למד לYaakov Yitzchak Ben Yehudah Leib (Jay Goldman)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Nisan 5781 (Sunday, March 14, 2021) שקיעה.
2 סיומים

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(127%)
(1 הרשמה מלאה + 142 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Gabbai, Yehuda Scheinerman, Chaim Yehuda Leib Sandman
פרק 2 - Yossi Gabbai, Yehuda Scheinerman
פרק 3 - Yossi Gabbai, Yehuda Scheinerman
פרק 4 - Yossi Gabbai, Yehuda Scheinerman
פרק 5 - Yossi Gabbai, Yehuda Scheinerman
פרק 6 - Yehuda Scheinerman
פרק 7 - Yehuda Scheinerman
פרק 8 - Yehuda Scheinerman
פרק 9 - Yehuda Scheinerman
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ben-Z Reminick
פרק 2 - Ben-Z Reminick
פרק 3 - Ben-Z Reminick
פרק 4 - Ben-Z Reminick
פרק 5 - Ben-Z Reminick
פרק 6 - Ben-Z Reminick
פרק 7 - Ben-Z Reminick
פרק 8 - Ben-Z Reminick
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yirmeyahu Gourarie
פרק 2 - Yirmeyahu Gourarie
פרק 3 - Yirmeyahu Gourarie
פרק 4 - Yirmeyahu Gourarie
פרק 5 - Yirmeyahu Gourarie
פרק 6 - Yirmeyahu Gourarie
פרק 7 - Yirmeyahu Gourarie
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzy Rosenthal, Yirmeyahu Gourarie
פרק 2 - Yitzy Rosenthal, Yirmeyahu Gourarie
פרק 3 - Yitzy Rosenthal, Yirmeyahu Gourarie
פרק 4 - Yitzy Rosenthal, Yirmeyahu Gourarie
פרק 5 - Yitzy Rosenthal, Yirmeyahu Gourarie
פרק 6 - Yitzy Rosenthal, Yirmeyahu Gourarie
פרק 7 - Yitzy Rosenthal, Yirmeyahu Gourarie
פרק 8 - Yitzy Rosenthal, Yirmeyahu Gourarie
פרק 9 - Yitzy Rosenthal, Yirmeyahu Gourarie
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Kraus, Akiva Kraus
פרק 2 - Akiva Kraus, Akiva Kraus
פרק 3 - Akiva Kraus, Akiva Kraus
פרק 4 - Akiva Kraus, Akiva Kraus
פרק 5 - Akiva Kraus, Akiva Kraus
פרק 6 - Akiva Kraus, Akiva Kraus
פרק 7 - Akiva Kraus, Akiva Kraus
פרק 8 - Akiva Kraus, Akiva Kraus
פרק 9 - Akiva Kraus, Akiva Kraus
פרק 10 - Akiva Kraus, Akiva Kraus
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Uziel & Rosie Leiter
פרק 2 - Chaim Uziel & Rosie Leiter
פרק 3 - Chaim Uziel & Rosie Leiter
פרק 4 - Chaim Uziel & Rosie Leiter
פרק 5 - Chaim Uziel & Rosie Leiter
פרק 6 - Chaim Uziel & Rosie Leiter
פרק 7 - Chaim Uziel & Rosie Leiter
פרק 8 - Chaim Uziel & Rosie Leiter
פרק 9 - Chaim Uziel & Rosie Leiter
פרק 10 - Chaim Uziel & Rosie Leiter
פרק 11 - Chaim Uziel & Rosie Leiter
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Peter Juricek
פרק 2 - Peter Juricek
פרק 3 - Peter Juricek
פרק 4 - Peter Juricek
פרק 5 - Peter Juricek
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Getzy Rosenfeld
פרק 2 - Getzy Rosenfeld
פרק 3 - Getzy Rosenfeld
פרק 4 - Getzy Rosenfeld
פרק 5 - Getzy Rosenfeld
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Menachem Mendel Rubashkin
פרק 2 - Menachem Mendel Rubashkin
פרק 3 - Menachem Mendel Rubashkin
פרק 4 - Menachem Mendel Rubashkin
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham Pamensky
פרק 2 - Avraham Pamensky
פרק 3 - Avraham Pamensky
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Getzy Rosenfeld
פרק 2 - Getzy Rosenfeld
פרק 3 - Getzy Rosenfeld
פרק 4 - Getzy Rosenfeld
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid Weltin, Yochanan Klein
פרק 2 - Dovid Weltin, Akiva Leiter
פרק 3 - Dovid Weltin
פרק 4 - Dovid Weltin
פרק 5 - Dovid Weltin
פרק 6 - Dovid Weltin
פרק 7 - Dovid Weltin
פרק 8 - Dovid Weltin
פרק 9 - Dovid Weltin
פרק 10 - Dovid Weltin
פרק 11 - Dovid Weltin
פרק 12 - Dovid Weltin
פרק 13 - Dovid Weltin
פרק 14 - Dovid Weltin
פרק 15 - Dovid Weltin
פרק 16 - Dovid Weltin
פרק 17 - Dovid Weltin
פרק 18 - Dovid Weltin
פרק 19 - Dovid Weltin
פרק 20 - Dovid Weltin
פרק 21 - Dovid Weltin
פרק 22 - Dovid Weltin
פרק 23 - Dovid Weltin
פרק 24 - Dovid Weltin
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Schinerman
פרק 2 - Yossi Schinerman
פרק 3 - Yossi Schinerman
פרק 4 - Shimmy Berman, Yossi Schinerman
פרק 5 - Shimmy Berman, Yossi Schinerman
פרק 6 - Shimmy Berman, Yossi Schinerman
פרק 7 - Yoel Fleisher, Yossi Schinerman
פרק 8 - Yoel Fleisher, Yossi Schinerman
פרק 9 - Yoel Fleisher, Yossi Schinerman
פרק 10 - Yoel Fleisher, Yossi Schinerman
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Motti Scheinerman, Moshe Marvin
פרק 2 - Motti Scheinerman, Moshe Marvin
פרק 3 - Motti Scheinerman, Moshe Marvin
פרק 4 - Motti Scheinerman, Moshe Marvin
פרק 5 - Motti Scheinerman, Moshe Marvin
פרק 6 - Motti Scheinerman, Moshe Marvin
פרק 7 - Motti Scheinerman, Moshe Marvin
פרק 8 - Motti Scheinerman, Moshe Marvin
פרק 9 - Motti Scheinerman, Moshe Marvin
פרק 10 - Motti Scheinerman, Moshe Marvin
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Marvin
פרק 2 - Moshe Marvin
פרק 3 - Moshe Marvin
פרק 4 - Moshe Marvin
פרק 5 - Moshe Marvin
פרק 6 - Moshe Marvin
פרק 7 - Moshe Marvin
פרק 8 - Moshe Marvin
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tzvi Spira
פרק 2 - Tzvi Spira
פרק 3 - Tzvi Spira
פרק 4 - Tzvi Spira
פרק 5 - Tzvi Spira
פרק 6 - Tzvi Spira
פרק 7 - Tzvi Spira
פרק 8 - Tzvi Spira
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tzvi Spira, Sruly Scheinerman
פרק 2 - Tzvi Spira, Sruly Scheinerman
פרק 3 - Tzvi Spira, Sruly Scheinerman
פרק 4 - Tzvi Spira, Sruly Scheinerman
פרק 5 - Tzvi Spira, Sruly Scheinerman
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchok Yarmush, Moishe Wachsman
פרק 2 - Yitzchok Yarmush, Moishe Wachsman
פרק 3 - Yitzchok Yarmush, Moishe Wachsman
פרק 4 - Yitzchok Yarmush, Moishe Wachsman
פרק 5 - Yitzchok Yarmush, Moishe Wachsman
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Marvin, Moishe Wachsman, Mendy Baron
פרק 2 - Marvin, Moishe Wachsman, Mendy Baron
פרק 3 - Marvin, Moishe Wachsman, Mendy Baron
פרק 4 - Marvin, Moishe Wachsman, Mendy Baron
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mz Scheinerman
פרק 2 - Mz Scheinerman
פרק 3 - Mz Scheinerman
פרק 4 - Mz Scheinerman
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ezra Goldman
פרק 2 - Ezra Goldman
פרק 3 - Ezra Goldman
פרק 4 - Ezra Goldman
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shimeon Weiner
פרק 2 - Shimeon Weiner
פרק 3 - Shimeon Weiner
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shai Goldman
פרק 2 - Shai Goldman
פרק 3 - Shai Goldman

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 2 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 3 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 4 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 5 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 6 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 7 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 8 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 9 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 10 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 11 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 12 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 13 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 14 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 15 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
פרק 16 - Yirmeyahu Gourarie, Avi Wolman
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Leiter
פרק 2 - Chaim Leiter
פרק 3 - Chaim Leiter
פרק 4 - Chaim Leiter
פרק 5 - Chaim Leiter
פרק 6 - Chaim Leiter
פרק 7 - Chaim Leiter
פרק 8 - Chaim Leiter
פרק 9 - Chaim Leiter
פרק 10 - Chaim Leiter
פרק 11 - Chaim Leiter
פרק 12 - Chaim Leiter
פרק 13 - Chaim Leiter, Avi Wolman
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shalom Rubashkin
פרק 2 - Shalom Rubashkin
פרק 3 - Shalom Rubashkin
פרק 4 - Shalom Rubashkin
פרק 5 - Shalom Rubashkin
פרק 6 - Yaakov Kier
פרק 7 - Yaakov Kier
פרק 8 - Yaakov Kier
פרק 9 - Yaakov Kier
פרק 10 - Yaakov Kier
פרק 11 - Yaakov Kier
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nochum Goldman
פרק 2 - Nochum Goldman
פרק 3 - Nochum Goldman
פרק 4 - Nochum Goldman
פרק 5 - Nochum Goldman
פרק 6 - Nochum Goldman
פרק 7 - Nochum Goldman
פרק 8 - Nochum Goldman
פרק 9 - Nochum Goldman
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yuda Zaltzman, Avi Wolman
פרק 2 - Yuda Zaltzman, Avi Wolman
פרק 3 - Yuda Zaltzman, Avi Wolman
פרק 4 - Yuda Zaltzman, Avi Wolman
פרק 5 - Yuda Zaltzman, Avi Wolman
פרק 6 - Yuda Zaltzman
פרק 7 - Yuda Zaltzman
פרק 8 - Yuda Zaltzman
פרק 9 - Yuda Zaltzman
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mendel Rubashkin
פרק 2 - Mendel Rubashkin
פרק 3 - Mendel Rubashkin
פרק 4 - Mendel Rubashkin
פרק 5 - Mendel Rubashkin
פרק 6 - Mendel Rubashkin
פרק 7 - Mendel Rubashkin
פרק 8 - Mendel Rubashkin
פרק 9 - Mendel Rubashkin
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shimon Schuck
פרק 2 - Shimon Schuck
פרק 3 - Shimon Schuck
פרק 4 - Shimon Schuck
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mendy Rosenfeld
פרק 2 - Mendy Rosenfeld
פרק 3 - Mendy Rosenfeld, SY Goldman
פרק 4 - Mendy Rosenfeld, SY Goldman
פרק 5 - Mendy Rosenfeld, SY Goldman
פרק 6 - Mendy Rosenfeld
פרק 7 - Mendy Rosenfeld
פרק 8 - Mendy Rosenfeld
פרק 9 - Mendy Rosenfeld
פרק 10 - Mendy Rosenfeld
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chezky Zeffren, Yitzchok Labkowsky
פרק 2 - Chezky Zeffren, Yitzchok Labkowsky
פרק 3 - Chezky Zeffren, Yitzchok Labkowsky
פרק 4 - Chezky Zeffren, Yitzchok Labkowsky
פרק 5 - Chezky Zeffren, Yitzchok Labkowsky
פרק 6 - Chezky Zeffren, Yitzchok Labkowsky
פרק 7 - Chezky Zeffren, Yitzchok Labkowsky
פרק 8 - Chezky Zeffren, Yitzchok Labkowsky
פרק 9 - Chezky Zeffren, Yitzchok Labkowsky
פרק 10 - Chezky Zeffren, Yitzchok Labkowsky
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehuda Spira
פרק 2 - Yehuda Spira
פרק 3 - Yehuda Spira
פרק 4 - Yehuda Spira
פרק 5 - Yehuda Spira
פרק 6 - Yehuda Spira
פרק 7 - Yehuda Spira
פרק 8 - Yehuda Spira
פרק 9 - Yehuda Spira
פרק 10 - Yehuda Spira
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elly Goldberg
פרק 2 - Elly Goldberg
פרק 3 - Elly Goldberg
פרק 4 - Elly Goldberg
פרק 5 - Reuvi Scheinerman
פרק 6 - Reuvi Scheinerman
פרק 7 - Reuvi Scheinerman
פרק 8 - Elly Goldberg
פרק 9 - Elly Goldberg
פרק 10 - Mayer Simcha Sandman
פרק 11 - Elly Goldberg
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moishe Deutsch, Shimeon Weiner
פרק 2 - Moishe Deutsch, Shimeon Weiner
פרק 3 - Moishe Deutsch, Shimeon Weiner
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sheftel Skaist
פרק 2 - Sheftel Skaist
פרק 3 - Sheftel Skaist
פרק 4 - Sheftel Skaist
פרק 5 - Sheftel Skaist
פרק 6 - Sheftel Skaist
פרק 7 - Sheftel Skaist
פרק 8 - Sheftel Skaist
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zev Sandman
פרק 2 - Zev Sandman
פרק 3 - Zev Sandman
פרק 4 - Zev Sandman
פרק 5 - Zev Sandman
פרק 6 - Zev Sandman
פרק 7 - Zev Sandman
פרק 8 - Zev Sandman
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yekutiel Sandman
פרק 2 - Yekutiel Sandman
פרק 3 - Yekutiel Sandman
פרק 4 - Yekutiel Sandman
פרק 5 - Yekutiel Sandman
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sruly Spira
פרק 2 - Sruly Spira
פרק 3 - Sruly Spira
פרק 4 - Sruly Spira
פרק 5 - Sruly Spira
פרק 6 - Sruly Spira
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Bomzer
פרק 2 - Akiva Bomzer
פרק 3 - Akiva Bomzer
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Wolff
פרק 2 - Ari Wolff
פרק 3 - Ari Wolff
פרק 4 - Ari Wolff
פרק 5 - Ari Wolff
פרק 6 - Ari Wolff
פרק 7 - Ari Wolff
פרק 8 - Ari Wolff
פרק 9 - Ari Wolff
פרק 10 - Ari Wolff
פרק 11 - Ari Wolff
פרק 12 - Ari Wolff
פרק 13 - Ari Wolff
פרק 14 - Ari Wolff
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nochum Goldman
פרק 2 - Nochum Goldman
פרק 3 - Nochum Goldman
פרק 4 - Nochum Goldman
פרק 5 - Nochum Goldman
פרק 6 - Nochum Goldman
פרק 7 - Nochum Goldman
פרק 8 - Nochum Goldman
פרק 9 - Nochum Goldman
פרק 10 - Nochum Goldman
פרק 11 - Nochum Goldman
פרק 12 - Nochum Goldman
פרק 13 - Nochum Goldman
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Meir Simcha Rubashkin
פרק 2 - Meir Simcha Rubashkin
פרק 3 - Meir Simcha Rubashkin
פרק 4 - Meir Simcha Rubashkin
פרק 5 - Meir Simcha Rubashkin
פרק 6 - Meir Simcha Rubashkin
פרק 7 - Meir Simcha Rubashkin
פרק 8 - Meir Simcha Rubashkin
פרק 9 - Meir Simcha Rubashkin
פרק 10 - Meir Simcha Rubashkin
פרק 11 - Meir Simcha Rubashkin
פרק 12 - Meir Simcha Rubashkin
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nochum Goldman
פרק 2 - Nochum Goldman
פרק 3 - Nochum Goldman
פרק 4 - Nochum Goldman
פרק 5 - Nochum Goldman
פרק 6 - Nochum Goldman
פרק 7 - Nochum Goldman
פרק 8 - Nochum Goldman
פרק 9 - Nochum Goldman
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Robert Moskovitz, Shloimy Friedman, Shloimy Friedman
פרק 2 - Robert Moskovitz, Shloimy Friedman, Shloimy Friedman
פרק 3 - Robert Moskovitz, Shloimy Friedman, Shloimy Friedman
פרק 4 - Robert Moskovitz, Shloimy Friedman, Shloimy Friedman
פרק 5 - Robert Moskovitz, Shloimy Friedman, Shloimy Friedman
פרק 6 - Robert Moskovitz, Shloimy Friedman, Shloimy Friedman
פרק 7 - Robert Moskovitz, Shloimy Friedman, Shloimy Friedman
פרק 8 - Robert Moskovitz, Shloimy Friedman, Shloimy Friedman
פרק 9 - Robert Moskovitz, Shloimy Friedman, Shloimy Friedman
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Robert Moskovitz, Yossi Scheinerman
פרק 2 - Robert Moskovitz, Yossi Scheinerman
פרק 3 - Robert Moskovitz, Yossi Scheinerman
פרק 4 - Robert Moskovitz, Yossi Scheinerman
פרק 5 - Robert Moskovitz, Yossi Scheinerman
פרק 6 - Robert Moskovitz, Yossi Scheinerman
פרק 7 - Robert Moskovitz, Yossi Scheinerman
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yosey Goldstein
פרק 2 - Yosey Goldstein
פרק 3 - Yosey Goldstein
פרק 4 - Yosey Goldstein
פרק 5 - Yosey Goldstein
פרק 6 - Yosey Goldstein
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hirschel Gourarie
פרק 2 - Hirschel Gourarie
פרק 3 - Hirschel Gourarie
פרק 4 - Hirschel Gourarie
פרק 5 - Hirschel Gourarie
פרק 6 - Hirschel Gourarie
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Leiter
פרק 2 - Akiva Leiter
פרק 3 - Akiva Leiter
פרק 4 - Akiva Leiter
פרק 5 - Akiva Leiter
פרק 6 - Akiva Leiter
פרק 7 - Akiva Leiter
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchok Fuchs
פרק 2 - Yitzchok Fuchs
פרק 3 - Yitzchok Fuchs
פרק 4 - Yitzchok Fuchs
פרק 5 - Yitzchok Fuchs
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shaya Hefter
פרק 2 - Shaya Hefter
פרק 3 - Shaya Hefter
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Gabbai
פרק 2 - Yossi Gabbai
פרק 3 - Yossi Gabbai
פרק 4 - Yossi Gabbai
פרק 5 - Yossi Gabbai
פרק 6 - Avi Wolman
פרק 7 - Avi Wolman
פרק 8 - Avi Wolman
פרק 9 - Avi Wolman
פרק 10 - Avi Wolman
פרק 11 - Avi Wolman
פרק 12 - Avi Wolman
פרק 13 - Avi Wolman
פרק 14 - Avi Wolman
פרק 15 - Avi Wolman
פרק 16 - Avi Wolman
פרק 17 - Avi Wolman
פרק 18 - Avi Wolman
פרק 19 - Avi Wolman
פרק 20 - Avi Wolman
פרק 21 - Avi Wolman
פרק 22 - Avi Wolman
פרק 23 - Avi Wolman
פרק 24 - Avi Wolman
פרק 25 - Avi Wolman
פרק 26 - Avi Wolman
פרק 27 - Avi Wolman
פרק 28 - Avi Wolman
פרק 29 - Avi Wolman
פרק 30 - Avi Wolman
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ezzy Katz
פרק 2 - Ezzy Katz
פרק 3 - Ezzy Katz
פרק 4 - Ezzy Katz
פרק 5 - Ezzy Katz
פרק 6 - Moshe Schulgasser
פרק 7 - Moshe Schulgasser
פרק 8 - Moshe Schulgasser
פרק 9 - Moshe Schulgasser
פרק 10 - Moshe Starik
פרק 11 - Moshe Starik
פרק 12 - Moshe Starik
פרק 13 - Moshe Starik
פרק 14 - Avi Wolman
פרק 15 - Avi Wolman
פרק 16 - Avi Wolman
פרק 17 - Avi Wolman
פרק 18 - Avi Wolman
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shai Goldman
פרק 2 - Shai Goldman
פרק 3 - Shai Goldman
פרק 4 - Shai Goldman
פרק 5 - Shai Goldman
פרק 6 - Shai Goldman
פרק 7 - Shai Goldman
פרק 8 - Avi Wolman, Shai Goldman
פרק 9 - Avi Wolman, Shai Goldman
פרק 10 - Avi Wolman, Shai Goldman
פרק 11 - Avi Wolman, Shai Goldman
פרק 12 - Avi Wolman, Shai Goldman
פרק 13 - Avi Wolman, Shai Goldman
פרק 14 - Avi Wolman, Shai Goldman
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Wolman
פרק 2 - Avi Wolman
פרק 3 - Avi Wolman
פרק 4 - Avi Wolman
פרק 5 - Avi Wolman
פרק 6 - Avi Wolman
פרק 7 - Avi Wolman
פרק 8 - Avi Wolman
פרק 9 - Avi Wolman
פרק 10 - Avi Wolman
פרק 11 - Avi Wolman
פרק 12 - Avi Wolman
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Samuel Shiel
פרק 2 - Samuel Shiel
פרק 3 - Avi Wolman
פרק 4 - Avi Wolman
פרק 5 - Avi Wolman
פרק 6 - Avi Wolman
פרק 7 - Avi Wolman
פרק 8 - Avi Wolman
פרק 9 - Avi Wolman
פרק 10 - Avi Wolman
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Goldstein
פרק 2 - Yossi Goldstein
פרק 3 - Yossi Goldstein
פרק 4 - Yossi Goldstein
פרק 5 - Avi Wolman, Yossi Goldstein
פרק 6 - Avi Wolman, Yossi Goldstein
פרק 7 - Avi Wolman, Yossi Goldstein
פרק 8 - Avi Wolman, Yossi Goldstein
פרק 9 - Avi Wolman, Yossi Goldstein
פרק 10 - Avi Wolman, Yossi Goldstein
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Scheinerman
פרק 2 - Yossi Scheinerman
פרק 3 - Yossi Scheinerman
פרק 4 - Yossi Scheinerman
פרק 5 - Yossi Scheinerman
פרק 6 - Yossi Scheinerman
פרק 7 - Yossi Scheinerman
פרק 8 - Yossi Scheinerman
פרק 9 - Yossi Scheinerman
פרק 10 - Yossi Scheinerman
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Wolman
פרק 2 - Avi Wolman
פרק 3 - Avi Wolman
פרק 4 - Avi Wolman
פרק 5 - Avi Wolman
פרק 6 - Avi Wolman
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Richie Taylor
פרק 2 - Richie Taylor
פרק 3 - Richie Taylor
פרק 4 - Richie Taylor
פרק 5 - Richie Taylor
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Baruch Merl, Hudi Glatzer
פרק 2 - Baruch Merl, Hudi Glatzer
פרק 3 - Baruch Merl, Hudi Glatzer
פרק 4 - Baruch Merl, Hudi Glatzer
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Baruch Merl
פרק 2 - Baruch Merl
פרק 3 - Baruch Merl
פרק 4 - Baruch Merl
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Baruch Merl
פרק 2 - Baruch Merl
פרק 3 - Baruch Merl

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
3Akiva Bomzerהוריות פרקים 1-3
20Akiva Krausשביעית פרקים 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10
8Akiva leiterשבת פרק 2; תמיד פרקים 1-7
14Ari wolffזבחים פרקים 1-14
91Avi Wolmanיבמות פרקים 1-16; כתובות פרק 13; סוטה פרקים 1-5; כלים פרקים 6-30; אהלות פרקים 14-18; נגעים פרקים 8-14; פרה פרקים 1-12; טהרות פרקים 3-10; מקוואות פרקים 5-10; מכשירין פרקים 1-6
3Avraham pamenskyערלה פרקים 1-3
11baruch merlטבול יום פרקים 1-4; ידיים פרקים 1-4; עוקצים פרקים 1-3
8Ben-Z Reminickפיאה פרקים 1-8
5Peter Juricekמעשרות פרקים 1-5
13Chaim Leiterכתובות פרקים 1-13
11Chaim Uziel & Rosie Leiterתרומות פרקים 1-11
10Chezky Zeffrenבבא מציעא פרקים 1-10
24Dovid Weltinשבת פרקים 1-24
7Elly Goldbergסנהדרין פרקים 1-4, 8-9, 11
4Ezra Goldmanמגילה פרקים 1-4
5Ezzy katzאהלות פרקים 1-5
6Hirschel Gourarieמעילה פרקים 1-6
4Hudi Glatzerטבול יום פרקים 1-4
4Marvinראש השנה פרקים 1-4
12Meir Simcha Rubashkinחולין פרקים 1-12
4Menachem mendel rubashkinחלה פרקים 1-4
9mendel rubashkinגיטין פרקים 1-9
4Mendy Baronראש השנה פרקים 1-4
10Mendy Rosenfeldבבא קמא פרקים 1-10
3Moishe Deutschמכות פרקים 1-3
9Moishe Wachsmanביצה פרקים 1-5; ראש השנה פרקים 1-4
10Moshe Marvinפסחים פרקים 1-10
8Moshe marvinשקלים פרקים 1-8
4Moshe Schulgasserאהלות פרקים 6-9
10Motti Scheinermanפסחים פרקים 1-10
4Mz scheinermanתענית פרקים 1-4
31Nochum Goldmanנזיר פרקים 1-9; מנחות פרקים 1-13; בכורות פרקים 1-9
9Yitzy Rosenthalכלאיים פרקים 1-9
3Reuvi Scheinermanסנהדרין פרקים 5-7
5Richie Taylorזבים פרקים 1-5
16Robert Moskovitzערכין פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7
2Samuel Shielטהרות פרקים 1-2
17Shai Goldmanחגיגה פרקים 1-3; נגעים פרקים 1-14
13Tzvi Spiraיומא פרקים 1-8; סוכה פרקים 1-5
10Yehuda Spiraבבא בתרא פרקים 1-10
9Getzy Rosenfeldמעשר שני פרקים 1-5; ביכורים פרקים 1-4
10Yossi Gabbaiברכות פרקים 1-5; כלים פרקים 1-5
5Shalom Rubashkinנדרים פרקים 1-5
3Shaya Hefterקינים פרקים 1-3
8Sheftel Skaist שבועות (1 פרק), שבועות (1 פרק), שבועות (1 פרק), שבועות (1 פרק), שבועות (1 פרק), שבועות (1 פרק), שבועות (1 פרק), שבועות (1 פרק)
6Shimeon Weinerמועד קטן פרקים 1-3; מכות פרקים 1-3
3Shimmy Bermanעירובין פרקים 4-6
4Shimon schuckקידושין פרקים 1-4
18Shloimy Friedmanערכין פרקים 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9
5Sruly scheinermanסוכה פרקים 1-5
6Sruly spiraאבות פרקים 1-6
3SY Goldmanבבא קמא פרקים 3-5
10Yossi Schinermanעירובין פרקים 1-10
4Moshe Starikאהלות פרקים 10-13
6Yaakov Kierנדרים פרקים 6-11
9Yehuda Scheinermanברכות פרקים 1-9
8Zev Sandmanעדויות פרקים 1-8
5Yekutiel Sandmanעבודה זרה פרקים 1-5
1Chaim Yehuda Leib Sandmanברכות פרק 1
1Mayer Simcha Sandmanסנהדרין פרק 10
32Yirmeyahu gourarieדמאי פרקים 1-7; כלאיים פרקים 1-9; יבמות פרקים 1-16
5Yitzchok Fuchsמידות פרקים 1-5
10Yitzchok Labkowskyבבא מציעא פרקים 1-10
5Yitzchok yarmushביצה פרקים 1-5
1Yochanan Kleinשבת פרק 1
4Yoel Fleisherעירובין פרקים 7-10
6Yosey Goldsteinכריתות פרקים 1-6
10Yossi Goldsteinמקוואות פרקים 1-10
17Yossi Scheinermanתמורה פרקים 1-7; נידה פרקים 1-10
9Yuda Zaltzmanסוטה פרקים 1-9
      70 אנשים נרשמו ל 667 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.