למד ללזכר נשמת ר' ישראל בן יצחק דוב זצ"ל (Mr. Yisroel Lefkowitz, zt’l)
שלושים / יארצייט

In continuation of our shul learning lezecher Mr. Lefkowitz, zt'l,

we will iy'h begin learning מסכת ביצה

Our goal is to make a siyum at the Neilas Hachag of שבועות, תשע"ח

Any questions, please send an email to josh@lifestyleattractions.com

להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 7 Sivan 5778 (Monday, May 21, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(102.5%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף תלמוד דפים)

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת לא מופעלעירובין לא מופעלפסחים לא מופעל
שקלים לא מופעליומא לא מופעלסוכה לא מופעל
ביצה (40/39 102.6%)
ראש השנה לא מופעלתענית לא מופעל
מגילה לא מופעלמועד קטן לא מופעלחגיגה לא מופעל

סדר נשים (לא מופעל)

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
2Bentzion Turinביצה דפים 31-32
2Daniel Engelsonביצה דפים 35-36
2Dovi Drebinביצה דפים 2-3
5Gedalia Hirschביצה דפים 18-22
2Hemi Levovitzביצה דפים 13-14
3London Gerrerביצה דפים 34, 37-38
5Moshe Drebinביצה דפים 4-8
1Moshe Lubinביצה דף 33
2Nissin Ledererביצה דפים 29-30
2Yoni Silverביצה דפים 9-10
6Shloimy Kronביצה דפים 23-28
1Avi Goldביצה דף 34
3Ushi Rosenbaumביצה דפים 15-17
2yehoshua Michaeliביצה דפים 39-40
2Yitzy Oelbaumביצה דפים 11-12
      15 אנשים נרשמו ל 40 דפים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.