8 - Baruch Englard
פרק 9 - Baruch Englard
פרק 10 - Baruch Englard
פרק 11 - Baruch Englard
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Katz
פרק 2 - Shlomo Katz
פרק 3 - Shlomo Katz
פרק 4 - Shlomo Katz
פרק 5 - Shlomo Katz
פרק 6 - Shlomo Katz
פרק 7 - Shlomo Katz
פרק 8 - Shlomo Katz
פרק 9 - Shlomo Katz
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Silberstein.
פרק 2 - Yossi Silberstein.
פרק 3 - Yossi Silberstein.
פרק 4 - Yossi Silberstein.
פרק 5 - Yossi Silberstein.
פרק 6 - Yossi Silberstein.
פרק 7 - Yossi Silberstein.
פרק 8 - Yossi Silberstein.
פרק 9 - Yossi Silberstein.
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zev Marmurstein
פרק 2 - Zev Marmurstein
פרק 3 - Zev Marmurstein
פרק 4 - Zev Marmurstein
פרק 5 - Zev Marmurstein
פרק 6 - Zev Marmurstein
פרק 7 - Zev Marmurstein
פרק 8 - Zev Marmurstein
פרק 9 - Zev Marmurstein
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - R Weiss
פרק 2 - R Weiss
פרק 3 - R Weiss
פרק 4 - R Weiss
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Weinstock
פרק 2 - Ari Weinstock
פרק 3 - Ari Weinstock
פרק 4 - Ari Weinstock
פרק 5 - Ari Weinstock
פרק 6 - Ari Weinstock
פרק 7 - Ari Weinstock
פרק 8 - Ari Weinstock
פרק 9 - Ari Weinstock
פרק 10 - Ari Weinstock
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Benzion Buchman
פרק 2 - Benzion Buchman
פרק 3 - Benzion Buchman
פרק 4 - Benzion Buchman
פרק 5 - Benzion Buchman
פרק 6 - Benzion Buchman
פרק 7 - Benzion Buchman
פרק 8 - Benzion Buchman
פרק 9 - Benzion Buchman
פרק 10 - Benzion Buchman
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Israel Bollag
פרק 2 - Israel Bollag
פרק 3 - Yitzchok Trencher
פרק 4 - Yitzchok Trencher
פרק 5 - Assaf Sarig
פרק 6 - Assaf Sarig
פרק 7 - Joseph Tepfer
פרק 8 - Joseph Tepfer
פרק 9 - Joseph Tepfer
פרק 10 - Joseph Tepfer
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aryeh Katz
פרק 2 - Aryeh Katz
פרק 3 - Aryeh Katz
פרק 4 - Aryeh Katz
פרק 5 - Aryeh Katz
פרק 6 - Aryeh Katz
פרק 7 - Aryeh Katz
פרק 8 - Aryeh Katz
פרק 9 - Aryeh Katz
פרק 10 - Aryeh Katz
פרק 11 - Aryeh Katz
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Schwartz
פרק 2 - Michael Schwartz
פרק 3 - Michael Schwartz
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Rieser
פרק 2 - Shmuel Rieser
פרק 3 - Shmuel Rieser
פרק 4 - Shmuel Rieser
פרק 5 - Shmuel Rieser
פרק 6 - Shmuel Rieser
פרק 7 - Shmuel Rieser
פרק 8 - Shmuel Rieser
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - S Lewin
פרק 2 - S Lewin
פרק 3 - S Lewin
פרק 4 - S Lewin
פרק 5 - S Lewin
פרק 6 - S Lewin
פרק 7 - S Lewin
פרק 8 - S Lewin
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Rosenfeld
פרק 2 - Ari Rosenfeld
פרק 3 - Ari Rosenfeld
פרק 4 - Ari Rosenfeld
פרק 5 - Ari Rosenfeld
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - S Levy
פרק 2 - S Levy
פרק 3 - S Levy
פרק 4 - S Levy
פרק 5 - S Levy
פרק 6 - S Levy
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - M Brezel, Avi Gantz
פרק 2 - Avi Gantz
פרק 3 - Avi Gantz
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Koby Mozes
פרק 2 - Koby Mozes
פרק 3 - Koby Mozes
פרק 4 - Koby Mozes
פרק 5 - Koby Mozes
פרק 6 - Koby Mozes
פרק 7 - Koby Mozes
פרק 8 - Koby Mozes
פרק 9 - Koby Mozes
פרק 10 - Koby Mozes
פרק 11 - Koby Mozes
פרק 12 - Koby Mozes
פרק 13 - Koby Mozes
פרק 14 - Koby Mozes
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Glass
פרק 2 - David Glass
פרק 3 - David Glass
פרק 4 - David Glass
פרק 5 - David Glass
פרק 6 - David Glass
פרק 7 - David Glass
פרק 8 - David Glass
פרק 9 - David Glass
פרק 10 - David Glass
פרק 11 - David Glass
פרק 12 - David Glass
פרק 13 - David Glass
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chesky Rottenberg
פרק 2 - Chesky Rottenberg
פרק 3 - Chesky Rottenberg
פרק 4 - Chesky Rottenberg
פרק 5 - Chesky Rottenberg
פרק 6 - Chesky Rottenberg
פרק 7 - Chesky Rottenberg
פרק 8 - Chesky Rottenberg
פרק 9 - Chesky Rottenberg
פרק 10 - A Edelstein
פרק 11 - A Edelstein
פרק 12 - A Edelstein
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitz Elman
פרק 2 - Yitz Elman
פרק 3 - Yitz Elman
פרק 4 - Yitz Elman
פרק 5 - Yitz Elman
פרק 6 - Yitz Elman
פרק 7 - Yitz Elman
פרק 8 - Yitz Elman
פרק 9 - Yitz Elman
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Kalman Graber
פרק 2 - Kalman Graber
פרק 3 - Kalman Graber
פרק 4 - Kalman Graber
פרק 5 - Kalman Graber
פרק 6 - Kalman Graber
פרק 7 - Kalman Graber
פרק 8 - Kalman Graber
פרק 9 - Kalman Graber
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh Ebbin
פרק 2 - Josh Ebbin
פרק 3 - Josh Ebbin
פרק 4 - Josh Ebbin
פרק 5 - Josh Ebbin
פרק 6 - Josh Ebbin
פרק 7 - Josh Ebbin
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Kalman Graber
פרק 2 - Kalman Graber
פרק 3 - Kalman Graber
פרק 4 - Kalman Graber
פרק 5 - Kalman Graber
פרק 6 - Kalman Graber
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Papa
פרק 2 - Moshe Papa
פרק 3 - Moshe Papa
פרק 4 - Moshe Papa
פרק 5 - Moshe Papa
פרק 6 - Moshe Papa
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jacob T. Hoenig
פרק 2 - Jacob T. Hoenig
פרק 3 - Jacob T. Hoenig
פרק 4 - Jacob T. Hoenig
פרק 5 - Jacob T. Hoenig
פרק 6 - Jacob T. Hoenig
פרק 7 - Jacob T. Hoenig
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jacob T. Hoenig
פרק 2 - Jacob T. Hoenig
פרק 3 - Jacob T. Hoenig
פרק 4 - Jacob T. Hoenig
פרק 5 - Jacob T. Hoenig
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nachom Meir Goldstein
פרק 2 - Nachom Meir Goldstein
פרק 3 - Nachom Meir Goldstein
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid Weinstock
פרק 2 - Dovid Weinstock
פרק 3 - Dovid Weinstock
פרק 4 - Dovid Weinstock
פרק 5 - Dovid Weinstock
פרק 6 - Dovid Weinstock
פרק 7 - Dovid Weinstock
פרק 8 - Dovid Weinstock
פרק 9 - Dovid Weinstock
פרק 10 - Dovid Weinstock
פרק 11 - Dovid Weinstock
פרק 12 - Dovid Weinstock
פרק 13 - Dovid Weinstock
פרק 14 - Dovid Weinstock
פרק 15 - Dovid Weinstock
פרק 16 - Dovid Weinstock
פרק 17 - Dovid Weinstock
פרק 18 - Dovid Weinstock
פרק 19 - Dovid Weinstock
פרק 20 - Yisroel Grafstein
פרק 21 - Yisroel Grafstein
פרק 22 - Yisroel Grafstein
פרק 23 - Yisroel Grafstein
פרק 24 - Dovid Weinstock
פרק 25 - Dovid Weinstock
פרק 26 - Dovid Weinstock
פרק 27 - Dovid Weinstock
פרק 28 - Dovid Weinstock
פרק 29 - Dovid Weinstock
פרק 30 - Dovid Weinstock
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chesky Rottenberg
פרק 2 - Chesky Rottenberg
פרק 3 - Chesky Rottenberg
פרק 4 - Chesky Rottenberg
פרק 5 - Chesky Rottenberg
פרק 6 - Chesky Rottenberg
פרק 7 - Chesky Rottenberg
פרק 8 - Chesky Rottenberg
פרק 9 - Chesky Rottenberg
פרק 10 - Chesky Rottenberg
פרק 11 - Chesky Rottenberg
פרק 12 - Chesky Rottenberg
פרק 13 - Chesky Rottenberg
פרק 14 - Chesky Rottenberg
פרק 15 - Chesky Rottenberg
פרק 16 - Chesky Rottenberg
פרק 17 - Chesky Rottenberg
פרק 18 - Chesky Rottenberg
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zach Fagin
פרק 2 - Zach Fagin
פרק 3 - Zach Fagin
פרק 4 - Zach Fagin
פרק 5 - Zach Fagin
פרק 6 - Zach Fagin
פרק 7 - Zach Fagin
פרק 8 - Zach Fagin
פרק 9 - Zach Fagin
פרק 10 - Zach Fagin
פרק 11 - Zach Fagin
פרק 12 - Zach Fagin
פרק 13 - Zach Fagin
פרק 14 - Zach Fagin
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - R. Sender Epstein
פרק 2 - R. Sender Epstein
פרק 3 - R. Sender Epstein
פרק 4 - R. Sender Epstein
פרק 5 - R. Sender Epstein
פרק 6 - R. Sender Epstein
פרק 7 - R. Sender Epstein
פרק 8 - R. Sender Epstein
פרק 9 - R. Sender Epstein
פרק 10 - R. Sender Epstein
פרק 11 - R. Sender Epstein
פרק 12 - R. Sender Epstein
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yudell
פרק 2 - Yudell
פרק 3 - Yudell
פרק 4 - Yudell
פרק 5 - Yudell
פרק 6 - Yudell
פרק 7 - Yudell
פרק 8 - Yudell
פרק 9 - Yudell
פרק 10 - Yudell
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jacob T. Hoenig
פרק 2 - Jacob T. Hoenig
פרק 3 - Jacob T. Hoenig
פרק 4 - Jacob T. Hoenig
פרק 5 - Jacob T. Hoenig
פרק 6 - Jacob T. Hoenig
פרק 7 - Jacob T. Hoenig
פרק 8 - Jacob T. Hoenig
פרק 9 - Jacob T. Hoenig
פרק 10 - Jacob T. Hoenig
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Shadrouz
פרק 2 - Yossi Shadrouz
פרק 3 - Yossi Shadrouz
פרק 4 - Yossi Shadrouz
פרק 5 - Yossi Shadrouz
פרק 6 - Yossi Shadrouz
פרק 7 - Yossi Shadrouz
פרק 8 - Yossi Shadrouz
פרק 9 - Yossi Shadrouz
פרק 10 - Yossi Shadrouz
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lewis Genuth
פרק 2 - Lewis Genuth
פרק 3 - Lewis Genuth
פרק 4 - Lewis Genuth
פרק 5 - Lewis Genuth
פרק 6 - Lewis Genuth
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Katz
פרק 2 - Shlomo Katz
פרק 3 - Shlomo Katz
פרק 4 - Shlomo Katz
פרק 5 - Shlomo Katz
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - E Rebenwurzel
פרק 2 - E Rebenwurzel
פרק 3 - E Rebenwurzel
פרק 4 - E Rebenwurzel
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sruli Korn
פרק 2 - Sruli Korn
פרק 3 - Sruli Korn
פרק 4 - Sruli Korn
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Shmiel Rottenberg
פרק 2 - Moshe Shmiel Rottenberg
פרק 3 - Moshe Shmiel Rottenberg

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
5Allan Treuhaftביצה פרקים 1-5
4C Levyמגילה פרקים 1-4
5Ari Rosenfeldעבודה זרה פרקים 1-5
20Ari Weinstockשביעית פרקים 1-10; בבא קמא פרקים 1-10
11Aryeh Katzסנהדרין פרקים 1-11
8Assaf Sarigשבת פרקים 11-14, 16-17; בבא בתרא פרקים 5-6
3Avi Gantzהוריות פרקים 1-3
11Baruch Englardנדרים פרקים 1-11
10benzion buchmanבבא מציעא פרקים 1-10
16Ari Jacobsתרומות פרקים 1-11; מעשרות פרקים 1-5
4Z Graberראש השנה פרקים 1-4
8S Lewinעדויות פרקים 1-8
3Daniel Weghחגיגה פרקים 1-3
13David Glassמנחות פרקים 1-13
17Dovid PFEFFERברכות פרקים 1-9; יומא פרקים 1-8
38Dovid Weinstockיבמות פרקים 5-16; כלים פרקים 1-19, 24-30
5Duvi Rosenfeldסוכה פרקים 1-5
5Elly Herskowitzמעשר שני פרקים 1-5
8ELLY SLOMOWITZשקלים פרקים 1-8
27Chesky Rottenbergחולין פרקים 1-9; אהלות פרקים 1-18
7etan tokayerדמאי פרקים 1-7
4E Rebenwurzelטבול יום פרקים 1-4
4Robby Ledermanביכורים פרקים 1-4
1G Levyשבת פרק 15
6Lewis Genuthמכשירין פרקים 1-6
7elly & dovid slomowitzשבת פרקים 18-24
4yisroel grafsteinכלים פרקים 20-23
9Heshy Kallusברכות פרקים 1-9
10Isaac Shalitaפסחים פרקים 1-10
2Israel Bollagבבא בתרא פרקים 1-2
22Jacob T. Hoenigתמיד פרקים 1-7; מידות פרקים 1-5; מקוואות פרקים 1-10
4Joseph Tepferבבא בתרא פרקים 7-10
1M Brezelהוריות פרק 1
8Shmuel Rieserשבועות פרקים 1-8
4Sruli Kornידיים פרקים 1-4
12R. Sender Epsteinפרה פרקים 1-12
7R Weissמועד קטן פרקים 1-3; קידושין פרקים 1-4
3Mendy Mittelmanערלה פרקים 1-3
5Levi Lowingerביצה פרקים 1-5
3Nachom Meir Goldsteinקינים פרקים 1-3
3Michael Schwartzמכות פרקים 1-3
15Kalman Graberערכין פרקים 1-9; כריתות פרקים 1-6
6Moshe Papaמעילה פרקים 1-6
6S Levyאבות פרקים 1-6
8Shaya Silbermanפיאה פרקים 1-8
14Shlomo Katzנזיר פרקים 1-9; זבים פרקים 1-5
4Simcha weinbergerחלה פרקים 1-4
13Simcha Whitemanעירובין פרקים 1-10; מועד קטן פרקים 1-3
5Stuart Ditchekברכות פרקים 1-3; שבת פרקים 1-2
14Koby Mozesזבחים פרקים 1-14
4Y Levyתענית פרקים 1-4
4Yakov Rekantיבמות פרקים 1-4
3Yechiel Rottenbergחגיגה פרקים 1-3
3Moshe Shmiel Rottenbergעוקצים פרקים 1-3
9Yitz Elmanבכורות פרקים 1-9
2Yitzchok Trencherבבא בתרא פרקים 3-4
3A Edelsteinחולין פרקים 10-12
3Yoni Ditchekשבת פרקים 3-5
10Yossi Shadrouzנידה פרקים 1-10
9Yossi silberstein.סוטה פרקים 1-9
15yudellשבת פרקים 6-10; טהרות פרקים 1-10
14Zach Faginנגעים פרקים 1-14
7Josh Ebbinתמורה פרקים 1-7
31Zev Marmursteinכלאיים פרקים 1-9; כתובות פרקים 1-13; גיטין פרקים 1-9
      64 אנשים נרשמו ל 549 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.