למד לRav Dovid Grossman Z"L (Yitzchok Dovid ben Yisroel Mordechai Z"L)
שלושים / יארצייט

********************

Those who have benefited from the tools made available by the nifter are especially encouraged to join this opportunity of Chesed shel Emes. Those who wish to avail themselves of the nifter's shiurim can do so though the following:

- Dafyomi.org

- Kol Halashon (718) 906-6400

for Gemarah dial 1-2-1-8 // for Mishnayos dial 1-2-4-5 // for Chumash dial 1-1-26 // for Moadim dial 1-8-7

- To have any shuirim mailed on a CD, you can call the torah tape store at (718) 438-3904

Contact for questions: rabbigrossmansiyum@gmail.com

********************

להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 9 Shevat 5779 (Tuesday, January 15, 2019) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(114.8%)
(1 הרשמה מלאה + 402 נוסף תלמוד דפים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (127/63 201.6%)

מועד

שבת (175/156 112.2%)
עירובין (105/104 101%)
פסחים (142/120 118.3%)
שקלים (21/21 100%)
יומא (89/87 102.3%)
סוכה (55/55 100%)
ביצה (55/39 141%)
ראש השנה (34/34 100%)
תענית (57/30 190%)
מגילה (35/31 112.9%)
מועד קטן (28/28 100%)
חגיגה (27/26 103.8%)

נשים

יבמות (121/121 100%)
כתובות (111/111 100%)
נדרים (90/90 100%)
נזיר (65/65 100%)
סוטה (48/48 100%)
גיטין (90/89 101.1%)
קידושין (81/81 100%)
  

נזיקין

בבא קמא (159/118 134.7%)
בבא מציעא (131/118 111%)
בבא בתרא (202/175 115.4%)
סנהדרין (112/112 100%)
מכות (23/23 100%)
שבועות (58/48 120.8%)
עבודה זרה (76/75 101.3%)
הוריות (27/13 207.7%)
 

קדשים

זבחים (165/119 138.7%)
מנחות (109/109 100%)
חולין (166/141 117.7%)
בכורות (60/60 100%)
ערכין (33/33 100%)
תמורה (33/33 100%)
כריתות (27/27 100%)
מעילה (40/36 111.1%)
 

טהרות

נידה (136/72 188.9%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
completed all dapim perk 6 &7
Simcha Katz, 2 months ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
4aaron ribiatנדרים דפים 2-5
13Akiva Lombardoביצה דפים 2-14
31Alan l Teigman / Aharon leviמגילה דפים 2-32
6Ari B.שבת דפים 51-56
54Arieh Kadochשבת דפים 20-35; בבא בתרא דפים 28-60; נידה דפים 59-63
2Asher Jeremiasתענית דפים 2-3
23Avi Finkelמכות דפים 2-24
55Avi Mannתענית דפים 2-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18, 18-19, 19, 19-20, 20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-31
36Avi Wellerמעילה דפים 2-37
11Avrohom Kanarekעירובין דפים 95-105
9Avki Kleinיומא דפים 43-51
1benjaminעבודה זרה דף 76
10Binyaminשבת דפים 57-66
13yaakovבבא מציעא דפים 103-115
177binyomin grossman and son nachumכתובות דפים 2-112; בבא קמא דפים 17-26, 111-119; בבא מציעא דפים 33-43, 60-82, 94-102, 116-119
13Chaim Adlerהוריות דפים 2-14
13Chaim Silvermanהוריות דפים 2-14
34chaim tzvi greenbergראש השנה דפים 2-35
75David Gavriel Groszmannעבודה זרה דפים 2-76
25Dovid Gavriel Groszmannחולין דפים 2-26
21David Hirschornשקלים דפים 2-22
48David Rשבת דפים 67-114
26Dov Zחגיגה דפים 2-27
11Elan Rieserבבא מציעא דפים 83-93
11Eliezer Shmuel Meysaroshמגילה דפים 17-20; בבא קמא דפים 55-61
13Yehuda Heneschבבא מציעא דפים 16-20, 109-115, 119
10Jacob Rubinsteinשבועות דפים 9-18
4Anonymousמעילה דפים 22-25
1Leslie Braceברכות דף 2
47A Koberבבא מציעא דפים 2-32, 44-59
1Dr. Mitch Shapiroחגיגה דף 11
17pacey wetsteinפסחים דפים 99-115
19Pacey Wetsteinפסחים דפים 2-20
28Peretz Zutlerמועד קטן דפים 2-29
33Ploni Almoniתמורה דפים 2-34
91Raffi Landauסנהדרין דפים 23-113
3Reuven Blumביצה דפים 29-31
1shellyהוריות דף 2
52Shragy goldברכות דפים 2-53
1Shui Haberפסחים דף 116
12simcha katzעירובין דפים 70-81
10Sysבבא קמא דפים 87-92; זבחים דפים 64-66, 77
42Tzurielזבחים דפים 2-43
4yaakov rottenbergנדרים דפים 60-63
48Yakov Sapirmanסוטה דפים 2-49
17Yankel Glickבבא בתרא דפים 160-176
55Yisroel Barkanyנידה דפים 10-58, 64-69
1yisroel metzגיטין דף 2
33yoirיומא דפים 28-38; בבא קמא דפים 62-75; בבא בתרא דפים 2-9
20Eliyahu Vגיטין דפים 2-21
55Yaakov Millerשבת דפים 115-157; פסחים דפים 86-97
72Zelig P.נידה דפים 2-73
24Aharon Stoneפסחים דפים 18-21; קידושין דפים 2-21
36Yehuda Levineשבועות דפים 14-49
36Naftaliיבמות דפים 6-41
24Avram Mosheשבת דפים 46-69
32D Lיבמות דפים 54-85
61Michoel Sבבא קמא דפים 6-13, 62-101; סנהדרין דפים 10-22
630Ckשבת דפים 6-19, 36-41; פסחים דפים 22-86; יומא דפים 39-42, 52-88; נדרים דפים 6-59, 64-91; נזיר דפים 2-66; גיטין דפים 42-69; בבא בתרא דפים 61-159; מנחות דפים 22-110; חולין דפים 2-142
11Yosef Chaim Kaplanברכות דפים 54-64
12Shmuelבבא קמא דפים 38-49
10Moshe Gבבא קמא דפים 110-119
28A. Grossmanגיטין דפים 22-41; בבא קמא דפים 18-25
8Binyomin Cohenסנהדרין דפים 2-9
4Aharon S.נידה דפים 58-61
20Borsteinיומא דפים 2-21
68Y A Dעירובין דפים 2-69
4M. Amiriיבמות דפים 42-45
24Moshe Chaimפסחים דפים 98-121
37Y Sיבמות דפים 86-122
3Yaakov Bבבא קמא דפים 14-16
60Aviבכורות דפים 2-61
4Urielבבא קמא דפים 50-53
4Yehuda Mandlebaumגיטין דפים 70-73
28Yehuda L.בבא בתרא דפים 2-29
63Shmuel Shrirmanברכות דפים 2-64
26Aharon Yosef Zvi Balterעירובין דפים 75, 82-94; שבועות דפים 2-13
8Binyomin Blatיומא דפים 22-29
4C Sשבת דפים 2-5
4A. Saniיבמות דפים 46-49
39Grossביצה דפים 2-40
61Akiva Greenקידושין דפים 22-82
27Shlomo Sembrowskiכריתות דפים 2-28
4Tzvi Meirבבא קמא דפים 54-57
119Dov Rosenbergזבחים דפים 2-120
17Yisroel Mגיטין דפים 74-90
17Aharon M. L.בבא בתרא דפים 160-176
4Zumanיבמות דפים 2-5
4Aharon Shalomשבת דפים 42-45
4Akivaיבמות דפים 50-53
4Y Bבבא קמא דפים 2-5
20Moshe Bermanמנחות דפים 2-21
12Dov Mבבא קמא דפים 26-37
8Shmuel Tבבא קמא דפים 102-109
33Yosef Kurmanערכין דפים 2-34
55Yossi Kleinסוכה דפים 2-56
      96 אנשים נרשמו ל 3113 דפים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.