למד להרב דוד צבי בן הרב יוסף זצ"ל (Rav Dovid Kaminetsky, zt"l)
שלושים / יארצייט
It is with great shock and deep sadness that our community joins with the entire Kamintesky family in mourning the loss of HaRav Dovid Kaminetsky, zt"l. A paradigm of Ahavas Yisroel and the epitome of Hasmodah b'Torah, Rav Kaminetsky's effect on chinuch throughout his extensive career cannot be minimized. Through his quiet dignity, grace and royal bearing, he taught us what it meant to be a father, a rav, a rebbe, and a leader. We join his family in their time of sorrow and hope that we can all find nechomah in the legacy that he leaves for us. In his memory and honor, we have undertaken the learning of the entire Shas Bavli to be completed by the end of the Shloshlim, 15 Tammuz 5778, sundown of June 28, 2018. Please join us in giving honor to HaRav Dovid Tzvi ben HaRav Yosef, zt"l by participating in the learning of Shas in his memory.

להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 15 Tammuz 5778 (Thursday, June 28, 2018) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 0.07% נרשם
(2/2711 דפים)

זרעים

ברכות (0/63 0%)

מועד

שבת (0/156 0%)
עירובין (0/104 0%)
פסחים (0/120 0%)
שקלים (0/21 0%)
יומא (0/87 0%)
סוכה (0/55 0%)
ביצה (0/39 0%)
ראש השנה (0/34 0%)
תענית (0/30 0%)
מגילה (0/31 0%)
מועד קטן (0/28 0%)
חגיגה (0/26 0%)

נשים

יבמות (0/121 0%)
כתובות (0/111 0%)
נדרים (0/90 0%)
נזיר (0/65 0%)
סוטה (0/48 0%)
גיטין (0/89 0%)
קידושין (0/81 0%)
  

נזיקין

בבא קמא (0/118 0%)
בבא מציעא (0/118 0%)
בבא בתרא (0/175 0%)
סנהדרין (0/112 0%)
מכות (0/23 0%)
שבועות (0/48 0%)
עבודה זרה (0/75 0%)
הוריות (0/13 0%)
 

קדשים

זבחים (0/119 0%)
מנחות (0/109 0%)
חולין (0/141 0%)
בכורות (0/60 0%)
ערכין (0/33 0%)
תמורה (0/33 0%)
כריתות (0/27 0%)
מעילה (0/36 0%)
 

טהרות

נידה (2/72 2.8%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
2Binyomin Kelsenנידה דפים 72-73
      1 אדם נרשמו ל 2 דפים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.