למד לYitzchak Meir Ben Gershon (Meir Mishkoff)
שלושים / יארצייט

We plan to complete all of Shas (Gemara) before the Yahrzeit, 1 Adar 5779
by sundown on Wednesday, February 6, 2019


להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Adar I 5779 (Wednesday, February 06, 2019) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 70.8% נרשם
(1921/2711 דפים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63/63 100%)

מועד

שבת (86/156 55.1%)
עירובין (104/104 100%)
פסחים (120/120 100%)
שקלים (21/21 100%)
יומא (56/87 64.4%)
סוכה (55/55 100%)
ביצה (39/39 100%)
ראש השנה (34/34 100%)
תענית (30/30 100%)
מגילה (31/31 100%)
מועד קטן (28/28 100%)
חגיגה (26/26 100%)

נשים

יבמות (121/121 100%)
כתובות (37/111 33.3%)
נדרים (61/90 67.8%)
נזיר (29/65 44.6%)
סוטה (48/48 100%)
גיטין (89/89 100%)
קידושין (64/81 79%)
  

נזיקין

בבא קמא (44/118 37.3%)
בבא מציעא (31/118 26.3%)
בבא בתרא (16/175 9.1%)
סנהדרין (112/112 100%)
מכות (23/23 100%)
שבועות (0/48 0%)
עבודה זרה (75/75 100%)
הוריות (13/13 100%)
 

קדשים

זבחים (119/119 100%)
מנחות (109/109 100%)
חולין (282/141 200%)
בכורות (0/60 0%)
ערכין (0/33 0%)
תמורה (33/33 100%)
כריתות (27/27 100%)
מעילה (36/36 100%)
 

טהרות

נידה (0/72 0%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
397Takenעירובין דפים 2-105; יומא דפים 2-21; יבמות דפים 2-122; נדרים דפים 49-59; חולין דפים 2-142
17Aaron Sieratzkiנדרים דפים 2-12; סוטה דפים 2-4, 11-13
31Alex Landsmanבבא מציעא דפים 2-32
6Andrew Israeliסוטה דפים 5-10
44Marc Liebmanעבודה זרה דפים 33-76
19brandon jeromeמועד קטן דפים 11-29
4Ari Levineהוריות דפים 2-5
48Avi Marguliesסוכה דפים 2-49
11Ben Goldbergתענית דפים 15-25
25Beryl Ecksteinקידושין דפים 58-82
6Betzalel Rosenwasserשבת דפים 51-56
23Chip cohnמכות דפים 2-24
118daniel cohnהוריות דפים 6-14; מנחות דפים 2-110
34Daniשבת דפים 2-35
11Darren Brykנזיר דפים 2-8, 16-19
34Dov Quintראש השנה דפים 2-35
10Effie Richmondנזיר דפים 47-56
15Ehudשבת דפים 36-50
19Elie Sprungבבא קמא דפים 17-35
5Elliot Goldofskyבבא בתרא דפים 73-77
13Eric Goldmanגיטין דפים 2-14
96Eytan Mishkoffתמורה דפים 2-34; כריתות דפים 2-28; מעילה דפים 2-37
12Eytan Rosenbaumכתובות דפים 101-112
6Ezra Kwestelקידושין דפים 2-7
15Ezra Mishkoffבבא קמא דפים 2-16
32ezriel boimנדרים דפים 60-91
63Gavy Simonברכות דפים 2-64
10Gidon Lipsteinבבא קמא דפים 83-92
9Harold Billerמועד קטן דפים 2-10
6Henry Goldbergתענית דפים 26-31
11Henry Rosenbaumבבא בתרא דפים 17-27
17Hilary Hertanשבת דפים 67-81, 105-106
25Jacques Rothschildכתובות דפים 70-94
6Johnny Klugerפסחים דפים 2-7
13Jonny Klugerקידושין דפים 28-40
3Jonathan Jeromeקידושין דפים 8-10
31Joseph Kramerמגילה דפים 2-32
4Judahשבת דפים 137-140
31kalman ausubelעבודה זרה דפים 2-32
13morris smithתענית דפים 2-14
112Noam Mishkoffסנהדרין דפים 2-113
26Ben Kestenbaumחגיגה דפים 2-27
135Pinchas Kahnפסחים דפים 8-121; שקלים דפים 2-22
141Rabbi Levinחולין דפים 2-142
76Rav Shamai Wahrmanגיטין דפים 15-90
25Sam Schertz (Avison Young)יומא דפים 22-46
10Shlomo Hochbergשבת דפים 57-66
36Shmuli Obersteinסוטה דפים 14-49
17Steven Hirscheyקידושין דפים 41-57
7takenנדרים דפים 13-19
8AYBנזיר דפים 39-46
39Yair cohenביצה דפים 2-40
119yitzhak bergerזבחים דפים 2-120
11Yoni Danzgerיומא דפים 62-72
7Yoni Pollockסוכה דפים 50-56
      55 אנשים נרשמו ל 2062 דפים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.