עברית | English

למד לRav Dovid Grossman Z"L (Yitzchok Dovid ben Yisroel Mordechai Z"L)
שלושים / יארצייט

********************

Those who have benefited from the tools made available by the nifter are especially encouraged to join this opportunity of Chesed shel Emes. Those who wish to avail themselves of the nifter's shiurim can do so though the following:

- Dafyomi.org

- Kol Halashon (718) 906-6400

for Gemarah dial 1-2-1-8 // for Mishnayos dial 1-2-4-5 // for Chumash dial 1-1-26 // for Moadim dial 1-8-7

- To have any shuirim mailed on a CD, you can call the torah tape store at (718) 438-3904

Contact for questions: rabbigrossmansiyum@gmail.com

********************

להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 17 Kislev 5779 (Sunday, November 25, 2018) שקיעה.

1 הערה

תלמוד בבלי סיום הוא 46.3% נרשם
(1257/2711 דפים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63/63 100%)

מועד

שבת (80/156 51.3%)
עירובין (23/104 22.1%)
פסחים (37/120 30.8%)
שקלים (21/21 100%)
יומא (20/87 23%)
סוכה (55/55 100%)
ביצה (16/39 41%)
ראש השנה (34/34 100%)
תענית (57/30 190%)
מגילה (35/31 112.9%)
מועד קטן (28/28 100%)
חגיגה (26/26 100%)

נשים

יבמות (0/121 0%)
כתובות (111/111 100%)
נדרים (8/90 8.9%)
נזיר (0/65 0%)
סוטה (48/48 100%)
גיטין (1/89 1.1%)
קידושין (0/81 0%)
  

נזיקין

בבא קמא (46/118 39%)
בבא מציעא (131/118 111%)
בבא בתרא (41/175 23.4%)
סנהדרין (91/112 81.3%)
מכות (23/23 100%)
שבועות (10/48 20.8%)
עבודה זרה (76/75 101.3%)
הוריות (27/13 207.7%)
 

קדשים

זבחים (46/119 38.7%)
מנחות (0/109 0%)
חולין (0/141 0%)
בכורות (0/60 0%)
ערכין (33/33 100%)
תמורה (33/33 100%)
כריתות (0/27 0%)
מעילה (36/36 100%)
 

טהרות

נידה (60/72 83.3%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
completed all dapim perk 6 &7
Simcha Katz, 25 weeks ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
4aaron ribiatNedarim דפים 2-5
13Akiva LombardoBeitzah דפים 2-14
31Alan l Teigman / Aharon leviMegillah דפים 2-32
6Ari B.Shabbos דפים 51-56
54Arieh KadochShabbos דפים 20-35; Bava Batra דפים 28-60; Niddah דפים 59-63
2Asher JeremiasTaanis דפים 2-3
23Avi FinkelMakkos דפים 2-24
55Avi MannTaanis דפים 2-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18, 18-19, 19, 19-20, 20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-31
36Avi WellerMeilah דפים 2-37
11Avrohom KanarekEruvin דפים 95-105
9Avki KleinYoma דפים 43-51
1benjaminAvodah Zarah דף 76
10BinyaminShabbos דפים 57-66
13yaakovBava Metzia דפים 103-115
177binyomin grossman and son nachumKetubos דפים 2-112; Bava Kamma דפים 17-26, 111-119; Bava Metzia דפים 33-43, 60-82, 94-102, 116-119
13Chaim AdlerHorayos דפים 2-14
13Chaim SilvermanHorayos דפים 2-14
34chaim tzvi greenbergRosh Hashanah דפים 2-35
75David Gavriel GroszmannAvodah Zarah דפים 2-76
21David HirschornShekalim דפים 2-22
48David RShabbos דפים 67-114
26Dov ZChagigah דפים 2-27
1yisroel metzGittin דף 2
11Elan RieserBava Metzia דפים 83-93
11Eliezer Shmuel MeysaroshMegillah דפים 17-20; Bava Kamma דפים 55-61
13Yehuda HeneschBava Metzia דפים 16-20, 109-115, 119
10Jacob RubinsteinShevuos דפים 9-18
47A KoberBava Metzia דפים 2-32, 44-59
17pacey wetsteinPesachim דפים 99-115
19Pacey WetsteinPesachim דפים 2-20
28Peretz ZutlerMoed Katan דפים 2-29
33Ploni AlmoniTemurah דפים 2-34
91Raffi LandauSanhedrin דפים 23-113
3Reuven BlumBeitzah דפים 29-31
1shellyHorayos דף 2
52Shragy goldBerachos דפים 2-53
1Shui HaberPesachim דף 116
12simcha katzEruvin דפים 70-81
10SysBava Kamma דפים 87-92; Zevahim דפים 64-66, 77
42TzurielZevahim דפים 2-43
4yaakov rottenbergNedarim דפים 60-63
48Yakov SapirmanSotah דפים 2-49
55Yisroel BarkanyNiddah דפים 10-58, 64-69
33yoirYoma דפים 28-38; Bava Kamma דפים 62-75; Bava Batra דפים 2-9
11Yosef Chaim KaplanBerachos דפים 54-64
33Yosef KurmanArakhin דפים 2-34
55Yossi KleinSukkah דפים 2-56
      47 אנשים נרשמו ל 1316 דפים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.